Tính từ so sánh

Tính từ so sánh được sử dụng để so sánh sự khác hoàn toàn giữa hai đối tượng người dùng mà chúng vấp ngã nghĩa (larger, smaller, faster, higher). Chúng được sử dụng trong các câu tất cả hai danh tự được so sánh, với chủng loại sau:

Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object).

Bạn đang xem: Cách dùng more than most

Đề mục thiết bị hai được so sánh rất có thể được bỏ qua nếu nó đã cụ thể trong ngữ cảnh kia (ví dụ sau cùng bên dưới).


Ví Dụ
My house is larger than hers.This box is smaller than the one I lost.Your dog runs faster than Jim"s dog.The rock flew higher than the roof.Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" is understood)

Tính từ đối chiếu hơn nhất

Tính từ so sánh hơn nhất được thực hiện để biểu lộ một đối tượng nằm ở số lượng giới hạn trên hoặc giới hạn dưới của quality (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Chúng được sử dụng trong những câu trong các số ấy chủ từ bỏ được so sánh với một nhóm túc từ.

Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object).

Nhóm được so sánh rất có thể được làm lơ nếu nó cụ thể trong ngữ cảnh đó (ví dụ ở đầu cuối bên dưới).


Ví Dụ
My house is the largest one in our neighborhood.This is the smallest box I"ve ever seen.Your dog ran the fastest of any dog in the race.We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

Cách có mặt sự so sánh hơn nhất

Hình thành so sánh và so sánh nhất khôn cùng dễ. Cách ra đời tùy thuộc vào con số âm tiết trong tính từ gốc.

Tính từ 1-1 âm

Thêm -er so với so sánh cùng -est đối với hơn nhất.Nếu tính từ bao gồm phụ âm + nguyên âm đơn + phụ âm có phát âm, phụ âm sau cuối phải được tăng gấp hai trước lúc thêm kết thúc.

Tính từ
So sánh hơn
So sánh hơn nhất
talltallertallest
fatfatterfattest
bigbiggerbiggest
sadsaddersaddest
Tính từ bao gồm hai âm

Tính từ với hai âm tiết hoàn toàn có thể hình thành so sánh bằng cách thêm -er hoặc bằng cách thêm more vào trước tính từ. Số đông tính từ bỏ này chế tạo thành so sánh hơn nhất bằng phương pháp thêm -est hoặc thêm most trước tính từ.Trong những trường hợp, cả hai vẻ ngoài được sử dụng, mặc dù một cách áp dụng sẽ phổ biến hơn so với biện pháp khác. Nếu như khách hàng không dĩ nhiên liệu tính từ hai âm tiết hoàn toàn có thể tạo thành đối chiếu hay đối chiếu hơn nhất bằng phương pháp nào, nên lựa chọn cách an toàn là thực hiện moremost . Đối với hồ hết tính trường đoản cú tận cùng bằng y, đổi y thành i trước khi thêm đuôi so sánh vào.

Tính từ
So sánh hơn
So sánh rộng nhất
happyhappierhappiest
simplesimplersimplest
busybusierbusiest
tiltedmore tiltedmost tilted
tangledmore tangledmost tangled
Tính tự có tía âm hoặc hơn

Tính tự với bố hoặc các âm tiết tạo thành sự so sánh bằng phương pháp đặt more vùng phía đằng trước tính từ, cùng đặt most trước tính từ so sánh hơn nhất.

Tính từ
So sánh hơn
So sánh rộng nhất
importantmore importantmost important
expensivemore expensivemost expensive

Ngoại lệ trong đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất

Những tính từ cực kỳ phổ biến này có dạng đối chiếu hơn và đối chiếu hơn độc nhất ngoại lệ.

