Để đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thì cần thực hiện theo thủ tục như thế nào? - Hồng Trang (Long An)


*
Mục lục bài xích viết

Thủ tục đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm yêu mến mại

Về vụ việc này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT câu trả lời như sau:

1. Nhiệm vụ của yêu đương nhân tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm mến mại

Theo khoản 1 Điều 28 Nghị định 81/2018/NĐ-CP nguyên tắc về nghĩa vụ của yêu thương nhân tổ chức, thâm nhập hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

- Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ với cơ quan thống trị nhà nước bao gồm thẩm quyền;

- gồm trách nhiệm giải quyết khiếu nại, phản bội ánh của doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá thể về hội chợ, triển lãm yêu mến mại; về sản phẩm & hàng hóa trưng bày trên hội chợ, triển lãm yêu thương mại;

- các nghĩa vụ không giống theo nguyên tắc tại Điều 139, Điều 140 lý lẽ Thương mại:

+ Quyền và nhiệm vụ của mến nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài:

++ Được tạm bợ xuất, tái nhập cảng hoá và tài liệu về hàng hoá, thương mại & dịch vụ để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm yêu đương mại.

Bạn đang xem: Đăng ký bán hội chợ

++ Phải tuân hành các phương tiện về vấn đề tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ ở nước ngoài.

++ Được bán, khuyến mãi hàng hóa trưng bày, trình làng tại hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ ở nước ngoài; nên nộp thuế và thực hiện các nhiệm vụ tài thiết yếu khác theo luật của quy định Việt Nam.

+ Quyền và nghĩa vụ của mến nhân marketing dịch vụ hội chợ, triển lãm yêu quý mại:

++ Niêm yết công ty đề, thời gian tiến hành hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại nơi tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ đó trước thời điểm ngày khai mạc hội chợ, triển lãm mến mại.

++ yêu cầu mặt thuê dịch vụ cung ứng hàng hoá nhằm tham gia hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ theo thời hạn đã thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng.

++ yêu thương cầu bên thuê dịch vụ đưa tin về mặt hàng hoá, thương mại dịch vụ để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ và những phương tiện cần thiết khác theo văn bản trong đúng theo đồng.

++ dấn thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

++Thực hiện việc tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ theo văn bản thoả thuận trong đúng theo đồng.

2. Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm yêu quý mại

Thủ tục đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại theo Điều 29 Nghị định 81/2018/NĐ-CP (sửa thay đổi tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP) như sau:

- yêu quý nhân tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tại việt nam (không bao hàm các hoạt động hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng chủ yếu phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định);

Hoặc tổ chức triển khai cho mến nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tại nước ngoài (không bao hàm các hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại dịch vụ do Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định) thì:

Phải thực hiện thủ tục hành chủ yếu đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tại cơ quan làm chủ nhà nước tất cả thẩm quyền.

- Cơ quan quản lý nhà nước gồm thẩm quyền nguyên tắc bao gồm:

+ Sở Công Thương khu vực tổ chức so với hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam;

+ cỗ Công Thương đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

- yêu mến nhân được lựa chọn một trong các phương pháp đăng ký kết sau:

+ Nộp 01 hồ nước sơ đăng ký qua mặt đường bưu điện cho cơ quan quản lý nhà nước bao gồm thẩm quyền;

+ Nộp 01 hồ nước sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan thống trị nhà nước tất cả thẩm quyền;

+ Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến bởi vì cơ quan làm chủ nhà nước tất cả thẩm quyền cung cấp.

- Thời hạn đk (căn cứ theo ngày dìm ghi bên trên vận đối kháng bưu năng lượng điện hoặc các hiệ tượng có giá chỉ trị tương tự trong trường đúng theo gửi qua đường bưu điện, địa thế căn cứ theo ngày ghi bên trên giấy tiếp nhận hồ sơ vào trường vừa lòng nộp trực tiếp hoặc địa thế căn cứ theo ngày ghi nhấn trên hệ thống trong trường thích hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến):

+ về tối đa (sớm nhất) 365 ngày và tối thiểu (chậm nhất) 30 ngày trước ngày khai mạc so với hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam;

+ về tối đa (sớm nhất) 365 ngày và buổi tối thiểu (chậm nhất) 45 ngày trước thời điểm ngày khai mạc đối với hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tại nước ngoài.

- làm hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ bao gồm:

+ 01 Đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại theo mẫu mã số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

Mẫu số 10

+ 01 phiên bản sao ko cần xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp, Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc những quyết định khác có mức giá trị pháp luật tương đương theo luật của pháp luật;

- nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, bao gồm:

+ Tên, add của thương nhân, tổ chức chuyển động có liên quan đến thương mại dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm mến mại;

+ Tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);

+ Thời gian, vị trí tổ chức hội chợ, triển lãm mến mại;

+ đồ sộ dự con kiến của hội chợ, triển lãm yêu quý mại;

+ Việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền cài đặt trí tuệ; việc tổ chức cấp giải thưởng, ghi nhận chất lượng, thương hiệu của sản phẩm hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, thương hiệu của yêu đương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm yêu mến mại; việc tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại với danh nghĩa của tỉnh, thành phố

- Cơ quan làm chủ nhà nước gồm thẩm quyền trả lời xác thực hoặc không chứng thực bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày dấn được tương đối đầy đủ hồ sơ.

Trong trường hòa hợp không xác thực thì cơ quan quản lý nhà nước tất cả thẩm quyền phải nêu rõ lý do. Nội dung chứng thực hoặc không xác thực thực hiện nay theo chủng loại số 11 hoặc mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Mẫu số 11
Mẫu số 12

- trường hợp có từ nhì thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến dịch vụ thương mại trở lên đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, cơ quan thống trị nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai hiệp yêu thương để tuyển lựa thương nhân, tổ chức vận động có tương quan đến dịch vụ thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đó.

Xem thêm: Cách Dùng Because Và Due To, Cách Dùng Cấu Trúc Due To Giúp Bạn Đạt Điểm Cao

- trường hợp việc hiệp thương luật pháp tại khoản 8 Điều 29 Nghị định 81/2018/NĐ-CP không đạt kết quả, cơ quan cai quản nhà nước bao gồm thẩm quyền quyết định chứng thực đăng ký cho một mến nhân hoặc tổ chức chuyển động có liên quan đến thương mại được tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại căn cứ vào các cơ sở sau đây:

+ kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm yêu đương mại giống như đã thực hiện;

+ năng lượng tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

+ tởm nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ cùng tên, cùng chủ thể hoặc những hội chợ, triển lãm thương mại tương tự;

+ Đánh giá của các hiệp hội ngành sản phẩm liên quan.

- trong tầm 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm yêu đương mại, yêu thương nhân, tổ chức chuyển động có liên quan đến thương mại phải gồm văn bạn dạng theo mẫu số 14 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP báo cáo cơ quan thống trị nhà nước về tác dụng việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo những nội dung đã đăng ký và được xác nhận.

Mẫu số 14

- Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại việt nam phải bảo đảm đáp ứng những yêu mong sau:

+ hàng hóa tại hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại phải được trưng bày, trình làng trong các quầy hàng tiêu chuẩn (kích thước 3mx3m) hoặc khoanh vùng tương đương cùng với nhiều quầy hàng tiêu chuẩn;

+ Có đầy đủ các dịch vụ phục vụ gồm: Điện, nước, an ninh, vệ sinh.

- Việc tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tại việt nam với danh nghĩa của tỉnh, thành phố phải đạt được những tiêu chuẩn theo mức sử dụng tại khoản 11 Điều 29 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và những tiêu chuẩn theo lao lý của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố.

- Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh hàng năm (trước ngày 01 tháng 10) công bố Danh mục vị trí được tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại và nghành nghề dịch vụ ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa phận tỉnh trong thời gian sau.

- thương nhân tự tổ chức triển khai hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại quốc tế về sản phẩm hóa, dịch vụ của chính mình không phải vâng lệnh các phương pháp tại Điều 29 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Để sản phẩm & hàng hóa được người tiêu dùng biết đến thoáng rộng trên thị phần thì vận động xúc tiến yêu thương mai hết sức quan trọng. Một trong những các mô hình xúc tiến yêu mến mai được lựa chọn những là hội chợ, triển lãm yêu mến mại. Vậy thủ tục đăng ký kết xin giấy phép đăng ký hội chợ triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam như vậy nào?

