Mệnh đề dục tình (relative clause) là một trong những mảng con kiến thức đặc biệt trong chủ điểm ngữ pháp về mệnh đề trong tiếng Anh. Bởi vậy bài viết sau sẽ phân tích cụ thể để bạn học gồm cơ sở nhằm hiểu và thực hiện cho đúng. Người học nên thực hành thực tế làm những bài tập trong bài xích để nắm kiến thức vững kim cương hơn.

Bạn đang xem: Relative clause: các loại mệnh đề, bài tập ví dụ chi tiết


*

Mệnh đề quan hệ nam nữ là gì?

Mệnh đề dục tình (relative clause) là 1 trong dạng mệnh đề phụ thuộc. Nó gồm chủ ngữ, động từ nhưng thiết yếu đứng hòa bình làm một câu. Đôi khi còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) vì chưng nó có chức năng như một tính từ:bổ sung thông tin (bổ nghĩa) cho một danh từ trong câu.Mệnh đề quan lại hệluôn được bắt đầu bởi một đại từ quan tiền hệ(relative pronoun).

Các một số loại mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh

Có hai một số loại chính:

Mệnh đề quan hệ khẳng định (defining relative clause)

Mệnh đề dục tình không xác định (non-defining relative clause)

*
(Người đàn ông đã ngồi cạnh bạn thì rất đẹp trai.)

Nếu không tồn tại mệnh đề dục tình “who is sitting next khổng lồ you” thì không xác định được “the man” là ai.

Mệnh đề dục tình không xác minh (Non-defining Clause)

Chức năng:

Mệnh đề quan hệ tình dục không xác minh đưa thêm thông tin cho danh từ đứng trước nó. Nghĩa của câu vẫn đủ nếu không tồn tại mệnh đề tình dục không xác định.

Có vệt “,”

Ví dụ: Rosie, who is sitting next khổng lồ you, is beautiful.

*
(Rosie, người đang ngồi cạnh bạn, thì xinh đẹp.)

Nếu không có mệnh đề dục tình “who is sitting next to lớn you” thì Rosie vẫn là 1 trong những danh trường đoản cú xác định.

Đại từ quan hệ tình dục (Relative Pronouns)

Đại từ quan liêu hệ khởi đầu mệnh đề quan tiền hệ. Đại từ dục tình mà tín đồ học sử dụng nhờ vào vào việc người học đang đề cập đến đối tượng người dùng nào và một số loại mệnh đề quan lại hệ. Câu hỏi phân biệt các đại từ quan hệ vẫn dựa vào tính năng của nó vào câu.

Who

Who là một số loại mệnh đề quan lại hệ khẳng định và mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.

Thay vắt cho danh trường đoản cú chỉ bạn và nhiều khi là thú nuôi đóng vai trò quản lý ngữ.

Ví dụ:The boy who is wearing a green jacket is my younger brother.

*
(Cậu nhỏ bé người mà đang mang một chiếc áo khoác bên ngoài xanh là em trai tôi.)

Trong mệnh đề quan hệ tình dục “who is wearing a green jacket”, đại từ quan hệ giới tính “who” sửa chữa thay thế cho “the boy” cùng đóng vai trò cai quản ngữ trong câu.

Whom

Loại mệnh đề quan hệ xác minh và mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.

Ví dụ: Mai likes the man whom I met at the các buổi tiệc nhỏ last night.

*
(Mai thích anh chàng mà tôi gặp gỡ tối qua tại buổi tiệc)

Trong mệnh đề quan hệ “whom I met at the tiệc ngọt last night”, đại từ quan hệ giới tính “whom” sửa chữa cho “the man” nhập vai trò có tác dụng tân ngữ ứng với chủ ngữ “I” và rượu cồn từ “met”.

Which

Loại mệnh đề quan liêu hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

Thay chũm cho danh từ chỉ đồ đóng vai trò quản lý ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ: We have seen a lot of changeswhichare good for business.

*

Trong mệnh đề dục tình “whichare good for business.”, đại từ quan hệ nam nữ “which” sửa chữa thay thế cho “changes” – danh tự chỉ vật dụng đóng vai trò cai quản ngữ vào câu.

