The same có nghĩa là giống nhau, không cố kỉnh đổi, nghe thì có vẻ dễ dàng và dễ dàng dùng. Mặc dù nhiên, câu hỏi nhầm lẫn vào cách dùng the same là vấn đề khó kiêng khỏi. Sau đây, chuyenly.edu.vn đang gửi tới những bạn nội dung bài viết cáccách cần sử dụng the sametrong giờ Anh để chúng ta tham khảo nhé!


1. Định nghĩa về the same

‘The same’ có nghĩa là ‘giống nhau’ trong giờ Anh, khi nói phần đông 2 hoặc những vật cũng tương tự là người dân có đặc tính, cấu trúc hoặc hình dáng như nhau.

Bạn đang xem: Cách dùng same trong tiếng anh

2. địa điểm của “the same” vào câu

2.1. The same được dùng như tính từ

Được sử dụng để mô tả điều nào đó không vậy đổi

Ví dụ:

I lượt thích getting up at the same time every day

Tôi say đắm thức dậy trên một giờ tương đương nhau từng ngày.


Đăng cam kết thành công. Chúng tôi sẽ tương tác với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


Được dùng để nhấn to gan lớn mật một điều tương quan đến một fan hoặc một thứ gì đấy cụ thể, quánh biệt

Ví dụ:

And although they were the same stories they were told differently every time

Và mặc dù chúng là những câu chuyện tương đồng nhưng mỗi lần chúng được nói theo các cách khác nhau.


*
*
*
*
*
*
Phân biệt like, alike, similar to và the same
They tried to lớn treat all their children alike.

Họ cố gắng đối xử với tất cả những đứa trẻ em như nhau.

6.3. Similar to(tính từ): Tương tự

Cấu trúc: ko “to” nếu similar đứng một mình hoặc “similar + to lớn + N/Pronoun”.

Xem thêm: Cách Dùng Lá Hà Thủ Ô - Cách Dùng Hà Thủ Ô Đơn Giản, Hiệu Quả

Ví dụ:

Your hat is similar lớn mine. (mine = my hat)

Mũ của người sử dụng tương tự mũ của tôi.

6.4. The same: giống nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me.

Lương của An bằng lương của tôi.

We go to the same school.

Chúng tôi học cùng trường.

7. Bài bác tập thực hành cấu trúc và cách dùng the same

Bài tập

Bài tập 1: Điền từ tương thích vào khu vực trống Jenifer and Jack both come from Rapid City. In other words, they come fromthe same townThis thành phố is _______ my hometown. Both are quiet and conservative.You and I don’t agree. Your ideas are _______ mineEric never wears __________ clothes two days in the same row.Ants are fascinating. An ant colony is _________ a well-disciplined army.In term of shape, cabbage looks ______ lettuce . But cabbage and lettuce don’t taste ________.A male mosquito is not ___________ size _______ a female mosquito . The female is larger.I’m used khổng lồ strong coffee. I think the coffee most North America drinks tastes ________ dishwater!The pronunciation of “caught” is ___________ the pronunciation of “cot”Trying lớn get through school without studying ______ trying to go swimming without getting wetBài tập 2

Chọn A. Alike, B. Like, C. Similar to, D. The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost ….She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father & he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brothers, they don’t look ….

Đáp án

Bài tập 1
2. The same as/ similar to/ like3. Different from4. The same
5. Similar to/ like6. Like….. Alike/ the same7. The same … as
8. Like9. Similar to/ different from10. Lượt thích / the same as / similar to
Bài tập 2
1. Alike2. Alike3. Like
4. Similar to5. The same as6. Like
7. Alike8. Like9. Alike

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu tạo vàcách dùng the sametron giờ Anh. Mong muốn qua nội dung bài viết các bạn sẽ phân biệt được cáccách cần sử dụng the sametrong từng trường hợp núm thể. chuyenly.edu.vn chúc bàn sinh hoạt tập tốt và nhanh chóng thành công.