Tính từ
So sánh hơn
So sánh rộng nhất
goodbetterbest
badworseworst
littlelessleast
muchmoremost
farfurther / fartherfurthest / farthest

Ví Dụ
Today is the worst day I"ve had in a long time.You play tennis better than I do.This is the least expensive sweater in the store.This sweater is less expensive than that one.I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.
Kiểm tra con kiến ​​thức của bạn

So sánh hơn được đọc là việc so sánh giữa 1 công ty với 2 hay nhiều sự vật, hiện tượng với nhau để nhấn mạnh hơn sự vật, hiện tượng lạ được đề cập tới. Vậy các bạn đã ráng chắc kỹ năng so sánh hơn trong giờ đồng hồ Anh chưa? Hãy cùng Ms Hoa TOEIC search hiểu chi tiết nhé!


- đối chiếu hơn trong tiếng Anh là gì với được vận dụng ra sao trong tiếng Anh?

- và cần chú ý điều gì khí sử dung dạng đối chiếu hơn!

Tất cả các thắc này Ms Hoa Toeic sẽ giúp các bạn giải đáp thông qua bài viết dưới trên đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được hiểu là kết cấu so sánh giữa 2 hay các vật/người cùng nhau về 1 hay như là 1 vài tiêu chí, trong số có một vật đạt được tiêu chuẩn được gửi ra cao nhất so với những vật còn lại.

So sánh hơn hay được thực hiện cho việc đối chiếu 2 hay các vật/người với nhau (với mọi trường hợp so sánh 1 trang bị với toàn diện và tổng thể ta dùng so sánh nhất).

2. Kết cấu so sánh hơn

So sánh rộng với tính tự ngắn cùng trạng từ bỏ ngắn

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ nhận thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ có thêm đuôi “er”S1: công ty ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: nhà ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng người sử dụng 1)Axiliary V: trợ đụng từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh rộng với tính tự dài và trạng từ bỏ dài

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính tự dài.L-adv: trạng từ bỏ dài.

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the chạy thử more carefully than I did = My friend did the chạy thử more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được dìm mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước bề ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chú ý khi so sánh hơn

Short adj (Tính tự ngắn)

– với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…

=> giả dụ từ đó kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp đôi phụ âm.

Ví dụ: Big => bigger; hot => hotter.

– với tính từ tất cả 2 âm tiết ngừng bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager dùng với most vày là tính trường đoản cú dài).

=> giả dụ từ đó xong bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.

Ví dụ: Happy => happier; dry => drier.

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ chúng ta hạnh phúc hơn trước kia).

Ta thấy “happy” là 1 tính từ có 2 âm tiết tuy vậy khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính tự ngắn.

+ một số tính từ với trạng từ biến hóa đặc biệt khi sử dụng so sánh rộng và đối chiếu hơn nhất.

Long adj (Tính trường đoản cú dài)

Là tính từ có khá nhiều hơn một âm tiết (trừ trường thích hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhấn tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

Các trường vừa lòng bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách)Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về cấp độ hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào vị trí trống dạng đúng của đối chiếu hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

ĐÁP ÁN

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn lời giải đúng

1. I think thủ đô new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

Xem thêm: Mẹ Bắt Con Lếu Lều Với Người Yêu Cũ Trong Nhà Nghỉ, Mẹ Vừa Mới M

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính từ cùng trạng từ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn giải đáp đúng để điền vào nơi trống trong những câu sau.

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ....... In the city than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English kiểm tra was ....... Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought khổng lồ be ....... Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. Dòng jupiter is ....... Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ....... Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ....... Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ....... Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the kiểm tra ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ....... Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ....... Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ....... Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one. 6. I’ll try to lớn finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. To the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Đáp án

1. the cleverest6. more quickly11. the most popular 16. Better 
2. longer7. more dangerous12. the closest  17. Big - bigger
3. the best8. more sweetly13. beautifully – most beautifully 18. more difficult - the most difficult
4. cleaner9. the most exciting14. hotter 19. Largest
5. more expensive10. the fastest15. worse  

Chủ điểm ngữ pháp có thể bạn quan liêu tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng được sử dụng nhiều trong số bài thi giờ anh. Và nếu như bạn không nắm vững cách dùng đối chiếu hơn trong giờ anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ gồm có nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng đến hiệu quả làm bài xích của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng để lại các comment, câu hỏi mà các bạn đang gặp mặt phải nhé.