Ví dụ: It was the same picture which I saw yesterday.

*
(Đó là tranh ảnh mà tôi vẫn thấy hôm qua.)

Trong mệnh đề quan hệ tình dục là “which I saw yesterday.”, đại từ quan hệ giới tính “which” thay thế sửa chữa cho “the same picture” – danh từ bỏ chỉ thiết bị đóng vai trò có tác dụng tân ngữ vào câu ứng với công ty ngữ “I” và đụng từ “saw”.

Thay nỗ lực cho nghĩa của tất cả mệnh đề phía trước với được bóc ra vì dấu phẩy.

Ví dụ: Lan got the low mark in the Math, which made her parents sad.

*
(Lan bị điểm yếu môn toán, điều này khiến cho cho bố mẹ cô ấy buồn.)

Trong mệnh đề quan hệ nam nữ “which made her parents sad.”, đại từ tình dục “which” nghỉ ngơi đây không chỉ thay nắm cho “low mark in the Math” bởi điểm kém môn Toán không khiến cha mẹ Lan bi đát mà vấn đề Lan bị điểm kém môn Toán mới khiến cho phụ huynh Lan bi đát vì vậy “which” sẽ chũm thế cho tất cả mệnh đề đứng trước nó.

Xem bỏ ra tiết: Quy tắc vệt phẩy vào mệnh đề quan tiền hệ.

That

Loại mệnh đề quan hệ tình dục xác định.

Thay chũm cho “who”, “whom”, “which” trong mệnh đề quan hệ nam nữ chỉ người, động vật hoang dã và sự vật. That chỉ được ngừng trong mệnh đề dục tình xác định. That vẫn ít trọng thể hơn “who”, “whom” và “which”.

Ví dụ:

The boy who/that is wearing a green jacket is my younger brother.

*
(Cậu bé người nhưng mà đang mang một chiếc áo khóa ngoài xanh là em trai tôi.)

It was the same picture which/that I saw yesterday.

*
(Đó là tranh ảnh mà tôi đã thấy hôm qua.)

Mai likes the man whom I met at the các buổi tiệc nhỏ last night.

*
(Mai thích anh chàng mà tôi chạm mặt tối qua tại buổi tiệc)

Whose

Loại mệnh đề quan hệ khẳng định - Đại từ quan liêu hệ thay thế cho từ bỏ chỉ sở hữu.

Thay cầm cho từ chỉ download của bạn hoặc vật dụng trong câu. Vày vậy, whose hay đứng tức thì trước danh từ.

Ví dụ: He’s marrying a girl whose family don’t seem to lượt thích him.

*
(Anh ta cưới một cô gái người mà gia đình của cô ấy trong khi không mê say anh ta.)

Trong mệnh đề quan hệ tình dục “whose family don’t seem to like him.”, đại từ quan hệ “whose” sửa chữa cho sự mua “her” – của cô ta.

Để làm cho rõ chức năng của Whose, tác giả sẽ so với câu như sau: “family” là chủ ngữ, đụng từ là “don’t like”, tân ngữ là “him” với từ cần thay thế sửa chữa là “girl”. Danh tự đứng tức thì phía sau là “family” và nếu viết đủ đang là “her family or the girl’s family” cũng chính vì vậy câu thiếu download và “whose vào vai trò sửa chữa thay thế cho sự sở hữu trong câu này.

Trạng từ quan hệ giới tính (Relative adverbs)

Where

Thay cụ cho từ, cụm từ đóng vai trò có tác dụng trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn trong câu.

Ví dụ: I know a restaurant where the food is excellent.

*
(Tôi biết một nhà hàng quán ăn nơi mà tất cả món ăn uống tuyệt hảo.)

Trong mệnh đề dục tình “where the food is excellent.”, đại từ quan hệ “where” cầm cho trạng trường đoản cú chỉ xứ sở “in the restaurant” vì chưng câu trường hợp viết trên đây đủ vẫn là “the food in the restaurant is excellent” vày vậy “where” tại chỗ này không đơn giản và dễ dàng chỉ là thay thế cho “restaurant” mà cố gắng thế cho tất cả cụm chỉ nơi chốn “in the restaurant”.

