Cập nhật thông tin cụ thể về tin tức, bảng giá, đánh giá và nhận định xu hướng thị trường Bảng giá chỉ Kim cương Kim Lý tiên tiến nhất trên trang web Raffles.edu.vn.

Bạn đang xem: Giá kim cương kim lý

Hi vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng nhu cầu được yêu cầu của bạn, cửa hàng chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung bảng giá Kim cương Kim Lý để các bạn nhận được thông tin hối hả và đúng mực nhất.Bạn đã xem: giá kim cưng cửng kim lý

Bảng giá trang sức quý kim cưng cửng / hột xoàn

Nhẫn kim cương

Dây cổ / dây chuyền kim cương

Bông tai kim cương

Lắc kim cương

Vòng kim cương

Mặt dây chuyền sản xuất kim cương

Giá kim cưng cửng viên / hột xoàn tự nhiên hôm nay

Giá các thành phầm dưới đó là kim cương tự nhiên dạng viên tròn (rời), không phải là kim cưng cửng tấm giỏi kim cương cứng nhân tạo, báo giá được update chính thức tự website của các công ty niêm yết.

Giá kim cương cứng DOJI

Nước (Màu Sắc)Độ Tinh Khiết
Giá buôn bán (Đồng) 6.3 1.01 D VVS1 463,056,000 6.3 1.01 D VVS2 390,493,000 6.3 1.00 E IF 458,902,000 6.3 1.00 F IF 388,302,000 7.2 1.42 D VVS1 806,883,000 7.2 1.50 E VVS2 652,560,000 7.2 1.50 D VS1 628,577,000 8.1 2.01 E VVS2 1,468,621,000 8.1 1.90 F VVS2 1,382,224,000 8.1 1.90 E VS2 1,216,149,000 9.0 2.60 F VVS1 2,691,491,000 6.0 0.74 E VVS1 218,299,000 6.0 0.82 E VVS2 200,223,000 6.8 1.22 E VVS1 531,698,000 5.0 0.50 D VS1 65,122,000 5.0 0.46 E VS2 59,945,000 4.5 0.34 D VVS2 29,515,000 4.5 0.35 D VVS2 29,515,000 4.5 0.35 F IF 29,690,000 4.5 0.36 F IF 29,690,000 4.5 0.36 E VVS2 28,950,000 4.5 0.33 E VVS2 28,950,000 5.4 0.6 E VS1 76,272,000 5.4 0.6 E VVS1 95,545,000 5.4 0.6 F VS1 73,674,000 5.4 0.6 F VS1 73,674,000 5.4 0.6 F VVS1 89,352,000 5 0.5 D VS2 60,163,000 5 0.5 E IF 71,783,000 6 0.8 E VS2 153,541,000 4.5 0.34 F VVS2 27,889,000 4.5 0.35 F VVS2 27,889,000 4.5 0.35 F VVS2 27,889,000 4.5 0.35 F VVS2 27,889,000 6.3 1 F VVS1 373,649,000 4.5 0.36 D VS1 25,978,000 4.5 0.36 D VS1 25,978,000 6 0.75 D VS1 169,992,000 6 0.78 D VS1 169,992,000 6 0.8 D VVS1 235,305,000 6 0.81 D VVS2 209,757,000 6 0.76 E VVS1 218,299,000 6 0.85 E VVS1 218,299,000 6 0.76 E VVS1 218,299,000 6 0.76 F IF 219,340,000 6 0.85 F VS1 149,796,000 6 0.78 F VS2 144,446,000 6 0.8 F VVS1 204,621,000 6 0.8 F VVS2 195,455,000 6.3 1.01 D VS1 334,396,000 6.3 1 D VS1 334,396,000 6.3 1 D VS1 334,396,000 6.3 1 D VVS1 463,056,000 6.3 1 D VVS1 463,056,000 6.3 1 D VVS1 463,056,000 6.3 1 D VVS1 463,056,000 6.3 1 E VS1 318,472,000 6.3 1 E VS1 318,472,000 6.3 1.01 E VVS1 387,358,000 6.3 1 E VVS1 387,358,000 6.3 1 E VVS1 387,358,000 6.3 1 E VVS1 387,358,000 6.3 1 F VVS1 373,649,000 6.3 1 F VVS1 373,649,000 6.8 1.2 D VVS1 591,509,000 6.8 1.15 D VVS1 591,509,000 6.8 1.21 E VS1 398,473,000 6.8 1.16 F VVS1 478,113,000 6.8 1.2 F VVS1 478,113,000 5.4 0.6 D IF 116,038,000 5.4 0.6 D IF 116,038,000 5.4 0.6 D IF 116,038,000 5.4 0.6 D VS2 74,757,000 5.4 0.6 D VVS1 103,519,000 5.4 0.6 D VVS1 103,519,000 5.4 0.62 D VVS2 95,521,000 5.4 0.61 E IF 107,037,000 5.4 0.6 E IF 107,037,000 5.4 0.6 E IF 107,037,000 5.4 0.61 E IF 107,037,000 5.4 0.6 E VVS1 98,820,000 5.4 0.59 E VVS2 92,350,000 5.4 0.6 