MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc

Số: 119/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 mon 10 năm 2006

NGHỊĐỊNH

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều khoản Tổ chức chính phủ nước nhà ngày 25 mon 11năm 2001;Căn cứ Luật bảo vệ và cải cách và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;Xét ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này hướng dẫn cụ thể thi hành quyđịnh trên chương VI của Luật bảo đảm an toàn và cải tiến và phát triển rừng năm 2004 về hệ thống tổchức; nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ quan kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn, tráchnhiệm của công chức kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn và hiệp tác viên kiểm lâm; những điềukiện bảo đảm an toàn hoạt động của Kiểm lâm; quan lại hệ phối hợp giữa Kiểm lâm với những tổchức bao gồm liên quan; quản ngại lý, chỉ đạo, điều hành đối với Kiểm lâm.

Bạn đang xem: Nghị định 119 kiểm lâm

2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các phòng ban nhànước, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá thể nước xung quanh trên lãnh thổ
Việt nam có tương quan đến vận động Kiểm lâm.

Điều 2. Nguyên lý tổchức và buổi giao lưu của Kiểm lâm

1. Kiểm lâm tổ chức và chuyển động theo nguyêntắc thống độc nhất vô nhị từ trung ương đến địa phương về chăm môn, nghiệp vụ. Cơ quan Kiểmlâm được thành lập và hoạt động ở những địa bàn có rừng hoặc ở các đầu mối gặp mặt lâm sảnquan trọng, nơi chế biến lâm sản triệu tập theo luật pháp tại Nghị định này.

2. Buổi giao lưu của Kiểm lâm tuân thủ sự lãnh đạo,quản lý thống nhất của bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn và chịusự chỉ đạo, điều hành quản lý của Ủy ban nhân dân những cấp đối với các vận động bảo vệrừng trên địa bàn.

3. Vào hoạt động bảo vệ rừng, Kiểm lâm phốihợp chặt chẽ với các cơ quan siêng ngành về nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn,các đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang, những cơ quan nhà nước, chiến trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức member của mặt trận và phụ thuộc sức mạnh của toàn dânđể tiến hành nhiệm vụ được giao.

Chương 2:

HỆTHỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan KIỂM LÂM

Điều 3. Khối hệ thống tổchức Kiểm lâm

1. Ở trung ương: viên Kiểm lâm trựcthuộc Bộ nntt và cải tiến và phát triển nông thôn.

2. Ở những tỉnh, tp trực thuộc
Trung ương (sauđây hotline tắt là tỉnh): bỏ ra cục Kiểm lâm trựcthuộc Sở nntt và cách tân và phát triển nông xã tỉnh.

3. Ở huyện, thị xã, thành phố trựcthuộc thức giấc (sau đây hotline tắt là huyện): hạt Kiểm lâm thị trấn trực thuộc đưa ra cục
Kiểm lâm. Hạt Kiểm lâm huyện làm chủ công chức kiểm lâm địa bàn xã.

4. Ở Vườn quốc gia có diện tích từ7.000 ha trở lên, Khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng rậm đặc dụng khác gồm diện tíchtừ 15.000 ha trở lên, vùng rừng núi phòng hộ đầu mối cung cấp có diện tích s từ 20.000 harừng trở lên cùng có nguy hại bị xâm hại cao, hoàn toàn có thể thành lập hạt Kiểm lâm rừngđặc dụng, hạt kiểm lâm rừng phòng hộ theo công cụ của pháp luật.

5. Những tổ chức Kiểm lâm quy địnhtại Điều này có tư cách pháp nhân, có trụ sở, nhỏ dấu riêng cùng được mở tài khoảntại Kho bạc đãi Nhà nước theo pháp luật của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chứccủa viên Kiểm lâm

Cục Kiểm lâm bao gồm Cục trưởng cùng các
Phó viên trưởng, bộmáy giúp câu hỏi Cục trưởng; các đơn vị Kiểm lâm bảo đảm và phòng cháy, chữa cháyrừng; những Hạt Kiểm lâm vườn nước nhà trực trực thuộc Bộ
Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn; những đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn quyếtđịnh thành lập, sáp nhập, giải thể; quy định rõ ràng nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc viên Kiểm lâm.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyềnhạn của cục Kiểm lâm

1. Tham mưu, giúp bộ trưởng liên nghành Bộ
Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn thực hiện chức năng cai quản nhà nước về bảovệ rừng và đảm bảo chấp hành quy định về bảo vệ và cải tiến và phát triển rừng vào phạmvi cả nước:

a) Xâydựng, trả thiện những văn phiên bản quy phi pháp luật chăm ngành về bảo đảm an toàn rừng, quản lý lâm sản;

b) gây ra quy hoạch, planer dài hạn, năm năm, thường niên về đảm bảo an toàn rừng và quản lý lâmsản; phương án, dự án công trình phòng, chống những hành vi vi phạm pháp luật vào lĩnh vựcquản lý đảm bảo rừng, làm chủ lâm sản, phòng cháy, trị cháy rừng trong phạm vicả nước;

c) Xâydựng các tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật, quy trình, quy phạm cùng quy chế thống trị chuyênngành về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản;

d) Xâydựng tiêu chuẩn chức danh trình độ chuyên môn nghiệpvụ, những chế độ, chính sách đãi ngộ đối với lực lượng Kiểm lâm; định nút biênchế, Kiểm lâm;

đ) Chỉđạo, phía dẫn, kiểm tra triển khai pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm sau khoản thời gian được ban hành; hướng dẫn chăm mônnghiệp vụ về bảo vệ rừng, thống trị lâm sản thống tuyệt nhất trong phạm vi cả nước;

e) Đề xuấtvới bộ trưởng liên nghành Bộ nntt và cách tân và phát triển nông thôn các chủ trương, biện phápcần thiết triển khai pháp luật, bao gồm sách, chính sách trong lĩnh vực cai quản bảo vệrừng, làm chủ lâm sản;

g) Quyhoạch mạng lưới kiểm soát lâm sản vào phạm vi cả nước;

h) thích hợp tácquốc tế trong lĩnh vực đảm bảo rừng, quản lý lâm sản.

2. Tổchức, chỉ đạo, phía dẫn trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

a) Chỉđạo, phía dẫn, bình chọn việc tiến hành các biện pháp chống chặt, phá rừng tráiphép và các hành vi trái pháp luật khác xâm hại cho rừng cùng đất lâm nghiệp;

b) tổ chức triển khai dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựnglực lượng chống cháy, trị cháy rừng chăm ngành;

c) chỉ đạo việc thống kê, kiểm kê rừng với đấtlâm nghiệp;

d) góp Bộtrưởng Bộ nntt và phát triển nông thôn thống trị hệ thống rừng đặc dụng,phòng hộ; chỉ huy việc đảm bảo các vùng đồi núi đặc dụng trực trực thuộc Bộ.

