Phương thức GETPhương thức POST

Trước lúc trình chuẩn y gửi thông tin, nó mã hóa nó bởi sử dụng một giản đồ điện thoại tư vấn là URL encoding. Vào giản đồ dùng này, những cặp name/value được kết hợp với kí hiệu = và những cặp không giống nhau được phân tách nhau bởi vì dấu &.

Bạn đang xem: Cách dùng post trong php

name1=value1&name2=value2&name3=value3Các khoảng không được xóa bỏ, sửa chữa bằng kí từ bỏ + và bất cứ kí tự chưa phải dạng số và chữ được sửa chữa bằng giá trị hexa. Sau thời điểm thông tin được mã hóa, nó sẽ tiến hành gửi lên Server.

Phương thức GET vào PHP

Phương thức GET gởi thông tin người tiêu dùng đã được mã hóa được phụ cung ứng yêu cầu trang. Trang và tin tức mã hóa được phân tách nhau do kí từ hỏi chấm (?).

http://www.test.com/index.htm?name1=value1&name2=value2Code language: Java
Script (javascript)Phương thức GET tạo ra một chuỗi kí từ bỏ dài mở ra trong server log của bạn, trong Location: box của trình duyệt.Phương thức GET được số lượng giới hạn gửi tối đa chỉ 1024 ký kết tự.Không lúc nào sử dụng thủ tục GET nếu như gửi password hoặc thông tin nhay cảm lên Server.GET quan trọng gửi dữ liệu nhị phân, ví dụ như hình hình ảnh hoặc tư liệu word lên Server.Dữ liệu gửi do phương thức GET hoàn toàn có thể được truy hỏi cập bằng phương pháp sử dụng biến môi trường QUERY_STRING.PHP cung ứng mảng liên hợp $_GET nhằm truy cập tất cả các thông tin đã được gửi vị phương thức GET.Bạn thử lấy ví dụ sau bằng bài toán đặt source code sau đây vào test.php script:Phương thức POST vào PHP

Phương thức POST truyền thông tin trải qua HTTP header. Thông tin này được mã hóa như biểu hiện trong trường thích hợp của thủ tục GET và đặt vào một trong những header được gọi là QUERY_STRING.

Phương thức POST không tồn tại bất kì tinh giảm nào về kích thước dữ liệu sẽ gửi.Phương thức POST rất có thể sử dụng để gửi ASCII cũng như dữ liệu nhị phân.Dữ liệu gửi bởi vì phương thức POST thông qua HTTP header, bởi vì vậy bài toán bảo mật dựa vào vào giao thức HTTP. Bằng việc sử dụng Secure HTTP, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin của bản thân là an toàn.PHP cung cấp mảng liên hợp $_POST nhằm truy cập tất cả các thông tin được gửi bằng phương thức POST.

Bạn thử ví dụ như sau bằng câu hỏi đặt source code vào test.php script:Biến $_REQUEST trong PHP

Biến $_REQUEST vào PHP chứa nội dung của tất cả $_GET, $_POST, cùng $_COOKIE. Họ sẽ bàn về trở thành $_COOKIE khi giải thích về Cookie vào PHP.

Biến $_REQUEST vào PHP rất có thể được thực hiện để lấy công dụng từ khung data được gởi bởi cả hai phương thức GET với POST.

Bạn thử lấy ví dụ sau bằng câu hỏi đặt source code vào test.php script:

Khi chúng ta truy cập thực hiện website thì bạn chính là một Client. Khi chúng ta đăng nhập hay đăng ký tài khoản, hoặc là chúng ta đăng comment thì dữ liệu sẽ được gửi từ bỏ client lên Server, vậy làm sao để Server nhận ra những thông tin của bạn? Server sẽ nhận được thông qua hai phương thức POST và GET.

Xem thêm: Asus rog phone 2 quốc tế và rog phone 2 xách tay, khác biệt ở chỗ nào?

Có 2 giải pháp gửi dữ liệu từ Client lên Server chính là dùng phương thức GET hoặc cách làm POST, cả hai cách này thực chất lập trình viên mới biết chứ người tiêu dùng họ không cân nhắc nó là chiếc gì, trừ khi là tin tặc

*
. Để không mất thời gian nữa ta sẽ đi vào tò mò từng cách, đối chiếu chúng cùng nhau và luận bàn xem khi nào ta sử dụng POST và lúc nào ta sử dụng GET nhé.