E VVS2 92,350,000 5.4 0.57 F VS1 73,674,000 5.4 0.62 F VVS1 89,352,000 5.4 0.61 F VVS1 89,352,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 7.2 1.36 F VVS2 609,079,000 7.2 1.5 F VVS2 609,079,000 6 0.81 F IF 219,340,000 6 0.8 E VS2 153,541,000 6 0.8 E VS2 153,541,000 7.2 1.51 D VS1 628,577,000 7.2 1.51 D VS2 561,392,000 8.1 1.90 D FL 2,877,989,000 6.3 1.00 E VVS2 383,932,000 6.3 1.00 D VVS1 510,805,000 6.5 1.05 D VVS1 567,686,000 8.1 2.01 E FL 2,142,514,000 4.5 0.34 E VS2 22,878,000 4.5 0.35 D VS2 24,617,000 4,5 0.35 D VS2 24,617,000 4.5 0.35 D VS2 24,617,000 4.5 0.36 D VS2 24,617,000 4.5 0.35 F VVS2 27,889,000 4.5 0.35 F VVS1 28,890,000 4.5 0.34 E VVS2 28,950,000 4.5 0.34 E VVS2 28,950,000 4.5 0.36 E VVS2 28,950,000 4.5 0.35 F IF 29,690,000 4.5 0.33 F IF 29,690,000 4.5 0.35 F IF 29,690,000 4.5 0.33 E VVS1 30,030,000 5.7 0.72 E VVS1 153,264,000 5.4 0.60 E VVS1 95,545,000 5.4 0.60 E VVS2 92,350,000 5.4 0.62 E VVS2 92,350,000 5.4 0.58 F VVS2 87,560,000 5.4 0.60 F VVS2 87,560,000 6.0 0.82 E VVS2 200,223,000 6.2 0.90 E VVS2 286,951,000 6.3 1.00 D VVS2 390,493,000 6.3 1.00 F VVS2 363,546,000 6.3 1.00 F VVS2 363,546,000 6.8 1.17 E VVS1 531,698,000 5.0 0.46 D VS2 60,163,000 5.0 0.46 E VS2 59,945,000 5.7 0.70 F VS1 114,386,000 5.8 0.75 E VS2 125,138,000 4.8 0.4 F VVS1 42,187,000 4.8 0.41 F IF 46,970,000 4.8 0.42 D VVS2 47,177,000 5.0 0.46 F VS1 55,563,000 5.0 0.5 D VS2 60,163,000 5.0 0.5 F VVS2 55,770,000 5.1 0.5 F VVS2 64,849,000 5.1 0.5 F VVS2 64,849,000 5.0 0.5 F VVS2 64,849,000 5.0 0.5 F VVS1 56,759,000 5.1 0.51 E VVS2 67,096,000 5.1 0.52 F VVS1 68,017,000 5.1 0.51 F VVS1 65,346,000 5.1 0.5 F VVS1 68,017,000 5.0 0.5 F VVS1 68,017,000 5.0 0.45 F IF 61,636,000 5.0 0.46 E VVS1 62,182,000 5.0 0.5 E VVS1 62,182,000 5.1 0.52 F IF 72,324,000 5.1 0.51 E VVS1 73,341,000 5.1 0.51 E VVS1 73,341,000 5.1 0.5 E VVS1 73,341,000 5.1 0.5 E VVS1 73,341,000 5.3 0.55 F VVS2 74,484,000 5.3 0.58 F VVS2 74,484,000 5.4 0.62 D VS2 74,757,000 5.3 0.58 E VVS2 75,489,000 5.3 0.57 E VVS2 75,489,000 5.3 0.57 F VVS1 77,370,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.1 0.51 E IF 78,221,000 5.4 0.6 F VVS1 89,352,000 5.4 0.6 F VVS1 89,352,000 5.4 0.6 F VVS1 89,352,000 5.4 0.6 D VS1 79,470,000 5.4 0.63 E VVS2 92,350,000 5.4 0.62 E VVS2 92,350,000 5.4 0.61 E VVS2 92,350,000 5.4 0.6 E VVS2 92,350,000 5.4 0.6 E VVS2 92,350,000 5.4 0.61 E VVS2 92,350,000 5.4 0.6 E VVS2 92,350,000 5.2 0.51 D VVS2 82,852,000 5.3 0.58 E VVS1 83,581,000 5.3 0.57 E VVS1 78,331,000 5.3 0.55 E VVS1 83,581,000 5.3 0.57 D VVS2 84,257,000 5.3 0.59 D VVS2 84,257,000 5.3 0.57 D VVS2 84,257,000 5.1 0.51 D VVS1 84,677,000 5.4 0.61 F IF 98,333,000 5.4 0.58 E VVS1 95,545,000 5.3 0.56 E IF 88,699,000 5.3 0.56 E IF 88,699,000 5.5 0.62 F VVS2 89,434,000 5.6 0.68 F VVS1 116,214,000 5.6 0.7 E VVS2 120,173,000 5.6 0.63 E VVS1 126,924,000 5.7 0.7 F VVS2 136,968,000 5.7 0.72 F VVS2 136,968,000 5.7 0.71 F VVS2 136,968,000 5.7 0.72 F VVS2 136,968,000 5.7 0.72 F VVS1 142,100,000 5.7 0.71 F VVS1 142,100,000 5.7 0.7 F VVS1 142,100,000 5.7 0.72 F VVS1 116,214,000 5.8 0.77 E VVS2 145,489,000
bật mí cách lựa chọn và bảo quản nhẫn kim cương kim lý

