T&#x
F4;i l&#x
E0; Thương Vy, 18 tuổi. Người ta n&#x
F3;i tuổi 18 l&#x
E0; tuổi đẹp nhất vào cuộc đời mỗi người. N&#x
F3; đ&#x
E1;nh dấu sự trưởng th&#x
E0;nh v&#x
E0; c&#x
F3; lẽ n&#x
F3; cũng l&#x
E0; thời gian n&#x
F3;i ra c&#x
E2;u " tớ th&#x
ED;ch cậu" hợp l&#x
ED; nhất. T&#x
F4;i crush 1 bạn phái mạnh c&#x
F9;ng lớp đ&#x
E3; 3 năm rồi nhưng thật kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m n&#x
F3;i. Nhiều l&#x
FA;c muốn mở miệng n&#x
F3;i ra 3 chữ nhưng n&#x
F3; thật kh&#x
F3; phải n&#x
F3;i l&#x
E0; rất kh&#x
F3;. Người t&#x
F4;i crush rất đẹp troai nha! Anh ấy c&#x
F3; đ&#x
F4;i mắt tuyệt đẹp cứ như ng&#x
F4;i sao tr&#x
EA;n trời soi s&#x
E1;ng bước đi của t&#x
F4;i. D&#x
E1;ng người cao, cao hơn t&#x
F4;i cả 1 c&#x
E1;i đầu. Nhiều l&#x
FA;c thấy anh nh&#x
EC;n t&#x
F4;i nhưng kh&#x
F4;ng biết rằng m&#x
EC;nh c&#x
F3; đang bị ảo tưởng tốt kh&#x
F4;ng....

