Xem ngày khai trương để các bước làm ăn sắm sửa được nhiều dễ dàng và may mắn Vạn Phát, bởi vậy bài toán chọn ngày tốt khai trương tốt mở cửa hàng vô thuộc quan trọng. Thành lập khai trương phạm ngày xấu, bách kỵ sẽ mang về nhưng xui sẻo thiết yếu lường trước. Bên dưới đây, Xem Vận Mệnh sẽ tổng hợp gần như ngày tốt công ty sự cho việc khai trương buôn bán để giúp quý bạn thuận tiện trong việc xem ngày tốt khai trương trong tháng 2 năm 2019.

Bạn đang xem: Ngày đẹp khai trương 2019

Ngày được đánh giá là tốt cho việc thành lập khai trương cửa hành tháng 2/2019 phải có 3 yếu tố:

- Là ngày hoàng đạo, không phạm bất cứ ngày kỵ nào

- Là ngày gồm sao tốt chiếu ngày: Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh, Tử Vượng

- năm giới của ngày tương sinh với năm giới của chủ cửa hàng (người xem).

TỔNG HỢP NHỮNG NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG trong THÁNG 2 NĂM 2019


Xem ngày xuất sắc khai trương mon 3 năm 2019


Xem ngày xuất sắc khai trương tháng 4 năm 2019


Tử vi của 12 con giáp năm 2023


Ngày

Ngày xuất sắc xấu vào tháng 2 năm 2019


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày ko xấu tuy nhiên cũng chưa tốt


Ngày Quý Dậu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


coi NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày gần kề Tuất, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Hợi, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Sửu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày gần kề Thân, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày ko xấu tuy nhiên cũng không tốt


Ngày Ất Dậu, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Bính Tuất, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinh Hợi, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Mậu Tý, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Mão, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thìn, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày liền kề Ngọ, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày ko xấu tuy nhiên cũng chưa tốt


Ngày Bính Thân, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chọn mô hình công trình
Lâu đài
Biệt thự
Nhà ống
Nhà phố
Khách sạn
Tòa nhà văn phòng
Nhà hàng
Trung chổ chính giữa tiệc cưới
Trung trung tâm thương mại
Quán Karaoke - Bar - Café
Spa - thẩm mỹ viện
Shop - showroom
Nội thất
Chọn phong thái thiết kếKiến trúc cổ điển
Kiến trúc tân cổ điển
Kiến trúc hiện nay đại
Nội thất tối giản (Minimalism)Nội thất cổ xưa (Classic)Nội thất tân cổ điển
Nội thất hiện tại đại
Nội thất Vintage
Nội thất Retro
Nội thất Bắc Âu (Scandinavian)Nội thất đồng quê (Country style
Nội thất Baroque
Chọn Chiều rộng mặt tiền
Mặt tiền bên dưới 3m
Mặt chi phí 3m - 4m
Mặt tiền 4m - 5m
Mặt tiền 5m - 6m
Mặt tiền 6m - 7m
Mặt tiền 7m - 8m
Mặt tiền 8m - 9m
Mặt chi phí 9m - 10m
Mặt tiền 10m - 11m
Mặt chi phí 11m - 12m
Mặt chi phí 12m - 13m
Mặt chi phí 13m - 14m
Mặt chi phí 14m - 15m
Mặt chi phí 15m - 16m
Mặt chi phí 16m - 18m
Mặt chi phí 18m - 20m
Mặt tiền 20m - 25m
Mặt tiền 25m - 30m
Mặt tiền 30m - 40m
Mặt tiền trên 50m
Chọn Số phòng ngủ1 chống ngủ2 chống ngủ3 chống ngủ4 chống ngủ5 phòng ngủ6 phòng ngủ7 chống ngủ8 phòng ngủ9 phòng ngủ10 chống ngủ
Trên 10 chống ngủ
Chọn diện tích s tầng 1Diện tích 30m2 - 40m2Diện tích 40m2 - 50m2Diện tích 50m2 - 60m2Diện tích 60m2 - 70m2Diện tích 70m2 - 80m2Diện tích 80m2 - 90m2Diện tích 90m2 - 100m2Diện tích 100m2 - 110m2Diện tích 110m2 - 120m2Diện tích 120m2 - 130m2Diện tích 130m2 - 140m2Diện tích 140m2 - 150m2Diện tích 150m2 - 160m2Diện tích 160m2 - 170m2Diện tích 170m2 - 180m2Diện tích 180m2 - 200m2Diện tích 200m2 - 250m2Diện tích 250m2 - 300m2Diện tích 300m2 - 400m2Diện tích 400m2 - 500m2Diện tích 500m2 - 800m2Diện tích 800m2 - 1000m2Diện tích trên 1000m2
Tỉnh / Thành phố
Chọn tỉnh / Thành phố
An Giang
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bạc Liêu
Bắc Kạn
Bắc Giang
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Dương
Bình Định
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Cần Thơ
Đà Nẵng
Đắk Lắk
Đắk Nông
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Hà Nội
Hà Tĩnh
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
TP hồ Chí Minh
Hưng Yên
Khánh Hoà
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lạng Sơn
Lào Cai
Lâm Đồng
Long An
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Ninh Thuận
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thanh Hoá
Thừa Thiên-HuếTiền Giang
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Vĩnh Phúc
Yên Bái
Năm thực hiện
Chọn Năm thực hiện2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Tìm
chia sẻ
5 / 5 ( 119 đánh giá )

