- Tổng hòa hợp lại tất cả các quy định điều khoản còn hiệu lực thực thi hiện hành áp dụng từ bỏ văn bản gốc và những văn phiên bản sửa đổi, bửa sung, gắn chính…

- khách hàng hàng chỉ cần xem câu chữ MIX, hoàn toàn có thể nắm bắt tổng thể quy định lao lý hiện hành còn áp dụng, mặc dù văn bản gốc đã qua không ít lần chỉnh sửa, bửa sung.

Bạn đang xem: Sở tài chính hà nam


Đây là luôn thể ích giành cho thành viên đk phần mềm.

Quý khách vui mắt Đăng nhập tài khoản Luat
Vietnam và đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu vớt văn bản.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ phái mạnh -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 10/2022/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 04 tháng 8 năm 2022


NGHỊ QUYẾT


_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAMKHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ nguyên tắc Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương số 77/2015/QH13 đã có được sửa đổi, bổ sung một số điều theo biện pháp số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật giá cả nhà nước ngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022;


Xét Tờ trình số 1889 /TTr-UBND ngày 22 mon 7 năm 2022 của Ủy ban quần chúng. # tỉnh về việc phát hành Nghị quyết sửa thay đổi khoản 1 Điều 9 của chính sách phân cung cấp nguồn thu, trọng trách chi và tỷ lệ xác suất (%) phân chia các khoản thu giữa giá thành các cấp cơ quan ban ngành địa phương tỉnh Hà Nam phát hành kèm theo quyết nghị số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 mon 10 năm 2021 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh Hà Nam; report thẩm tra của Ban kinh tế tài chính - giá thành Hội đồng quần chúng tỉnh; chủ kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng quần chúng. # tỉnh trên Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 của vẻ ngoài phân cấp cho nguồn thu, nhiệm vụ chi với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia những khoản thu giữa ngân sách chi tiêu các cấp cơ quan ban ngành địa phương tỉnh giấc Hà Nam ban hành kèm theo nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng dân chúng tỉnh Hà Nam, rõ ràng như sau:“Điều 9. Tiền chậm trễ nộp
1. Đối với khoản thu tiền chậm trễ nộp được hạch toán riêng theo từng tè mục: tiến hành điều tiết cho các cấp giá thành theo khoản thu gây ra tiền chậm trễ nộp.”
Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Ủy ban dân chúng tỉnh tổ chức tiến hành Nghị quyết này.
2. Các nội dung khác triển khai theo nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 mon 10 năm 2021 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh Hà Nam.
3. Sở tại Hội đồng nhân dân, những Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng quần chúng tỉnh tính toán việc tiến hành Nghị quyết này.Nghị quyết này đã có Hội đồng quần chúng. # tỉnh Hà phái mạnh khoá XIX, Kỳ họp thiết bị tám (Kỳ họp hay lệ thân năm 2022) thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2022 và tất cả hiệu lực từ ngày 15 mon 8 năm 2022./.

Nơi nhận:- ủy ban thường vụ Quốc hội;- bao gồm phủ;- bộ Tài chính;- cục KTVBQPPL - BTP;- TT tỉnh ủy;- TT HĐND tỉnh;- ubnd tỉnh, UBMTTQ tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh;- những Ban, các Tổ, những ĐB HĐND tỉnh;- những Sở, ngành: Tài chính, bốn pháp, cục Thuế tỉnh, Khobạc nhà nước Hà Nam;- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;- công báo tỉnh;- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHĐặng Thanh Sơn


thuộc tính nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND


Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để coi Ngày áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người tiêu dùng đăng ký tại đây!


Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem triệu chứng hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!


Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

tải quyết nghị 10/2022/NQ-HĐND


nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND DOC (Bản Word)
quyết nghị 10/2022/NQ-HĐND PDF
chứng trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
Văn bản gốc bao gồm dấu (PDF)
Văn bạn dạng gốc tất cả dấu (PDF)
Văn phiên bản gốc (Word)

Đang cài nội dung văn bản. Sung sướng đợi...


Đang sở hữu dữ liệu. Người tiêu dùng vui lòng đợi...

Xem thêm: Cách Dùng Bột Dashi Cá Bào Và Tảo Bẹ (Dạng Túi 50G), Bột Dashi Pigeon Rong Biển, Cá Ngừ


Vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp thấy Hiệu lực.

Chưa tài năng khoản? Đăng cam kết tại đây


Vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem VB liên quan.

