Tháng
Tháng sinh
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
Năm
Năm tính
Múi giờ(GMT-12:00)-International Date Line West(GMT-11:00)-Midway Island, Samoa(GMT-10:00)-Hawaii(GMT-09:00)-Alaska(GMT-08:00)-Pacific Time (US & Canada); Tijuana(GMT-07:00)-Arizona(GMT-07:00)-Chihuahua, La Paz, Mazatlan(GMT-07:00)-Mountain Time (US và Canada)(GMT-06:00)-Central America(GMT-06:00)-Central Time (US & Canada)(GMT-06:00)-Guadalajara, Mexico City, Monterrey(GMT-06:00)-Saskatchewan(GMT-05:00)-Bogota, Lima, Quito(GMT-05:00)-Eastern Time (US và Canada)(GMT-05:00)-Indiana (East)(GMT-04:00)-Atlantic Time (Canada)(GMT-04:00)-Caracas, La Paz(GMT-04:00)-Santiago(GMT-03:30)-Newfoundland(GMT-03:00)-Brasilia(GMT-03:00)-Buenos Aires, Georgetown(GMT-03:00)-Greenland(GMT-02:00)-Mid-Atlantic(GMT-01:00)-Azores(GMT-01:00)-Cape Verde Is.(GMT)-Casablanca, Monrovia(GMT)-Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London(GMT+01:00)-Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna(GMT+01:00)-Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague(GMT+01:00)-Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris(GMT+01:00)-Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb(GMT+01:00)-West Central Africa(GMT+02:00)-Athens, Beirut, Istanbul, Minsk(GMT+02:00)-Bucharest(GMT+02:00)-Cairo(GMT+02:00)-Harare, Pretoria(GMT+02:00)-Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius(GMT+02:00)-Jerusalem(GMT+03:00)-Baghdad(GMT+03:00)-Kuwait, Riyadh(GMT+03:00)-Moscow, St. Petersburg, Volgograd(GMT+03:00)-Nairobi(GMT+03:30)-Tehran(GMT+04:00)-Abu Dhabi, Muscat(GMT+04:00)-Baku, Tbilisi, Yerevan(GMT+04:30)-Kabul(GMT+05:00)-Ekaterinburg(GMT+05:00)-Islamabad, Karachi, Tashkent(GMT+05:30)-Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi(GMT+05:45)-Kathmandu(GMT+06:00)-Almaty, Novosibirsk(GMT+06:00)-Astana, Dhaka(GMT+06:00)-Sri Jayawardenepura(GMT+06:30)-Rangoon(GMT+07:00)-Bangkok, Hanoi, Jakarta(GMT+07:00)-Krasnoyarsk(GMT+08:00)-Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi(GMT+08:00)-Irkutsk, Ulaan Bataar(GMT+08:00)-Kuala Lumpur, Singapore(GMT+08:00)-Perth(GMT+08:00)-Taipei(GMT+09:00)-Osaka, Sapporo, Tokyo(GMT+09:00)-Seoul(GMT+09:00)-Vakutsk(GMT+09:30)-Adelaide(GMT+09:30)-Darwin(GMT+10:00)-Brisbane(GMT+10:00)-Canberra, Melbourne, Sydney(GMT+10:00)-Guam, Port Moresby(GMT+10:00)-Hobart(GMT+10:00)-Vladivostok(GMT+11:00)-Magadan, Solomon Is., New Caledonia(GMT+12:00)-Auckland, Wellington(GMT+12:00)-Fiji, Kamchatka, Marshall Is.(GMT-12:00)-International Date Line West(GMT-11:00)-Midway Island, Samoa(GMT-10:00)-Hawaii(GMT-09:00)-Alaska(GMT-08:00)-Pacific Time (US và Canada); Tijuana(GMT-07:00)-Arizona(GMT-07:00)-Chihuahua, La Paz, Mazatlan(GMT-07:00)-Mountain Time (US & Canada)(GMT-06:00)-Central America(GMT-06:00)-Central Time (US và Canada)(GMT-06:00)-Guadalajara, Mexico City, Monterrey(GMT-06:00)-Saskatchewan(GMT-05:00)-Bogota, Lima, Quito(GMT-05:00)-Eastern Time (US & Canada)(GMT-05:00)-Indiana (East)(GMT-04:00)-Atlantic Time (Canada)(GMT-04:00)-Caracas, La Paz(GMT-04:00)-Santiago(GMT-03:30)-Newfoundland(GMT-03:00)-Brasilia(GMT-03:00)-Buenos Aires, Georgetown(GMT-03:00)-Greenland(GMT-02:00)-Mid-Atlantic(GMT-01:00)-Azores(GMT-01:00)-Cape Verde Is.(GMT)-Casablanca, Monrovia(GMT)-Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London(GMT+01:00)-Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna(GMT+01:00)-Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague(GMT+01:00)-Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris(GMT+01:00)-Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb(GMT+01:00)-West Central Africa(GMT+02:00)-Athens, Beirut, Istanbul, Minsk(GMT+02:00)-Bucharest(GMT+02:00)-Cairo(GMT+02:00)-Harare, Pretoria(GMT+02:00)-Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius(GMT+02:00)-Jerusalem(GMT+03:00)-Baghdad(GMT+03:00)-Kuwait, Riyadh(GMT+03:00)-Moscow, St. Petersburg, Volgograd(GMT+03:00)-Nairobi(GMT+03:30)-Tehran(GMT+04:00)-Abu Dhabi, Muscat(GMT+04:00)-Baku, Tbilisi, Yerevan(GMT+04:30)-Kabul(GMT+05:00)-Ekaterinburg(GMT+05:00)-Islamabad, Karachi, Tashkent(GMT+05:30)-Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi(GMT+05:45)-Kathmandu(GMT+06:00)-Almaty, Novosibirsk(GMT+06:00)-Astana, Dhaka(GMT+06:00)-Sri Jayawardenepura(GMT+06:30)-Rangoon(GMT+07:00)-Bangkok, Hanoi, Jakarta(GMT+07:00)-Krasnoyarsk(GMT+08:00)-Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi(GMT+08:00)-Irkutsk, Ulaan Bataar(GMT+08:00)-Kuala Lumpur, Singapore(GMT+08:00)-Perth(GMT+08:00)-Taipei(GMT+09:00)-Osaka, Sapporo, Tokyo(GMT+09:00)-Seoul(GMT+09:00)-Vakutsk(GMT+09:30)-Adelaide(GMT+09:30)-Darwin(GMT+10:00)-Brisbane(GMT+10:00)-Canberra, Melbourne, Sydney(GMT+10:00)-Guam, Port Moresby(GMT+10:00)-Hobart(GMT+10:00)-Vladivostok(GMT+11:00)-Magadan, Solomon Is., New Caledonia(GMT+12:00)-Auckland, Wellington(GMT+12:00)-Fiji, Kamchatka, Marshall Is.(GMT+13:00)-Nuku"alofa