Nội dung bài học của chúng ta như sau:

Phương thức GET vào PHPPhương thức POST trong PHPSo sánh giữa POST cùng GET

1. Cách làm GET trong PHP

Phương thức GET hết sức dễ phân biệt đó là trên URL đã kèm theo tài liệu mà bọn họ muốn gửi

Client gửi lên

Phương thức GET là cách thức gửi dữ liệu thông qua đường dẫn URL nằm tại thanh showroom của Browser. Server đang nhận băng thông đó với phân tích trả về tác dụng cho bạn. Server đang phân tích toàn bộ những thông tin đằng sau vết hỏi (?) đó là phần tài liệu mà Client nhờ cất hộ lên.

Ví dụ: cùng với URL freetuts.net?id=12thì Server vẫn nhận giá tốt trị id = 12

Để truyền nhiều tài liệu lên vps ta cần sử dụng dấu và để phân cách giữa những cặp giá chỉ trị. Giả sử tôi mong muốn truyềnid = 12vàtitle = ‘method_get’ thì URL sẽ sở hữu được dạng freetuts.net?id=12&title=method_get. Xem xét với chúng ta là vị trí những cặp quý giá không quan tiền trọng, nghĩa là cặp title rất có thể nằm trước cặp id cũng được.

Server nhấn dữ liệu

Tất cả các dữ liệu nhưng Client trình lên bằng phương thức GET phần đa được giữ trong một biến toàn bộ mà PHP tự tạo thành đó là vươn lên là $_GET, phát triển thành này là vẻ bên ngoài mảng kết hợp tàng trữ danh sách dữ liệu từ client gửi lên theo quy luật key => value. Ví du cùng với URL freetuts.net?id=12&title=method_get thì dữ liệu sẽ tiến hành lưu trong biến chuyển $_GET dưới dạng:

$_GET = array( "id" => "12", "title" => "method_get" );

Vì thế để đưa dữ liệu thì ta chỉ việc làm như sau:

// mang ID$id = $_GET<"id">;echo $id; // hiệu quả là 12 // rước title$title = $_GET<"title">;echo $title; // công dụng là method_get

Thực hành:

Bạn hãy tạo thành một tệp tin get.php phía trong thư mục WWW của Vertrigo server hoặc folder htdocs của Xampp, kế tiếp bạn copy đoạn code này vào:

echo "Dữ Liệu công ty chúng tôi Nhận Được Là ";foreach ($_GET as $key => $val) echo "" . $key . " => " . $val . "";Sau đó chúng ta ra trình cẩn thận gõ băng thông sau: localhost/get.php?id=12&title=method_get và ngắm nhìn thành quả nhé. Các bạn hãy thử thay đổi hoặc thêm các giá trị xem gồm gì không giống không.

Lưu ý quan trọng:Trước khi mang một tài liệu nào đó các bạn phải soát sổ tồn tại không không bắt đầu lấy nhé, vì nếu khách hàng không soát sổ thì trả sử người tiêu dùng không truyền tài liệu qua mà các bạn lại dìm thì sẽ ảnh hưởng báo lỗi ngay. Để bình chọn ta dùng hàm isset($tenbien) vào php.

Ví dụ:

if (isset($_GET<"id">)) $id = $_GET<"id">;

2. Cách thức POST vào PHP

Phương thức POST tất cả tính bảo mật thông tin hơn vì tài liệu gửi phải thông sang 1 form HTML nên nó bị ẩn, nghĩa là chúng ta không thể thấy những giá trị đó được.

Client giữ hộ Lên

Với cách thức GET thì dữ liệu được thấy bên trên URL thì phương thức POST thì hoàn toàn ngược lại, POST đang gửi tài liệu qua một cái form HTML và các giá trị sẽ tiến hành định nghĩa trong các input gồm những kiểu (textbox, radio, checkbox, password, textarea, hidden) và được trao dang trải qua tên (name) của các input đó.

Server nhấn dữ liệu
Tất cả các dữ liệu gửi bằng phương thức POST gần như được giữ trong một biến cục bộ $_POST vì chưng PHP tự chế tạo ra ra, chính vì thế để lấy tài liệu thì bạn chỉ việc lấy trong đổi mới này là được. Cũng như lưu ý với chúng ta là trước khi lấy đề xuất dùng hàm isset($bien) để bình chọn có hay không nhé.

if (isset($_POST<"id">)) $id = $_POST<"id">;Thực hành

Bước 1: chúng ta tạo một file post.php nằm trong thư mục WWW của Vertrigo server hoặc folder htdocs của Xampp, sau đó nhập đoạn code tạo nên form này vào: