An Nhi&#x
EA;n v&#x
E0; Lạc L&#x
E3;nh Thần lại một lần nữa chia ly chẳng vui vẻ, nh&#x
EC;n ph&#x
F2;ng bệnh trống trải, v&#x
E0; cả gương mặt mệt mỏi của ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh, An Nhi&#x
EA;n nắm chặt đơn thỏa thuận ly h&#x
F4;n vào tay, xế chiều h&#x
F4;m ni th&#x
F4;ng b&#x
E1;o phải kh&#x
F4;ng? Đến l&#x
FA;c đ&#x
F3; , nhất định sẽ c&#x
F3; rất nhiều ph&#x
F3;ng vi&#x
EA;n truyền th&#x
F4;ng đến, Lạc L&#x
E3;nh Thần, rốt cuộc, anh sẽ n&#x
F3;i như thế n&#x
E0;o?

Đến chiều, An Nhi&#x
EA;n mở TV l&#x
EA;n, vừa đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c truyền h&#x
EC;nh trực tiếp. Vào TV, B&#x
F9;i Thi Thi mặc bộ v&#x
E1;y m&#x
E0;u trắng bằng lụa mỏng, th&#x
E2;n h&#x
EC;nh c&#x
F4; ta rất đẹp, nh&#x
EC;n vừa quyến rũ lại c&#x
F3; vẻ tr&#x
ED; thức, điều An Nhi&#x
EA;n ch&#x
FA; &#x
FD; kh&#x
F4;ng phải điều n&#x
E0;y, m&#x
E0; l&#x
E0; Lạc L&#x
E3;nh Thần đứng b&#x
EA;n cạnh c&#x
F4; ta, tr&#x
EA;n mặt Lạc L&#x
E3;nh Thần c&#x
F3; nụ cười nhạt, xa c&#x
E1;ch l&#x
E3;nh đạm, đ&#x
E2;y l&#x
E0; một cơ hội cuối c&#x
F9;ng, An Nhi&#x
EA;n tự n&#x
F3;i với m&#x
EC;nh, nếu Lạc L&#x
E3;nh Thần lựa chọn n&#x
F3;i mang đến truyền th&#x
F4;ng biết anh chưa kết h&#x
F4;n đồng thời c&#x
F3; &#x
FD; định muốn c&#x
F9;ng Thi Thi kết h&#x
F4;n, vậy th&#x
EC; chờ đến l&#x
FA;c xuất viện, c&#x
F4; sẽ đồng &#x
FD; ly h&#x
F4;n.

Bạn đang xem: Lạc thiếu ly hôn đi

Một cuộc h&#x
F4;n nh&#x
E2;n kh&#x
F4;ng c&#x
F3; t&#x
EC;nh y&#x
EA;u, tức thì từ l&#x
FA;c bắt đầu đ&#x
E3; l&#x
E0; một không đúng lầm, c&#x
F4; kh&#x
F4;ng bu&#x
F4;ng ra l&#x
E0; một không đúng lầm, sau đ&#x
F3; chỉ c&#x
F3; thể c&#x
E0;ng tạo n&#x
EA;n không đúng lầm lớn hơn, cho n&#x
EA;n, gh&#x
EC;m cương ngựa trước bờ vực thẳm l&#x
E0; h&#x
E0;nh động chưa muộn.