When

Thay cố cho từ, các từ vào vai trò làm cho trạng trường đoản cú chỉ thời hạn trong câu.

Ví dụ: 17th of June, 1995 is the day when I was born.

*

Trong mệnh đề dục tình “when I was born”, đại từ quan hệ giới tính “when” thay thế cho các trạng từ bỏ chỉ thời hạn “on 17th of June, 1995 vị câu giả dụ viết rất đầy đủ sẽ là “I was born on 17th of June, 1995” vì vậy when ở chỗ này thay thế cho cả cụm chỉ thời gian là “on 17th of June, 1995”.

Why

Thay rứa cho trạng từ chỉ lý do.

Ví dụ: vì you know the reason why the shop is closed today?

*
(Bạn có biết lý do vì sao mà từ bây giờ cửa hàng tạm dừng hoạt động không?

Trong mệnh đề quan hệ “why the siêu thị is closed today?”, đại từ quan hệ “why” sửa chữa thay thế cho nhiều từ chỉ lý do “for the reason” vị câu này giả dụ viết đủ đã là “Do you know the reason. The cửa hàng is closed today for that reason.”

Đại từ quan hệ giới tính kép

Đại từ quan hệ tình dục kép là đại từ tình dục được thực hiện với tính năng kép:

Hoạt cồn như một chủ ngữ, tân ngữ hoặc trạng ngữ trong mệnh đề của câu.

Hoạt đụng như một liên tự nối mệnh đề cất đại từ quan hệ giới tính kép với phần còn lại của câu.

Whoever (Bất cứ ai)

Thay thế cho những người có ít nhất một chức năng quản lý ngữ.

Ví dụ:Whoevercomes to lớn see me, ask them to lớn wait.

*
(Bất cứ ai đến gặp tôi, bảo họ đợi.)

Trong mệnh đề dục tình “Whoever comes to lớn see me”, “whoever” vào vai trò cai quản ngữ cho câu đồng thời làm liên từ bỏ nối mệnh đề “Whoevercomes lớn see me” cùng với phần còn sót lại của câu.

Whomever (Bất cứ ai)

Thay thế cho những người có ít nhất một công dụng làm tân ngữ.

Ví dụ: Whomever you hire will be fine with me.

*
(Cho dù bạn thuê ai thì tôi các thấy ổn.)

Trong mệnh đề quan hệ nam nữ “Whomever you hire”, đại từ quan hệ giới tính “whomever” thay thế sửa chữa cho tân ngữ ứng với công ty ngữ “I” và cồn từ “hire” mặt khác là liên từ nhằm nối “you hire” cùng với phần còn lại của câu.

Whichever (Bất cứ chiếc gì)

Thay gắng cho tân ngữ, công ty ngữ chỉ vật bao gồm sự lựa chọn.

Ví dụ: Whichever train you take from here, you will over at Charing Cross station.

*
(Cho dù bạn đi chuyến tàu nào ở đây thì chúng ta đều sẽ đến ga Charing Cross.)

Trong mệnh đề dục tình “Whichever train you take from here”, đại từ quan hệ giới tính “whichever” thay thế sửa chữa cho tân ngữ “train” ứng với chủ ngữ “you” và đụng từ “take” đồng thời là liên từ nhằm nối “you take from here” cùng với phần còn sót lại của câu.

Whatever (Bất cứ điều gì)

Thay vậy cho tân ngữ, nhà ngữ chỉ vật

Ví dụ: Pinkie will be successful at whatever she chooses to bởi in life.

*
(Pinkie vẫn thành công mặc dù cô ấy chọn làm gì đi nữa.)

Trong mệnh đề tình dục “Whatever she chooses”, đại từ quan hệ nam nữ “whatever” thay thế cho tân ngữ ứng sinh sống câu mệnh đề vùng phía đằng trước ứng với nhà ngữ “Pinkie” và đụng từ “will be sucessful at” đôi khi là tân ngữ mang đến mệnh đề phía đằng sau ứng với chủ ngữ “she” và đụng từ “chooses lớn do”.

Whenever (Bất cứ lúc nào)

Ví dụ: Whenever it rains, I stay indoors.