Bạn đang xem: Thích cậu bạn cùng lớp

T&#x
F4;i l&#x
E0; Dương Nhất Vĩ, 18 tuổi. Nổi tiếng học giỏi, đẹp troai, ấm &#x
E1;p l&#x
E0; mẫu người l&#x
FD; tưởng của c&#x
E1;c nữ sinh ( nam ch&#x
ED;nh tự luyến qu&#x
E1;😉😊). Mặc d&#x
F9; được c&#x
E1;c bạn nữ y&#x
EA;u th&#x
ED;ch nhưng trong l&#x
F2;ng t&#x
F4;i chỉ c&#x
F3; 1 người duy nhất đ&#x
F3; l&#x
E0; Thương Vy- bạn c&#x
F9;ng lớp với t&#x
F4;i. Lần n&#x
E0;o đi học về t&#x
F4;i lại d&#x
F5;i theo c&#x
F4; ấy nh&#x
EC;n c&#x
F4; ấy về đến nh&#x
E0; trong l&#x
F2;ng t&#x
F4;i cảm thấy ấm hẳn. C&#x
F4; ấy kh&#x
F4;ng xinh đẹp, kh&#x
F4;ng y&#x
EA;u kiều , học chẳng giỏi nhưng chắc gu của t&#x
F4;i kh&#x
E1; lạ n&#x
EA;n mới th&#x
ED;ch ấy chứ n&#x
EA;u t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng hốt th&#x
EC; chẳng ai th&#x
E8;m đụng đ&#x
E2;u. Thế l&#x
E0; t&#x
F4;i bỏ lơ &#x
E1;nh mắt của c&#x
F4; ấy d&#x
F5;i theo t&#x
F4;i từng ng&#x
E0;y, đến đến 1 ng&#x
E0;y c&#x
F3; người n&#x
F3;i th&#x
ED;ch Thương Vy... H&#x
F4;m đ&#x
F3; l&#x
E0; 1 ng&#x
E0;y trời nắng đẹp, &#x
E1;nh nắng xuy&#x
EA;n qua khe l&#x
E1; thật ấm &#x
E1;p. C&#x
F3; 1 c&#x
F4; g&#x
E1;i ngồi đọc s&#x
E1;ch đ&#x
FA;ng hơn l&#x
E0; đọc truyện tranh, kh&#x
F4;ng ai kh&#x
E1;c l&#x
E0; Thương Vy. Cạnh b&#x
EA;n l&#x
E0; Nhất Vĩ đang nghe nhạc. Ng&#x
E0;y h&#x
F4;m ni ng&#x
E0;y thi cuối cấp cuối c&#x
F9;ng, v&#x
E0; cũng chỉ c&#x
F3; nhị "anh chị" n&#x
E0;y mới thảnh thơi ngồi đọc truyện nghe nhạc c&#x
F2;n tất cả đều bận rộn &#x
F4;n thi. -" n&#x
E0;y Nhất Vĩ cậu xem n&#x
E0;y nữ ch&#x
ED;nh trong truyện đang tỏ t&#x
EC;nh phái nam ch&#x
ED;nh n&#x
E0;y! Th&#x
ED;ch qu&#x
E1; đi! Cậu c&#x
F3; muốn như nam giới ch&#x
ED;nh kh&#x
F4;ng?"-"..."-" c&#x
F3; n&#x
F3;i cậu cũng kh&#x
F4;ng hiểu" Vĩ Vĩ l&#x
E0; người &#x
ED;t n&#x
F3;i nhưng Vy Vy rất th&#x
ED;ch n&#x
F3;i chuyện với tảng băng ấy. ___________Tiếng chu&#x
F4;ng vang l&#x
EA;n, cuộc thi đ&#x
E3; kết th&#x
FA;c. Nhưng người n&#x
E0;o đ&#x
F3; ban n&#x
E3;y đọc truyện mang lại lắm v&#x
E0;o b&#x
