Việc tích mỡ thừa ở mặt rất khó giảm, gây ảnh hưởng lớn mang đến nhan sắc. Những cách sút cân thường thì ít có tính năng với tình trạng to mặt.

Bạn đang xem: Nguyên nhân gây béo mặt

Khác vùng bụng, chân, tay lúc tăng cân có thể che che bằng quần áo thì việc béo mặt dễ nhấn thấy. Tìm nắm rõ nguyên nhân của tình trạng này sẽ giúp bạn lựa chọn được cách thức giảm khủng hiệu quả.


Word-0-3380-7414-1452657730.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=86y
Uv
Shka
Th0k
MZBa62pw
Q" alt="*">