*
(Mỗi khi trời mưa, tôi sinh sống trong nhà.)

Trong mệnh đề quan hệ “Whenever it rains”, đại từ quan hệ giới tính “whenever” thay thế cho trạng từ bỏ chỉ thời gian, bên cạnh đó là liên từ nhằm nối “it rains” với phần còn lại của câu.

Wherever (Bất cứ khu vực đâu)

Ví dụ: Whereveryou go, I will follow you.

*
(Cho dù bạn đi đâu, tôi sẽ theo bạn.)

Trong mệnh đề quan hệ giới tính “Wherever you go”, đại từ tình dục “whereever” thay thế cho trạng trường đoản cú chỉ xứ sở đồng thời là liên từ để nối “you go” với phần còn lại của câu.

Chú ý: vào văn nói thân mật, đông đảo liên trường đoản cú này nhiều lúc được thực hiện như câu vấn đáp ngắn.

Ví dụ:

‘When should I come?’ ‘Whenever‘. (= Whenever you like)

‘Tea or coffee?’ ‘Whichever’. (= I don’t mind.)

*

Cách rút gọn: The professor who teaches -> teaching English Literature is leaving our university.

→ The professor teaching English Literature is leaving our university.

Rút gọn ở dạng quá khứ phân từ (V3/V-ed)

Nếu cồn từ của Relative Clauseở dạng bị động (be + V3/V-ed), đại từ quan liêu hệ cùng “be” có thể được lược bỏ, đồng thời rượu cồn từ không thay đổi ở dạng thừa khứ phân trường đoản cú (V3/V-ed).

Ví dụ: The candidates who were chosen after the interview will have a field trip lớn our company.

*

Cách rút gọn: The candidates who were chosen after the interview will have a field trip to lớn our company.

→ The candidates chosen after the interview will have a field trip to our company.

*

Xem đưa ra tiết: 5 biện pháp rút gọn mệnh đề quan hệ.

Một số lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan liêu hệ

1. Dùng that trong một số kết cấu câu ráng định.

Ví dụ:

Khi có danh từ tất cả hổn hợp chỉ fan và vật: He và his dog that have been together for 10 years are very famous in my hometown. (Anh ta cùng chú chó của mình đã cùng mọi người trong nhà được 10 năm rồi. Hai bọn họ rất nổi tiếng ở quê tôi.)

Dùng với danh từ bất định: nothing, everything, something: She blamed herself foreverythingthathad happened. (Cô ấy đổ lỗi cho bản thân mình vì mọi chuyện đã xảy ra)

Dùng với đối chiếu nhất: The Wimbledon men’s final was the best game of tennisthat
I’ve ever seen. (Trận thông thường kết giải Wimbledon dành riêng cho nam là cuộc chiến tennis hay nhất cơ mà tôi từng xem.)

2. Lưu ý phân biệt những đại từ quan tiền hệ: luôn luôn để đại từ dục tình ngay liền kề danh từ cơ mà nó sửa chữa để kị gây hiểu sai nghĩa và sự mơ hồ không đề xuất thiết.

Ví dụ:

Sai: I wore a ghost costume on Halloween Day, which is so scary.

Đúng: I wore a ghost costume which is so scary on Halloween Day. (Tôi mang một bộ xiêm y ma khá đáng sợ vào ngày Halloween.)

Trong phiên bạn dạng sai, tín đồ đọc rất có thể không minh bạch được hoặc đọc nhầm là ngày “Ngày Halloween xứng đáng sợ” thay vị “bộ trang phục biến hóa đáng sợ”. Bởi vì vậy, để tăng tính ví dụ hãy để đại từ tình dục ngay sau danh từ mà nó thay thế.

3. Mệnh đề quan hệ vấp ngã nghĩa mang lại (cụm) danh từ như thế nào thì yêu cầu đứng ngay lập tức sau (cụm) danh từ bỏ đó.

4. Trong câu phức áp dụng mệnh đề quan liêu hệ, phải bảo đảm tồn trên một mệnh đề chủ quyền (independent clause)và một mệnh đề dựa vào (dependent clause).

*

My grandmother, who has just turned 80, is very healthy & active.

