Đây là Vệ hồn Pv
P huyền thoại của phiên phiên bản Tháp vô tận có lever và công dụng cao hơn Vệ hồn Cuồng Phong.

Bạn đang xem: Vệ hồn cá voi trắng

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn huyền thoại Cá voi riêng, bao gồm hiệu ứng không giống nhau.

*


Chỉ số

MảnhChỉ sốKết hợp về tối đa
1Sinh lực 4522 ~ 6460 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 238 ~ 340 Phòng thủ ⦁ 238 ~ 340 né tránh ⦁ 238 ~ 340 Đỡ đòn ⦁ 238 ~ 340 phòng thủ Chí mạng340
2Sinh lực 4732 ~ 6760 2 chiếc ngẫu nhiên: ⦁ 249 ~ 356 Chí mạng ⦁ 249 ~ 356 đúng đắn ⦁ 2490 ~ 3560 sức khỏe ⦁ 249 ~ 356 chống thủ356
3Sinh lực 4949 ~ 7070 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 260 ~ 372 Chí mạng ⦁ 260 ~ 372 đúng mực ⦁ 260 ~ 372 bảo vệ ⦁ 260 ~ 372 che chở Chí mạng372
4Sinh lực 5166 ~ 7380 2 mẫu ngẫu nhiên: ⦁ 272 ~ 388 Chí mạng ⦁ 272 ~ 388 đúng chuẩn ⦁ 2720 ~ 3880 sức lực ⦁ 272 ~ 388 Né tránh388
5Sinh lực 5593 ~ 7990 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 294 ~ 420 Chí mạng ⦁ 294 ~ 420 đúng đắn ⦁ 2940 ~ 4200 sức lực ⦁ 294 ~ 420 che chở Chí mạng420
6Sinh lực 5810 ~ 8300 2 mẫu ngẫu nhiên: ⦁ 306 ~ 437 Chí mạng ⦁ 306 ~ 437 đúng mực ⦁ 3060 ~ 4370 sức lực ⦁ 306 ~ 437 phòng vệ Chí mạng437
7Sinh lực 6027 ~ 8610 2 loại ngẫu nhiên: ⦁ 317 ~ 453 chính xác ⦁ 3170 ~ 4530 sức lực ⦁ 317 ~ 453 bảo vệ ⦁ 317 ~ 453 phòng thủ Chí mạng453
8Sinh lực 6237 ~ 8910 2 cái ngẫu nhiên: ⦁ 328 ~ 469 chính xác ⦁ 3280 ~ 4690 sức khỏe ⦁ 328 ~ 469 che chở ⦁ 328 ~ 469 phòng ngự Chí mạng469

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ được cộng hiệu ứng riêng khi tích lũy được thu thập được đủ cỗ Vệ hồn Cá voi trắng:

Kiếm Sư

*

Dũng khí Gunma

Số mảnhHiệu ứng
3Phi Ưng Kiếm thời hạn hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Thăng Hoa gần cạnh thương tăng 75%

Có tài năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cung cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng ngự và 700 sút sát thương.

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Võ Sư

*

Danh dự của Taywong

Số mảnhHiệu ứng
3Ảo Ảnh Cước thời gian hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Lưu Tinh Cước gần cạnh thương tăng 130%

Có kỹ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cấp cho 10 lúc bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi white tăng 5000 bảo vệ và 700 giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực hiện hành 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Pháp Sư

*

Phước lành của Onmyung

Số mảnh
3Băng Giáp thời hạn hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Trói Hồn thời hạn hồi giảm 15%

Có kĩ năng kích hoạt cảm giác Cá voi trắng cấp cho 10 lúc bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi white tăng 5000 bảo vệ và 700 bớt sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Cuồng Long

*

Vệ hồn Jinwong

Số mảnhHiệu ứng
3Khiên Đá thời hạn hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Đóng Cọc sát thương tăng 70%

Có kĩ năng kích hoạt cảm giác Cá voi trắng cung cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng vệ và 700 sút sát thương.

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại còn nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Sát Thủ

*

Myo Khéo léo

Số mảnhHiệu ứng
3Thế Thân thời hạn hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Liên trả Kích gần kề thương tăng 165%

Có kĩ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong cảm giác Cá voi white tăng 5000 phòng ngự và 700 sút sát thương.

Thời gian hiệu lực hiện hành 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Triệu Hồi Sư

*

Tài năng Madun

Số mảnhHiệu ứng
3Bồ Công Anh thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Đè Mạnh thời gian hồi bớt 15%

Có kỹ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Xem thêm: Bản Tin Mới Nhất Từ Australia Mới Nhất Hôm Nay Trên Vnexpress

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng ngự và 700 bớt sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Kiếm Vũ

*

Danh dự kiếm Vũ

Số mảnh
3Chém Thiên Không thời gian hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Thăng Hoa gần kề thương tăng 75%

Có tài năng kích hoạt cảm giác Cá voi trắng cấp cho 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau giảm một cấp.

Trong cảm giác Cá voi white tăng 5000 phòng ngự và 700 sút sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Khí Công Sư

*

Ân huệ nội khí Sư

Số mảnhHiệu ứng
3Nội Năng Bảo Hộ thời hạn hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Phong Nộ gần kề thương tăng 30%

Có năng lực kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cung cấp 10 lúc bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng thủ và 700 bớt sát thương.

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Thuật Sư

*

Mưu lược Thuật Sư

Số mảnh
3Pháo Đài thời hạn hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Trói Hồn Thời gian hồi giảm 15%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cung cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng thủ và 700 bớt sát thương.

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Cách lấy

Người đùa đổi Đá Thăng Thiên bởi Thanh Long trên NPC Chiến trường.

*

Đá Thăng Thiên

Sau đó đưa sang mục Vệ hồn nhằm đổi bởi Đá Thăng Thiên.

Mảnh 4, 5 bắt buộc thắng 10 trận tại chiến trường Cá voi trắng
Mảnh 6, 7, 8 buộc phải thắng 100 trận tại chiến trường Cá voi trắng

*

le>Chi huyết cuốn sách Cá Voi white - người đọc: mạnh Linh thuộc về của tủ sách Sách nói phía Dương dành cho người mù
*

Mục tiêu hoạt động vui chơi của Quỹ từ Thiện Sách Nói cho người Mù là phi lợi nhuận, vì vậy mọi hình thức sao chép áp dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu không được sự đồng ý của tủ sách sách nói phía Dương dành cho người mù.


Văn học nước ta
Văn học quốc tế
TRUYỆN THIẾU NHI
giáo dục đào tạo
Thông tin cụ thể :

- Track 1 : Chương 1 - Hãy call tôi ...- Track 2 : Chương 2- những đồng nghiệp ! các bạn đã tham gia tàu này ư - Track 3 : Chương 3 - Một tín đồ đi săn cá voi có thể học hỏi một viên thuyền trưởng hoặc bỏ tàu hoặc sinh sống lại lãnh đạo cuộc săn bắt mẫu nào đúng?- Track 4 : Chương 4 - Đồng tiền vàng vẫn còn nằm ở cốt buồm - Track 5 : Chương 5 - khi một cơn sốt khốc liệt xảy ra


Track 1: Lời tựa - Track 2 -Chương 1: Vào Cõi Như Sơ không ai biết- Track 3: Chương 2: hình thức của dùi cùi với răng nanh- Track 4: Chương 3: nhỏ thú nguyên thủy thống soái - Track 5: Chương 4: Vị Chúa tể bắt đầu - Track 6: Chương 5; Lao khổ của dây cương và con đường mòn - Track 7: Chương 6 Về tình yêu thương của một con bạn - Track 8: : Chương 7: Âm đá quý của giờ đồng hồ gọi


- Track 1 : tặng kèm khỉ cùng ếch cho mười ngàn đời đầu tích - Chương 1 . Thuốc lá- Track 2: Chương 3 . Cà phê- Track 3: Chương 5 . Hoa Lao kèn - Track 4: Chương 7 . Da thuộc - Track 5 : Chương 9 . Xà chống - Track 6: Chương 11 . Thanh Protein - Track 7: Chương 13 . Rượu- Track 8: Chương 15 . Mùn cưa - Track 9: Chương 17 . Bánh quế - Track 10: Chương 19 . Bột bánh bông lan - Track 11 : Chương 21 . Sáp nến - Track 12 : Chương 23 . Khăn lau chén - Track 13: Chương 25 . Cây Linh sam - Track 14: Chương 27 . Glogg- Track 15: Chương 29 . Bánh MERINGUE Thụy sĩ- Track 16 : Chương 31 . Bánh lạc - Track 17: Chương 33 . Em bé- Track 18 . Vĩ thanh (trang 503)


- Track 1: Chuỗi ngày vô tận trước cuộc đoàn viên tất yếu cùng Nikki - Track 2: chiếc kết tồi tệ chưa từng thấy - Track 3: Nhỡ đâu tôi lại sểnh chân - Track 4 : bạn cũng có thể cùng nạp năng lượng - Track 5: chưng sĩ tuyệt duy nhất trên đời- Track 6: Tổ đây Ong Xanh- Track 7 : dòng Cô Ngoa Ngoắt- Track 8 : Đặt thật cảnh giác cho cân nặng bằng, Như thể cho cuối thu này, lúc ống thông khí lò sưởi thổi lên thì toàn bộ sẽ đỗ sập xuống - Track 9 : Châu Á xâm chiếm - Track 10 : Vô tứ trải qua tình trạng khó chịu này- Track 11: Tôi phải đòi hỏi giành giải nhất - Track 12: Như dòng bóng đậy suốt đời em - Track 13 : Thư số 5 - Ngày 3 tháng 12 năm 2006- Track 14 : rạng rỡ điên- Track 15 : Anh rất cần em giúp.


- Track 1 : bé đàm pích tức là điề thù nghịch ngấm ngàm - Track 2 : Phần 2- Track 3: Phần 3 - Track 4 : Phần 4 - Ngày 7/5/năm 1.800- Track 5 : Phần năm - Track 6: Tang
De - Sao bên ngươi dám nói cùng với ta Tangde?- Track 7 : tóm lại - Track 8: Phần ghi chú -


- Track 1 : Guillaume Musso, sinh vào năm 1974 trên Antibes Thị trấn nhỏ bên bờ Địa Trung Hải , Ngay từ năm 10 tuổi cậu nhỏ nhắn Guillaume đã rung rộng văn chương với tuyên ba một ngày nào đó sẽ viết tè thuyết khủng lên anh theo học tập ngành kinh tế tài chính rồi vươn lên là giáo viên - Track 2: Chương 4 - đa số kẻ bị buộc lại với nhau- Track 3 : Chương 6 - Track 4: Phần 2 - ký Ức về nổi đau - Track 5 : Chương 9 - Track 6 : Chương 12 - Track 7 : Phần 3 - Máu và vũ khí - Track 8 : Chương 19 - Track 9 : Chương 21 - Track 10 : Phần 4 - Người lũ bà rời rốc - Track 11: Chương 24 - Chương số không -Track 12: Chương 26 - đông đảo tấm gương


- Track 1: Dành tặng ngay mẹ - Track 2: 3/ Tôi là chiếc thằng nói láo kinh điển nhất - Track 3: Ở Panxi - Track 4: 8/ Khuya quá tuyệt vời rồi - Track 5: 10/ vẫn còn sớm - Track 6: 12/ mẫu Taxi chở tôi thiệt cũ rít - Track 7: 14/ sau thời điểm con mẹ Sani đi- Track 8: 16/ Sau khi kiếm được điểm tâm - Track 9: 18/ Khi rời khỏi sân trường - Track 10: 20/ Tôi cứ ngồi đấy say rượu- Track 11: 22/ khi tôi quay trở lại - Track 12 : 24 / Vợ ông chồng thầy- Track 13: 25/ khi tôi ra phía bên ngoài trời vừa sáng


- Track 1: Chương 1 : bác bỏ sĩ Sa-muel Fergusson ( Ngày 14 tháng Giêng năm 1862 )- Track 2: Ông tự cung cấp cho mình ba mõ neo bởi sắt tương tự như một cái khăn bằng tơ dịu bền - Track 3: 9h tối cái VECTO DIY Vẫn đứng yên ổn trên vùng trời - Track 4: Chương tám : Một đêm trên đảo- Track 5: Chương 14 - gắn sát hai chuyến du ngoạn .


- Track 1: Dành khuyến mãi cha và mẹ tôi với tất cả tình yêu - Track 2: Chương 2 - ngày sau - Track 3: Chương 3 - Semon nín thở nhô đầu qua cửa ngõ hầm- Track 4 : Chương 4 - Một làn Sương - Track 5 : Chương 5 - khi Jame vừa đến khu nhà ở xám- Track 6 : Chương 6 - Đi như thế nào - Track 7 : Chương 7 - Em nghỉ nó nằm dưới mặt ngôi đơn vị xám - Track 8 : Chương 8 : Nhưng làm thế nào ông biết ở đâu mà search - Track 9- Chương 9: còn lại một mình- Track 10 : Chương 10 - không thể d đối kháng giãn như mình tưởng - Track 11: Chương 11 : Nhưng ngay trong khi chúng vừa trở lại - Track 12 : Chương 12 - bắt buộc mất một thời điểm lâu - Track 13 : Chương 13 - ngôi nhà xám vẫn tỉnh mịch - Track 14 : Bany chốp chốp góc nhìn Track 15 - Phần Kết


- Track 1 : Chương 1 - Hãy điện thoại tư vấn tôi ...- Track 2 : Chương 2- những đồng nghiệp ! chúng ta đã tham gia tàu này ư - Track 3 : Chương 3 - Một bạn đi săn cá voi hoàn toàn có thể học hỏi một viên thuyền trưởng hoặc quăng quật tàu hoặc sinh sống lại lãnh đạo cuộc săn bắt chiếc nào đúng?- Track 4 : Chương 4 - Đồng chi phí vàng vẫn tồn tại nằm sinh hoạt cốt buồm - Track 5 : Chương 5 - lúc một cơn lốc khốc liệt xảy ra- Track 1 : Lời reviews / Gustave Flaubert sinh năm 1821 mất 1880 và tiểu thuyết Bà BOVARY năm 1856- Track 2 : Phần trước tiên - chúng tôi đang học thì ông hiệu trưởng vào theo sau ông là 1 trong những người học trò mới ăn mặc quần áo tầm thường với một người lao công - Track 3 : Một đêm vào lúc 11 giờ các bạn thức giấc bởi vì tiếng chân ngựa dừng đứng ngay lập tức trước cửa - Track 4 : khách hàng mời đi xe đến từ sớm- Track 5 : phụ nữ đã hiểu truyện - Track 6: lâu đài kiến trúc tiến bộ theo thứ hạng Ý- Track 7: hay Thường mỗi lúc - Track 8: Phần vật dụng hai- Track 9 : hôm sau ngủ dậy nàng thoáng thấy viên dụng cụ sư tập sự ở dưới mặt đường phố- Track 10 : ngay trong lúc trời trở lạnh lẽo - Track 11: 1 trong các buổi chiều ngồi mặt thành cửa sổ mở


- Track 1 : Lời reviews - Track 2 : 2/ Phòng bên cạnh của Ngài...- Track 3 : 4/ loại Vai của A...- track 4: 6/ hoàng đế Lu-i máy mười ba- Track 5 : 7/ Nội bộ quân nhân Ngự Lâm - Track 6 : 9-/ Đatanhan xuất đầu lộ diện - Track 7 : 11/- Âm mưu cốt truyện - Track 8: 12/-.- Track 9: 14/ Con fan thành Mơn- Track 10: 16/- quan tiền Trưởng Ấn thực hành nhiệm vụ- Track 11: 18/- fan tình và người ông xã - Track 12: 20/- Cuộc hành trình dài - Track 13: 22/ Vũ Khúc Metledong- Track 14: căn phòng trên gác- Track 15: 26/. Bản luận văn của ẢRavi- Track 16: 27/- vợ A.Tốt- Track 17: 28/- Trở về- Track 18: 30/- Miladi- Track 19: 32,/ một bữa ăn ở nhà ông năng lượng điện lý- Track 20: 34/ Aladi và Bôttop- Track 21: 37/- bí mật của Miladi- Track 22: 39/ Một ảo ảnh- Track 23: 41-/ Cuộc vây hãm thành Aloshen - Track 24: 43/- tiệm rượu chuồng người thương câu đỏ- Track 25: Pháo đài- Track 26: 48/ quá trình gia đình- Track 27: 50/ câu chuyện giữa anh ck và em dâu- Track 28: 52/- Ngày bớt thứ nhất- Track 29: 54/. Ngày bị giam thứ ba- Track 30: 56/- Ngày bị giam thiết bị năm- Track 31: 57/ Một phương án của tấm bi kịch cổ điển- Track 32: 59/ sự việc đã diễn ra ở- Track 33: 61/ Tu Viện - Track 34 : 63 / Một giọt nước - Track 35: 65/ Xử Án


- Track 1: Lời trình làng / bộ tiểu thuyết BÁ TƯỚC MÔNGTƠ CRIXTÔ được Alexandre Dumas viết năm 1844 nhân vật đó là chàng bạn teen Edmond Dantès biến hóa thuyền trưởng với sẽ cưới người vợ Mercedes xinh đẹp/ PHẦN 1 : Marseille - CHƯƠNG 1 - TÀU CẶP BẾN - Track 2: CHƯƠNG 4 - Âm mưu- Track 3 CHƯƠNG 7 - Hỏi Cung - Track 4: CHƯƠNG 10 - Phòng nhỏ dại trong điện - Track 5 : CHƯƠNG 13 , Thời kỳ 100 ngày - Track 6: CHƯƠNG 16 , Nhà bác bỏ Học người Ý.- Track 7: CHƯƠNG 19 , - Lên cơn lần máy ba- Track 8 : CHƯƠNG 22 , lũ buôn lậu- Track 9 : CHƯƠNG 25 - người Lạ mặt - Track 10 : CHƯƠNG 28 - Cuốn sổ công ty tù- Track 11 : PHẦN 2 - Nước Ý - CHƯƠNG 31 - Thủy Thủ Sinbad- Track 12 : Chương 34 - Lộ Diện- Track 13 : Chương 37 - rất nhiều hầm mộ ở trong nhà thờ- Track 14 : PHẦN 3 - CHẠM TRÁN - CHƯƠNG : 39- hầu như Vị khách Đến - Track 15 : Chương 42 - Track 16 : Chương 45 - Trận mưa ngày tiết - Track 17 : Chương 48 - tư Tưởng - Track 18 : Chương 51 : Cặp Tình Nhân bất diệt - Track 19 : Chương 54 : thị trường lên xuống -- Track trăng tròn : Chương 57 - khu vườn trống - Track 21 : Chương 60 - Trạm Điện Báo- Track 22 : PHẦN 4 - TRỪNG PHẠT / Chương 62 : gần như Bóng Ma- Track 23 - Chương 65 : Cảnh Vợ ông chồng - - Track 24 - Chương 68 - Buổi Khiêu Vũ mùa hè - Track 25 - Chương 71 : bánh mỳ và muối bột - Track 26 - Chương 74: Hầm mộ gia đình - Track 27 - Chương 77- Track 28 - Chương 80 Buộc tội- - Track 29 - Chương 83 : Bàn tay thượng đế- - Track 30 - Chương 86- Xử Án - Track 31 - Chương 89 : vào Đêm - Track 32 - Chương 92 : Tự liền kề - Track 33 - Chương 95 - phụ vương và đàn bà - Track 34 : Chương 98 - quán trọ trái chuông - Track 35 : Chương 101 - Kẻ Đầu độc - Track 36: Chương 104 - Chữ Ký- Track 37: Chương 107 Chuồng Cọp- Track 38: Chương 110 - bản Cáo Trạng- Track 39 : Chương 113 - quá Khứ- Track 40 : Chương 116 - Dung Tha


- Track 1 : Lời giới thiệu - Track 2 : thời gian Booky đôi mươi tuổi - Track 3: Về còn chưa nạp năng lượng trưa - Track 4: : vì sao Bệnh bại Liệt chỉ tấn công người ta vào mùa hè- Track 5 : sáng hôm sau là đỉnh điểm của tấm thảm kịch - Track 6 : PHẦN 2 - indianhill - Track 7 : Donan . Coplour - Track 8 : Về tới láng của chính bản thân mình - Track 9; buổi tối hôm ấy - Track 10 : phần nhiều thế cho đến hết trang- Track 1 : tặng ngay những người giữ Hải Đăng - Track 2 : 5/ Muộn học rồi - Track 3 : 7/ Ngôi trường tôi học- Track 4 : 11/ Cô ta dẫn tôi tới quán cà phê - track 5 : 13/- Lá thư gởi từ sau này số 2 - Track 6 : 15/- Việc cha Park chơi bọn - Track 7 : 18/ cao tới một mét chín - Track 8 : 20/- bữa tiệc sinh nhật ở đầu cuối - Track 9 : 22/- rất lâu tôi vẫn thấy Loren làm việc Sân Ga - - Track 10 : 23/- Đúng như tôi mong muốn - Track 11: 25/- vào rừng tối tăm nóng bức - Track 12 : 29/- khi chạy len lỏi - Track 13 : 33/- vào Taxi- Track 14 : 36- / Tôi nghe giờ đồng hồ Tivi mở oang oang


- Track 1 : Lời Giới Thiệu- Track 2 : Quyển 2 - đại chiến hạm Clay
More- Track 3 : VI./ TRÊN CÁNH CÂN c
ÔNG VÀ tỘI- Track 4 : II. / trí tuệ nông dân sánh cùng với tài Thủ Lĩnh- Track 5 : VI./ Những diễn biến của đao binh - Track 6 : III./ Con tín đồ ấy cũng có thể có nhược điểm- Track 7 : Quyển 3: Viện Quốc Ước - I,. / Viện Quốc Ước - Track 8 : II./ Marat trong Hậu - Track 9 : VI./ Linh Hồn khu đất truyền vào Người- Track 10 : III./ Những lữ đoàn nhỏ- Track 11: IX./ đơn vị ngục làm việc tỉnh nhỏ tuổi - Track 12 : XIII./ hoạt động vui chơi của lão Hầu tước - Track 13: III./ Dân quê xì xào- Track 14 : XI./ phần lớn kẻ tuyệt vọng - Track 15: II./ Govan tứ lự- Track 16 : II./ tandtc Quân sự


- Track 1 : trên một làng nhỏ dại có tên là Đông Sơn, thuộc huyện Uyển Bình, tỉnh giấc : Hà Bắc. Bây chừ là huyết đầu xuân, mùa xuân ở phía Bắc đến khá chậm, băng tuyết của mùa đông chưa rã hết màu trắng xóa vẫn còn đó rải rác rến khắp địa điểm mấy bụi cỏ ngớ ngẩn như tranh thủ với thời hạn để bước đầu đâm chồi nhưng phần đa cọng cỏ èo uột trên nền đất tiến thưởng lạnh trông thật tội- Track 2 : người sở hữu của Phúc Gia Trang làm việc Giang Châu là Phúc Trấn Đình năm nay đã trên 55 tuổi là người có máu mặt lừng danh cả một vùng. Tài sản ông những vô kể ko kể một mãnh vườn thật to lớn ở ngoại ô ông tất cả mấy xưởng thêu, xưởng dệt rồi đồi trà- Track 3 : sáng sủa hôm ấy chẳng gọi sao lão Trương Quý lại sòng soạc vào tìm thế Vỹ- Track 4 : Hôm ấy, Triệu Khiêm, thế Vỹ và Thanh
Thanh tìm kiếm kiếm mãi vào Thành vương Châu không tồn tại nên có ý định rời thành- Track 5: dòng chuyện thừa lắm kia , rồi cỏ non cũng cấp tốc chống quên lãng chính vì từ cái hôm đến lớp đến ni non thấy mắc nó phải ứng phó với rất nhiều thứ, chỉ bao gồm t
Hanh Thanh là không dễ quên - Track 6: trong lúc vết thương ở chân Vỹ vẫn lành- Track 7 : Vâng!. Cỏ Non đang sống chứ không cần chết ba hôm sau, cỏ non đã ban đầu thấy đói - track 8 : núm Vỹ hứa với Hoa Du Lâm qua tháng 12 sẻ quay trở lại Bắc Kinh. Lâm tính nhẫm trên ngoán trên ngón tay, chỉ từ hơn tháng nữa bởi vậy cũng không thể xa lắm ráng là Du Lâm ra quyết định . Được rồi, bởi vậy tôi sẽ đợi anh- Track 9 : Thím Chu với Nhật Lan đang với tiếng là ở tp chứ thật ra nào đã có được ở vào thành phố


- Track 1 : khuyến mãi ..Linh . Bời số đông lời khuyên- Track 2 : Chương 4: Điều nhị đứa bắt gặp qua cửa ngõ sổ- Track 3: Chương 6: tì thiếp gái được trả công quá hậu hĩnh- Track 4: Chương 8: nguyên nhân bà nổi giận vứt đi- Track 5: Chương 11: Quốc Trưởng- Track 6: Chương 14: Bruno bao gồm một khẩu ca dối cực kì có lý- Track 7: Chương 16 : cắt tóc- track 8: Chương 19: Chuyện xảy ra ngày hôm sau