3. Tổchức, chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi bất hợp pháp luật về bảo đảm an toàn và cải tiến và phát triển rừngtrong cả nước:

a) Hướngdẫn và khám nghiệm việc thực hiện trách nhiệm làm chủ nhà nước về rừng với đất lâmnghiệp của những cấp, những ngành;

b) chỉ đạo và tổ chức triển khai kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thống trị rừng, bảo vệ rừng, cai quản lâm sảntheo nguyên tắc của pháp luật;

c) Chỉ đạo, kiểm tra tiến hành các chuyển động xửlý vi phạm hành chính; khảo sát hình sự các hành vi vi bất hợp pháp luật về quảnlý rừng, bảo vệ rừng, cai quản lâm sản của các cơ quan lại kiểm lâm địa phương theoquy định của pháp luật;

d) Thống nhất quản lý, ấn hành những loại ấn chỉxử lý vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ quản lý đảm bảo an toàn rừng, thống trị lâm sản;giấy phép vận chuyển quan trọng đặc biệt các loại lâm sản, hễ vật, thực đồ dùng rừng quýhiếm, xuất nhập khẩu đụng vật, thực vật dụng hoang dã vào phạm vi cả nước theo quyđịnh của pháp luật.

4. Tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền, phổ biến,giáo dục quy định về đảm bảo và phát triển rừng.

5. Xâydựng lực lượng và tu dưỡng nghiệp vụ đến công chức kiểm lâm:

a) Thốngnhất cai quản lý, chỉ huy về chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng kiểm lâm toànquốc theo lý lẽ của lao lý và theo phân cấp cai quản của bộ trưởng liên nghành Bộ Nôngnghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn;

b) Tổ chứcđào tạo, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức kiểm lâm vàlực lượng đảm bảo rừng;

c) quản lýthống độc nhất vô nhị về sắm sửa và cấp phép trang phục, phù hiệu, cung cấp hiệu, hải dương hiệu, cờhiệu, thẻ kiểm lâm; vũ trang quân dụng, phương tiện hỗ trợ; trang lắp thêm chuyêndùng đến lực lượng Kiểm lâm toàn quốc.

6. Tổ chức triển khai nghiên cứu, ứng dụng văn minh khoahọc technology trong buổi giao lưu của lực lượng Kiểm lâm.

7. Tiến hành các trọng trách khác do bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông xóm giao.

Điều 6. Tổ chức cơ cấu tổ chứccủa chi cục Kiểm lâm tỉnh

Chi cục Kiểm lâm tỉnh bao gồm Chi viên trưởng với các
Phó đưa ra cục trưởng; cỗ máy giúp việc Chi viên trưởng và những đơn vị trực thuộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của chi cục Kiểm lâm tỉnh theo phía dẫn của Bộ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ Nội vụ.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyềnhạn của bỏ ra cục Kiểm lâm tỉnh

1. Tham mưu cho cấp có thẩmquyền vềbảo vệ rừng và đảm bảo chấp hành quy định về đảm bảo an toàn và cải cách và phát triển rừng nghỉ ngơi địaphương:

a) Xâydựng những văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật chuyên ngành về bảo đảm an toàn rừng, thống trị lâm sản trên địa phận theo giải pháp của pháp luật;

b) tạo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về bảo đảm an toàn rừng, thống trị lâm sản;phương án, dự án công trình phòng, chống những hành vi vi bất hợp pháp luật trong lĩnh vực quảnlý bảo vệ rừng, khai quật và áp dụng lâm sản, phòng cháy, trị cháy rừng sinh hoạt địa phương;

c) Huyđộng những đơn vị vũ trang; kêu gọi lực lượng, phương tiện khác của những đơn vị,cá nhân đóng góp trên địa bàn để kịp thời phòng chặn, ứng cứu vớt những vụ cháy rừng vànhững vụ phá rừng nghiêm trọng một trong những tình huống quan trọng và cấp bách;

d) Chỉđạo, hướng dẫn, kiểm tra triển khai pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chế độ, chính sách sau khi được ban hành; hướngdẫn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ rừng, cai quản lâm sản nghỉ ngơi địa phương;

đ) Đề xuấtvới cấp gồm thẩm quyền ra quyết định những công ty trương, biện pháp quan trọng thực hiện tại pháp luật,chính sách, chế độ đảm bảo rừng sinh hoạt địa phương.

2. Tổchức, chỉ đạo đảm bảo an toàn rừng sống địa phương:

a) Chỉđạo, tổ chức tiến hành các giải pháp chống chặt, phá rừng trái phép và những hànhvi trái lao lý khác xâm hại mang đến rừng cùng đất lâm nghiệp;

b) tổ chức triển khai dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựnglực lượng chống cháy, chữa cháy rừng chăm ngành; thống kê, kiểm kê rừng vàđất lâm nghiệp; tham gia phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

c) làm chủ hệ thống rừng sệt dụng, chống hộ trên địa bàn;trực tiếp tổ chức bảo đảm an toàn các khu rừng đặc dụng, rừng chống hộ trực thuộc địa phươngquản lý;

d) Chỉđạo, phối kết hợp hoạt động bảo vệ rừng so với lực lượng đảm bảo an toàn rừng của các chủrừng, của cả lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư bên trên địa bàn.

3. Bảo đảm an toàn chấp hành điều khoản về đảm bảo và trở nên tân tiến rừngở địa phương:

a) Kiểmtra, hướng dẫn những cấp, những ngành vào việc tiến hành trách nhiệm cai quản nhànước về rừng cùng đất lâm nghiệp bên trên địa bàn;

b) chỉ đạo và tổ chức, kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, kháng tham nhũng trong lực lượng kiểm lâm địa phương và tronglĩnh vực làm chủ rừng, bảo vệ rừng, cai quản khai thác và thực hiện lâm sản theoquy định của pháp luật;

c) quản lý, chỉ đạo, bình chọn và tổ chức thựchiện các vận động xử lý vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra hình sự các hànhvi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quyđịnh của pháp luật;

d) đảm bảo quyền và tác dụng hợp pháp của chủrừng khi rừng bị xâm hại.

4. Tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền, phổ biến,giáo dục điều khoản về đảm bảo an toàn và phát triển rừng sinh hoạt địa phương.

5. Xây dựnglực lượng và tu dưỡng nghiệp vụ mang lại công chức kiểm lâm:

a) Quảnlý, lãnh đạo hoạt động những đơn vị trực nằm trong theo khí cụ của pháp luật;

b) Tổ chứccông tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ cho công chức Kiểm lâm cùng lựclượng đảm bảo rừng sinh hoạt địa phương;

c) Cấpphát, thống trị trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, đại dương hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm,vũ khí quân dụng, giải pháp hỗ trợ, trang thứ chuyên sử dụng của kiểm lâm địaphương; ấn chỉ xử lý phạm luật hành bao gồm tronglĩnh vực cai quản lý bảo vệ rừng, làm chủ lâm sản.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoahọc technology trong buổi giao lưu của Kiểm lâm địa phương.

