*

Hình thức đăng ký học phầnPhòng Đào tạo sẽ đăng ký kết sẵn các học phần bắt buộc mang đến sinh viên. Sv sẽ phải đăng ký kết học phần tự chọn (chính khóa) với đăng cam kết học lại, học vượt vào các lớp ko bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa. Hình thức đăng cam kết học phần như sau:- sv xem Thời khóa biểu được công bố tại websitehttp://daotao.chuyenly.edu.vn/vào mục Thời khóa biểu với ghi nhớmã nhómcủa lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký.- sinh viên đăng cam kết học phần trực tuyến tại địa chỉ:http://daotao.chuyenly.edu.vn/bằng bí quyết đăng nhập tài khoản cá thể theo cú pháp sau:

Lưu ý:Đối với những sv lần đầu đăng nhập vào tài khoản, sau khoản thời gian đăng nhập thành công cần khai báo thư điện tử (bắt buộc) và rứa đổi mật khẩu cá thể để bảo mật tài khoản.Thời gian đăng cam kết học phầnSinh viên các khóa thuộc các hệ đào tạo đăng cam kết học phần Học kỳ 2, năm học 2022-2023 theo lịch cụ thể như sau:

THỜI GIAN

HỆ ĐÀO TẠO,KHÓA

KHOA/VIỆN

Đại học chính quyKhóa 2020

- Khoa Khoa học buôn bản hội với Quan hệ công chúng- Khoa Hàn Quốc học- Khoa Trung Quốc học- Khoa Công nghệ thông tin-KhoaKiến trúc - Mỹ thuật- Khoa Tiếng Anh- Khoa Luật- Khoa Hệ thống tin tức quản lý- Viện Kỹ thuật chuyenly.edu.vn

Đại học chính quyKhóa 2020

- Khoa Quản trị gớm doanh- Khoa sale - marketing quốc tế- Khoa Quản trị Du lịch - nhà hàng quán ăn - khách sạn- Khoa Tài thiết yếu - Thương mại- Khoa Nhật Bản học- Khoa Xây dựng- Khoa Truyền thông & Thiết kế- Khoa Thú y - Chăn nuôi- Viện Khoa học Ứng dụng chuyenly.edu.vn

Đại học chính quyKhóa 2021

- Khoa Khoa học làng hội cùng Quan hệ công chúng- Khoa Hàn Quốc học- Khoa Trung Quốc học- Khoa Công nghệ thông tin-KhoaKiến trúc - Mỹ thuật- Khoa Tiếng Anh- Khoa Luật- Khoa Hệ thống tin tức quản lý- Điều dưỡng cùng Xét nghiệm- Viện Kỹ thuật chuyenly.edu.vn

Đại học bao gồm quyKhóa 2021

- Khoa Quản trị ghê doanh- Khoa marketing - sale quốc tế- Khoa Quản trị Du lịch - quán ăn - khách hàng sạn- Khoa Tài chủ yếu - Thương mại- Khoa Nhật Bản học- Khoa Xây dựng- Khoa Truyền thông và Thiết kế- Khoa Thú y - Chăn nuôi- Viện Khoa học Ứng dụng chuyenly.edu.vn- Viện Âm nhạc và Nghệ thuật

Đại học bao gồm quyKhóa 2022

- Khoa Khoa học xã hội và Quan hệ công chúng- Khoa Hàn Quốc học- Khoa Trung Quốc học- Khoa Công nghệ thông tin-KhoaKiến trúc - Mỹ thuật- Khoa Tiếng Anh- Khoa Luật- Khoa Hệ thống thông tin quản lý- Khoa Điều dưỡng và Xét nghiệm- Viện Kỹ thuật chuyenly.edu.vn

Đại học chủ yếu quyKhóa 2022

- Khoa Quản trị ghê doanh- Khoa kinh doanh - kinh doanh quốc tế- Khoa Quản trị Du lịch - quán ăn - khách hàng sạn- Khoa Tài bao gồm - Thương mại- Khoa Nhật Bản học- Khoa Xây dựng- Khoa Truyền thông & Thiết kế- Khoa Thú y - Chăn nuôi- Viện Khoa học Ứng dụng chuyenly.edu.vn- Viện Âm nhạc và Nghệ thuật

Đại học chính quyKhóa 2019trở về trước

Các Khoa/Viện (không bao gồm Khoa Dược với Việt Công nghệ Việt - Nhật)

Bài viết liên quan