Đề nghị report Bộ thiết yếu trị rộng 200.000 bạn bị nợ bảo hiểm

Công đoàn đề xuất Chính phủ báo cáo Bộ chủ yếu trị, trình Quốc hội phương pháp xử lý bảo đảm quyền lợi mang đến hơn 200.000 lao động bị công ty nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Bạn đang xem: Báo người lao động


Shot20230126at41502PM-16-2576-5897-1674724562.png?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rlqlef-Zb
PVCu
UJSi0q
OAQ" alt="*">