Đại học Ngoại mến mở ngành mới, tăng chỉ tiêu

Năm 2023, ngôi trường Đại học Ngoại thương được mở thêm hai ngành tại trụ sở Hà Nội, tiêu chí tăng dịu từ 4.050 lên 4.100.

Bạn đang xem: Web đại học ngoại thương


N9If
Pd
T-PA5c
U22w" alt="*">