- Track 1 : Chương 1 : Anh ở sấp xung quanh đất màu nâu tủ đầy lá thông vào rừng- Track 2 : Chương 2: Họ vẫn đi qua một khu rừng rậm , cây to lớn tới một vị trí hình lòng chão- Track 3: Chương 3 - chúng ta đi xuống khoảng chừng đường 200 thướch- Track 4 : Chương 4 : Hai tín đồ đi xuống cửa hang - Track 5 : Chương 6 : Vào trong hang- Track 6 : Chương 9: chúng ta đứng ở cửa ngõ hang nhìn chúng- Track 7: Chương 10 - suy nghĩ đi. - Track 8 : rứa rồi trong lúc công ty chúng tôi chờ- Track 9: Chương 11: Họ sang 1 cánh đồng cỏ cao xuống một thung lủng nhiều cây- Track 10: Chương 12: Sau bữa cơm, họ từ biệt - Track 11: bọn họ đi vào đám thạch thảo của cánh đồng cỏ bên trên núi- Track 12 : Chương 14: thời điểm họ về cho trại, thì tuyết xuống- Track 13: Chương 15: -Track 14: Chương 16: Track 15 Chương 17- trong hang chỉ với một tiếng rượu cồn duy tuyệt nhất là giờ xèo xèo trên nhà bếp lửa ở phần tuyết rơi- Track 16 : Chương 18: thiệt là như một cái vòng đu quay- Track 17: Chương 19 : Anh ngồi làm nào đấy Maria hỏi anh
Track 18: Chương 21 : Trời vừa sáng một ngọn gió ấm cúng thổi tới - Track 19: Chương 24:Lúc này thật đúng là một buổi sáng thời điểm cuối tháng 5- Track 20: Chương 27:- Track 21 : Chương 29 : Vào trong hang- Track 22: Chương 31: Và bây chừ hai tín đồ lại ở với nhau trong loại túi chăn- Track 23 : Chương 32: Cũng đêm đó- Track 24 : Chương 36: Đến địa điểm quân chủ yếu phủ- Track 25 : Chương 39 : - Track 26 : Chương 42: - Track 27 : Chương 43 - Track 28 : Năm đó...


- Track 1: Chín mon trước thềm Ga cạnh đường tàu số 4 sinh sống sân Ga số 11- Track 2: Cô! toàn bộ các chỗ trong số toa mặt hàng nhất vẫn được bán hết - Track 3: Anh. Cuộc sống cơ bạn dạng là bi thiết còn ngay kế tiếp là chiếc chết- Track 4 : Wasawa Ngày 30 tháng 1 tôi nghe biết sự tồn tại của anh - Track 5: Anh. Buổi họp bị kéo dãn dài mãi hơn 2 giờ sau- Track 6: có những khoảnh khắc khi nhưng mà nổi đau to - Track 7 : Anh hiểu được nổi khác - Track 8 : Cô. Chiếc điều xảy ra sau đêm tối ấy y hệt như tập 2 - Track 9 : Chuông điện thoại cảm ứng bút anh ra khỏi dòng suy nghĩ - Track 10: Dù chỉ nên mỗi tuần một đợt và chỉ cần trong mơ - Track 11: Anh. Anh mừng vì chưng đã để được chống - Track 12: Anh với Jim ngồi tựa sống lưng vào xuồng cứu vớt sinh - Track 13: Anh đã làm cho cô ngạc nhiên - Track 14 : Cô ngồi trong taxi - Track 15 : Anh, không hoa không có câu giải thích- Track 16: Anh, ngày sau cuối của anh nghỉ ngơi Nylund- Track 17 : Cô thật bí hiểm cô đang gây tuyệt vời mạnh đối với anh - Track 18 : Anh. Đã ba giờ - Track 19: Anh. Ở Newyork- Track 20: Sáu tuần sau.


- Track 1 : Lời giới thiệu - Track 2 : Chương hai: Rừng Xuân- Track 3 : Chương ba: Kẻ thù trước tiên của Bim- Track 4: Chương bốn: Rừng vàng- Track 5 : Chương năm: Cuộc vây bắt làm việc dốc sói- Track 6 : Chương sáu: tạm biệt bạn- Track 7: Chương bảy: thường xuyên đi tìm- Track 8 : Chương tám: Chuyện xẩy ra nơi ghi tàu- Track 9 : Chương chín: Người bạn nhỏ. Lời đồn thổi bịa đặt, cáo giác ngầm cùng lời bình của tác giả- Track 10: Chương mười: cung cấp lấy tiền- Track 11: Chương mười một: Tai Đen sống ngơi nghỉ làng quê- Track 12 : Chương mười hai: ngoài đồng ruộng. Cuộc săn bắn khác thường. Bỏ trốn- Track 13: Chương mười ba: bệnh viện ko kể rừng. Cha và má. Cơn dông vào rừng- Track 14 : Chương mười bốn: Lối về cánh cửa thân yêu. Tía thủ đoạn- Track 15: Chương mười lăm: bên cánh cửa ngõ cuối cùng. Điều bí ẩn của chiếc xe thùng sắt- Track 16: Chương mười sáu: Cuộc gặp gỡ gỡ trong khi kiếm tìm. Dấu tích Bim cùng bề mặt đất. Tư phát súng- Track 17: Chương mười bảy: Rừng thở dài


- Track 1: khẩu ca đầu- Track 2 : Chương 1. Lễ Khánh Thành- Track 3: Chương 2. Hòn Đảo "Đa Quốc Gia"- Track 4 : Chương 3. Cha Người Gác Hải Đăng- Track 5: Chương 4. Băng giật Kongre- Track 6: Chương 5. Chiếc thuyền buồm Tên Maule- Track 7: Chương 6. Bên trên Vịnh Elgor- Track 8: Chương 7. Hang Đá- Track 9: Chương 8. Sửa chữa thay thế Chiếc Thuyền Buồm- Track 10: Chương 9. Vasquez- Track 11: Chương 10. Sau thời điểm Tàu Đắm- Track 12: Chương 11. Bọn Cướp Xác Tàu- Track 13: Chương 12. Lúc ra khỏi Vịnh- Track 14: Chương 13. Trong ba Ngày- Track 15: Chương 14. Chiến hạm Santa-Fé- Track 16: Chương 15. Đoạn Kết Của Câu Chuyện


- Track 1: Đảm bảo bà không thể quăng quật sách xuống- Track 2 : Chương 3: thương hiệu tôi là tên một cái bể bơi- Track 3 : Chương 5: cái brand name tôi chưa phải là kết cuộc mẩu truyện - Track 4: Chương 9 : chủ yếu của thẩm mỹ và công nghệ - Track 5: Chương 17: điều kỳ dịu thứ nhất khắc vào lòng ta thâm thúy nhất- Track 6: Chương 21: Tôi đã ngồi trong quán cà phê nội thành- Track 7: Chương 30. Anh đã gồm vợ- Track 8: Phần 2 : Thái Dương . Chương 37. Tàu đã chìm trong một tiếng rượu cồn - Track 9: Chương 44. Khía cạnh trời leo lên đỉnh ngày- Track 10: Chương 50: Nó sâu rộng 1 thước- Track 11: chương 54: Mưa suốt đêm- Track 12 : Chương 60. Tôi thức dậy một đợt trong đêm đó- Track 13 : Chương 63. Mái ấm gia đình Robertson- Track 14 : Chương 74. Tôi thực hành các nghi lễ tôn giáo - Track 15 : Chương 81. Tôi biết chuyện sinh tồn của tôi khó khăn tin- Track 16 : Chương 88. Bao gồm một hôm bọn chúng tôi chạm chán rác- Track 17 : Chương 92. Tôi đã có một - Track 18 : Chương 93. Tôi vẫn phát mệt nhọc với hoàn cảnh của minh- Track 19: Phần 3, Trạm xá


- Track 1: Gong Ji Young bước đầu hoạt hễ sáng tác từ thời điểm năm 1988 - Track 2 : Nhật ký bi thảm .4- Track 3: Nhật ký bi tráng .5- Track 4 : Nhật ký bi lụy .6- Track 5: Nhật ký bi hùng .7- track 6 : Nhật ký ảm đạm .8- Track 7 : Nhật ký bi lụy .9- Track 8 : Nhật ký bi lụy .11- Track 9 : Nhật ký bi hùng .12- Track 10 : Nhật ký bi thiết .13- Track 11 : Nhật ký bi quan .14- Track 12 : Nhật ký bi đát .15- Track 13 : Nhật ký ảm đạm .16- Track 14 : Nhật ký bi tráng .17- Track 15 : Nhật ký buồn .19.


