5 hai bạn thời trang nhất trái đất

Lần đầu tiên, nhị cặp đồng tính lọt vị trí cao nhất các cặp đôi bạn trẻ mặc đẹp nhất thế giới của "Vanity Fair".


UUx
MLVj7-5YRAg" alt="*">