Từ lâu, tín đồ ta vẫn luôn quan niệm rằng, kim cương tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, sự phong phú và đưa về may mắn đến gia chủ. Vị vậy, những sản phẩm trang sức từ kim cương luôn được mọi tín đồ quan tâm, tốt nhất là nhẫn kim cương kim lý. Vậy làm nạm nào để rất có thể lựa chọn được mẫu phù hợp? Cách bảo quản món đồ sang trọng đó ra sao? Kim Tài Ngọc Diamond & Jewelry sẽ bật mí với khách hàng qua nội dung bài viết dưới đây. 

*

Giới thiệu về nhẫn kim cưng cửng kim lý 

Nhẫn kim cưng cửng kim lý là loại nhẫn cao cấp, được tạo ra từ kim cương – loại đá quý hiếm; và đắt tuyệt nhất trên nhân loại mà bé người luôn luôn khao khát được sở hữu. Quanh đó giá trị thứ chất, kim cương còn là hình tượng cho sức mạnh; sự giàu sang, quyền lực, lòng dũng mãnh và tượng trưng cho 1 tình yêu thương thủy chung. Rất nhiều viên kim cương đa color với vẻ đẹp sang chảnh và tinh tế làm vinh danh lên vẻ đẹp; sự sexy nóng bỏng và đẳng cấp và sang trọng của tín đồ sở hữu chúng. 

Hướng dẫn giải pháp lựa lựa chọn nhẫn kim cương kim lý

Giá trị và vẻ đẹp của rất nhiều chiếc nhẫn kim cưng cửng kim lý nằm sống vẻ đẹp sắc sảo của phần đông viên kim cương được thêm trên nó. Vày đó, để sàng lọc cho mình một dòng nhẫn ưng ý thì bạn phải chăm chú tới biện pháp lựa chọn kim cương cứng theo những yếu tố sau: 

Hình dạng của viên kim cương

*

Hình dạng của viên kim cương quyết định tương đối nhiều đến vấn đề thể hiện nay độ trong; độ thuần khiết và năng lực phản quang quẻ của nó. 

Trọng lượng của viên kim cương được gắn trên nhẫn

Đơn vị đo trọng lượng của một viên kim cương là carat. Nếu những yếu tố khác là như thể nhau, giá bán của viên cương tăng thêm cùng với trọng lượng của nó; trọng lượng càng lớn thì sẽ càng hiếm hơn cùng được mếm mộ nhiều hơn. 

Màu sắc của viên kim cương

Hay có cách gọi khác là nước kim cương; được xác định dựa trên các đại lý sự xuất hiện thêm của màu sắc sắc. Viên càng ít màu thì sẽ càng hiển thị được rất nhiều sự phản xạ của ánh sáng; và càng được review cao. 

Độ tinh khiết

Độ sạch mát của viên kim cương xác suất thuận với mức giá trị của nó; được xác minh bởi số lượng, size và vị trí của những bao thể. 

Chất lượng giác cắt

*

Yếu tố này ảnh hưởng đến ánh lửa của viên kim cương. Một viên kim cương trông bao gồm độ tính khiết; với màu nước tốt rất có thể trông cực kỳ tệ còn nếu như không được cắt tốt. 

Giấy chứng nhận

Chứng thư chu chỉnh của viên kim cương là bằng chứng cho biết thêm chúng đã được trải qua kiểm tra; và phân tích tự các chuyên viên ngọc học. Đây cũng là đk để quyết định unique và túi tiền của viên kim cương.

Xem thêm: #9 cách con trai tự sướng - hướng dẫn thủ dâm đúng phương pháp cho nam

Chứng thư kiểm định hay được cung cấp bởi những tổ chức đáng tin tưởng như: GIA, DJL, HLD, IGI,…

Hướng dẫn cách bảo vệ nhẫn kim cương cứng kim lý 

*

Nhẫn kim cương cứng là sản phẩm cao cấp, độ cứng cao cùng có thời gian sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, vẫn sẽ sở hữu một vài ba nguyên nhân khiến giảm tuổi thọ của thành phầm như: chất hóa học; cách bảo quản sản phẩm và quá trình thao tác làm việc nhà. Sau đây sẽ là một vài gợi nhắc giúp quý khách kéo dãn dài được thời gian sử dụng của món đồ trang sức kim cương, bao gồm: 

Sử dụng baking soda để dọn dẹp trang sức 

Nhờ vào tính tẩy rửa nhẹ, chống mài mòn cao của Baking Soda để giúp cho chiếc nhẫn của doanh nghiệp nhanh nệm trở nên sáng bóng. Độ sáng của viên kim cương cứng sẽ được nâng cao đáng kể, khi quý khách hàng sử dụng Baking Soda thuộc với một ít nước hòa tan; và thực hiện khăn lau chuyên được dùng chà ngay cạnh nhẹ nhàng lên sản phẩm. 

Sử dụng xà phòng 

Quý khách hàng cũng có thể ngâm thành phầm vào nước xà chống ấm trong vòng 30 phút; rồi lau bởi vải mượt hoặc khăn lau siêng chuyên dụng; và tiếp tục bảo vệ trong vỏ hộp đựng trang sức. Chú ý chỉ đề nghị ngâm sản phẩm trong thời gian đã nêu trên để tránh làm làm mòn do hóa chất gây ra. 

Bảo quản ngại trong hộp lẻ tẻ và tránh có khi thao tác nhà 

Để tránh cho nhẫn kim cưng cửng bị va chạm với các sản phẩm khác gây trầy xước mặt phẳng của kim cương. Quý khách nên bảo vệ sản phẩm trong vỏ hộp đựng trang sức đẹp riêng; không nhằm tiếp xúc với các mặt hàng khác. Ko kể ra, không nên sử dụng nhẫn kim cương cứng trong lúc làm việc nhà; nấu ăn uống tránh được các vấn đề dầu mỡ, bụi bẩn bám bên trên sản phẩm; ảnh hưởng tới hóa học lượng. 

Đơn vị cung cấp nhẫn kim cương kim lý uy tín, thiết yếu hãng

*

Nếu quý khách vẫn còn do dự trong bài toán lựa chọn nhà sản xuất nhẫn kim cưng cửng kim lý uy tín; thì cái thương hiệu Kim Tài Ngọc Diamond và Jewelry chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng. Các năm chuyển động trong nghành trang mức độ đá quý, đơn vị chức năng đã tạo dựng được chữ tín vững chắc; với nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Luôn tự hào cam kết mang đến cho quý khách hàng những thành phầm đá quý hóa học lượng; chính hãng 100%, nhiều dạng, có tương đối nhiều loại không giống nhau cân xứng với mọi phân khúc thị trường khách hàng.

Bên cạnh đó, quality và thể hiện thái độ phục vụ chuyên nghiệp hóa của nhóm ngũ nhân viên cấp dưới công ty cũng được đánh giá vô cùng cao. Vì vậy, khách hàng hàng rất có thể hoàn toàn yên trọng điểm khi sàng lọc những sản phẩm trang sức rubi tại Kim Tài Ngọc Diamond & Jewelry.