- Track 1 : Jules Verne cùng 'Những đứa con của thuyền trưởng Grant'- Track 2 : Phần 1: Chương 1: bé cá búa- Track 3 : Chương 2: cha lá thư- Track 4 : Chương 3: Malcolm-Castle- Track 5 : Chương 4: Đề nghị của huân tước phu nhân Glenarvan- Track 6 : Chương 5: 'Duncan' tránh bến- Track 7 : Chương 6: quý khách buồng số sáu- Track 8 Chương 7: Jacques Paganel trường đoản cú đâu đến và đi đâu?- Track 9 Chương 8: Vĩ tuyến bố mươi bảy- Track 10: Chương 9: trên độ cao tía ngàn sáu trăm mét- Track 11: Chương 10: Trượt từ bên trên núi Andes xuống- Track 12 : Chương 11: phạt súng cứu nguy- Track 13 : Chương 12: giờ Tây Ban Nha của Jac
Ques Paganel- Track 14 : Chương 13: Vùng Rio-Colorado- Track 15 : Chương 14: Những nhỏ sói- Track 16 : Chương 15: Ở đồn độc lập- track 17 : Phần 2: Chương 1: quay lại tàu 'Duncan'- Track 18 : Chương 2: Mũi Bernouilli- Track 19 : Chương 3: Ayrton- Track 20: Chương 4: Ra đi- Track 21: Chương 5: Đường sắt từ Melbourne mang lại Sandhurst- Track 22: Chương 6: 'Báo Australian với New Zealand'- Track 23 : Chương 7: Kết cục bỗng nhiên ngột- track 24: Chương 8: 'Aland Zealand'- Track 25 : Chương 9: bốn ngày rất nhọc- Track 26 : Chương 10: Eden- Track 27 : Phần 3: Chương 1: Tàu 'Macquarie'- Track 28 : Chương 8: vào tay những người dân Maori- Track 29 : Chương 3: hồ hết giờ cuối cùng- Track 30 : Chương 4: Núi thiêng- Track 31: Chương 5: giữa hai làn đạn- Track 32: Chương 6: bởi sao 'Duncan' chạy ven bờ phía đông New Zealand- Track 33: Chương 7: Ayrton tốt là Ben Joyce?- Track 34 : Chương 8: bạn dạng giao kèo- Track 35 : Chương 9: giờ đồng hồ kêu trong đêm. Chương 10: Đảo Tabor- Track 36 : Chương 11: Trở về


- Track 1: Lời Giới Thiệu- Track 2 : Bố- Track 3 : Tôi bị xua đuổi học- Track 4 : Đội láng chày danh tiếng Red Sox- Track 5 : vườn sau nhà tôi- Track 6: Buổi gặp gỡ và hẹn hò của chị Peggy- Track 7 : Chú ngựa Kentucky Nục của tôi- track 8 : Hạ chí- Track 9 : Cú nhảy đầm tự sát- Track 10: Ném bóng cùng bắt bóng- Track 11: Quyền anh môn thể dục thể thao hấp dẫn- track 12 : Trận quyết đấu- track 13 : cuộc sống đời thường của tôi-


- Track 1: lời nói đầu- Track 2 : Phần 1: Scarlett O Hara ko đẹp, - Track 3 : lúc hai anh em song sinh - Track 4: Ellen O Hara đã 32 tuổi- Track 5 : về tối hôm ấy- Track 6 : 10 giờ sáng- Track 7 : Họ băng qua con rạch - Track 8 : Scarlett đua mắt về phía Charleston.- Track 9 : Chỉ trong 2 tuần- Track 10: Phần 2: vào một sáng mon năm năm 1862 ấy - Track 11 : Một sáng thân mùa hạ - Track 12: Trời ! cuộc sống là cả một sự hỗn tạp - Track 13 : vào giờ điểm vai trung phong - Track 14: Một chiều tuần sau Scarlett từ cơ sở y tế trở về- Track 15 : Chiến tranh tiếp diễn - Track 16 : Theo lời đốc thúc của bà Merriwether- Track 17 : Đầu mùa hè năm 1863- Track 18 : Bị đẩy lui về Virginia- Track 19 : mon Giêng với Tháng 2 năm 1864- Track 20: mon 5 năm 1864 - Track 21 : Lần đầu tiên - Track 22: gần như ngày đầu vây hãm Thành phố - Track 23 : giữa lúc đông đảo ngày oi bức- Track 24 : sau thời điểm mang đểm tâm - Track 25 : Chưa lúc nào có buổi chiều nao dài và dằn dặt như chiều hôm đó- Track 26 : Rett vừa đi ngoài - Track 27 : phần đông tia nắng sớm mai rực rỡ- Track 28 : Scarlett ngạc nhiện - Track 29 : sáng hôm sau người Scarlett tê rần và đau nhứt - Track 30: Sau 2 tuần lễ tự Atlanta về bên Tara- Track 31 : một trong những buổi trưa trung tuần mon 11- Track 32 : có theo các cơn buốt giá bán kinh tín đồ - Track 33 : Tháng bốn năm 1865 - Track 34: mùa hè năm kia Trara thoát ra khỏi cảnh cô lập- Track 35 : Phần 4: Một chiều tháng giêng giá buốt- Track 36 : Scarlett vẫn tồn tại giữ chặt núm đất đỏ trong tay- Track 37 : khi Scarlett và Mamy để chân xuống Ga ALatanta- Track 38 : sáng sau mặt trời léo nắng từng chập - Track 39 : Scarlett bước thoát khỏi nhà giam - Track 40 : Sau nhì tuần bị xoáy lóc vào cơn cám dỗ mê hồn - Track 41: Scarlett không làm rõ chữ hám lợi có nghĩa là gì?- Track 42 : Một đêm tháng tứ mưa bi đát gió lộng- Track 43 : bệnh kiến toàn bộ những sự kiện kia Scarlett bị ám ảnh- Track 44: Chuyến xe lửa về vượt muôn- Track 45: Đêm kia Scarlett chẳng ngủ - Track 46 : Sau đều lời từ giã sau cuối - Track 47: Scarlett sinh phụ nữ - Track 48 : Đó là giữa những ngày biến đổi cố - Track 49 : giờ chiều tháng tía trời đầy gió mùa - Track 50: Đêm đó Track 51 : suốt đêm đó - Track 52: Vì 1 mình trong phòng ngủ cá nhân - Track 53 : quả thật Red đang hỏi cưới nàng- Track 54 : Từ ngày xuân trước chiến tranh- Track 55: Bà Elxinh vễnh tai lên - Track 56: ngay lập tức cả một trong những lúc thân thiết nhất- Track 57 : thời điểm đã bước đầu đi lại được - Track 58 : Một chiều mưa sau lễ sinh nhật- Track 59 : Sinh nhật của Bonni- Track 60: Về tới chống Xcarlett nằm trải ra giường- Track 61 : Em của chị- Track 62 :Ret dẵ vắng mặt luôn 3 tháng- Track 63: 1 mon sau- Track 64 : trong thời kỳ bình phục - Track 65 : ai ai cũng nhận thấy rằng - Track 66: một chiếc gì xô lệch đã xảy ra- Track 67 : Xcarlét đã ở Merietta - Track 68 : tất cả tiếng rỉ tai bên ngoài- Track 69: cửa đang mở Xcarlett vừa thở gấp


- Track 1 : Lời người dịch / Đêm vật dụng nhất- Track 2 : Đêm đồ vật hai- Track 3 : mẩu truyện của Naxtenca- Track 4 : Đêm đồ vật tư


- Track 1: Lời giới thiệu - Track 2 : vào một lúc tôi tưởng giờ hùng biện ấy là nhằm mục đích vào bản thân và lộn tiết tôi bước tên côn vật già toán đá lão ra khỏi cửa - Track 3 : Con fan ta tính khí thật phù phiến luân phiên như chong chóng, tôi một kẻ quyết tâm bóc mình thoát khỏi mọi giao tiếp xã hội cảm ơn ngôi sao 5 cánh chiếu mệnh đang rong rủi mang lại tôi đậu được xuống một chỗ gần như là không có chuyển động xã giao - Track 4 : Catherine nghỉ ngơi lại ấp Thrusheross năm tuần , cho tới lễ Giáng Sinh- Track 5 : Cậu bước vào gầm gừ gần như câu chửi thề nghe tởm cả người, và bắt quả tang tôi đã giấu nam nhi cậu vào tủ búp phê trong bếp- track 6 : mở đầu cuộc đời ẩn dật ráng này mấy thú vị không - Track 7: Khi trải qua vườn để đi ra ngoài đường cái mang đến chỗ gồm cái móc buộc cương ngựa chiến vào tường tôi thấy một chiếc gì trắng trắng - Track 8: Đọc ngừng thư tôi kèm theo tới địa điểm cậu chủ, báo mang đến cậu biết là cô em gái đã đi đến trại rồi, cùng gửi thư mang lại tôi tỏ lòng chiều chuộng đối với căn bệnh tình- Track 9 : Heathcliff tôi rùng mình khi nhắc đến tên hắn , trong cả từ chủ nhật trước cho tới hôm nay- Track 10: 12 năm tiếp sau , thời kỳ u ám và đen tối này- Track 11 : cửa hàng chúng tôi hôm ấy đau buồn - Track 12 : Hết bố tuần tôi đã hoàn toàn có thể rời khỏi phòng và đi lại quanh nhà , buổi tối trước tiên tôi ngồi dậy được- Track 13 : Sự cao cả của cô làm Gả trào nước mắt , Gả khóc lồng lộn hôn đôi tay cô đỡ Gả và dẫu thế vẫn ko đủ can đảm nói ra - Track 14: Tôi có sang thăm trại đồi một đợt - Track 15 : Ngày trang bị hai, Lễ Phục sinh -