*

Bài tập mệnh đề quan hệ

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng tốt nhất điều vào mỗi câu sau.

1. He was taking exercises ____ handed by her teacher.

A.which

B. Who

C. Who

D. Whom

2. The kid, ____ stole the car, was hiding in the building.

A. That

B. Who

C. Whom

D. Which

3. My uncle has started a new company ____ make him a millionaire.

A. Whose

B. Who

C. Whom

D. Which

4. vị you know the girl ____ we saw at the birthday các buổi party last year?

A. Which

B. Whose

C.who

D. Whom

5. The exercise that we were taught ____ very difficult.

A. Is

B. Has been

C. Are

D. Was

6. The neighbor _____ in front of me kept chatting during the workshop,_____ annoy me very much

A. Had sat/ who

B. Sitting/ which

C. Lớn sit/ that

D. Sitting/ that

7. Was Manchester United stadium the largest ____ in the world?

A. Khổng lồ be built

B. Which was built

C. Built

D. Build

8. This is the city in _____ my friends have moved khổng lồ live since 2016.

A. Which

B. Who

C. Whose

D. Where

9. Her grandfather,____ was loved by neighbor , is a popular actor.

A. Who

B. That

C. Where

D. Which

10. The structure site, _____ is constructed in a large area, is very famous.

A. Of which

B. Which

C. Who

D. Whom

Đáp án:

1. A

2. B

3. D

4. D

5. D

6. B

7. A

8. A

9. A

10. A

Exercise 2: kiếm tìm lỗi không nên trong câu.

Xem thêm: Thị trường game dấu ấn rồng thiêng mobile, dấu ấn rồng thiêng

The boy whose I saw last night was very handsome.

The Spanish actor, which has disabilities, can also speak France.

After a terrible night, the boy next door who I told you will move to a new place.

The International Holiday is the time which adolescence be off from work for 4 days.

Do you understand the reason which he made that decision?

The man who him told me this morning was absolutely a genius.

The person which I admire appeared on TV this afternoon.

Đáp án:

whose

which

who

which

which

him

which

Exercise 3: Viết lại câu rút gọn gàng mệnh đề quan hệ.

The construction site was constructed on the lake. It provides a large area for entertainment.

=> __________________

Have you ever had a conversation with him? He is standing at the table.

=> __________________

I learned to use this tool when I was young. This tool helps me alot in my work

=> __________________

She came from the countryside. The place is located near the sea.

=> _________________

The dishes were so tasty. I had it all in 20 minutes.

=> __________________

Đáp án:

The construction site was constructed on the lake, which provides a large area for entertainment.

Have you ever had a conversation with the man who is standing at the table?

I learned khổng lồ use this tool, which helps me a lot in my work when I was young.

She came from the countryside which is located near the sea.

The dishes were so tasty that I had it all in trăng tròn minutes.

Tổng kết

Đại từ quan hệ là một mảng con kiến thức đặc trưng giúp bạn học phát âm sâu cùng rõ mệnh đề quan hệ nam nữ hơn. Người sáng tác đã so với đại từ tình dục dưới công dụng của bọn chúng trong mệnh đề quan hệ để bạn học gồm cơ sở nhằm hiểu và thực hiện đại từ quan tiền hệ mang lại đúng.

→ ĐĂNG KÝ NGAY: Kiểm tra chuyên môn tiếng Anh miễn giá thành tại ZIM → sắp đến lớp học theo đúng lý thuyết và nhu cầu học tập:

Anh ngữ ZIM siêng luyện thi IELTS, TOEIC, TAGT - khẳng định đầu ra bởi văn bạn dạng - Miễn giá tiền học lại nếu như không đạt target:

Mệnh đề quan lại hệ là 1 trong những trong những cấu trúc ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong giờ đồng hồ Anh. Đây là cấu tạo thường được áp dụng trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp cũng giống như trong các kì thi như IELTS xuất xắc TOEIC. đọc được điều này, WISE ENGLISH sẽ tổng hợp một vài kiến thức liên quan đến mệnh đề quan tiền hệ nhằm mục tiêu hỗ trợ chúng ta trong quá trình học và trong công việc.


