Chúng ta thường nghe nhắc không ít tới doanh nhân, duy nhất là trong tởm doanh, vậy➡️Doanh nhân thành công là gì?