7. Cai quản lýtổ chức cán bộ, biên chế, ghê phí, trang bị đại lý vật hóa học kỹ thuật, thực hiệnchế độ chi phí lương và các chế độ, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ chính sách đốivới công chức kiểm lâm địa phương theo lý lẽ của pháp luật.

8. Chịu sựchỉ đạo về trình độ nghiệp vụ; chấp hành chế độ report thống kê theo hướngdẫn của viên Kiểm lâm.

9. Thựchiện các nhiệm vụ khác về trở nên tân tiến lâm nghiệp vày cơ quan bên nước gồm thẩmquyền phân công.

Điều 8. Cơcấu tổ chức của hạt Kiểm lâm huyện

Hạt Kiểm lâm huyện tất cả Hạt trưởng vàcác Phó hạt trưởng; cơquan Hạt, các Trạm kiểm lâm địa bàn; các Trạm Kiểm lâm cửa rừng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết địnhthành lập, sáp nhập, giải thể; quy định rõ ràng nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổchức của phân tử Kiểm lâm huyện theo phía dẫn của Bộ
Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông làng mạc và cỗ Nội vụ.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyềnhạn của hạt Kiểm lâm huyện

1. Tham mưu, giúp chủ tịch Ủy bannhân dân cấp cho huyện xây dựng các văn bản quy phi pháp luật chuyên ngành vềbảo vệ và cách tân và phát triển rừng, cai quản lâm sảntrên địa bàn; huyđộng những đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện đi lại khác của các đơn vị, cá nhânđóng trên địa phận để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu vớt những đám cháy rừng và phần đa vụphá rừng nghiêm trọng một trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

2. Phối phù hợp với các cơ sở nhà nước bao gồm liênquan, những đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng đảm bảo an toàn rừng của nhà rừng, thực hiện bảo vệ rừng bên trên địa bàn:

a) đảm bảo an toàn rừng, phòngcháy, chữa cháy rừng, cách tân và phát triển rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

b) Kiểm tra, ngănchặn các hành vi vi phạm các quy định của phòng nước về làm chủ rừng, bảo vệrừng, thống trị lâm sản; tổ chức triển khai tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân pháhoại rừng, khai thác, tàng trữ, sở hữu bán, chuyển vận lâm sản, săn bắt rượu cồn vậtrừng trái phép trên địa bàn;

c) Tuyên truyền, giáo dục đào tạo phápluật, chế độ, chế độ về quản lý đảm bảo rừng và cách tân và phát triển rừng, cai quản lýkhai thác và áp dụng lâm sản; vận chuyển nhân dân bảo vệ, cải tiến và phát triển rừng; xâydựng lực lượng quần chúng đảm bảo an toàn rừng, chống cháy, trị cháy rừng; huấn luyệnnghiệp vụ cho những tổ, nhóm quần chúng bảo đảm an toàn rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

d) khuyên bảo chủ rừng, cùng đồngdân cư địa phương thiết kế và thực hiện kế hoạch, phương án bảo đảm rừng, phòngcháy, chữa trị cháy rừng, quy ước đảm bảo an toàn rừng;

đ) Phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừngđặc dụng, phân tử Kiểm lâm rừng phòng hộ vào công tác bảo đảm rừng, làm chủ lâmsản bên trên địa bàn;

e) tiến hành các trọng trách khác về pháttriển lâm nghiệp bởi vì cơ quan bên nước có thẩm quyền phân công.

3. Tổ chức, chỉ đạo, cai quản hoạtđộng nghiệp vụ:

a) cai quản tổ chức, biên chế, kinhphí, trang bị các đại lý vật chất kỹ thuật, thực hiện cơ chế tiền lương và những chế độ,chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị chức năng theo quyđịnh của pháp luật;

b) ba trí, chỉ đạo,kiểm tra công chức kiểm lâm địa phận cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đấtlâm nghiệp;

c) Tổ chức, chỉ đạo,quản lý buổi giao lưu của các Trạm Kiểm lâm;

d) xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý những vụ vi phạmthuộc lĩnh vực thống trị rừng, đảm bảo rừng, làm chủ lâm sản theo cách thức củapháp luật;

đ) soát sổ việc tiến hành cácphương án, quy hoạch, xây dựng kinh doanh rừng, tiến trình điều chế, khai thác;

e) chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độbáo cáo những thống kê và triển khai các nhiệm vụ khác do chi cục trưởng chi cục Kiểmlâm tỉnh cùng Ủy ban nhân dân cung cấp huyện.

Điều 10. Cơcấu tổ chức triển khai của hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, phân tử Kiểm lâm rừng chống hộ

1. Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, phân tử Kiểmlâm rừng phòng hộ tất cả Hạt trưởng và các Phó phân tử trưởng; phòng ban Hạt; các Trạm Kiểm lâm cửarừng.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nôngthôn đưa ra quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể hạt Kiểm lâm những Vườn non sông trực ở trong Bộ.

3. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết địnhthành lập, sáp nhập, giải thể hạt Kiểm lâm rừng đặcdụng, hạt Kiểm lâm rừng chống hộ thuộc địaphương theo phía dẫn của Bộ nntt và
Phát triển nông thôn và bộ Nội vụ.

Điều 11.Nhiệm vụ, quyền lợi của phân tử Kiểm lâm rừng quánh dụng, hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ

1. Tổ chức đảm bảo an toàn tài nguyên rừng,chống chặt phá rừng; chống cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sâu bệnh dịch hại rừng ở vùng đồi núi đặc dụng hoặc vùng rừng núi phòng hộ.

2. Kiểm tra, xử lý các hành vi viphạm điều khoản về rừng theo mức sử dụng của pháp luật.

3. Phổ biến, tuyên truyền vận độngnhân dân tham gia đảm bảo rừng.

4. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý các
Trạm Kiểm lâm ở khu rừng đặc dụng hoặc vùng rừng núi phòng hộ.

5. Tổ chức tuần tra, truy tìm quét cáctổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, tải bán, tải lâmsản, săn bắt động vật hoang dã rừng trái phép trên địa bàn. Một trong những trường vừa lòng cầnthiết thì phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện trực thuộc tham mưu mang đến Ủy ban quần chúng. # cấphuyện kêu gọi lực lượng vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các tổ chức,cá nhân trên địa phận để chữa cháy rừng, phòng, kháng phá rừng trái phép.