*

Nội dung bài xích viết

II. Những loại mệnh đề quan lại hệ
III. Đại từ dục tình (Relative Pronouns)IV. Trạng từ quan hệ:V. Mệnh đề dục tình rút gọn
VI. Lưu ý trong mệnh đề quan liêu hệ
VII. Các trường hợp cần phải dùng THAT chứ không dùng WHICHVIII. Bài xích tập củng cố kiến thức và kỹ năng (có đáp án)

I. Định nghĩa mệnh đề quan lại hệ

*
Relative Clauses

Câu hỏi: Relative clause là gì?

Trả lời: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) là mệnh đề phụ được nối cùng với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ nam nữ (who,whom, which, that) hoặc trạng từ quan hệ giới tính ( when, where, why), thua cuộc danh từ hoặc đại tự và vấp ngã nghĩa cho danh từ/đại từ đó.

Sau đây là một số ví dụ thay thể:

E.g: The woman who is wearing the glasses is our new teacher.

(Người thiếu nữ đang có mắt kính là cô giáo mới của bọn chúng mình.)

Trong câu trên, phần in nghiêng là một mệnh đề quan lại hệ, thua cuộc “the woman” và dùng để làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu vứt mệnh đề trên, họ vẫn gồm một câu trả chỉnh: The woman is our new teacher.

E.g: The little girl is Tom’s daughter. She is smiling at you.

→ The little girl, who is smiling at you, is Tom’s daughter.

(Cô nhỏ bé đang cười với các bạn là đàn bà của Tom.)

Bạn phát âm cũng quan tâm: TOEIC là gì? tổng thể những điều cần phải biết về kỳ thi TOEIC

II. Những loại mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề quan tiền hệ xác định (Defining relative clause):

Mệnh đề tình dục xác định cung cấp những thông tin quan trọng quan trọng để xác định danh tự hoặc cụm danh trường đoản cú đứng trước cùng nếu không có mệnh đề này thì câu sẽ không đủ nghĩa.

Mệnh đề quan lại hệ khẳng định được thực hiện khi danh tự là danh từ bỏ không xác minh và không sử dụng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính.

E.g 1: The man whom you met yesterday is a famous lawyer.

(Người bầy ông bạn gặp ngày hôm qua là một trong những luật sư hết sức nổi tiếng.)

E.g 2: vì you remember the time when we first met each other?

(Em gồm nhớ thứ nhất tiên bọn họ gặp nhau không?)

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác minh (Non- defining relative clause):

Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định cung cấp thêm thông tin về một người, một đồ gia dụng hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định không duy nhất thiết phải gồm trong câu vì không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa.

Mệnh đề này được áp dụng khi danh trường đoản cú là danh từ khẳng định và được phân làn với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vệt phẩy (,) hay lốt gạch ngang (-).

E.g 1: Hanoi, which is the capital of Vietnam, has been developing rapidly in recent years.

(Hà Nội, tp hà nội của Việt Nam, đã phát triển gấp rút trong trong những năm gần đây.)

E.g 2: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful.

(Đà Lạt, chỗ tôi đã đến vào ngày hè năm ngoái, là 1 trong thành phố khôn cùng đẹp.)

Lưu ý: Để biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

Khi danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa là 1 danh từ riêng
Khi danh từ mà nó ngã nghĩa là 1 tính từ mua (my, his, her, their) Khi danh từ nhưng nó té nghĩa là một trong danh từ bỏ đi với this, that, these, those,…

Có thể bạn phải biết: 8 sai lạc khi tự học tập tiếng Anh khiến bạn không tiến bộ

III. Đại từ quan hệ tình dục (Relative Pronouns)

*
Cách dùng relative clause

1. WHO

Là đại từ tình dục chỉ người, làm chủ ngữ đến động từ thua cuộc nó, theo sau who là 1 trong những động từ

E.g:

The man who is sitting by the fireplace is my father. (Người bầy ông ngồi cạnh lò sưởi là tía của tôi.)That is the boy who helped me to find your house. (Đó là cậu nhỏ nhắn đã góp tôi tìm nhà của bạn.)