Luật tư vấn P&P cung ứng tới người tiêu dùng thủ tục đăng ký xin giấy phép đk hội chợ triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam


*

Cơ sở pháp lý

- Luật thương mại 2005

- Nghị định 81/2018

- Nghị định 185/2013

Hội chợ, triển lãm thương mại là gì?

Hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại là hoạt động xúc tiến dịch vụ thương mại được thực hiện tập trung vào một thời gian và tại một địa điểm nhất định nhằm thương nhân trưng bày, reviews hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, search kiếm thời cơ giao phối kết hợp đồng mua bán sản phẩm hoá, vừa lòng đồng dịch vụ

Vì sao phải đk hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam?

- Vì đấy là quy định cần được theo Khoản 1 Điều 132 Luật thương mại dịch vụ 2005 “Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại vn phải được đăng ký và bắt buộc được xác nhận bằng văn bản của cơ quan làm chủ nhà nước về thương mại dịch vụ tỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm yêu quý mại”

- Theo quy đinh tại Điểm đ Khoản 4 Điều 50 Nghị định 185/2013 "Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ mà không đăng ký theo phép tắc thì bị phân phát tiền tự 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng"

Yêu mong của hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam

-Hàng hóa trên hội chợ, triển lãm thương mại phải được trưng bày, ra mắt trong các quầy hàng tiêu chuẩn chỉnh (kích thước 3mx3m) hoặc quanh vùng tương đương cùng với nhiều quầy bán hàng tiêu chuẩn

- Có khá đầy đủ các dịch vụ giao hàng gồm: Điện, nước, an ninh, vệ sinh

Những một số loại hàng hóa, dịch vụ thương mại nào không được phép thâm nhập hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam?

-Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm ghê doanh, hạn chế kinh doanh, không được phép lưu thông theo lý lẽ của pháp luật

- mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ do thương nhân sống nước ngoài đáp ứng thuộc diện cấm nhập khẩu theo chế độ của pháp luật

- mặt hàng giả, hàng vi phạm quyền mua trị tuệ, trừ trường hợp trưng bày,giới thiệu để so sánh với mặt hàng thật

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam

- tiến hành các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận với yêu mến nhân tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm yêu mến mại

- Bán, khuyến mãi ngay hàng hoá, cung ứng dịch vụ được trưng bày, ra mắt tại hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại theo pháp luật của pháp luật

- Được nhất thời nhập, tái xuất sản phẩm hoá, tư liệu về mặt hàng hoá, dịch vụ thương mại để trưng bày trên hội chợ, triển lãm yêu đương mại

- vâng lệnh các vẻ ngoài về tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam

Hồ sơ đk hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam

- 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm yêu thương mại

- 01 bản sao không cần xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng cam kết đầu tư, Quyết định thành lập và hoạt động hoặc những quyết định khác có mức giá trị pháp lý tương đương theo nguyên tắc của pháp luật

Nội dung đk hội chợ triển lãm thương mại bao gồm:

- Tên, showroom của yêu mến nhân, tổ chức vận động có liên quan đến dịch vụ thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm yêu đương mại;

- Tên, chủ đề hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại (nếu có);

- Thời gian, địađiểmtổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

- bài bản dự con kiến của hội chợ, triển lãm yêu mến mại;

- Việc tổ chức triển khai trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền thiết lập trí tuệ; việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của yêu quý nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại; việc tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ với danh nghĩa của tỉnh, thành phố

Quy trình thực hiện

Thời gian:

+ Thời hạn đăng ký tối đa (sớm nhất) 365 ngày và buổi tối thiểu (chậm nhất) 30 ngày trước thời gian ngày khai mạc so với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Lưu ý: Căn cứ xác định ngày tính bên trên ngày nộp hồ sơ là: Ghi dấn ghi bên trên vận đơn nếu gửi qua mặt đường bưu điện; Hoặc ngày ghi trên giấy đón nhận hồ sơ so với nộp trực tiếp; Hoặc ngày trên hệ thống nếu nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