E2;y giờ phải nhờ Nhất Vĩ đọc kết quả mang lại ch&#x
E9;p. Cũng chỉ c&#x
F3; anh mới đọc cho c&#x
F4; m&#x
E0; th&#x
F4;i. Bước ra khỏi ph&#x
F2;ng c&#x
F4; uể oải ưỡn người su&#x
FD;t nữa th&#x
EC; t&#x
E9; xuống cầu thang may m&#x
E0; c&#x
F3; anh đỡ kịp. -" n&#x
E3;y Nhất Vĩ , tối ni 7h c&#x
F3; mặt ở trường nh&#x
E9;" Anh kh&#x
F4;ng trả lời chỉ đưa tay ra hiệu đồng &#x
FD;. L&#x
F2;ng c&#x
F4; vui v&#x
F4; c&#x
F9;ng, h&#x
F4;m nay c&#x
F4; can đảm lấy hết dũng kh&#x
ED; để n&#x
F3;i rằng " Tớ th&#x
ED;ch cậu". Trời chập tối, &#x
E1;nh đ&#x
E8;n phố hiện l&#x
EA;n. Thương Vy đứng ngay lập tức trước trường đợi Nhất Vĩ. Con quay qua cù lại 1 hồi l&#x
E2;u c&#x
F4; thấy d&#x
E1;ng đứng cao cao chắc chắn l&#x
E0; cậu rồi nhưng sao cậu kh&#x
F4;ng con quay mặt lại. C&#x
F4; tiến lại gần tay cầm hộp qu&#x
E0;, giọng run run khẽ n&#x
F3;i-" Bạn c&#x
F9;ng lớp ơi! Tớ....t th&#x
ED;ch ... C.. C..c cậu" H&#x
F4;m nay Vy c&#x
F3; đủ dũng kh&#x
ED; để n&#x
F3;i ra những lời đ&#x
F3; cho d&#x
F9; l&#x
E0; lời từ chối tốt chấp nhận c&#x
F4; đều vui. -" tớ cũng th&#x
ED;ch cậu" -" hả!!? Thi&#x
EA;n Vĩ!!! Sao cậu lại ở đ&#x
E2;y? Cậu giấu Nhất Vĩ ở đ&#x
E2;u rồi?" Thật thất vọng lúc người quay lại l&#x
E0; Thi&#x
EA;n Vĩ chứ kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; Nhất Vĩ Thương Vy quay sang b&#x
EA;n n&#x
E0;y b&#x
EA;n kia t&#x
EC;m kiếm -" n&#x
E0;y cậu tỏ t&#x
EC;nh tớ rồi đấy nha. Đừng đ&#x
E1;nh trống l&#x
E3;ng. Thật ra h&#x
F4;m nay tớ đứng đ&#x
E2;y cũng l&#x
E0; để tỏ t&#x
EC;nh cậu... Tớ c&#x
F2;n sợ cậu kh&#x
F4;ng đồng &#x
FD; kh&#x
F4;ng ngờ...cậu lại....h&#x
ED; h&#x
ED;" Cậu nh&#x
F3;c n&#x
E0;y l&#x
E0; bạn c&#x
F9;ng lớp với Thương Vy, nhiều lần nh&#x
EC;n c&#x
F4; cười tủm tỉm. Nhưng c&#x
F4; chỉ nghĩ đ&#x
F3; l&#x
E0; tr&#x
F2; đ&#x
F9;a thật kh&#x
F4;ng ngờ... -" ai n&#x
F3;i ta tỏ t&#x
EC;nh mi, ta tỏ t&#x
EC;nh lộn thui. Đi ra đi" -" n&#x
E0;y cậu đ&#x
F9;a với t&#x
F4;i đấy hả. Đ&#x
E3; tỏ t&#x
EC;nh rồi th&#x
EC; phải l&#x
E0;m bạn g&#x
E1;i t&#x
F4;i"