 2. WHOM

Là đại từ quan hệ nam nữ chỉ người, có tác dụng tân ngữ hễ từ đứng sau nó, theo sau whom là một chủ ngữ

E.g:

The woman whom you saw yesterday is my aunt. (Người thanh nữ hôm qua bạn chạm chán là dì của tôi.)The boy whom we are looking for is Tom. (Cậu nhỏ xíu mà bọn họ đang tìm chính là Tom.)

 3. WHICH

WHICH – là đại từ dục tình trong giờ đồng hồ Anh chỉ vật, cai quản ngữ hoặc tân ngữ mang lại động tự sau nó, theo sau which hoàn toàn có thể là một rượu cồn từ hoặc một công ty ngữ.

E.g:

This is the book which I lượt thích best. (Đó là cuốn sách tôi ưa thích nhất.)The hat which is red is mine. (Cái mũ red color là của tôi.)

 4. THAT

Là đại từ quan hệ nam nữ chỉ từ đầu đến chân lẫn vật, rất có thể sử dụng để sửa chữa thay thế cho Who, Whom cùng Which trong mệnh đề tình dục xác định.

E.g: 

This is the book that I like best. (Đó là cuốn sách tôi thích hợp nhất.)My father is the person that I admire most. (Ba tôi là fan tôi hâm mộ nhất.)I can see the girl & her dog that are running in the park. (Tôi có thể nhìn thấy cô bé xíu và chú chó đang hoạt động trong công viên.)

600 tự vựng TOEIC chắc chắn phải biết để đạt điểm trên cao kì thi TOEIC tại đây:

IV. Trạng từ quan tiền hệ:

*
Relative Adverbs

Trạng từ quan lại hệ có thể được thực hiện thay cho 1 đại từ quan hệ với giới từ. Cách làm này sẽ tạo cho câu dễ hiểu hơn.

E.g: This is the siêu thị in which I bought my bike. ➨ This is the siêu thị where I bought my bike.

(Đó đó là cửa hàng nhưng mà tôi đã mua chiếc xe đạp.)

*
Relative adverbs

1.WHERE

Là trạng từ sửa chữa thay thế cho danh từ/cụm danh từ chỉ vị trí chốn, địa điểm.

….N(place) +WHERE + S + V

E.g 1: The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel. 

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.

(Khách sạn mà cửa hàng chúng tôi ở không được sạch sẽ lắm.)

E.g 2: This is my hometown. I was born and grew up here. 

→ This is my hometown where I was born and grew up.

(Đấy là thị trấn nơi tôi sinh ra và phệ lên.)

E.g 3: The restaurant was near the airport. We had lunch there. 

→ The restaurant where we had lunch was near the airport.

(Nhà sản phẩm mà shop chúng tôi đã nạp năng lượng trưa thì ở gần sân bay.)

2. WHEN

Là trạng từ quan hệ tình dục để sửa chữa cho các từ/từ chỉ thời gian.

…N (time) + WHEN + S + V

E.g 1: bởi you still remember the day? We first met on that day.

→ do you still remember the day when we first met?

→ vì chưng you still remember the day on which we first met?

(Em bao gồm nhớ lần đầu tiên ta gặp gỡ nhau không?)

E.g 2: I don’t know the time. She will come back then.

→ I don’t know the time when she will come back.

(Tôi không biết bao giờ cô ấy vẫn quay lại.)

E.g 3: That was the day. I met my wife on this day.

→That was the day when I met my wife.

(Đó chính là ngày nhưng mà tôi gặp mặt vợ tôi.)

3. WHY

Trạng từ quan hệ tình dục why mở màn cho mệnh đề quan hệ giới tính chỉ lý do, thường gắng cho nhiều for the reason, for that reason.

…N (reason) + WHY + S + V

E.g 1: I don’t know the reason. You didn’t go lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

(Tôi không biết lý do vì sao các bạn nghỉ học.)

V. Mệnh đề quan hệ rút gọn

*
Rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

1. Rút gọn mệnh đề tình dục trong câu nhà động

Khi đại từ quan hệ nam nữ là công ty ngữ của mệnh đề nhà động, chúng ta lược vứt đại từ quan hệ, to be (nếu có) và chuyển động từ về dạng V-ing.

E.g: The girl who is sitting next khổng lồ the only boy in the class is my sister

→The girl sitting next to lớn the only boy in the class is my sister

(Cô nhỏ bé ngồi cạnh cậu nhỏ nhắn duy nhất trong lớp là em gái của tôi.)

2. Rút gọn mệnh đề quan hệ tình dục trong câu bị động

Khi đại từ quan hệ giới tính là công ty ngữ của mệnh đề bị động, chúng ta lược bỏ đại từ quan tiền hệ, to lớn be và chuyển động từ về dạng phân tự II.

E.g: The house which is being built at the moment belongs khổng lồ Mr. Thomas.

→ The house built at the moment belongs khổng lồ Mr. Thomas.

(Ngôi nhà đang rất được xây dựng là của Thomas.)

3. Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ thành dạng đụng từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành nhiều động tự nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hiệ tượng so sánh nhất.

E.g: nhà động: The first student who comes to lớn class has lớn clean the board.

→The first student to come lớn class has khổng lồ clean the board.

(Học sinh tới lớp thứ nhất thì đề nghị lau bảng.)

Bị động: The only picture which was painted yesterday was Mary’s.

→ The only picture to be painted yesterday was Mary’s.

(Bức tranh độc nhất được tô màu sắc là của Mary.)

4. Rút gọn mệnh đề tình dục trong câu gồm chứa tobe

Khi đại từ quan hệ nam nữ theo sau là to be với danh từ/cụm danh từ, bọn họ lược quăng quật đại từ quan tiền hệ cùng to be.

Eg: Football, which is a very popular sport, is good for health.

→ Football, a very popular sport, is good for health.

(Bóng đá, một môn thể dục thể thao phổ biến, tốt nhất có thể cho sức khỏe.)

Trong mệnh đề quan hệ tình dục xác định, be đưa thành being:

Eg: I lượt thích the man who is always humorous.

→ I like the man being always humorous.

(Tôi thích người đang ông lúc nào thì cũng vui vẻ.)

Mệnh đề quan tiền hệ đựng be gồm bổ ngữ là 1 tính từ, khi lược quăng quật đại từ quan liêu hệ và be, tính từ yêu cầu đưa ra trước danh từ.

Eg: My grandmother, who is sick, never goes out of the house.

→ My sick grandmother, never leaves the house.

(Bà tôi bị nhỏ và không bao giờ ra ngoài nhà.)

Bạn yêu cầu biết: Sự khác hoàn toàn giữa TOEIC, IELTS cùng TOEFL

VI. Lưu ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Ví như trong mệnh đề quan lại hệ bao gồm giới trường đoản cú thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom và which.)

E.g: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

(Thầy Brown mà chúng mình học năm ngoài, là một thầy giáo siêu tuyệt vời.)

2. Rất có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

E.g: She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

(Việc cô ấy cần thiết đến dự sinh nhật tôi làm tôi rất buồn.)

3. Ở địa chỉ túc từ, whom có thể được thay bằng who

E.g: I’d lượt thích to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

(Tôi thích nói chuyện với người đàn ông nhưng mà tôi đã gặp mặt trong buổi tiệc sinh nhật.)

4. Trong mệnh đề quan hệ xác định, bạn cũng có thể bỏ các đại từ quan lại hệ làm cho túc từ:whom, which.

E.g 1: The girl you whom met yesterday is my close friend.

→ The girl you met yesterday is my close friend.

(Cô gái ngày qua cậu chạm chán là đồng bọn của tôi.)

E.g 2: The book which you lent me was very interesting.

→ The book you lent me was very interesting.

(Quyển sách bạn cho tôi mượn cực kỳ thú vị.)

5. Các cụm từ bỏ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of hoàn toàn có thể được cần sử dụng trước whom, which và whose.

E.g 1: I have two sisters, both of whom are students.

(Tôi có hai em gái, cả hai các là học sinh.)

E.g 2: She tried on three dresses, none of which fitted her.

(Cô ấy test cả bố cái váy, không cái nào vừa với cô ấy cả.)

6. Không sử dụng WHO VÀ THAT sau giới từ.

Phân biệt giữa: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Bài viết liên quan