“Đầu xuôi – đuôi lọt” là quan niệm rất quan trực thuộc của bạn Á Đông. Vì vậy, với ước muốn có một khởi đầu mới tốt đẹp, ước cho mọi câu hỏi thành công, mập mạnh, kiên cố của sự nghiệp nên việc xem ngày xuất sắc để khai trương mở bán rất được coi trọng và dành nhiều tâm huyết cũng giống như thời gian.

Trong bài viết hôm nay, công ty chúng tôi mời bạn xem chi tiết danh sách ngày đẹp mở bán khai trương tháng 11 năm 2019 để có được ngày tương xứng và tránh được ngày xấu làm tác động tới vận tiến thân với lộc tài.

*
Có nhiều cách để xem ngày xuất sắc để khai trương bạn có thể tham khảo

NỘI DUNG CHÍNH


CÁCH xem NGÀY TỐT XẤU KHAI TRƯƠNG THÁNG 11 NĂM 2019

Để coi ngày đẹp nói chung và ngày xuất sắc khai trương mở siêu thị háng mon thì thường phụ thuộc vào các luật lệ ngày tốt xấu khai trương mở bán theo tứ trụ, tởm dịch, trực, nhị thập chén bát tú, can đưa ra xung hợp, âm khí và dương khí ngũ hành,…

Dưới đấy là những vận dụng phong thủy xem ngày đẹp khai trương thành lập tháng 11 năm 2019 góp việc open hàng, thành lập khai trương công ty và né tránh những ngày xấu trong tháng:

1, lựa chọn ngày khai trương mở bán tháng 11-2019 tránh những ngày Bách Kỵ

Các ngày Bách kỵ là ngày được tránh lựa chọn khi tìm ngày đẹp khai trương, xuất hiện hàng buôn bán hay làm bất cứ các quá trình đại sự nào. Theo ý niệm về tử vi ngày bách kỵ là ngày khôn cùng xấu (trăm sự hầu hết kiêng kỵ) bởi gồm làm cũng dễ chạm chán bất lợi, hung tin hơn tốt.

Dân gian có nhiều ngày bách kỵ khác biệt và gồm cách tính không giống nhau vào hàng tháng cho từng ngày một bách kỵ nhằm xấu như: Ngày Thập Ác Đại Bại, Tam Nương, lâu tử, giáp chủ (dương, âm, mùa), Bành Tổ trăm sự kỵ, Dương công kỵ, Nguyệt Kỵ… Đối với ngày Bách Kỵ trong khai trương cửa hàng, mở doanh nghiệp cần tránh hồi tháng sẽ bao gồm:

– Ngày lâu Tử (Sát Chủ): Là ngày kị kỵ định ngày khai trương cửa hàng tháng 11/2019. Ngày tiếp giáp Chủ bao gồm 3 một số loại sát chủ dương/âm/mùa. Trong đó, đối với chọn ngày đẹp mở bán khai trương thì cần tránh ngày tiếp giáp chủ dương bởi đây là ngày kị kỵ đối với những quá trình đại sự nghỉ ngơi dương gian. Vào đó: giờ và ngày ngay cạnh chủ dương không giống nhau ở từng mon âm lịch.

Cụ thể như sau:

Tháng 1 âm lịch: ngày TýTháng 2, 3, 7, 9 âm lịch: ngày Sửu
Tháng 4 âm lịch: ngày Tuất
Tháng 5, 6, 8, 10, 12 âm lịch: ngày Thìn
Tháng 11 âm lịch: ngày Mùi

Như vậy, tháng 11/2019 bắt buộc tránh những ngày Thìn bởi đó là ngày gần kề chủ dương không hữu dụng cho gần như việc.

– Ngày Tam Nương: Kiêng lựa chọn ngày khai trương công ty siêu thị tháng 11/2019. Gồm 5 ngày Tam Nương vào thời điểm tháng cần tránh chính là 3, 7, 13, 18, 22, 28 âm lịch. Bởi vậy, chọn ngày mở bán khai trương tháng 11/2019 cần được tránh bao hàm các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27/8 âm lịch.

– Ngày Dương Công Kỵ: Là các ngày là những ngày 5, 14, 23 âm kế hoạch hàng tháng, đây là ngày xấu nên tuyệt vời nhất tránh ngày mở bán khai trương tháng 11-2019

– Ngày Vãng vong: Là ngày xấu thuộc ngày bách kỵ cần tránh khai trương mở bán tháng 11 năm 2019. Theo phương pháp tính ngày Vãng vong thì hằng ngày trong mon âm lịch sẽ sở hữu được một ngày Vãng Vong khác biệt đó là: mon 01 (ngày Dần), mon 02 (ngày Tỵ), tháng 03 (ngày Thân), tháng 04, (ngày Hợi), mon 05 (ngày Mão), tháng 06 (ngày Ngọ), mon 07 (ngày Dậu), tháng 08 (ngày Tý ), mon 09 (ngày Thìn ), mon 10 (ngày Mùi), mon 11 (ngày Tuất), tháng 12 (ngày Sửu).

Do vậy, tháng 11/2019 dương lịch từ ngày mùng 3/8 đến ngày 2/9 bắt buộc tránh ngày Vãng Vong là ngày Tý tháng 8 âm cùng ngày Thìn tháng 11 dương.

– Ngày Tứ Lập: Ngày Tứ Lập là gọi tầm thường ngày Tứ Ly – Tứ hay là ngày sau cùng của ngày tiết Xuân – Hạ – Thu – Đông cần thiếu mức độ sống vày vậy mà thao tác gì cũng dễ dàng lụi tàn. Bởi đó, cần tránh chọn ngày khai trương thành lập công ty tháng 11 năm 2019 vào ngày này.

Ngày Tứ Ly: trước 1 ngày những tiết: xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí
Ngày Tứ Tuyệt: ngày sau cùng của những mùa, tiết: Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu với Lập Đông.

Có thể chúng ta quan tâm:

2, Chọn khai trương thành lập mở shop tháng 11-2019 theo ngày Hoàng đạo với Hắc đạo

Theo ý niệm có 12 vị thần đảm nhận một ngày trong thời điểm tháng và những giờ cùng luân phiên nhau làm cho việc. Trong những số ấy ngày thần ác canh giữ gọi là Hắc Đạo và ngày thần thiện canh gác gọi là ngày Hoàng Đạo. Do vậy, để sở hữu được ngày rất đẹp tháng 11 năm 2019 khai trương nên tránh những ngày Hắc đạo trong lịch vạn niên. Vày những ngày hắc đạo là ngày xấu với kiêng kỵ có tác dụng mọi việc để tránh hư mưu sự, không đạt được tác dụng như ý, dễ chạm mặt vận xui.

* coi ngày giỏi khai trương mon 11 năm 2019 theo trực xuất sắc xấu

Trực ngày tất cả 12 trực trong các số ấy có 5 trực tốt, 5 trực xấu và 2 trực ko tốt, ko xấu. Ý nghĩa của những thập nhị trực. Những tính chất của những trực ra quyết định đến tính xấu tốt để xác định các bước nên làm cho hay không nên làm trong ngày.

Xem bảng liệt kê các công việc nên và không nên làm theo trực ngày:

BẢNG xem TRỰC NGÀY TỐT – XẤU
NgàyViệc cần làmViệc đề xuất tránh
Trực KiếnLàm phúc, trồng cây cối, khởi nghiệpChôn cất, đào giếng, lợp nhà.
Trực TrừTrừ phục, thờ giải, cạo đầuXuất vốn, hội họp, châm chích.
Trực MãnTốt cho những việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệmChôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức
Trực BìnhRời bếp, thượng lương, có tác dụng chuồng lục súcKhai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, hễ thổ
Trực ĐịnhGiao dịch, buôn bán, có tác dụng chuồng lục súc, làm phúcXuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng
Trực ChấpTạo tác, sửa giếng, thu tín đồ làm.Xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
Trực PháDỡ nhà, phá vách, ra điMở cửa hàng, may mặc, sửa kho, hội họp.
Trực NguyCúng lễ, may mặc, từ bỏ tụng.Hội họp, giá chỉ thú, làm cho chuồng lục súc, khai trương.

Xem thêm: Mẫu Đầm Dự Tiệc Cưới Đẹp Mà Cuốn Hút Cho Mùa Cưới 2022 &Ndash; Cardina

Trực ThànhNhập học, giá bán thú, may mặc, thượng lương.Kiện tụng, mai táng, châm chích, di cư.
Trực Thâu (Thu)Khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.An táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật
Trực KhaiLàm nhà, cồn thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếngGiao dịch, châm chích, trồng tỉa.
Trực BếLàm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.Nhậm chức, châm chích, đào giếng, khiếu nại thưa

Theo bảng trên hoàn toàn có thể chọn ngày đẹp thành lập khai trương tháng 11 năm 2019 thích hợp và chọn ngày xuất sắc khai trương nói phổ biến theo trực như sau:

– chọn ngày thành lập khai trương mở hàng tháng 11-2019 gồm trực tốt: Kiến, Mãn, Thâu, Định. Hình như có thể chọn các ngày Hoàng đạo có các trực ko tốt, không xấu đến việc khai trương thành lập mở shop đó là Bế, Khai, Thành, Trừ

– kiêng ngày khai trương mở bán tháng 11-2019 là ngày Nguy, Phá, Bình, Chấp

Dưới đấy là tổng hợp những ngày xuất sắc xấu khai trương thành lập tháng 11 năm 2019 góp người mong muốn có thể thải trừ các ngày xấu thành lập khai trương và chọn ra những ngày xuất sắc để so sánh và chọn được ngày phù hợp với tuổi mệnh của mình.