Chưa tài giỏi khoản? Đăng ký tại đây


Vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài năng khoản? Đăng ký kết tại đây


Văn bản này không có chỉ dẫn thay đổi
văn bạn dạng tiếng việt
nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND DOC (Bản Word)
quyết nghị 10/2022/NQ-HĐND PDF
văn bản TIẾNG ANH
* giữ ý: Để phát âm được văn bạn dạng tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài ứng dụng đọc tệp tin DOC, DOCX và phần mềm đọc tệp tin PDF.

Để được đáp án thắc mắc, phấn kích gọi

19006192


Theo dõi Luat
Vietnam trên

*

TẠI ĐÂY


văn phiên bản cùng lĩnh vực


Quyết định 1555/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh Thanh Hóa về câu hỏi phê duyệt kế hoạch đấu giá bán quyền khai thác tài nguyên làm vật tư xây dựng thường thì trên địa phận tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Mỏ đất sét đồi làm cho gạch tuynel tại thôn Xuân Cao, huyện thường Xuân, diện tích s 7,26 ha)

Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường

Quyết định 174/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh bắc ninh về việc phân chia nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022

Tài chính-Ngân hàng

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh Bình Định về việc phát hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn túi tiền Trung ương và phần trăm vốn đối ứng của chi phí địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu tổ quốc giảm nghèo bền vững trên địa phận tỉnh Bình Định quy trình 2021-2025

Tài chính-Ngân hàng, chính sách

Quyết định 2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng nam giới về bài toán phân bổ chi tiết kế hoạch vốn túi tiền trung ương năm 2022 tiến hành Dự án bảo đảm và vạc rừng tỉnh Quảng Nam

Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Quyết định 2013/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh Quảng nam giới về việc phê chuyên chú trích lập các quỹ năm 2021 của Quỹ cung ứng phát triển hợp tác và ký kết xã tỉnh giấc Quảng Nam

trình làng thông tin - Sự kiện Chỉ đạo, quản lý Công khai chi phí DVC TRỰC TUYẾN
Về việc tăng tốc hiệu quả khai thác, sử dụng DVC trực tuyến đường mức độ 3, cường độ 4 trên địa phận tỉnh https://t63.mic.gov.vn 10.10.2022 Ngày biến hóa số giang sơn
*

(Baochuyenly.edu.vn.vn) - những cơ quan soạn thảo được yêu mong tiếp thu, rà soát lại văn bản, xẻ sung, hoàn thiện các dự thảo quyết nghị trình HĐND tỉnh thành phố hà tĩnh trong kỳ họp sắp đến tới.
*

Báo cáo tình hình triển khai chương trình công tác của cục Tài chính cho thấy, thu NSNN quý I/2023 cầu đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bởi 30,3% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2022 (NSTW đạt 37,6% dự toán; NSĐP đạt 22,1% dự toán).
*

Bộ Tài bao gồm đôn đốc các bộ, ban ngành trung ương tịch thu vốn lâm thời ứng quá hạn sử dụng nguồn chi phí nhà nước
Để đảm bảo an toàn việc thống trị vốn nhất thời ứng đúng chế độ theo quy định, cỗ Tài thiết yếu vừa tạo ra công văn số 3203/BTC-ĐT gửi các Bộ, phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ; những Tập đoàn tởm tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước; UBND các tỉnh, tp trực...
*

“Tuổi con trẻ tiên phong chuyển đổi số” là chủ thể Tháng thanh niên năm 2023 được trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản hồ chí minh lựa lựa chọn với mong ước tăng cường biến hóa số đồng nhất trên toàn bộ các mặt công tác làm việc của Đoàn, đẩy mạnh vai trò của thanh...
*

Đảng uỷ, bỏ ra đoàn Sở Tài chính thắp hương tại nghĩa địa liệt sỹ non sông Trường Sơn, Đường 9 tại tỉnh Quảng Trị
Thông báo tập trung thí sinh tham dự xét tuyển chọn vòng 2, kỳ tuyển chọn dụng viên chức Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chủ yếu năm 2022
Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm hỗ trợ tư vấn và thương mại dịch vụ Tài bao gồm năm 2022
(Baochuyenly.edu.vn.vn) - các cơ quan liêu soạn thảo được yêu cầu tiếp thu, thanh tra rà soát lại văn bản, bửa sung, trả thiện các dự thảo quyết nghị trình HĐND tỉnh tp. Hà tĩnh trong kỳ họp sắp tới.
Hội đồng tuyển chọn dụng viên chức Trung tâm support và thương mại & dịch vụ tài chủ yếu thông báo hiệu quả xét tuyển kỳ tuyển chọn dụng viên chức Trung...
Triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển chọn dụng viên chức Trung tâm tư vấn và dịch vụ Tài chủ yếu năm 2022
Dự thảo luật pháp Đất đai (sửa đổi) đang thể chế các định hướng trong Văn khiếu nại Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, tóm lại của...
*
Đảng uỷ, đưa ra đoàn Sở Tài chính dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ tổ quốc Trường Sơn, Đường 9 trên tỉnh Quảng Trị
*
thông tin triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển chọn vòng 2, kỳ tuyển chọn dụng viên chức Trung tâm tư vấn và dịch vụ thương mại tài thiết yếu năm 2022
Về việc reviews thực hiện nay tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài bao gồm 3...
report tình hình triển khai chương trình công tác của bộ Tài thiết yếu cho thấy, thu NSNN quý I/2023 ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2022 (NSTW đạt 37,6% dự toán; NSĐP đạt 22,1% dự toán).
Để bảo đảm an toàn việc cai quản vốn lâm thời ứng đúng cơ chế theo quy định, cỗ Tài bao gồm vừa xây đắp công văn số 3203/BTC-ĐT gửi các Bộ,...
Báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ giá cả nhà nước (NSNN) đến thấy, lũy kế thu NSNN 02 tháng đầu xuân năm mới ước đạt 362,3...
Năm 2022, bộ Tài chính đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả làm chủ sử dụng gia tài công hiệu quả,...
Năm 2022, cỗ Tài chính đã ăng cường kiểm soát ngặt nghèo bội chi ngân sách nhà nước (NSNN), nợ công, những nghĩa vụ nợ dự trữ của...
Chiều 19/12, cỗ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác làm việc tài bao gồm - giá thành nhà nước (NSNN) năm 2022 và tiến hành nhiệm...
Trong năm qua, cỗ Tài chủ yếu đã nhà động, kịp thời tham mưu, khuyến cáo Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành các...
Ngày 23/9, tại Hà Nội, cỗ Tài chính tổ chức triển khai Hội nghị trực tuyến đường với các Bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bửa sung...
Theo report của bộ Tài chính, tổng thu NSNN 8 tháng ước đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng, bởi 85,6% dự toán, tăng 19,4% so với...
cỗ Tài thiết yếu đang đem ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định...
*

*
bộ Tài chủ yếu đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương tịch thu vốn tạm thời ứng hết thời gian sử dụng nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước
Sở - Ban - Ngành
VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
Sở chiến lược và Đầu Tư
Sở Công thương
Sở nntt và PTNTSở Tài chính
Sở VH-TT-DLSở Y tếSở giáo dục và đào tạo và Đào tạo
Sở kỹ thuật và Công nghệ
Sở Nội vụ
Sở nước ngoài vụ
Sở Tài nguyên với Môi trường
Sở tin tức và Truyền thông
Sở Lao động - TBXHSở bốn phápsở Xây dựng
Ngân hàng bên nước
Cục Hải quan
Trường chính trị trằn phú
Ban VSTBCPN tỉnh
Viện kiểm gần kề nhân dân
Ban ql Khu KT thức giấc Hà Tĩnh
Cục thuế Hà Tĩnh
Tòa án nhân dân tỉnh
Trường đh Hà Tĩnh
Văn Phòng ubnd Tỉnh
Ban chỉ huy xây dựng NTMBảo hiểm xã hội tỉnh
Công an thức giấc Hà Tĩnh
Thanh Tra Tỉnh tp - thị trấn - Thị tp Hà Tĩnh
Huyện Cẩm Xuyên
Huyện Can Lộc
Huyện Nghi Xuân
Huyện mùi hương Khê
Huyện Lộc Hà
Thị xóm Kỳ Anh
Huyện Thạch Hà
Huyện Đức Thọ
Thị làng mạc Hồng Lĩnh
Huyện Vũ Quang
Huyện hương thơm Sơn
Huyện Kỳ Anh Website không giống Trung trung tâm CNTT&TT tp hà tĩnh Báo Hà Tĩnh
Hội liên kết văn học tập nghệ thuật
Liên đoàn lao động
Hội Chữ thập đỏ
Hội liên minh Phụ nữ
Đoàn TNCS hồ Chí Minh
Liên cộng đồng KHKTHội Nông dân
Hội Tin học