+ Thời hạn trả lời của cơ sở nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan quản lý nhà nước gồm thẩm quyền trả lời xác thực hoặc không chứng thực bằng văn phiên bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ trong vòng 07 ngày có tác dụng việc kể từ ngày dấn được vừa đủ hồ sơ

Trong trường vừa lòng không xác nhận thì cơ quan thống trị nhà nước gồm thẩm quyền đề xuất nêu rõ lý do

Thẩm quyền: Theo biện pháp tại Điểm a Khoản 2 Điểu 29 Nghị định 81/2018 “Sở Công Thương vị trí tổ chức đối với hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam”

Cách thức nộp hồ sơ

Có thể lựa chọn 1 trong những phương thức sau

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua mặt đường bưu điện mang lại cơ quan thống trị nhà nước gồm thẩm quyền

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp trên trụ sở cơ quan quản lý nhà nước bao gồm thẩm quyền

- Sử dụng khối hệ thống dịch vụ công trực tuyến bởi cơ quan thống trị nhà nước tất cả thẩm quyền cung cấp

Thủ tục triển khai hội chợ triển lãm

- cách 1: yêu thương nhân nộp hồ sơ tại Sở công thương nghiệp nơi thực hiện tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

Thời hạn đăng ký: buổi tối đa (sớm nhất) 365 ngày và buổi tối thiểu (chậm nhất) 30 ngày trước ngày khai mạc so với hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam.

- cách 2: Cơ quan quản lý nhà nước tất cả thẩm quyền trả lời chứng thực hoặc không xác thực bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

Thời hạn thực hiện: 07 ngày làm cho việc kể từ ngày dìm được vừa đủ hồ sơ.

Trong trường đúng theo không xác nhận thì cơ quan làm chủ nhà nước có thẩm quyền buộc phải nêu rõ lý do.

- cách 3: yêu mến nhân tiến hành tổ chức hội chợ, triển lãm yêu mến mại sau khi có văn bạn dạng xác nhận của cơ quan gồm thẩm quyền.

- bước 4: yêu quý nhân, tổ chức báo cáo cơ quan thống trị nhà nước về hiệu quả việc tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại theo rất nhiều nội dung đã đăng ký và được xác nhận

Thời hạn thực hiện: trong tầm 30 ngày tính từ lúc ngày xong hội chợ, triển lãm thương mại

Câu hỏi quý khách hàng đưa ra

Câu 1: hồ sơ đk hội chợ, triển lãm tại vn gồm phần lớn gì

Luật tư vấn P&P trả lời: làm hồ sơ gồm bao gồm . 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ; 01 phiên bản sao không cần chứng thực Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp, Giấy ghi nhận đăng cam kết đầu tư, Quyết định thành lập và hoạt động hoặc các quyết định khác có giá trị pháp luật tương đương theo vẻ ngoài của pháp luật

Câu 2: có thể nộp hồ sơ đăng ký hội chợ, triển lãm tại Việt Nambằng phần nhiều phương thức nào

Luật support P&P trả lời: bạn cũng có thể chọn 1 trong những ba cách làm sau

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua mặt đường bưu điện cho cơ quan làm chủ nhà nước có thẩm quyền

- Nộp 01 hồ nước sơ đăng ký trực tiếp trên trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tất cả thẩm quyền

- Sử dụng khối hệ thống dịch vụ công trực tuyến vày cơ quan thống trị nhà nước tất cả thẩm quyền cung cấp

Câu 3: Hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tổ chức tại việt nam phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu gì?

Luật hỗ trợ tư vấn P&P trả lời: những yêu cầu buộc phải phải đáp ứng gồm

-Hàng hóa trên hội chợ, triển lãm thương mại phải được trưng bày, giới thiệu trong các gian hàng tiêu chuẩn (kích thước 3mx3m) hoặc khoanh vùng tương đương với nhiều gian hàng tiêu chuẩn;

- Có rất đầy đủ các dịch vụ ship hàng gồm: Điện, nước, an ninh, vệ sinh

Công câu hỏi của chúng tôi

- tứ vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan

- dìm tài liệu từ bỏ quý khách.

- soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Nộp hồ sơ tại cơ quan bao gồm thẩm quyền

- Đồng hành cùng quý khách trong quy trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở.