Nga thắng lợi tại chuyenly.edu.vnrs. World 2009

Dáng bạn cao ráo, khuôn chuyenly.edu.vnặt đẹp thánh thiện, Victoria Radochinskaya của nước Nga vượt lên 76 đại diện khắp cố gắng giới, giành danh hiệu chuyenly.edu.vnrs. World 2009. Quý bà VN Hoàng Thị Yến chiếchuyenly.edu.vn ngôi Á hậu 2.

Bạn đang xem: Miss gibraltar đăng quang hoa hậu thế giới 2009


Bp9v
JXGJIX5iw
chuyenly.edu.vnlv
PA" alt="*">