- Track 1 : Phần 1: Gào Thét (1918 -1922). Tựa viết lấy - Track 2: Thuốc- Track 3 : cố hương- Track 4 : AQ thiết yếu truyện- Track 5 : Chương 3: Lược thuật thêm về đầy đủ chuyện đắt thắng AQ- Track 6 : Chương 5: vụ việc sinh kế - Track 7: Chương 8: không cho làm phương pháp mạng- Track 8: tết Đoan Ngọ- Track 9: Kịch vui về bọn vịt- Track 10 : Bàn Hoàng- Track 11: Trong tiệm rượu- Track 12 : Một mái ấm gia đình hạnh phúc- Track 13 : Thị chúng- Track 14 : nuối tiếc thương hầu hết ngày vẫn mất- Track 15 : Ly hôn- Track 16 : bội phản đối chiến tranh- Track 17 : Trị thủy


Romeo cùng Juliet phỏng theo vở kịch của William Shakespeare-Người đọc: Bá Trung

- Track 1 : những nhân đồ vật trong truyện này , Montague (cha ) ...


lớn lên trên hòn đảo vắng - tín đồ đọc: Hồng Vị

- Track 1: Johann David Wyss - sinh năm 1743 mất 1818 trên Berne- Track 2 : Phần 1- Chương 3: Cảnh đẹp mặt bờ suối- Track 3 : Chương 5: Bắt cầu qua suối- Track 4 : Chương 7: Chuyến lắp thêm hai trở ra - Track 5: Chương 9: rất nhiều cây nến blue color lục- Track 6: Chương 11: nhỏ lừa công ty và nhỏ lừa rừng- Track 7 : Phần 2. Chương 1 - bạn hữu Khỉ quỷ quái bẩy chim Ri bằng nhựa dính- Track 8: Chương 3: nhỏ Lừa và nhỏ Trăn diệt được kẻ thù nguy hiểm - Track 9 : Chương 5: Mùa mưa tới- Track 10 : Phần 3. Chương 1 - 10 năm vừa qua những đổi khác của mấy đứa trẻ- Track 11: Chương 3: Bức thư đưa từ loại CAI-ẮC-PHRÊ–ĐÊ–RÍCH trở về- Track 12 : Chương 4: đem Ngọc trai


- Track 1 : Lời dịch giả- Track 2 : Chương 3 _Suốt một trong những buổi sáng- Track 3 : Chương 5 _ Đồng hồ trên những ngọn tháp của Petersburg - Track 4 : Chương 7: _ Bước lên cầu thang, - Track 5 : Chương 9: _ Chính vạn vật thiên nhiên như vẫn muốn chống lại Golyadkin. - Track 6 : Chương 10 : _ đều chuyện xẩy ra ngày hôm trước - Track 7 : Chương 11: _ Golyadkin gần như là muốn hụt khá - Track 8 : chương 13: _ Thời tiết dường như dễ chịu.


- Track 1 : Lời trình làng - Track 2 : Kỳ Duyên Xứ Tuyết - Track 3 : Đường Mây rộng lớn Mở- Track 4: tín đồ Tây Phương nghe nói đến Thuật tởm Kông này, lần thứ nhất qua 1 cuốn sách của bà Alet - Track 5 : chết và tái sinh- Track 6 : dựa vào những sự khiếu nại này tôi nghiệm ra rằng cuộc đời lúc này chỉ là 1 phần nhỏ trong chu kỳ của kiếp sinh sống - Track 7 : bên rặng tuyết sơn.- Track 8 : Cũng trong thời gian trú ngụ - Track 9: Đường vào xứ tuyết - Track 10 : trong những khi hành hương thơm - Track 11: rời Đa qua ron- Track 12 : Sau nhì tuần lễ đi dọc theo bờ sông


- Track 1 : một trong những lời nhận xét - Track 2 : Chương 2: Ngày tám mon giêng , con bé bỏng xuất hiện tại - Track 3 : Chương 3: sau khi đưa Sheila mang đến phòng ăn- Track 4 : dù tôi cũng muốn thừa nhận hay không thì cuộc sống thường ngày diễn ra trong lớp học tập của tôi vẫn chính là một trận chiến không ngưng nghỉ. - Track 5 : Chương 5: Ngày hôm sau, tôi quyết định đã tới lúc Sheila cần tham gia cùng bọn chúng tôi.- Track 6: Chương 6: - Sheila, lại trên đây nào. Cô bao gồm cái này cho nhỏ làm nè.- Track 7 : Chương 7: Ngày ngày tiếp theo tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hầu như thứ. Tôi với theo cha chiếc khăn tắm, một bánh xà phòng- Track 8 : Chương 8: xui xẻo thay, hầu hết chuyện chưa hẳn lúc làm sao cũng tốt đẹp; cũng như trong sân vườn Địa Đàng vẫn luôn có những nhỏ rắn chực chờ- Track 9 : Chương 9 : Việc xử lý vấn đề kia hóa ra lại chẳng hề dễ dàng và đơn giản tí nào. - Track 10 : Chương 10 : trong suốt hai giờ đồng hồ đeo tay sau giờ đồng hồ học cơ mà Sheila cùng tôi ở một mình bên nhau, tôi đã bắt đầu một thông lệ là hiểu sách mang đến nó nghe- Track 11: Chương 11: tuy vậy tôi vẫn thôi không thể ám hình ảnh về trận đánh xoay quanh mấy bài xích tập mà lại con nhỏ xíu cần bắt buộc viết nữa,- Track 12 : Chương 12 : Vào tuần lễ sau cuối của tháng Hai, tôi sẽ tham gia rỉ tai tại một buổi hội thảo được tổ chức ở một bang khác- Track 13 : Chương 13 : Tháng ba đến cùng rất nhiều cơn gió nhẹ cùng tiết trời ấm áp. Khí hậu thay này tương đối dễ chịu và thoải mái so với tiết trời đông giá khắt khe của phương Bắc.- Track 14 : Chương 14: shop chúng tôi đã cười khôn xiết nhiều.- Track 15 : Chương 15: Tuần thứ ba của mon Ba, tôi cảm nhận cú điện thoại thông minh vẫn luôn khiến cho tôi nơm nớp lo sợ.- Track 16 : Chương 16 : Tháng tư đến cùng rất một trận bão tuyết. Tuy nhiên mọi người đều ca cẩm về trận đòn sau cuối mà ngày đông giáng xuống này, nhưng hồ hết bông tuyết white xóa trông thực sự rất rất đáng yêu.- Track 17 : Chương 17 : Sheila ngơi nghỉ lại bệnh viện đến hết tháng Tư.- Track 18 : Chương 19 : ngấm thoát chỉ với ba tuần nữa là năm học tập kết thúc.- Track 19 : Chương đôi mươi : sáng hôm sau Sheila quay trở lại lớp học của cô ý Ginsberg và vượt qua được bố mươi lăm phút ở này mà không gây nên nhiều băn khoăn lắm.


- Track 1 : Chương 1: Lydia sẽ chết. Nhưng gia đình cô vẫn chưa chắc chắn điều này.” - Track 2 : Chương 2: Mọi vấn đề đã ban đầu như cố nao ?- Track 3 : Jame quan yếu đọc được tiếng trung hoa - Track 4 : Chương 3: Mãi cho đến ngày tang lễ - Track 5 : Ngay trước lúc Malidin đưa đến Lydia quyển nhật ký đầu tiên - Track 6: Chương 5: Hana ko ý niệm gì về ngày hè ấy - Track 7 : Chương 6: mùa hè mà Lydia xẻ xuống hồ- Track 8 : Chương 7: 10 năm sau- Track 9 : Cũng y vậy cảm xúc lu mờ bây giờ khi ngồi quanh cây thông Noel - Track 10 : Chương 8 : Jame sẽ quen với kiểu quên khuấy này- Track 11 : Chương 9 : Vài tháng trước đó một chuyện tình lãng mạn lén thời điểm khác đã có được ấp ủ- Track 12 : Chương 10 : Lydia vẫn sai về Ludia - Track 13 : Chương 11: suốt tháng tư nhà là nơi ở đầu cuối Nat mong ở lại- Track 14 : Chương 12: suốt dọc con đường về nhà