6. Cai quản tổ chức, biên chế, kinhphí, trang bị đại lý vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chếđộ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theoquy định của pháp luật.

7. Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độbáo cáo thống kê và triển khai các nhiệm vụ khác vị Cục trưởng cục Kiểm lâm hoặc
Chi cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm tỉnh giao.

8. Triển khai các nhiệm vụ xây dựng với phát triểnrừng vào phạm vi vùng rừng núi đặc dụng, khu rừng rậm phòng hộ theo sự cắt cử củacấp có thẩm quyền.

Chương 3:

QUYỀNHẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨC KIỂM LÂM, KIỂM LÂM ĐỊA BÀN XÃ VÀ CỘNG TÁC VIÊNKIỂM LÂM

Điều 12. Quyền hạn,trách nhiệm của công chức kiểm lâm khi thi hành công vụ

1.Quyền hạn:

a)Yêu mong tổ chức, cá nhân có liên quan cung ứng thông tin, tài liệu đề nghị thiếtcho việc kiểm tra với điều tra; thực hiện kiểm tra hiện tại trường, các cơ sở chếbiến lâm sản, thu thập chứng cứ theo chế độ của pháp luật;

b)Được dừng phương tiện giao thông vận tải đường bộ, con đường thuỷ khi có căn cứ là trongphương nhân thể đó gồm vận đưa lâm sản, động vật hoang dã hoang dã phạm pháp để kiểm soát;kiểm tra lâm sản, động vật hoang dã tại những nhà ga đường sắt, nhà ga đường hàngkhông, cảng biển khơi theo khí cụ của pháp luật;

c)Xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu và áp dụng những biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạmhành thiết yếu theo luật của pháp luật;

d)Cục trưởng cục Kiểm lâm, đưa ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm tỉnh, hạt trưởng phân tử Kiểmlâm huyện, phân tử trưởng hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, hạt trưởng phân tử Kiểm lâm rừngphòng hộ tất cả thẩm quyền khởi tố, thực hiện hoạt động điều tra hình sự đối vớinhững hành động vi bất hợp pháp luật về rừng theo cách thức của pháp luật;

đ)Sử dụng tranh bị quân dụng và lao lý hỗ trợ, chó nhiệm vụ theo công cụ củapháp luật.

2.Trách nhiệm:

a)Chấp hành đúng giải pháp của lao lý về bảo vệ và cải tiến và phát triển rừng, Nghị địnhnày và pháp luật về cán bộ, công chức;

b)Thực hiện tại đúng chức năng, nghĩa vụ và quyền lợi được giao; mặc đồng phục, sở hữu phù hiệu,cấp hiệu, biển hiệu khi thi hành nhiệm vụ;

c)Công chức kiểm lâm ko thực hiện không thiếu thốn nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được giao phảichịu trọng trách theo luật của pháp luật.

Điều 13. Nhiệm vụ của Kiểmlâm địa bàn cấp xã

1. Kiểm lâm địa bàn cấp buôn bản là công chức nhànước trực thuộc biên chế của hạt Kiểm lâm thị trấn phân công về công tác làm việc tại địa bànxã, phường, thị trấn có rừng, chịu đựng sự quản lý, lãnh đạo của phân tử trưởng hạt Kiểmlâm, đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo của chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã.

Số lượng cán cỗ kiểm lâm nghỉ ngơi xã dựa vào vào quymô diện tích s rừng và tích hóa học công tác bảo đảm an toàn rừng.

2. Kiểm lâm địa bàn cấp xã bao gồm quyền hạn, tráchnhiệm theo luật pháp tại Điều 12 Nghị định này với có các nhiệm vụ sau đây:

a) tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xãthực hiện nay chức năng cai quản nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp; xây dựng những tổ,đội quần chúng bảo vệ rừng, chống cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu sợ hãi rừng;xây dựng phương án, kế hoạch quản lý, bảo đảm an toàn rừng và cải cách và phát triển rừng; hướngdẫn, kiểm tra vấn đề thực hiện sau khoản thời gian phương án được phê duyệt; kêu gọi lựclượng dân quân tự vệ, các lực lượng và phương tiện đi lại khác trong việc phòng cháy,chữa cháy rừng, phòng, kháng phá rừng trái phép;

b) Thống kê, kiểm kê rừng, đất lâm nghiệp trênđịa bàn được phân công; bình chọn việc sử dụng rừng của những chủ rừng bên trên địabàn; chứng thực về bắt đầu lâm sản phù hợp pháp theo kiến nghị của chủ rừng trên địabàn;

c)Phối hợp với các lực lượng đảm bảo an toàn rừng trên địa phận trong việc bảo vệ rừng vàphòng cháy, chữa cháy rừng; lý giải và thống kê giám sát các công ty rừng trong việc bảovệ và cải cách và phát triển rừng;

d) phía dẫn, vận động cộng đồng dân cư thôn,bản xây đắp và thực hiện quy ước bảo đảm rừng tại địa bàn;

đ) Tuyên truyền, vận chuyển nhân dân thực hiệnpháp dụng cụ về bảo đảm và cách tân và phát triển rừng;

e) tổ chức triển khai kiểm tra, phát hiện và bao gồm biện phápngăn ngăn kịp thời các hành vi vi phi pháp luật về bảo đảm an toàn và cải tiến và phát triển rừng;xử lý những vi phạm hành bao gồm theo thẩm quyền cùng giúp chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp buôn bản xử lý phạm luật hành bao gồm trong nghành quản lý bảo đảm an toàn rừng, cai quản lâmsản theo phương pháp của pháp luật;

g) Trong buổi giao lưu của mình, kiểm lâm địa bànxã report và xin ý kiến lãnh đạo của hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện, chủ tịch Ủyban nhân dân cung cấp xã; chịu đựng sự lãnh đạo nghiệp vụ của hạt trưởng hạt Kiểm lâmhuyện, cơ quan chuyên ngành lâm nghiệp cùng sự bình chọn của Ủy ban quần chúng cấpxã;

h) triển khai các trọng trách khác về phạt triểnlâm nghiệp theo sự phân công của hạt trưởng hạt Kiểm lâm cùng Ủy ban quần chúng. # cấpxã.

Điều 14. Hợp tác viêncủa Kiểm lâm

1. Hợp tác viên của Kiểm lâm là công dân Việt Namcó quan lại hệ tin báo cơ sở, cung ứng các buổi giao lưu của Kiểm lâm theo quyđịnh của pháp luật, được ban ngành Kiểm lâm những cấp công nhận.

2. Hợp tác viên được cơ quan Kiểm lâm thanhtoán các chi tiêu hoạt đụng và được hưởng cơ chế về cung cấp tin báo theo quyđịnh của phòng nước; được bảo đảm an toàn bí mật về mối cung cấp tin cung cấp; được bảo đảm an toàn cácquyền và lợi ích hợp pháp theo giải pháp của pháp luật.