Tham gia luận đoán tại: https://www.facebook.com/groups/nguyencathoiquan/

Lá số Tứ trụ ( Lá số bát tự ) giỏi còn Tuy có một vài nơi trùng lặp cùng với khoa mệnh lý Đẩu Số, nhưng làm cho sự trình diễn được mạch lạc, sinh sống đây họ sẽ khám phá một chút về những khái niệm với phù hiệu cơ phiên bản trong khoa mệnh lý này.

Bạn đang xem: Xem tử vi tứ trụ

BÁT TỰ ( TỨ TRỤ ) LÀ GÌ

Tứ trụ hay nói một cách khác là Bát Tự, có nghĩa là thiên can, địa chi của năm, tháng, ngày, giờ xuất hiện của một fan được xếp thành tư cột.

Hai mươi phù hiệu cơ bản trong khoa mệnh lý Tứ Trụ có mười Thiên can cùng 12 Địa chi

10 Thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

12 Địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

CÁC KHÁI NIỆM NGŨ HÀNH SINH KHẮC VÀ HỘI HỢP HÌNH XUNG

Ngũ hàn tương sinh tương khắc

Trong sách Tử bình túy ngôn có nói tính yếu hèn của tám phép luận mệnh là: “Sinh, khắc, chế, hóa, hội, hợp, hình, xung”.