- Track 1 : Truyện Đêm khu vực Tháp Cổ - Track 2 : xe chạy tối - Track 3 : Lên con ruồi - Track 4 : mắt ma - tác giả Y Bằng


- Track 1 : 1/- Điểm tựa - Track 2 : 5-/ niềm mơ ước vô tỷ - Track 3 : 8-/ Những số lượng sống ở chỗ nào ? - Track 4 : 11-/ Dựng đa giác mọi - Track 5 : 14/- Phiên tòa- Track 6 : 16/- trở lại lò bánh mì


- Track 1 : bộ quà tặng kèm theo mẹ - Track 2 : Chương 4 - cố là Britt-Marie gồm một quá trình - Track 3 : Chương 7 - Britt-Marie thức trắng đêm- Track 4 :Chương 9 - phần đa chuyện thực thụ bắt đầu- Track 5 : Chương 12 - Britt-Marie mở cửa. - Track 6 : Chương 14 - số đông cuộc hôn nhân đều sở hữu những mặt tối - Track 7 : Chương 17 : Nói để biện hộ cho lũ trẻ - Track 8: Chương trăng tròn - Ngày hôm sau sự khiếu nại - Track 9 : Chương 23 :"Bọn con trai ngọt ngào ko được hôn bọn con gái xinh đẹp"- Track 10 : Chương 26 - quan sát trân trối - Track 11: Chương 29 - Britt-Marie tỉnh giấc với một cơn đau đầu- Track 12 : Chương 32 - Britt-Marie ngồi một mình- Track 13 : Chương 35 - Omar là Dino - Track 14 : Chương 37 - Tôi mong cậu hiểu đúng bản chất đó không phải là một lựa lựa chọn hợp lý


- Track 1 : Lời Giới Thiệu- Track 2 : Chương một: Người chúng ta của giáo viên Maljarius- Track 3 : Chương hai: Ở đơn vị một dân chài Nôrôê- Track 4 : Chương ba: Những quan tâm đến của chưng Hecsêbom- Track 5 : Chương bốn: Ở Xtốckhôm- Track 6 : Chương năm: Trettn Julen Dage- Track 7 : Chương sáu: ra quyết định của Êrik- Track 8 : Chương bảy: Ý loài kiến của Vanđa- Track 9 : Chương tám: Patric Ô Đônôgan- Track 10 : Chương chín: Năm trăm đồng bảng anh tiền thưởng- Track 11 : Chương mười: Ông Tuyđor Braun- Track 12 : Chương mười một: bài xích báo viết cho họ từ tàu Vêga- Track 13 : Chương mười hai: Những hành khách bất ngờ- Track 14 : Chương mười ba: Thẳng phía tây Nam- Track 15 : Chương mười bốn: chén Fruad- Track 16 : Chương mười lăm: Bằng con phố ngắn nhất- Track 17 : Chương mười sáu: trường đoản cú mũi Trái Tim Đá mang lại quần hòn đảo Ljakhov- Track 18 : Chương mười bảy: Chạy không còn tốc lực- Track 19 : Chương mười tám: phần đông phát súng đại bác- Track 20 : Chương mười chín: gần như phát súng trường- Track 21 : Chương hai mươi: kết thúc hành trình vòng quanh rứa giới- Track 22 : Chương nhì mươi mốt: Bức thư trường đoản cú Paris- Track 23 : Chương nhì mươi hai: Vel Fere. Đoạn kết


- Track 1 : Lời chú thích của fan dịch - Track 2 : Chương 1 - mang sử anh cùng tôi đã ngồi trong 1 căn phòng yên ổn tỉnh - Track 3 : Chương 2 - sáng hôm sau để thư giản trung tâm hồn tôi đi bơi - Track 4 : Chương 3 - trở về nhà tôi thấy bệnh lý của mẹ tôi có vẻ như nặng rộng ngày tôi đi - Track 5 : Chương 4 - xuyên suốt mấy ngày thứ nhất ở ngôi nhà không quen này tôi cứ nghỉ tôi mất tay, mất chân - Track 6 : Chương 5 : Chiều hôm ấy Hatsumono dẫn tôi mang đến Phòng Hộ Tịch sinh sống Gion. - Track 7 : Chương 6 : mang đến dù shop chúng tôi có nghĩ nạm nào về Hatsumono, cô ta vẫn như bà Hoàng trong bên kỹ nữ,- Track 8 : Chương 7 : Trước đấy tôi chưa lúc nào nghe kể tới từ Jorou-ya- Track 9 : Chương 8 : Hatsumono không hẳn là fan duy độc nhất tức tôi thôi- Track 10 : Chương 9 : Vào dịp nghỉ lễ hội sinh nhật vật dụng 65 của tôi- Track 11: Chương 10 : Mấy mon sau, vào một buổi sáng- Track 12 : Chương 11: Tôi cần được nói rõ cho anh biết loại từ “chị cả” mà lại Mameha sẽ nói đến- Track 13 : Chương 12 : ngay lập tức chiều ngày tiếp theo Mameha điện thoại tư vấn tôi mang đến nhà cô ta. - Track 14 : Chương 13 : Suốt ngày xuân năm 1934, sau thời điểm tôi đã rèn luyện được nhị năm- Track 15 : Chương 14 : Tôi đã nghe nói tuần lễ nhằm cô Geisha tập sự chuẩn bị làm lễ nhập môn- Track 16 : Chương 15 : khi Hatsumono sung sướng, - Track 17 : Chương 16 : một trong những buổi chiều lúc Mameha và tôi đi qua cầu quốc lộ Shijo để sở hữ đồ thanh nữ trang thiết lập tóc nghỉ ngơi quận Pontocho- Track 18 : Chương 17 : Tôi chỉ mới gặp mặt ông chủ tịch trong một khoảng thời hạn ngắn ngủi- Track 19 : Năm 17 tuổi ông quản trị đến làm việc cho một doanh nghiệp đồ điện nhỏ tuổi ở Osaka- Track trăng tròn : Chương 19 : loại tháng nhưng tôi gặp gỡ lại ông nhà tịch, và gặp gỡ ông Nobu, - Track 21: Chương trăng tròn : loại tháng nhưng mà tôi gặp gỡ lại ông công ty tịch- Track 22: Chương 21 : Khoảng một tuần lễ sau vào buổi xế chiều, - Track 23 : Chương 22 : Đến lúc ấy tôi chưa biết Hakone nằm ở vị trí đâu, tuy nhiên sau đó, tôi mày mò mới biết nó nằm phía Đông nước Nhật- Track 24 : Chương 23: Vào sáng sủa sớm hôm sau, khi tàu vào ga Kyoto, tinh thần tôi vẫn chưa ổn định- Track 25 : Chương 24 : Ngày hôm sau thời điểm Mameha về lại thành phố, nghe chuyện người mẹ nhận tôi làm nhỏ nuôi- Track 26 : Chương 25 : Mameha hoàn toàn có thể đã chiến hạ cá cùng với Mẹ, mà lại cô ấy vẫn còn đó trận cá cược về tương lai của tôi.- Track 27 : Chương 26 : vào thời điểm tháng chín năm ấy, khi tôi còn mười tám tuổi- Track 28 : Chương 27 : Suốt ngày hè năm ây, năm 1939, tôi quá bận bịu với các hợp đồng, những buổi gặp mặt gỡ bất thường với ông Tướng, những buổi diễn đạt múa, - Track 29 : Chương 28 : Ở Nhật, chúng tôi gọi trong thời gian từ thời đại suy thoái cho tới hết chiến tranh nhân loại thứ hai là thời Kuraitani- Track 30 : Chương 29 : vững chắc anh nghĩ rằng giả dụ ông Nobu không giúp tôi thì cũng rất có thể có ai đấy cứu- Track 31 : Chương 30 : Ngay tối đó, vào khi mái ấm gia đình Arashino đã đi được ngủ, tôi viết thư cho bà mẹ dưới ánh lửa than “taidon” nấu ăn thuốc nhuộm ở trong nhà phụ.- Track 32: Chương 31 : trong khoảng thời hạn năm năm không gặp mặt mặt ông chủ tịch- Track 33: Chương 32 : Suốt mùa đông năm đó cùng cả mùa xuân năm sau- Track 34 : Chương 33 : Đêm ấy, lúc nằm ngủ, tôi thấy căn phòng xoay quanh trước mặt tôi. - Track 35 : Chương 34 - Track 36 : Chương 35 - Sau gần 40 năm hiện nay nhớ lại khi loại đêm tôi với ông công ty tịch chạm chán nhau tôi ko khỏi bồi hồi vì chính là lúc nổi khổ của mình ------Hết !------


- Track 1 : Lời reviews - Track 2 : tính tình và công việc hàng ngày trong phòng quý tộc trứ danh Đôn Ki