Chương 4:

CÁCĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM

Điều 15. Biên chế vàkinh phí

1. Biên chếcủa lực lượng Kiểm lâm trực thuộc biên chế hành thiết yếu nhà nước. Định nấc biên chế Kiểmlâm được tính bình quân toàn quốc, cứ một nghìn ha rừng gồm một biên chế Kiểmlâm.

Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nôngthôn phối phù hợp với Bộ Nội vụ quy định chi tiết tổng nấc định biên Kiểm lâm chotừng tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương.

2. Tởm phí hoạt động của lực lượng
Kiểm lâm do giá cả nhà nước cấp theo chiến lược hàng năm.

a) ngân sách trung ương cấp:

- kinh phí đầu tư cho buổi giao lưu của Cục
Kiểm lâm và những đơn vị trực thuộc;

- kinh phí đầu tư in ấn, tạo ấn chỉxử phạt vi phạm hành chính, mua sắm vũ khí quân dụng, công cụ cung cấp cho lựclượng Kiểm lâm toàn quốc.

b) chi phí địa phương cấp kinhphí đến các hoạt động vui chơi của Kiểm lâm địa phương theo cách thức của điều khoản vềngân sách đơn vị nước.

Xem thêm: 1001+ Kiểu Tóc Nữ Cá Tính Cạo, Bộ Sưu Tập Các Kiểu Tóc Ngắn Nữ Cá Tính

Điều 16. Trang thiết bịcho Kiểm lâm

Kiểm lâm được trang bị những thiết bị như cơ quanhành chính nhà nước và những trang trang bị chuyên sử dụng gồm: phương tiện đi lại thôngtin liên lạc; phương tiện, máy cho công tác làm việc phòng cháy, chữa trị cháy rừng vàphòng trừ sinh đồ dùng hại rừng; phương tiện tính chất kiểm tra, kiểm soát; vũ khí,công nỗ lực hỗ trợ, chó nghiệp vụ.

Điều 17. Chế độ, chínhsách đối với Kiểm lâm

1. Công chức, viên chức công tác trong ngành Kiểmlâm được hưởng chế độ lương, phụ cấp cho thâm niên, phụ cấp ưu đãi theo nghề với cácphụ cấp cho khác theo quy định ở trong nhà nước.

2. Công chức, viên chức kiểm lâm, lao rượu cồn hợpđồng trong số cơ quan lại Kiểm lâm được công nhận là mến binh, liệt sĩ theo quyđịnh hiện hành của phòng nước nếu như bị thương, bị hy sinh trong những lúc thi hành côngvụ.

Điều 18. Trang phục
Kiểm lâm

1. Lúc thi hành công vụ, Kiểm lâm được trangphục:

a) Kiểm lâm hiệu đính thêm trên mũ;

b) cấp cho hiệu kiểm lâm đính ở ước vaiáo;

c) biểu tượng kiểm lâm gắn thêm trên cổáo;

d) đại dương hiệu kiểm lâm đính ở phíatrên nắp túi của áo ngực bên trái;

đ) Phù điêu kiểm lâm đính thêm trên cánhtay áo trái;

e) Áo, quần kiểm lâm tất cả loại mùađông, ngày hè và lễ phục may theo phong cách và mầu thống nhất.

2. Phát hành kèm theo Nghị định này
Phụ lục về
Kiểm lâm hiệu, cung cấp hiệu, biểu tượng, biển lớn hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống, phùđiêu và trang phục của Kiểm lâm.

3. Nghiêm cấm bài toán làm giả trang phục của lựclượng Kiểm lâm, lợi dụng trang phục kiểm lâm vào những mục đích khác.

Điều 19. Điềuđộng lực lượng với phương tiện

1. Trong số những trường hợp đề xuất thiếtphải tăng cường lực lượng và phương tiện đi lại để kịp thời ngăn chặn tình trạng chặtphá rừng trái phép, chống cháy, trị cháy rừng, đầy đủ người dưới đây có thẩmquyền ban hành lệnh điều động:

a) bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp trồng trọt và Pháttriển nông làng yêu cầu quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh huy động lực lượng,phương luôn thể trên địa bàn; những Bộ, ngành, tổ chức triển khai xã hội kêu gọi lực lượng,phương một thể thuộc Bộ, ngành, tổ chức mình lúc cháy rừng xẩy ra trên đồ sộ lớn;

b) chủ tịch Ủy ban dân chúng cấptỉnh ban hành lệnh kêu gọi lực lượng, phương tiện của những tổ chức, cá nhântrên địa bàn;

c) đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm lâmtỉnh ban hành lệnh kêu gọi lực lượng, phương tiện của ban ngành Kiểm lâm địaphương.

2. Cơ sở của người có thẩm quyềnban hành lệnh điều đụng phải đảm bảo an toàn thanh toán các giá cả cho các tổ chức, cánhân được điều động theo hiện tượng về thống trị tài chính trong phòng nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối phù hợp với Bộ Nôngnghiệp và phát triển nông thôn, cỗ Quốc phòng giải đáp thanh toán các chi phícho những tổ chức, cá nhân được điều động fan và phương tiện đi lại theo nguyên tắc vềquản lý tài chính ở trong nhà nước.

3. Tổ chức, cá nhân được huy độnglực lượng, phương tiện phải chấp hành lệnh điều rượu cồn của người dân có thẩm quyền.

Chương 5:

QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KIỂM LÂM

Điều 20. Trách nhiệmcủa bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ trưởng
Bộ nntt và cải tiến và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước cơ quan chính phủ lãnhđạo, quản lý thống độc nhất lực lượng Kiểm lâm toàn quốc và triển khai những côngviệc sau:

1. Chỉ đạothống độc nhất vô nhị về chăm môn, nghiệp vụ so với lực lượng Kiểm lâm vào toàn quốc;

2. Chỉ đạoviệc kiểm tra hoạt động vui chơi của Kiểm lâm;

3. Chỉđạo, khám nghiệm việc cai quản và trang cấp cho đồng phục, phù hiệu, cung cấp hiệu, cờ hiệu,biển hiệu, thẻ kiểm lâm; trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và những phương tiệnchuyên dùng, ấn chỉ xử lý phạm luật hành thiết yếu của Kiểm lâm;

4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ sở thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tiêu chuẩnchuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Kiểm lâm; quy định chi tiết mối quan hệ công tác làm việc giữa cơ quan Kiểm lâm cùng với cơ quanchuyên ngành về nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông xã ở những cấp; xây cất tổngbiên chế mang đến lực lượng Kiểm lâm và phân bổ rõ ràng biên chế Kiểm lâm tuỳ theoyêu cầu của công tác quản lý rừng, đảm bảo rừng ở từng địa phương; hướng dẫn cụthể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cỗ máy của các tổ chức kiểm lâm địa phương;trình chủ yếu phủ những chế độ, chính sách đãi ngộ; trang máy chuyêndùng mang lại Kiểm lâm;