Danh sách những ngày xấu mon 11 năm 2019:

Danh sách những ngày giỏi trong tháng 11 năm 2019:

Do trong phong thủy ngày tiếng đẹp thành lập khai trương sẽ dựa vào vào tuổi của mỗi cá nhân, với người này tốt nhưng với người dân có tuổi khác hoàn toàn có thể là xấu. Do thế, cần thiết phải coi ngày khai trương bán hàng theo tuổi tháng 11 năm 2019 để có được vận tài xuất sắc tránh hung hiểm, thất bại, phá sản vày không lựa chọn xem ngày giờ rất đẹp khi làm lễ cúng thành lập khai trương cửa hàng, công ty,…

Theo các chuyên gia, định ngày giờ xuất sắc khai trương không nên chỉ có thể tránh ngày Bách kỵ, hắc đạo, trực xấu và chọn ngày hoàng đạo, trực tốt, sao giỏi mà bắt buộc phải chọn ngày giỏi hợp tuổi khai trương mở bán tháng 11 năm 2019 tức là ngày can đưa ra ngày tương hợp hoặc ko khắc với những người đứng nhà cửa hàng, doanh nghiệp để thực hiện các giấy tờ thủ tục cúng lễ khai trương mở bán thuận buồm xuôi gió.

Cách xem ngày đẹp mở bán khai trương hợp tuổi sẽ phụ thuộc quan hệ địa bỏ ra tương phù hợp (tam hợp cùng nhị hợp) tránh các ngày tất cả địa đưa ra tương xung, tương hại, tự hình nhờ vào nguyên tắc can bỏ ra xung khắc, thập nhị trực,…

Cụ thể dục tình địa đưa ra hợp – xung như sau:

Địa chi nhị hợp có có: Sửu – Tý, dần dần – Hợi, Tuất – Mão, Dậu – Thìn, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi.Địa đưa ra tam hợp: Thân – Tý – Thìn, dần – Ngọ – Tuất, Hợi – Mão – Mùi, Tỵ – Dậu – Sửu.Địa chi tứ hành xung: dần dần – Thân – Tỵ – Hợi; Thìn – Tuất – Sửu – Mùi; Tý – Ngọ – Mão – Dậu.Địa đưa ra tương hại: Dậu – Tuất, Thân – Hợi, hương thơm – Tý, Ngọ – Sửu, dần dần – Tỵ, Mão – Thìn.Địa đưa ra tự hình (tự mình sợ mình): Thìn hình Thìn, Ngọ hình Ngọ, Dậu hình Dậu, Hợi hình Hợi.

CHI TIẾT DANH SÁCH NGÀY KHAI TRƯƠNG THÁNG 11/2019

1, xem ngày mở bán khai trương tháng 11 năm 2019 hợp tuổi Tý

Xem ngày khai trương theo tuổi tháng 11 năm 2019 cho những người tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý.

Chọn ngày thành lập khai trương tháng 11-2019 cho những người tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu.

Chọn ngày đẹp khai trương mở bán tháng 11-2019 cho người có tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, gần kề Dần, Bính Dần, Mậu Dần.

Ngày đẹp khai trương cửa hàng tháng 11-2019 cho người tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão.

Ngày giỏi khai trương mon 11/2019 của người tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, liền kề Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn.

Xem ngày mở bán khai trương theo tuổi mon 11 năm 2019 mang đến gia chủ tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ.

Coi ngày khai trương theo tuổi tháng 11 năm 2019 cho người tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, tiếp giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ.

Xem ngày giờ xuất sắc khai trương tháng 11 năm 2019 dành cho những người tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi.

Những ngày mở hàng nào đẹp tháng 11 năm 2019 cho tất cả những người tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, gần cạnh Thân, Bính Thân, Mậu Thân.

Ngày xuất sắc hợp tuổi khai trương mở bán tháng 11/2019 cho người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu.

Những ngày mở bán khai trương tháng 11-2019 tốt cho con giáp Canh Tuất, Nhâm Tuất, giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

Các ngày rất đẹp tháng 11 năm 2019 khai trương mở bán theo tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi.

Bài viết liên quan