Ngũ hành tương sinh là: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Ngũ hành tương khắc là: Kim tự khắc Mộc,, Mộc khắc Thổ, Thổ xung khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim

CÁC BIÊN HÓA CỦA CÁC TỔ HỢP THIÊN CAN ĐỊA CHI

Thiên can ngũ hợp: Giáp, Kỉ hóa Thổ; Ất, Canh vừa lòng hóa Kim; Bính, Tân đúng theo hóa Thủy, Đinh, Nhâm hòa hợp hóa Mộc; Mậu, Quý phù hợp hóa Hỏa.Thiên can tương xung, tương khắc: Giáp, Canh tương xung; Ất, Tân tương xung; Quý, Đinh tương xung
Thiên can tương khắc: Bính hỏa tự khắc Canh kim; Đinh hỏa tự khắc Tân kim; Địa bỏ ra hội phương: Dần-Mão-Thìn; Tị-Ngọ-Mùi; Thân-Dậu-Tuất; Hợi-Tý-Sửu
Địa chi hợp cục: Dần-Ngọ-Tuất phù hợp hỏa cục; Hợi-Mão-Mùi vừa lòng Mộc cục; Thân-Tý-Thìn đúng theo Thủy cục; Tị-Dậu-Sửu kim loại tổng hợp cục
Địa chi tương hình
Địa đưa ra tương xung
Địa bỏ ra Lục hợp
Địa bỏ ra Lục hại
Địa đưa ra Tương phá

CÁC TRỤ CÓ Ý NGHĨA THẾ NÀO TRÊN LÁ SỐ BÁT TỰ ( TỨ TRỤ )

Cột năm công ty về ông bà, tổ tiên
Cột tháng chủ về thân phụ mẹ
Cột ngày chủ về fan phối ngẫu
Cột giờ chủ về con cái
Hình, Xung là bao gồm phản phúc
Hội, hòa hợp là có liên hệ

9 LOẠI TỔ HỢP vào CAN bỏ ra SINH KHẮC

Thiên can ngũ hợp: thích hợp thành khiên chế hoặc có công dụng cải biến đặc điểm ngũ hành
Thiên can xung khắc: Có tác dụng tự phá hoại
Địa bỏ ra hội phương: Có tính năng tăng to gan một laiuh năm giới nào đó
Địa chi hợp cục: Có tác dụng tăng to gan một loại tử vi ngũ hành nào đó
Địa đưa ra tương hình: Có chức năng phá hoại
Địa bỏ ra tương xung: Có công dụng phá hoại nghiêm trọng
Địa bỏ ra lục hợp: Có tác dụng cải trở nên ngũ hành
Địa chi lục hại: Có chức năng gây trở ngại
Địa chi lục phá: Có chức năng gây trở xấu hổ nhỏ

CÁC BƯỚC LẬP MỘT LÁ SỐ TỨ TRỤ ( BÁT TỰ )

Bước 1: Nhập đầy đủ họ và tên của tín đồ cần tạo thành lá số

Bước 2: khẳng định ngày sinh.

Xem thêm: Cách Dùng Guitar Pro 5.2 - Bản Việt Hóa Dành Cho Guitar Pro 5

Để tạo nên lá số đúng chuẩn thì ngày sinh khôn cùng quan trọng. Các bạn lưu ý lúc nhập vào thì ngày tháng tính theo dương lịch. Nếu chỉ lưu giữ ngày Âm lịch thì hoàn toàn có thể dùng những công cụ bao gồm sẵn trên mạng nhằm đổi từ ngày âm lịch sang dương lịch.

Bước 3: khẳng định múi giờ.

Bạn cần xác định đúng múi tiếng tại vị trí mà mình sinh ra. Mặc định, hệ thống sẽ mang theo múi giờ trên Hà Nội

Bước 4: chế tạo ra lá số.

Sau lúc điền không thiếu các thông tin vào lá số. Hãy lựa chọn nút chế tạo ra lá số ở mặt dưới. Ngay lập tức khối hệ thống sẽ tạo cho bạn một lá số theo như đúng ngày tiếng mà bạn đã cung cấp.

