Nếu mang đến Nam Phi, bạn sẽ được tận hưởng buổi tiệc của 11 loại ngữ điệu được nói trên đây.

Bạn đang xem: Những quốc gia 'đa ngôn ngữ' nhất thế giới

Văn hóa đa ngôn ngữ xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chịu tác động từ tổ quốc từng đô hộ tuyệt nước nhẵn giềng. Dưới đây là những tổ quốc đa ngôn ngữ bậc nhất trên nạm giới.

Nam Phi

Có cho tới 11 trang bị tiếng xác nhận ở nam Phi. Ở các vùng nông thôn, tiếng Anh là ngôn ngữ tiếp xúc chung cho người dân thuộc những tộc khác nhau - giống như sống Singapore. Đây cũng là ngôn từ chính thức được sử dụng trong hành chính, truyền thông media dù có ít hơn 10% người Nam Phi xem giờ Anh là ngôn ngữ đầu tiên.


IQon
PDw
Dr7_c
OA" alt="*">