Thi&#x
EA;n Vĩ giận dữ nắm chặt cổ tay Thương Vy . Cổ tay nhỏ của c&#x
F4; sắp g&#x
E3;y mất. -" bu&#x
F4;ng ra được rồi đấy" L&#x
E0; Nhất Vĩ cuối c&#x
F9;ng th&#x
EC; người m&#x
E0; Vy mong muốn đợi đ&#x
E3; đến. Anh giữ vai Thi&#x
EA;n Vĩ, &#x
E1;nh mắt sắc b&#x
E9;n của anh ra hiệu mang lại hắn ta c&#x
FA;t mau nhưng nhỏ th&#x
FA; dữ n&#x
E0;y muốn chiếm đoạt c&#x
F4;. -" m&#x
E0;y th&#x
ED;ch Vy &#x
E0;? Ha...tao n&#x
F3;i cho m&#x
E0;y biết n&#x
F3; tỏ t&#x
EC;nh tao rồi th&#x
EC; n&#x
F3; l&#x
E0; của tao, anh h&#x
F9;ng cứu mỹ nh&#x
E2;n &#x
E0;!" -" ai l&#x
E0; của cậu chứ bu&#x
F4;ng ra, n&#x
E0;y Nhất Vĩ cậu đừng hiểu lầm tớ chỉ nh&#x
EC;n nhầm cậu v&#x
E0; cậu ta th&#x
F4;i!"-" Vy l&#x
E0; của cha mẹ c&#x
F4; ấy. Lúc n&#x
E0;o m&#x
E0;y l&#x
E0;m phụ vương cổ đi th&#x
EC; Vy l&#x
E0; của m&#x
E0;y. M&#x
E0;y bu&#x
F4;ng tay Vy ra biết đau kh&#x
F4;ng hả. M&#x
E0;y th&#x
ED;ch l&#x
E0;m đến Vy đau chứ c&#x
F3; y&#x
EA;u thương g&#x
EC; c&#x
F4; ấy" B&#x
EA;n tê cứng họng. Tay hắn bu&#x
F4;ng lỏng. C&#x
F9;ng t&#x
EA;n Vĩ nhưng 1 người ấm khiến người kh&#x
E1;c muốn ở b&#x
EA;n c&#x
F2;n 1 người th&#x
EC; th&#x
F4; lỗ hết thuốc chữa. Anh nắm tay c&#x
F4; chạy thật cấp tốc để mặc t&#x
EA;n th&#x
F4; lỗ hung hăng ở lại một m&#x
EC;nh trong c&#x
F4; độc. Nắm tay nhau chạy tr&#x
EA;n nhỏ đương d&#x
E0;i cảm gi&#x
E1;c thật tuyệt. Đ&#x
F4;i m&#x
F4;i mỉm cười, tr&#x
E1;i tim c&#x
F9;ng nhịp đập. Anh v&#x
E0; c&#x
F4; mệt mỏi nghỉ ch&#x
E2;n tại 1 bờ s&#x
F4;ng. &#x
C1;nh trăng soi s&#x
E1;ng dưới mặt nước h&#x
F2;a tan. -" Ban n&#x
E3;y....anh/em" Từ l&#x
FA;c n&#x
E0;o m&#x
E0; 2 người bằng tuổi lại xưng anh em thế nhỉ. L&#x
E0; v&#x
EC; kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; nơi đ&#x
E2;y thật l&#x
E3;ng mạng l&#x
E0;m mang đến người ta muốn n&#x
F3;i hoặc l&#x
E0;m g&#x
EC; đ&#x
F3;.-" anh/em n&#x
F3;i trước đi" Kh&#x
F4;ng hiểu l&#x
E0; c&#x
E1;i giờ ph&#x
FA;t g&#x
EC; m&#x
E0; nhì người c&#x
F3; thể đọc đều như vậy. Ấm &#x
FA;ng 1 hồi l&#x
E2;u c&#x
F4; buộc phải mở miệng trước.-" bạn c&#x
F9;ng lớp! Tớ th&#x
ED;ch cậu"C&#x
F4; n&#x
F3;i thật to, thật r&#x
F5;. Giữa kh&#x
F4;ng gian y&#x
EA;n tĩnh tiếng Vy vang dội. Anh nh&#x
EC;n thẳng v&#x
E0;o mắt c&#x
F4; đ&#x
F4;i m&#x
F4;i mấp m&#x
E1;y-" Ngốc ạ! Lời n&#x
E0;y sao c&#x
F3; thể để nhỏ g&#x
E1;i như em n&#x
F3;i chứ! TỚ TH&#x
CD;CH CẬU NHIỀU LẮM" N&#x
F3;i rồi anh nhẹ nh&#x
E0;ng đặt m&#x
F4;i m&#x
EC;nh l&#x
EA;n m&#x
F4;i c&#x
F4;. Nhị người ngồi s&#x
E1;t nhau c&#x
F3; thể cảm nhận được hơi thở ấm &#x
E1;p của nhau. Nụ h&#x
F4;n l&#x
E2;u s&#x
E2;u x&#x
F3;a tung sương đ&#x
EA;m. Y&#x
EA;u 1 người chỉ cần b&#x
EA;n cạnh người ấy, bịt chở, bảo vệ người m&#x
EC;nh y&#x
EA;u l&#x
E0; đủ rồi. Thanh xu&#x
E2;n l&#x
E0; thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, vui buồn v&#x
E0; c&#x
F3; cả t&#x
EC;nh y&#x
EA;u tươi đẹp...