Bát Tự còn gọi là Tứ Trụ là bộ môn khoa học nghiên cứu và phân tích về chu kỳ thịnh suy, cách kìm hãm sinh hóa của ngũ hành… Đây là một khối hệ thống lý luận dự đoán vận mệnh con fan hoặc hiện tượng thiên nhiên. Xem chén Tự được hình thành dựa vào những số liệu thống kê lại qua cả nghìn năm.Nếu trong tử vi phong thủy người ta phân tích về tổ chức triển khai không gian, bài trí vật dụng… giúp bạn xem biết cách tiếp cận nguồn sinh khí, hạn chế sát khí… thì vấn đề xem bát Tự lại chú trọng mang đến cung vị và các yếu tố chế ngự về ngũ hành, sinh tự khắc của thiên can. Chén Tự dùng cách thức cân bằng tử vi ngũ hành để bổ sung cập nhật cho những người thiếu tử vi ngũ hành như thiếu hụt mộc, thiếu hụt hỏa, thiếu hụt kim tốt thiếu thủy nhằm mục tiêu cải vận cho vận trình cuộc đời đem đến hạnh phúc và thành công xuất sắc trong cuộc sống.Xem chén bát Tự giúp bạn ứng dụng dự kiến phần nào những vấn đề sẽ xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày như: sự nghiệp, hôn nhân, thời tiết… nhằm mang lại những dễ dàng trong cuộc sống. Chén bát Tự chú trọng cho cung vị, hỗ trợ những học thức để người tiêu dùng qua ngày tháng năm sinh biết được những vị trí thừa, khu vực thiếu nhằm tìm ra đông đảo yếu tố giúp thăng bằng sự thiếu vắng đó. Xem chén Tự cũng cho biết thêm thời vận giỏi hay xấu để người tiêu dùng sự dự báo vận mình để tìm đa số yếu tố hợp lý và phải chăng để cải vận.Tuy vậy, xem chén Tự chưa phải là vấn đề mê tín. Theo số liệu thống kê không bằng lòng tại các nước trên cố giới, 70% thành công xuất sắc trong kinh doanh của những người dân trong giới doanh nhân chân Á có góp sức không nhỏ của thẩm mỹ và nghệ thuật bài trí theo tử vi phong thủy và chén Tự.Trong giới doanh nhân, yêu cầu của họ về xem chén Tự cũng khá cao. Nhờ tất cả những kiến thức về chén bát Tự – Tứ Trụ bắt buộc họ biết được điểm mạnh, điểm yếu, hầu như ưu yếu điểm của bản thân nhằm định lượng được phương pháp cải sinh sản vận mệnh mà tín đồ ta còn gọi là thuật cải vận. Vấn đề xem chén Tự phụ thuộc vào những nhân tố thiên tương khắc địa xung cũng dự kiến được đa số các mặt quan trọng trong cuộc sống như: hôn nhân, giàu nghèo, quý phái hèn, thăng quan tiền tiến chức, thọ yểu tuyệt tai nạn, căn bệnh tật, tai ương hay phá sản…Việc xem chén bát Tự buộc phải có đầy đủ 4 trụ, nếu như thiếu ngẫu nhiên trụ như thế nào thì tránh việc xem vày lá số số chính là của bạn khác.