Tê xứ Mantra- Track 3 : Đôn Ki

Tê đã gặp gỡ những chuyện gì sau khi rời tiệm trọ?- Track 4 : Cuộc xuất xứ thứ nhì của hiệp sĩ Đôn Ki

Tê xứ Mantra- Track 5 : Cuộc đàm thoại lý thú thân Đôn Ki

Tê với giám mã Xan
Trô Panxa- Track 6 : Phần cuối mẩu truyện về cô nàng chăn rán Marêla cùng những vụ việc tiếp diễn- Track 7 : Cuộc gặp mặt gỡ không thú vị giữa Đôn Ki

Tê với phần đông gã lái la độc ác- Track 8 : Thầy trò Đôn Ki

Tê còn làm những bài toán gì trong tiệm trọ mà nam nhi hiệp sĩ tưởng là thọ đài?- Track 9 : trường đoản cú cuộc vai trung phong sự giữa Xantrô cùng Đôn Ki

Tê cho cuộc gặp gỡ với một chiếc xác chết, thuộc những vấn đề li kì khác - Track 10 : nam nhi hiệp sĩ vô địch đã thu được cái nón sắt quý hiếm của Mambrinô thế nào và đã gặp gỡ những chuyện gì khác?- Track 11 : Trên hàng núi Môrêna, quý ông Đôn Ki

Tê trứ danh đã chạm mặt một một trong những chuyện nhận ra mạo hiểm ly kỳ nhất đề cập trong cuốn sách gồm thật này- Track 12 : Hiệp sĩ gan góc xứ Mantra đã chạm chán những chuyện kỳ dị trên núi Môrêna, tiếp đến tự hành phạt theo kiểu của đấng mày râu Bel Tênêbrôx- Track 13 : nhắc tiếp về những hành động si tình của nam nhi Đôn Ki

Tê trên dãy núi Môrêna- Track 14 : thân phụ xứ và bác phó cạo đã gặp một chuyện lý thú không giống trên núi Môrêna- Track 15 : sử dụng mưu cao giải thoát nam nhi hiệp sĩ si mê tình ngoài cảnh đày ải khắt khe mà phái mạnh đã trường đoản cú chuốc lấy- Track 16 : Cuộc đàm thoại lý thú thân Đôn Ki

Tê với giám mã Xan
Trô Panxa, thuộc những vấn đề khác- Track 17 : Truyện chàng trai hiếu kỳ khờ dại- Track 18 : kể tiếp truyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại- Track 19 : trận đánh đấu ác liệt và rùng rợn giữa Đôn Ki

Tê và đa số bao rượu vang đỏ và phần cuối - truyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại- Track đôi mươi : kể tiếp mẩu truyện về nàng công chúa Micômicôna lừng danh cùng những sự việc lý thú khác- Track 21 : fan tù thuật lại cuộc sống mình cùng những trở thành cố đang xảy ra- Track 22: fan tù đề cập tiếp- Track 23 : Chuyện new trong tiệm trọ thuộc những vấn đề khác xứng danh kể lại- Track 24 : liên tiếp những chuyện kỳ cục trong cửa hàng trọ- Track 25 : mẩu truyện ly kỳ của các người lính cảnh sát và tính nết rất là dữ tợn của quý ông hiệp sĩ Đôn Ki

Tê- Track 26 : Thầy tu tiếp tục luận về sách kiếm hiệp cùng những vụ việc khác với một hiểu biết uyên thâm- Track 27 : Cuộc tranh luận lý thú giữa Đôn Ki

Tê và ông thầy tu, cùng những vụ việc khác


- Track 1 : Phần trang bị hai : tiếng nói đầu với phát âm giả- Track 2 : Chương 1 : Nói về cách xử sự của phụ thân xứ và bác phó cạo trước dịch trạng của Đôn Ki

Tê- Track 3 : Chương 3 : nói về cuộc đàm thoại tức cười cợt giữa Đôn Ki

Tê, Xantro Panxa cùng cậu tú Xanxon Caraxco- Track 4 : Chương 6 : nói tới những chuyện xảy ra giữa Đôn Ki

Tê cùng với cô con cháu gái bà quản gia, giữa những chương quan trọng đặc biệt nhất của toàn cục pho sách- Track 5 : Chương 9 : Chương này nói gì, hãy xem vẫn rõ- Track 6 : Chương 12 : nói đến cuộc gặp mặt lạ kỳ giữa đại trượng phu Đôn Ki

Tê gan dạ và hiệp sĩ gương sáng sủa anh hùng- Track 7 : Chương 14 : nhắc tiếp chuyện phiêu lưu mạo hiểm của hiệp sĩ gương sáng- Track 8 : Chương 16 : nói tới chuyện xảy ra giữa Đôn Ki

Tê với cùng 1 hiệp sĩ phong nhã xứ Mantra- Track 9 : Chương 18 : Chuyện xẩy ra đến cùng với Đôn Ki

Tê trong lâu đài hay ngôi nhà của hiệp sĩ áo xanh, cũng những vấn đề ly kỳ khác- Track 10 : Chương đôi mươi : Đám cưới nam giới Camachô phong phú và mẩu truyện về đàn ông Baxilio nghèo khổ- Track 11 : Chương 22 : nói tới cuộc đại cảm giác dưới hang Montexinox tại chính giữa xứ Mantra, nhưng hiệp sĩ can đảm Đôn Ki

Tê xứ Mantra đã kết thúc một cách tốt đẹp- Track 12 : Chương 24 : Cả ngàn cụ thể phi lý nhưng cần thiết để gọi thấu đáo pho sách bụ bẫm này- Track 13 : Chương 26 : kể tiếp câu chuyện lý thú về tín đồ làm trò múa rối, cùng rất nhiều chuyện không giống thật là hay- Track 14 : Chương 29 : nói đến cuộc phiêu lưu phi thường trên chiến thuyền bị phù phép- Track 15 : Chương 32 : Đôn Ki

Tê vấn đáp kẻ nhiếc mắng mình, cùng đa số chuyện quan trọng đặc biệt và thú vui khác- Track 16 : Chương 34 - nói đến việc phát hiện ra phương thức giải trừ phép thuật...- Track 17 : Chương 37 : kể tiếp mẩu truyện phi thường xuyên về bà quản gia Dolorida- Track 18 : Chương 41 : nói đến sự lộ diện của Clavilenho...- Track 19 : Chương 44 : Xantro Panxa được mang đi nhậm chức như vậy nào...- Track đôi mươi : Chương 47 : nhắc tiếp chuyện quan thống đốc Xantro Panxa sống trên đảo- Track 21 : Chương 49 : Xantro Panxa đã gặp những chuyện gì trong những khi đi tuần trên đảo- Track 22 : Chương 51 : nói về những hiện đại của cơ quan ban ngành Xantro Panxa, thuộc những việc lý thú khác- Track 23 : Chương 54 : nói về những việc chỉ tương quan tới cuốn sách này mà lại thôi- Track 24 : Chương 57 : nói tới cuộc chia ly của Đôn Ki

Tê... Với công tước đoạt - Track 25 : Chương 59 : Đôn Ki

Tê chạm chán một chuyện phi thường có thể coi đó là một trong cuộc cảm thấy mạo hiểm- Track 26 : Chương 61 : nói về những chuyện Đô Ki

Tê đã chạm mặt khi vào thành Barxelona, cùng hầu như chuyện khác có thật hơn gồm lý- Track 27 : Chương 63 : Chuyện Xantro gặp xúi quẩy lúc đi thăm đội thuyền chiến...- Track 28 : Chương 66 : nói đến những điều ai đọc đang thấy hoặc ai nghe đọc vẫn biết- Track 29 : Chương 70 : tiếp theo sau chương 69...- Track 30 : Chương 72 : Đôn Ki

Tê và Xantro về tới làng


- Track 1 : Lời reviews - Track 2 : Chương 2. Cô Gold thiên thần của tôi- Track 3 : Chương 3. Demo thách- Track 4 : Chương 4. Những mở đầu mới- Track 5 : Chương 5. Trôi giạt- Track 6 : Chương 6. Đứa trẻ ương ngạnh- Track 7 : Chương 7. Tình cảm của mẹ- Track 8 : Chương 8. Lạc loài- Track 9 : Chương 9. Vòng luẩn quẩn- Track 10 : Chương 10. Giải thoát


- Track 1 : Quyển 1 - Chương 1 : vào thời điểm cuối hạ năm ấy shop chúng tôi đóng quân vào một ngôi nhà ở 1 làng trông lịch sự sông và trông thanh lịch cánh đồng bằng chạy dài mang đến chân núi.- Track 2 : Chương 5 : Chiều hôm sau tôi lại đi thăm cô Barkley.- Track 3 : Chương 8 : Chiều hôm đó shop ch