Mấy chục năm trước, chiếc xe đạp trị túi tiền cây vàng, được cung cấp giấy chứng nhận sở hữu, bao gồm biển số và được giữ lại gìn như vật báu trong nhà.

Bạn đang xem: Tập xe đạp ngày xưa


EMUc
Q7AVHVFOV-g" alt="*">