Dấu hiệu nhận ra cậu các bạn cùng lớp phù hợp mình đây là câu hỏi mà khôn xiết nhiều các bạn trẻ thời học viên thường thắc mắc hoặc tìm một vài mối cung cấp tin từ nơi nào đó để với mong ước biết được người chúng ta kia đang có thích mình không. Lúc này chúng tôi share với chúng ta một số dấu hiệu sau đây:

10 vệt hiệu nhận thấy cậu bạn cùng lớp phù hợp mình

Mỗi người đều phải sở hữu cách biểu hiện tình cảm không giống nhau so với người mình thích. Nếu khách hàng cảm thấy thằng bạn ấy là một đối tượng người dùng khó cố kỉnh bắt, có những lúc tỏ ra niềm nở chu đáo nhưng bao gồm những thời gian lại tỏ ra rét mướt nhạt. Cùng để xác minh rõ cậu bạn ấy gồm đang ưng ý mình tuyệt không, hãy nắm rõ những dấu hiệu nhận ra sau:


*

ÁNH NHÌN CỦA ĐỐI PHƯƠNG

Khi thích hợp một ai đó con bạn ta luôn muốn được nhìn ngắm nhìn người đó, thậm chí rất là nhiều. Nếu như khách hàng cảm thừa nhận được cậu bạn cùng lớp luôn luôn hướng góc nhìn về các bạn trong tất cả các thời điểm rất có thể là khi đang học tuyệt bắt được ánh phương diện của cậu ta bắt cứ đâu thì luôn luôn hướng về bạn, có thể cậu bạn ấy đang chú ý đến bạn.Bạn vẫn xem: Thích thằng bạn cùng lớp

LUÔN quan tiền TÂM ĐẾN MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN

Các trang mạng xã hội khác đang trở phải rất thân quen thuộc đối với những tuổi teen thời nay. Nếu như khách hàng thấy, kẻ địch “chăm chỉ” vào liên can mọi thứ nhưng mà bạn chia sẻ trên tường của bạn, giỏi cậu ấy luôn luôn là người gửi tin nhắn nhắn trước tiên mỗi khi chúng ta online thì đây chính là một trong số những dấu hiệu nhận thấy cậu chúng ta cùng lớp đam mê mình mà bạn nên biết.

SẴN SÀNG ỦNG HỘ BẠN

Nếu gồm một việc gì đấy bạn đã làm hoặc muốn khiến cho dù việc đó có giỏi hay không thì cậu ta cũng đầy đủ tỏ ra rất thân thiện và ủng hộ bạn. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy cậu ta đang nỗ lực chiếm lấy cảm xúc từ bạn.

HAY KHEN BẠN

Khi phù hợp một người, con người ta luôn luôn bị ham mê từ các điều đơn giản dễ dàng nhất. Ngay lập tức cả khi bạn không diện các bộ phục trang đẹp, make up lộng lẫy, uốn nắn tóc rập rình mà cậu ta vẫn luôn luôn khen ngợi bạn. Chứng minh cậu ta đã hoàn toàn “say nắng” bạn.


*

BÊN CẠNH BẠN

Sẽ bao hàm lúc, sẽ sở hữu được những thời gian bạn bị điểm thấp, bị cô giáo trách phạt hay bao gồm tâm sự buồn,..mà đứa bạn cùng lớp vẫn luôn ở kề bên an ủi với tìm cách làm cho tâm trạng của người tiêu dùng trở nên giỏi hơn. Điều này chứng tỏ cậu ta đang ước ao trở thành một bờ vai vững chắc và kiên cố cho các bạn dựa vào.

BẠN THÂN CỦA BẠN ẤY NÓI ĐIỀU NÀY

Bạn thân đã thường vai trung phong sự không còn mọi túng thiếu mật, những thứ lẫn nhau nghe. Giả dụ như người bạn bè của thằng bạn đó nói với chúng ta tình cảm của cậu ấy dành cho bạn thì thiết yếu tỏ các bạn không cần nghi ngại gì về việc cậu bạn cùng lớp đang có tình cảm với mình. Mặc dù bạn cũng nên cảm thừa nhận xem đó là sự việc thật hay một chiêu trò các bạn nhé.

TỨC GIẬN lúc BẠN THÂN THIẾT VỚI BẠN phái nam KHÁC

Ghen chính là biểu lộ của việc yêu, các bạn gái cũng nên xem xét việc này nhé. Ví như cậu trai ấy tỏ ra khó chịu, tức giận, bã khi thấy bạn bè thiết cùng với một bạn nam khác thì vấn đề đó chính tỏ đứa bạn đó đã khôn cùng thích chúng ta rồi, chỉ nên không nói ra cơ mà thôi.

LUÔN MUỐN ĐƯỢC GHÉP ĐÔI VỚI BẠN

Trong các buổi học luôn luôn có những cỗ môn nên được vận động theo nhóm, tổ, đội. Nếu đứa bạn kia luôn luôn muốn được ghép chung với bạn, được gần gũi và tiếp xúc với các bạn thì đây chính là một trong số những dấu hiệu phân biệt cậu bạn cùng lớp phù hợp mình mà lại bạn không nên bỏ qua.

GIÚP ĐỠ BẠN trong MỌI TRƯỜNG HỢP

Nếu tự nhiên một ngày đứa bạn cùng lớp chủ động tiến đến, mừng quýnh với mong ước được giúp bạn mọi công việc, phần lớn hoạt động, những việc mà bạn vẫn có thể làm cơ mà cậu ấy vẫn hy vọng được ngỏ ý trợ giúp thì đây chính là bộc lộ thích một bạn nhưng chưa dám nói ra.

GẶP CẬU ẤY Ở KHẮP NƠI

Một trong những dấu hiệu nhận thấy cậu các bạn cùng lớp yêu thích mình chủ yếu là chúng ta cũng có thể vô tình gặp gỡ cậu ta nghỉ ngơi khắp phần đa nơi. Rất rất có thể cậu ấy vẫn biết trước được định kỳ trình và dữ thế chủ động theo dõi các bạn trong một khoảng thời hạn dài trước đó. Điều này chứng minh cậu chúng ta này sẽ muốn đảm bảo an toàn bạn làm việc khắp hầu như nơi.


Chúng ta không khi nào có thể chọn fan mà chúng ta yêu. Nó cũng giống như với đứa bạn của chúng ta. Khi họ nghĩ rằng cả hai vẫn là bạn xuất sắc của nhau, có vẻ như xúc cảm của cậu ấy sẽ trở phải giống một ‘điều gì đó’ hơn. Cho đến một lúc, các bạn cảm thấy trong khi thái độ của cậu bạn cùng lớp đối với bạn đã nạm đổi. Nếu khách hàng nhận thấy một trong những dấu hiệu này, xác suất cao là cậu ấy đã thích bạn.

Xem thêm: Dùng Pin Laptop Dell Đúng Cách, Cách Sạc Pin Dell


*

Dấu hiệu nhận ra cậu bạn cùng lớp yêu thích mình

1. Chuẩn bị giúp bạn

2. Thường xuyên nhắc về bạn

Bạn bè nói về nhau là chuyện bình thường. Nhưng phần nhiều thứ trở đề xuất kỳ lạ khi cậu ấy nói tới bạn thừa nhiều. Với những người bạn khác của bạn, với bạn bè, thậm chí với mái ấm gia đình cậu ấy.

Cậu ấy share cảm nghĩ về về các bạn và nỗ lực làm cho tất cả những người khác bắt gặp những gì bọn họ thấy làm việc bạn.

3. Ham mê trêu chọc bạn

Bạn bè pha trò và trêu chọc nhau. Mà lại trò đùa giữa anh em khác cùng với trò đùa với người bạn thích. Hoàn toàn có thể cậu ấy sẽ cẩn trọng để đầy đủ trò đùa không làm cho tổn yêu mến bạn. Toàn bộ chỉ vì thằng bạn cùng lớp ý muốn nhìn thấy nụ cười trên môi bạn. Thật sự! còn gì khác tuyệt vời hơn khi bắt gặp crush nở thú vui tỏa nắng!

4. Mỉm cười với chúng ta quá thường xuyên xuyên

Ai này sẽ cư xử tích cực trước mặt những người dân họ thích. đầy đủ rung cảm xuất sắc đẹp này rất dễ lây lan và người ta có nhu cầu bạn hạnh phúc khi ở bên họ. Đó là vì sao tại sao họ bắt đầu trở đề nghị tươi cười bất cứ bao giờ bạn làm việc bên. Bọn họ ước các bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt tích rất của họ.

5. Bước đầu chú ý đến rất nhiều điều các bạn nói

Mọi thứ chuyển đổi khi thằng bạn đột nhiên ghi nhớ ra từng đưa ra tiết nhỏ mà chính chúng ta đã quên mất. Cảm giác sự chú ý, tình huống khó xử vẫn đến. Rốt cuộc, đó có thể là giữa những lý do vì sao bạn không nên hẹn hò với người đồng bọn nhất của bản thân .

Thêm tín hiệu bạn cùng lớp của người tiêu dùng đang crush bạn


*

Thật cực nhọc tin rằng cậu bạn cùng lớp đã bị rung động bạn nên bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhận ra. Vào trường hòa hợp bạn không tin tất cả những dấu hiệu mà chúng ta cùng lớp đã thích bạn, bạn có thể tìm kiếm những dấu hiệu chi tiết hơn như được liệt kê dưới đây:

Cậu chúng ta nhắn tin cho mình buổi sáng giỏi lành mặc dù sẽ chạm mặt nhau vào lớp ngay lập tức sau đó. Không nghi ngại gì nữa, đó chính là dấu hiệu nhung nhớ chẳng thể kìm hãm.Cậu ấy khăng khăng ước ao lập một đội nhóm học với bạn.Cậu chúng ta đột ngột chuyển đổi phong bí quyết thành chàng trai trong mơ của bạn.Cậu ấy cố gắng rất những để gây tuyệt hảo với bạn, trong cả khi đông đảo trò nghịch của cậu ấy không được hài hước.Bạn bắt gặp cậu ấy chú ý trộm bạn.Bạn bè của công ty trở nên nghi hoặc cậu ấy.Cậu chúng ta đỏ phương diện bất cứ lúc nào nhìn thấy bạn.Cậu ấy đùng một cái thích nói đến những sai lạc ngớ ngẩn của khách hàng và ko thể xong xuôi nói về nó.Cậu ấy tránh mặt bạn trong đám đông và cố gắng hết mức độ để chưa đến quá ngay gần bạn. Nhưng đột nhiên trở nên thân mật quá nấc khi chỉ còn hai người.Cậu chúng ta cùng lớp trở nên thực sự cân nhắc câu chuyện tình cảm của bạn.Cậu ấy đánh giá cao bạn mặc dù cho là chuyện cỏn con.Cậu chúng ta có thể nhận thấy sự vắt đổi nhỏ nhất ở bạn, ngay lập tức cả khi chúng ta vừa cụ nước hoa.Cậu ấy nỗ lực bắt chuyện với bạn, nói đến bài giảng chẳng hạn.Hoặc không rỉ tai với chúng ta vì xấu hổ.Nếu các bạn có fan yêu, đứa bạn giả vờ như bạn chưa có. Đơn giản là cậu ta không muốn đồng ý điều đó.Cậu ấy trở nên thực sự tò mò về cuộc sống đời thường của bạn.Cậu bạn bước đầu hỏi về những thắc mắc sâu hơn, chẳng hạn như mục tiêu của doanh nghiệp cho tương lai.Cậu ấy nhằm mắt cho bạn trong cả khi giảng viên của chúng ta đang có mặt.Cậu bạn nhấn mạnh rằng cậu ta sẽ độc thân.

Ứng xử rứa nào khi đứa bạn cùng lớp ham mê bạn

Hãy sinh sống thật với rất nhiều gì chúng ta cảm thấy. Khi chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng đáp lại cảm xúc của cậu ấy, chúng ta nên gan dạ bày tỏ vấn đề.

Giảm tiếp xúc với cậu ấy để tránh hi vọng hão huyền.

Tránh gặp gỡ một đối một trong ngẫu nhiên trường vừa lòng nào. Xuất sắc hơn hết các bạn nên đi chơi theo đội để chưa phải lúc nào thì cũng ở một mình với cậu bạn. Nó giúp giảm bớt sự khó xử.

Xem xét lại cảm hứng của bạn. Thời gian đầu, chúng ta có thể không ham mê cậu ấy do sự lề mề về, nhưng chúng ta cần để ý đến lại về cảm hứng của mình. Thực ra hẹn hò với các bạn cùng lớp không tệ cho thế.

Cố cụ không làm cho tổn thương xúc cảm của cậu ấy bằng cách giải đam mê và làm cho họ hiểu nguyên nhân bạn quan trọng ở mặt họ. Nếu bạn không thích chúng, bạn không cần phải ép buộc bạn dạng thân.

Nếu chúng ta sẵn sàng đón nhận tình cảm của cậu ấy? Hãy để số đông thứ ra mắt tự nhiên. Trung thực với bạn dạng thân và xuất hiện cho cậu ấy một cơ hội, bạn sẽ thấy cuộc sống có nhiều màu sắc.