5. Chỉ huy việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ côngchức Kiểm lâm;

6. Dụng cụ cụ thểchức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Kiểm lâm.

Điều 21. Trách nhiệmcủa quản trị Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủtịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước chính phủ nước nhà về bảo đảm an toàn rừngtrên địa bàn; chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của lực lượng Kiểm lâm sinh hoạt địa phương,đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, quy định tại Nghị định này với thựchiện những công tác làm việc sau:

a) Chỉđạo, kiểm tra buổi giao lưu của Kiểm lâm sống địa phương;

b) Chỉ đạoviệc phối hợp buổi giao lưu của Kiểm lâm với các cơ quan có liên quan trên địa bàn;

c) quản lí lýcông chức kiểm lâm địa phương; bảo vệ kinh giá tiền và các điều kiện chuyển động cho
Kiểm lâm địa phương theo hình thức của pháp luật;

d) Quy định nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, Ủy bannhân dân cung cấp xã về cai quản lý, bảo đảm rừng làm việc địa phương; việc phối hợp giữa lựclượng Kiểm lâm với những cơ quan, đối chọi vị, các tổ chức thiết yếu trị - buôn bản hội trên địabàn trong đảm bảo an toàn rừng, quản lý lâm sản cùng phòng cháy, chữa trị cháy rừng;

đ)Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định về thống trị rừng, bảo vệ rừng, đấutranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về rừng và giám sát, hỗ trợ cáchoạt rượu cồn của lực lượng Kiểm lâm sinh hoạt địa phương;

e)Quy định rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức của đưa ra cục Kiểm lâm tỉnhtheo gợi ý của Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông làng mạc và cỗ Nội vụ.

2. Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tất cả trách nhiệm:

a) Chỉđạo, kiểm tra hoạt động vui chơi của Kiểm lâm trên địa bàn huyện để tiến hành các nhiệmvụ về bảo đảm và cách tân và phát triển rừng trên địa bàn;

b) chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của Kiểm lâmvới ban ngành có tương quan trên địa phận huyện;

c) Tuyên truyền, giáodục nhân dân thực hiện các mức sử dụng về quản lý rừng đảm bảo rừng, chiến đấu ngănchặn các hành vi vi bất hợp pháp luật về rừng cùng giám sát, hỗ trợ các hoạt độngcủa lực lượng Kiểm lâm ngơi nghỉ địa phương.

3. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã gồm trách nhiệm:

a) chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Kiểm lâmđịa bàn làng mạc để tiến hành các nhiệm vụ đảm bảo an toàn và phát triển rừng bên trên địa bàn;

b) lãnh đạo việc phối hợp hoạt động của Kiểm lâm địa bàn xã vớicác tổ chức, cá nhân có tương quan trên địa bàn;

c) Tuyên truyền, giáodục nhân dân tiến hành các dụng cụ về quản lý rừng bảo vệ rừng, đương đầu ngănchặn những hành vi vi phạm pháp luật về rừng.

Điều 22. Trách nhiệmcủa người đứng đầu Sở nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn

Giám đốc Sở nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thônchịu trách nhiệm trước chủ tịch Ủy ban nhân cấp cho tỉnh về tổ chức các hoạt độngquản lý, đảm bảo an toàn rừng theo lao lý của Nghị định này; tổ chức phối kết hợp hoạtđộng của Kiểm lâm với những cơ quan nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn bao gồm liênquan trên địa bàn.

Chương 6:

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực hiện hành thihành

Nghị định này còn có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày,kể từ thời điểm ngày đăng Công báo.

Điều 24. Trách nhiệmthi hành

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp và phát triển nôngthôn chủ trì, phối hợp với các cỗ có liên quan hướng dẫn triển khai Nghị địnhnày.

2. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ sở thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

địa điểm nhận: - Ban túng bấn thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, ubnd tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - học viện chuyên nghành Hành bao gồm quốc gia; - cục Kiểm lâm; - VPCP: BTCN, những Phó chủ nhiệm, Website chính phủ, Ban Điều hành 112, fan phát ngôn của Thủ tướng chủ yếu phủ, những Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB.

chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay nuốm Văn bản song ngữ
*

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc

Số: 119/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006

NGHỊĐỊNH

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ qui định Tổ chức cơ quan chính phủ ngày 25 tháng 11năm 2001;Căn cứ Luật bảo vệ và cách tân và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;Xét đề nghị của bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này hướng dẫn cụ thể thi hành quyđịnh trên chương VI của Luật bảo đảm an toàn và phát triển rừng năm 2004 về hệ thống tổchức; nhiệm vụ, quyền hạn của phòng ban kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn, tráchnhiệm của công chức kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn và hiệp tác viên kiểm lâm; các điềukiện đảm bảo an toàn hoạt hễ của Kiểm lâm; quan hệ phối kết hợp giữa Kiểm lâm với các tổchức bao gồm liên quan; quản ngại lý, chỉ đạo, điều hành đối với Kiểm lâm.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng so với các cơ quan nhànước, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá thể nước kế bên trên lãnh thổ
Việt phái nam có liên quan đến vận động Kiểm lâm.

Điều 2. Cơ chế tổchức và hoạt động của Kiểm lâm

1. Kiểm lâm tổ chức triển khai và vận động theo nguyêntắc thống tuyệt nhất từ tw đến địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ. Ban ngành Kiểmlâm được ra đời ở những địa bàn có rừng hoặc ở các đầu mối gặp mặt lâm sảnquan trọng, nơi chế biến lâm sản triệu tập theo điều khoản tại Nghị định này.

2. Hoạt động vui chơi của Kiểm lâm vâng lệnh sự lãnh đạo,quản lý thống nhất của bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn và chịusự chỉ đạo, điều hành quản lý của Ủy ban nhân dân các cấp so với các vận động bảo vệrừng trên địa bàn.

3. Vào hoạt động bảo đảm an toàn rừng, Kiểm lâm phốihợp nghiêm ngặt với các cơ quan chăm ngành về nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn,các đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị nước, chiến trường Tổ quốc
Việt Nam, những tổ chức thành viên của chiến trường và dựa vào sức mạnh mẽ của toàn dânđể triển khai nhiệm vụ được giao.

Chương 2:

HỆTHỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền KIỂM LÂM

Điều 3. Khối hệ thống tổchức Kiểm lâm

1. Ở trung ương: viên Kiểm lâm trựcthuộc Bộ nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn.

2. Ở những tỉnh, tp trực thuộc
Trung ương (sauđây hotline tắt là tỉnh): chi cục Kiểm lâm trựcthuộc Sở nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông xóm tỉnh.