giờ đồng hồ sinh (∗): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
*
BÁT TỰ MỆNH BÀNHọ và tên: Phong Thủy VượngGiới tính: Dương Nam
Năm Mậu
Dần, tháng Đinh Tỵ, Ngày Nhâm Tuất, tiếng Canh kế hoạch Tiết khíThai nguyên: Mậu Thân, Cung mệnh: Giáp Tý, Thể tính: Hạ Thủy, bí quyết cục: Thiên TàiThân: Thủy Nhược, Dụng thần: Canh Kim
Bệnh
SátL.Quan
MậuDầnT.Sinh
GiápBínhMậu
ThựcT.TàiSát
BệnhL.QuanL.Quan
Văn XươngÁm Lộc
Tuyệt
TàiĐ.Vượng
ĐinhTỵĐ.Vượng
BínhCanhMậu
T.TàiKiêuSát
L.QuanT.SinhL.Quan
Thiên ẤtCô Thần
Vong Thần
Q.Đới
THÂNTuyệt
NhâmTuấtQ.Đới
MậuĐinhTân
SátTàiẤn
L.QuanĐ.VượngTử
Hoa Cái
Giáp Lộc
Âm Dương Lệch
Đ.Vượng
KiêuT.Sinh
CanhTử
Quý
Kiếp
Thai
Giáp LộcKình Dương
NGUYÊN CỤC3 Kim2 Thủy1 Mộc4 Hỏa4 Thổ
Đại Vận 0 (1 - 7 tuổi)
Thai
Sát
MậuNgọĐ.Vượng
ĐinhKỷ
TàiQuan
Đ.VượngĐ.Vượng
Đại Vận 1 (8 - 17 tuổi)
Dưỡng
Quan
KỷMùiQ.Đới
KỷẤtĐinh
QuanThươngTài
Đ.VượngM.DụcĐ.Vượng
Đại Vận 2 (18 - 27 tuổi)
T.Sinh
Kiêu
CanhThânL.Quan
CanhNhâmMậu
KiêuTỷSát
T.SinhTuyệtL.Quan
Đại Vận 3 (28 - 37 tuổi)
M.Dục
Ấn
TânDậuL.Quan
Tân
Ấn
Tử
Đại Vận 4 (38 - 47 tuổi)
Q.Đới
Tỷ
NhâmTuấtQ.Đới
MậuĐinhTân
SátTàiẤn
L.QuanĐ.VượngTử
Đại Vận 5 (48 - 57 tuổi)
L.Quan
Kiếp
QuýHợiĐ.Vượng
NhâmGiáp
TỷThực
TuyệtBệnh
Đại Vận 6 (58 - 67 tuổi)
Đ.Vượng
Thực
GiápM.Dục
Quý
Kiếp
Thai
Đại Vận 7 (68 - 77 tuổi)
Suy
Thương
ẤtSửuSuy
KỷTânQuý
QuanẤnKiếp
Đ.VượngTửThai
Đại Vận 8 (78 - 87 tuổi)
Bệnh
T.Tài
BínhDầnT.Sinh
GiápBínhMậu
ThựcT.TàiSát
BệnhL.QuanL.Quan
Đại Vận 9 (88 - 97 tuổi)
Tử
Tài
ĐinhMãoBệnh
Ất
Thương
M.Dục
Ấn19981 tuổi
TânSửuDưỡng
Tỷ
19992 tuổi
NhâmDầnBệnh
Kiếp
20003 tuổi
QuýMãoT.Sinh
Thực
20014 tuổi
GiápThìnSuy
Thương
20025 tuổi
ẤtTỵM.Dục
T.Tài
20036 tuổi
BínhNgọĐ.Vượng
Tài
20047 tuổi
ĐinhMùiQ.Đới
Sát
20058 tuổi
MậuThânBệnh
Quan
20069 tuổi
KỷDậuT.Sinh
Kiêu
200710 tuổi
CanhTuấtSuy
Ấn
200811 tuổi
TânHợiM.Dục
Tỷ
200912 tuổi
NhâmĐ.Vượng
Kiếp
201013 tuổi
QuýSửuQ.Đới
Thực
201114 tuổi
GiápDầnL.Quan
Thương
201215 tuổi
ẤtMãoL.Quan
T.Tài
201316 tuổi
BínhThìnQ.Đới
Tài
201417 tuổi
ĐinhTỵĐ.Vượng
Sát
201518 tuổi
MậuNgọĐ.Vượng
Quan
201619 tuổi
KỷMùiQ.Đới
Kiêu
201720 tuổi
CanhThânL.Quan
Ấn
201821 tuổi
TânDậuL.Quan
Tỷ
201922 tuổi
NhâmTuấtQ.Đới
Kiếp
