Những các loại mì đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ xuất xắc Tứ Xuyên của trung hoa còn cay gấp bội so cùng với trào lưu mỳ cay 7 cấp độ ở vn hiện nay. 

Để nhận định và đánh giá độ cay của những loại mì trên núm giới, một trang web có tên The Ramen Rater đã khảo sát 1.700 gói mì ăn liền khác nhau. Họ đã đánh giá dựa trên thang biểu hiện mức độ cay Scoville vì nhà chất hóa học Wibur Scoville (Mỹ) sáng sủa lập từ thời điểm năm 1912. 

1. Mì Dare You! Habanero Ramyun - Hàn Quốc


RLoxxo1R12t
R-g
A" alt="*">