3. Ở huyện, thị xã, tp trựcthuộc tỉnh (sau đây call tắt là huyện): hạt Kiểm lâm thị trấn trực thuộc chi cục
Kiểm lâm. Hạt Kiểm lâm huyện quản lý công chức kiểm lâm địa phận xã.

4. Ở Vườn non sông có diện tích s từ7.000 ha trở lên, Khu bảo đảm thiên nhiên, vùng đồi núi đặc dụng khác gồm diện tíchtừ 15.000 ha trở lên, vùng rừng núi phòng hộ đầu mối cung cấp có diện tích từ 20.000 harừng trở lên với có nguy cơ tiềm ẩn bị xâm sợ cao, có thể thành lập hạt Kiểm lâm rừngđặc dụng, phân tử kiểm lâm rừng phòng hộ theo vẻ ngoài của pháp luật.

5. Các tổ chức Kiểm lâm quy địnhtại Điều này có tư cách pháp nhân, gồm trụ sở, nhỏ dấu riêng cùng được mở tài khoảntại Kho tệ bạc Nhà nước theo lý lẽ của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chứccủa cục Kiểm lâm

Cục Kiểm lâm có Cục trưởng với các
Phó cục trưởng, bộmáy giúp việc Cục trưởng; những đơn vị Kiểm lâm bảo đảm và phòng cháy, trị cháyrừng; những Hạt Kiểm lâm vườn non sông trực nằm trong Bộ
Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Bộ nntt và cách tân và phát triển nông thôn quyếtđịnh thành lập, sáp nhập, giải thể; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của những đơn vị trực thuộc viên Kiểm lâm.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyềnhạn của viên Kiểm lâm

1. Tham mưu, giúp bộ trưởng liên nghành Bộ
Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn tiến hành chức năng quản lý nhà nước về bảovệ rừng và bảo đảm chấp hành luật pháp về đảm bảo và trở nên tân tiến rừng trong phạmvi cả nước:

a) Xâydựng, trả thiện các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật chăm ngành về đảm bảo rừng, thống trị lâm sản;

b) tạo ra quy hoạch, planer dài hạn, năm năm, hàng năm về đảm bảo an toàn rừng và cai quản lâmsản; phương án, dự án công trình phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vựcquản lý bảo đảm an toàn rừng, quản lý lâm sản, chống cháy, chữa cháy rừng trong phạm vicả nước;

c) Xâydựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm với quy chế thống trị chuyênngành về bảo đảm an toàn rừng, làm chủ lâm sản;

d) Xâydựng tiêu chuẩn chỉnh chức danh chuyên môn nghiệpvụ, các chế độ, cơ chế đãi ngộ đối với lực lượng Kiểm lâm; định mức biênchế, Kiểm lâm;

đ) Chỉđạo, hướng dẫn, kiểm tra tiến hành pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm sau thời điểm được ban hành; phía dẫn chăm mônnghiệp vụ về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản thống duy nhất trong phạm vi cả nước;

e) Đề xuấtvới bộ trưởng Bộ nntt và phát triển nông thôn các chủ trương, biện phápcần thiết triển khai pháp luật, bao gồm sách, chế độ trong lĩnh vực quản lý bảo vệrừng, thống trị lâm sản;

g) Quyhoạch mạng lưới kiểm soát và điều hành lâm sản vào phạm vi cả nước;

h) hòa hợp tácquốc tế vào lĩnh vực đảm bảo an toàn rừng, cai quản lâm sản.

2. Tổchức, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ:

a) Chỉđạo, phía dẫn, chất vấn việc tiến hành các biện pháp chống chặt, phá rừng tráiphép và những hành vi trái luật pháp khác xâm hại mang đến rừng với đất lâm nghiệp;

b) tổ chức triển khai dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựnglực lượng phòng cháy, chữa trị cháy rừng chăm ngành;

c) chỉ huy việc thống kê, kiểm kê rừng cùng đấtlâm nghiệp;

d) góp Bộtrưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn làm chủ hệ thống rừng sệt dụng,phòng hộ; chỉ đạo việc bảo vệ các khu rừng rậm đặc dụng trực trực thuộc Bộ.

3. Tổchức, lãnh đạo kiểm tra, cách xử lý vi phi pháp luật về bảo đảm và trở nên tân tiến rừngtrong cả nước:

a) Hướngdẫn và kiểm soát việc triển khai trách nhiệm thống trị nhà nước về rừng với đất lâmnghiệp của những cấp, những ngành;

b) lãnh đạo và tổ chức kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, thống trị lâm sảntheo lao lý của pháp luật;

c) Chỉ đạo, kiểm tra tiến hành các chuyển động xửlý vi phạm hành chính; khảo sát hình sự những hành vi vi phi pháp luật về quảnlý rừng, bảo đảm rừng, làm chủ lâm sản của các cơ quan liêu kiểm lâm địa phương theoquy định của pháp luật;

d) Thống nhất quản lý, ấn hành các loại ấn chỉxử lý phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực quản lý bảo đảm an toàn rừng, thống trị lâm sản;giấy phép vận chuyển đặc trưng các một số loại lâm sản, rượu cồn vật, thực đồ vật rừng quýhiếm, xuất nhập khẩu rượu cồn vật, thực đồ dùng hoang dã trong phạm vi toàn nước theo quyđịnh của pháp luật.

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến,giáo dục quy định về bảo đảm và cách tân và phát triển rừng.

5. Xâydựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ đến công chức kiểm lâm:

a) Thốngnhất cai quản lý, chỉ đạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ so với lực lượng kiểm lâm toànquốc theo phép tắc của lao lý và theo phân cấp làm chủ của bộ trưởng liên nghành Bộ Nôngnghiệp và cách tân và phát triển nông thôn;

b) Tổ chứcđào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ cho công chức, viên chức kiểm lâm vàlực lượng bảo đảm an toàn rừng;

c) quản lí lýthống độc nhất vô nhị về bán buôn và cấp phép trang phục, phù hiệu, cấp cho hiệu, biển lớn hiệu, cờhiệu, thẻ kiểm lâm; thiết bị quân dụng, chế độ hỗ trợ; trang sản phẩm công nghệ chuyêndùng đến lực lượng Kiểm lâm toàn quốc.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tân tiến khoahọc công nghệ trong hoạt động của lực lượng Kiểm lâm.

7. Tiến hành các nhiệm vụ khác do bộ trưởng liên nghành Bộ
Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông xóm giao.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức tổ chứccủa chi cục Kiểm lâm tỉnh

Chi cục Kiểm lâm tỉnh bao gồm Chi viên trưởng cùng các
Phó bỏ ra cục trưởng; cỗ máy giúp vấn đề Chi cục trưởng và những đơn vị trực thuộc.