202023 tuổi
QuýHợiĐ.Vượng
Thực
202124 tuổi
GiápM.Dục
Thương
202225 tuổi
ẤtSửuSuy
T.Tài
202326 tuổi
BínhDầnT.Sinh
Tài
202427 tuổi
ĐinhMãoBệnh
Sát
202528 tuổi
MậuThìnQ.Đới
Quan
202629 tuổi
KỷTỵĐ.Vượng
Kiêu
202730 tuổi
CanhNgọM.Dục
Ấn
202831 tuổi
TânMùiSuy
Tỷ
202932 tuổi
NhâmThânT.Sinh
Kiếp
203033 tuổi
QuýDậuBệnh
Thực
203134 tuổi
GiápTuấtDưỡng
Thương
203235 tuổi
ẤtHợiTử
T.Tài
203336 tuổi
BínhThai
Tài
203437 tuổi
ĐinhSửuMộ
Sát
203538 tuổi
MậuDầnT.Sinh
Quan
203639 tuổi
KỷMãoBệnh
Kiêu
203740 tuổi
CanhThìnDưỡng
Ấn
203841 tuổi
TânTỵTử
Tỷ
203942 tuổi
NhâmNgọThai
Kiếp
204043 tuổi
QuýMùiMộ
Thực
204144 tuổi
GiápThânTuyệt
Thương
204245 tuổi
ẤtDậuTuyệt
T.Tài
204346 tuổi
BínhTuấtMộ
Tài
204447 tuổi
ĐinhHợiThai
Sát
204548 tuổi
MậuThai
Quan
204649 tuổi
KỷSửuMộ
Kiêu
204750 tuổi
CanhDầnTuyệt
Ấn
204851 tuổi
TânMãoTuyệt
Tỷ
204952 tuổi
NhâmThìnMộ
Kiếp
205053 tuổi
QuýTỵThai
Thực
205154 tuổi
GiápNgọTử
Thương
205255 tuổi
ẤtMùiDưỡng
T.Tài
205356 tuổi
BínhThânBệnh
Tài
205457 tuổi
ĐinhDậuT.Sinh
Sát
205558 tuổi
MậuTuấtMộ
Quan
205659 tuổi
KỷHợiThai
Kiêu
205760 tuổi
CanhTử
Ấn
205861 tuổi
TânSửuDưỡng
Tỷ
205962 tuổi
NhâmDầnBệnh
Kiếp
206063 tuổi
QuýMãoT.Sinh
Thực
206164 tuổi
GiápThìnSuy
Thương
206265 tuổi
ẤtTỵM.Dục
T.Tài
206366 tuổi
BínhNgọĐ.Vượng
Tài
206467 tuổi
ĐinhMùiQ.Đới
Sát
206568 tuổi
MậuThânBệnh
Quan
206669 tuổi
KỷDậuT.Sinh
Kiêu
206770 tuổi
CanhTuấtSuy
Ấn
206871 tuổi
TânHợiM.Dục
Tỷ
206972 tuổi
NhâmĐ.Vượng
Kiếp
207073 tuổi
QuýSửuQ.Đới
Thực
207174 tuổi
GiápDầnL.Quan
Thương
207275 tuổi
ẤtMãoL.Quan
T.Tài
207376 tuổi
BínhThìnQ.Đới
Tài
207477 tuổi
ĐinhTỵĐ.Vượng
Sát
207578 tuổi
MậuNgọĐ.Vượng
Quan
207679 tuổi
KỷMùiQ.Đới
Kiêu
207780 tuổi
CanhThânL.Quan
Ấn
207881 tuổi
TânDậuL.Quan
Tỷ
207982 tuổi
NhâmTuấtQ.Đới
Kiếp
208083 tuổi
QuýHợiĐ.Vượng
Thực
208184 tuổi
GiápM.Dục
Thương
208285 tuổi
ẤtSửuSuy
T.Tài
208386 tuổi
BínhDầnT.Sinh
Tài
208487 tuổi
ĐinhMãoBệnh
Sát
208588 tuổi
MậuThìnQ.Đới
Quan
208689 tuổi
KỷTỵĐ.Vượng
Kiêu
208790 tuổi
CanhNgọM.Dục
Ấn
208891 tuổi
TânMùiSuy
Tỷ
208992 tuổi
NhâmThânT.Sinh
Kiếp
209093 tuổi
QuýDậuBệnh
Thực
209194 tuổi
GiápTuấtDưỡng
Thương
209295 tuổi
ẤtHợiTử
T.Tài
209396 tuổi
BínhThai
Tài
209497 tuổi
ĐinhSửuMộ