Ủy ban quần chúng. # tỉnh quy định rõ ràng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của bỏ ra cục Kiểm lâm tỉnh theo hướng dẫn của Bộ
Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông làng và bộ Nội vụ.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyềnhạn của bỏ ra cục Kiểm lâm tỉnh

1. Tham mưu đến cấp gồm thẩmquyền vềbảo vệ rừng và đảm bảo chấp hành quy định về bảo vệ và cải tiến và phát triển rừng ngơi nghỉ địaphương:

a) Xâydựng các văn bạn dạng quy phi pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng, làm chủ lâm sản trên địa bàn theo luật của pháp luật;

b) tạo quy hoạch, chiến lược dài hạn, năm năm, thường niên về đảm bảo rừng, thống trị lâm sản;phương án, dự án công trình phòng, chống những hành vi vi phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ quảnlý đảm bảo rừng, khai quật và áp dụng lâm sản, phòng cháy, chữa trị cháy rừng ngơi nghỉ địa phương;

c) Huyđộng các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện đi lại khác của những đơn vị,cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời phòng chặn, ứng cứu vớt những vụ cháy rừng vànhững vụ phá rừng nghiêm trọng một trong những tình huống cần thiết và cấp bách;

d) Chỉđạo, phía dẫn, kiểm tra tiến hành pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chế độ, chế độ sau khi được ban hành; hướngdẫn trình độ chuyên môn nghiệp vụ về đảm bảo rừng, làm chủ lâm sản sinh sống địa phương;

đ) Đề xuấtvới cấp bao gồm thẩm quyền quyết định những công ty trương, biện pháp cần thiết thực hiện nay pháp luật,chính sách, chế độ đảm bảo rừng làm việc địa phương.

2. Tổchức, chỉ đạo đảm bảo an toàn rừng ngơi nghỉ địa phương:

a) Chỉđạo, tổ chức triển khai các phương án chống chặt, phá rừng phi pháp và những hànhvi trái lao lý khác xâm hại mang lại rừng và đất lâm nghiệp;

b) tổ chức dự báo nguy hại cháy rừng; xây dựnglực lượng chống cháy, chữa trị cháy rừng chuyên ngành; thống kê, kiểm kê rừng vàđất lâm nghiệp; tham gia phòng, trừ sâu căn bệnh hại rừng;

c) làm chủ hệ thống rừng đặc dụng, chống hộ trên địa bàn;trực tiếp tổ chức bảo vệ các vùng rừng núi đặc dụng, rừng chống hộ ở trong địa phươngquản lý;

d) Chỉđạo, kết hợp hoạt động bảo đảm an toàn rừng đối với lực lượng bảo đảm an toàn rừng của những chủrừng, tất cả lực lượng bảo đảm an toàn rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

3. đảm bảo an toàn chấp hành điều khoản về đảm bảo và trở nên tân tiến rừngở địa phương:

a) Kiểmtra, phía dẫn những cấp, những ngành trong việc tiến hành trách nhiệm thống trị nhànước về rừng cùng đất lâm nghiệp bên trên địa bàn;

b) chỉ đạo và tổ chức, kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, phòng tham nhũng vào lực lượng kiểm lâm địa phương và tronglĩnh vực cai quản rừng, bảo đảm rừng, làm chủ khai thác và sử dụng lâm sản theoquy định của pháp luật;

c) quản lí lý, chỉ đạo, đánh giá và tổ chức thựchiện các chuyển động xử lý phạm luật hành chính; khởi tố, điều tra hình sự các hànhvi vi phạm pháp luật về cai quản rừng, bảo đảm rừng, quản lý lâm sản theo quyđịnh của pháp luật;

d) bảo đảm quyền và tác dụng hợp pháp của chủrừng lúc rừng bị xâm hại.

4. Tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền, phổ biến,giáo dục quy định về bảo đảm an toàn và cách tân và phát triển rừng ở địa phương.

5. Xây dựnglực lượng và tu dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm:

a) Quảnlý, chỉ huy hoạt động các đơn vị trực nằm trong theo biện pháp của pháp luật;

b) Tổ chứccông tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ cho công chức Kiểm lâm với lựclượng bảo đảm an toàn rừng làm việc địa phương;

c) Cấpphát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển khơi hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm,vũ khí quân dụng, qui định hỗ trợ, trang vật dụng chuyên sử dụng của kiểm lâm địaphương; ấn chỉ xử lý vi phạm hành bao gồm tronglĩnh vực cai quản lý bảo đảm an toàn rừng, quản lý lâm sản.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng văn minh khoahọc công nghệ trong buổi giao lưu của Kiểm lâm địa phương.

7. Cai quản lýtổ chức cán bộ, biên chế, gớm phí, trang bị đại lý vật chất kỹ thuật, thực hiệnchế độ chi phí lương và các chế độ, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đốivới công chức kiểm lâm địa phương theo phương pháp của pháp luật.

8. Chịu đựng sựchỉ đạo về trình độ nghiệp vụ; chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo hướngdẫn của viên Kiểm lâm.

9. Thựchiện các nhiệm vụ không giống về trở nên tân tiến lâm nghiệp vị cơ quan công ty nước gồm thẩmquyền phân công.

Điều 8. Cơcấu tổ chức của hạt Kiểm lâm huyện

Hạt Kiểm lâm huyện tất cả Hạt trưởng vàcác Phó hạt trưởng; cơquan Hạt, các Trạm kiểm lâm địa bàn; những Trạm Kiểm lâm cửa ngõ rừng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết địnhthành lập, sáp nhập, giải thể; quy định ví dụ nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổchức của phân tử Kiểm lâm huyện theo phía dẫn của Bộ
Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông xóm và bộ Nội vụ.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyềnhạn của hạt Kiểm lâm huyện

1. Tham mưu, giúp chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện xây dựng những văn phiên bản quy phạm pháp luật chuyên ngành vềbảo vệ và cải tiến và phát triển rừng, làm chủ lâm sảntrên địa bàn; huyđộng các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện đi lại khác của những đơn vị, cá nhânđóng trên địa phận để kịp thời chống chặn, ứng cứu vãn những vụ cháy rừng và hồ hết vụphá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

2. Phối phù hợp với các phòng ban nhà nước có liênquan, những đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của nhà rừng, thực hiện bảo đảm rừng trên địa bàn:

a) bảo đảm rừng, phòngcháy, trị cháy rừng, trở nên tân tiến rừng; phòng, trừ sâu căn bệnh hại rừng;

b) Kiểm tra, ngănchặn những hành vi vi phạm những quy định ở trong nhà nước về cai quản rừng, bảo vệrừng, thống trị lâm sản; tổ chức triển khai tuần tra, tầm nã quét các tổ chức, cá thể pháhoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bá

Bài viết liên quan