C&#x
F3; lẽ c&#x
F4; đ&#x
E3; thật sự mệt mỏi, từ sau khoản thời gian kết h&#x
F4;n với Lạc L&#x
E3;nh Thần t&#x
ED;nh ra c&#x
F9;ng lắm cũng chỉ được cha th&#x
E1;ng, đối với cuộc h&#x
F4;n nh&#x
E2;n n&#x
E0;y, c&#x
F4; từ một người tr&#x
E0;n đầy ảo tưởng kh&#x
E1;t khao đến đến đầy khi thương t&#x
ED;ch như b&#x
E2;y giờ, c&#x
F4; đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n sức lực tranh gi&#x
E0;nh nữa rồi. Năm ni c&#x
F4; đ&#x
E3; hai mươi ba tuổi, lại l&#x
E3;ng ph&#x
ED; thời gian với Lạc L&#x
E3;nh Thần, đ&#x
E3; qua c&#x
E1;i tuổi theo đuổi t&#x
EC;nh y&#x
EA;u, chỉ c&#x
F3; điều l&#x
E0; Nguyệt l&#x
E3;o kh&#x
F4;ng cẩn thận l&#x
E0;m rối d&#x
E2;y, sau đ&#x
F3; sửa lại không nên lầm m&#x
E0; th&#x
F4;i.

H&#x
F4;n nh&#x
E2;n tiếp tục ki&#x
EA;n tr&#x
EC; tới c&#x
F9;ng, c&#x
F4; v&#x
E0; Lạc L&#x
E3;nh Thần cũng sẽ kh&#x
F4;ng hạnh ph&#x
FA;c, chẳng th&#x
E0; vào l&#x
FA;c chưa ho&#x
E0;n to&#x
E0;n đắm ch&#x
EC;m th&#x
EC; n&#x
EA;n thả tay ra.

Trong TV, nụ cười của B&#x
F9;i Thi Thi rạng rỡ, đ&#x
F4;i mắt s&#x
E1;ng ngời rực rỡ, An Nhi&#x
EA;n nh&#x
EC;n c&#x
F3; ch&#x
FA;t h&#x
E2;m mộ, kh&#x
F4;ng thể kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i, B&#x
F9;i Thi Thi quả thực l&#x
E0; c&#x
F4; g&#x
E1;i đẹp.

"B&#x
F9;i tiểu thư, xin hỏi c&#x
F4; dự định kết h&#x
F4;n c&#x
F9;ng Lạc thiếu sao?"

C&#x
F3; ph&#x
F3;ng vi&#x
EA;n l&#x
EA;n tiếng, B&#x
F9;i Thi Thi cười ngọt ng&#x
E0;o, nổi bật tr&#x
EA;n m&#x
E0;n ảnh, mang lại d&#x
F9; l&#x
E0; khoảng c&#x
E1;ch gần như vậy tr&#x
EA;n l&#x
E0;n da c&#x
F4; cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; ch&#x
FA;t t&#x
EC; vết, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; một lỗ ch&#x
E2;n l&#x
F4;ng, cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; mụn đầu đen .

Tr&#x
EA;n m&#x
E0;n ảnh hiện l&#x
EA;n h&#x
EC;nh ảnh qua lại giữa B&#x
F9;i Thi Thi v&#x
E0; Lạc L&#x
E3;nh Thần, Lạc L&#x
E3;nh Thần &#x
F4;m thắt lưng B&#x
F9;i Thi Thi: "Đ&#x
FA;ng, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ kết h&#x
F4;n."

Biết r&#x
F5; bản th&#x
E2;n đ&#x
E3; chuẩn bị kỹ nhưng lúc nghe tới được c&#x
E2;u n&#x
E0;y, tr&#x
E1;i tim An Nhi&#x
EA;n vẫn teo thắt m&#x
E3;nh liệt, c&#x
F4; muốn tắt TV đi, nhưng rồi ph&#x
E1;t hiện ngay lập tức cả sức cầm lấy điều khiển c&#x
F4; cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3;.

Chỉ c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n h&#x
EC;nh ảnh của bọn họ &#x
F4;m nhau, hạnh ph&#x
FA;c của họ hiện r&#x
F5; mồn một.

"Vậy, xin hỏi chuyện l&#x
FA;c trước Lạc thiếu đ&#x
E3; b&#x
ED; mật kết h&#x
F4;n ... C&#x
F4; B&#x
F9;i Thi Thi biết kh&#x
F4;ng?"

Cuối c&#x
F9;ng cũng hỏi tới vấn đề n&#x
E0;y, An Nhi&#x
EA;n cứng người, nghe giọng n&#x
F3;i trầm thấp sở hữu theo sự cưng chiều của Lạc L&#x
E3;nh Thần từ vào TV truyền ra: "Chuyện n&#x
E0;y chỉ l&#x
E0; tin đồn, t&#x
F4;i, cả đời n&#x
E0;y chỉ y&#x
EA;u một m&#x
EC;nh Thi Thi."

An Nhi&#x
EA;n nh&#x
EC;n anh l&#x
FA;c b&#x
E0;y tỏ, chồng của c&#x
F4;, hiện tại đang b&#x
E0;y tỏ với một người phụ nữ kh&#x
E1;c, sau đ&#x
F3;, c&#x
F4; nh&#x
EC;n thấy c&#x
F4; ta ở trong ngực anh, cười đến l&#x
E0; ngọt ng&#x
E0;o, hạnh ph&#x
FA;c.

Trong l&#x
F2;ng c&#x
F3; thứ g&#x
EC; đ&#x
F3; sinh s&#x
F4;i đi&#x
EA;n cuồng, An Nhi&#x
EA;n tắt TV, ch&#x
F4;n đầu v&#x
E0;o trong hai đầu gối của m&#x
EC;nh, ra sức kh&#x
F3;c, tới ng&#x
E0;y h&#x
F4;m nay rồi, c&#x
F4; c&#x
F2;n l&#x
FD; vày g&#x
EC; để kh&#x
F4;ng bu&#x
F4;ng tay? C&#x
F3; tư c&#x
E1;ch g&#x
EC; để chiếm lấy danh nghĩa vợ của Lạc thiếu?!

Trong ph&#x
F2;ng bệnh, chỉ c&#x
F2;n lại tiếng kh&#x
F3;c lớn của An Nhi&#x
EA;n.

Lạc L&#x
E3;nh Thần ở xa ph&#x
E1;t biểu th&#x
F4;ng b&#x
E1;o, trong l&#x
F2;ng tho&#x
E1;ng cảm thấy ch&#x
FA;t đau đớn sắc nhọn nhưng ngắn ngủi, anh cuối c&#x
F9;ng cũng cảm thấy được, ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh mất đi thứ g&#x
EC;, thật l&#x
E2;u sau đ&#x
F3; , lúc anh nh&#x
EC;n thấy nụ cười rực rỡ của c&#x
F4; g&#x
E1;i kia, anh mới biết được, đến tột c&#x
F9;ng l&#x
E0; bản th&#x
E2;n đ&#x
E3; đ&#x
E1;nh mất thứ g&#x
EC;.

Từ sau thời điểm th&#x
F4;ng b&#x
E1;o xong, Lạc L&#x
E3;nh Thần c&#x
F9;ng B&#x
F9;i Thi Thi đi v&#x
E0;o trong qu&#x
E1;n c&#x
E0; ph&#x
EA; m&#x
E0; nhị bọn họ từng th&#x
ED;ch nhất, vị c&#x
E0; ph&#x
EA; thơm nồng tr&#x
E0;n ngập trong ph&#x
F2;ng bố tr&#x
ED; theo phong c&#x
E1;ch ch&#x
E2;u &#x
C2;u, nhưng Lạc L&#x
E3;nh Thần lại thẫn thờ nhiều lần.

Sau lúc B&#x
F9;i Thi Thi gọi anh v&#x
E0;i lần kh&#x
F4;ng c&#x
F3; kết quả, chạm nhẹ v&#x
E0;o anh: "Thần?"

Sau lúc x&#x
E1;c định quan liêu hệ của bọn họ, c&#x
F4; đ&#x
E3; gọi anh l&#x
E0; Thần m&#x
E0; kh&#x
F4;ng gọi Lạc thiếu giống như trước.

Lạc L&#x
E3;nh Thần nh&#x
EC;n c&#x
F4; g&#x
E1;i trước mắt, anh mang lại tới giờ vẫn lu&#x
F4;n mong mỏi ước vợ của m&#x
EC;nh l&#x
E0; phải như vậy, phải đẹp, th&#x
F4;ng minh, dịu d&#x
E0;ng, biết một vừa nhì phải, hơn nữa phải phối hợp, những điều n&#x
E0;y, B&#x
F9;i Thi Thi đều c&#x
F3;, nhưng ... V&#x
EC; sao l&#x
FA;c n&#x
E0;y anh lại cảm thấy kh&#x
F3; chịu?

B&#x
F9;i Thi Thi thấy t&#x
E2;m tư của anh kh&#x
F4;ng đặt ở đ&#x
E2;y: "Thần, nếu anh c&#x
F3; chuyện phải xử l&#x
FD; th&#x
EC; đi đi, tự em cũng c&#x
F3; thể về được."

Biết thời biết thế, đ&#x
E2;y cũng l&#x
E0; y&#x
EA;u cầu của Lạc L&#x
E3;nh Thần, đến d&#x
F9; l&#x
E0; đ&#x
F3;ng kịch cũng tốt, giả vờ cũng được, &#x
ED;t nhất, đ&#x
FA;ng l&#x
E0; c&#x
F4; thể hiện v&#x
F4; c&#x
F9;ng suất sắc.

Lạc L&#x
E3;nh Thần &#x
E1;y n&#x
E1;y nh&#x
EC;n c&#x
F4; một ch&#x
FA;t, gật đầu rời đi.

Nh&#x
EC;n thấy anh rời đi, trong mắt B&#x
F9;i Thi Thi tho&#x
E1;ng hiện ch&#x
FA;t ảm đạm.

Lạc L&#x
E3;nh Thần trực tiếp l&#x
E1;i xe cộ đi đến bệnh viện, l&#x
FA;c đến nơi, An Nhi&#x
EA;n đ&#x
E3; thay dứt đồ bệnh viện ra, mặc quần &#x
E1;o b&#x
EC;nh thường, Lạc L&#x
E3;nh nh&#x
EC;n bộ quần &#x
E1;o rộng th&#x
F9;ng th&#x
EC;nh c&#x
F4; mặc tr&#x
EA;n người, tía th&#x
E1;ng, c&#x
F4; h&#x
EC;nh như gầy đi rất nhiều.

M&#x
E0; anh cũng ch&#x
FA; &#x
FD; tới c&#x
E1;i va li ph&#x
ED;a sau c&#x
F4;.

L&#x
F4;ng m&#x
E0;y nh&#x
ED;u lại, ngay lập tức cả ch&#x
ED;nh anh cũng kh&#x
F4;ng ph&#x
E1;t hiện ra.

An Nhi&#x
EA;n đưa đơn thỏa thuận ly h&#x
F4;n đ&#x
E3; k&#x
FD; mang lại anh: "Đ&#x
E2;y l&#x
E0; thứ m&#x
E0; anh lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n muốn."

Lạc L&#x
E3;nh Thần nhận lấy, ở mặt tr&#x
EA;n thấy được hai chữ thanh t&#x
FA;, An Nhi&#x
EA;n, giống như t&#x
EA;n c&#x
F4;, an tĩnh l&#x
E3;nh đạm.

Đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c nh&#x
EC;n l&#x
EA;n chữ ly h&#x
F4;n tr&#x
EA;n thỏa thuận, Lạc L&#x
E3;nh Thần thấy ngực m&#x
EC;nh c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c mất m&#x
E1;t thứ g&#x
EC; đ&#x
F3;, c&#x
E0;ng l&#x
FA;c c&#x
E0;ng m&#x
E3;nh liệt.

An Nhi&#x
EA;n cười với anh, khu&#x
F4;n mặt lớn cỡ b&#x
E0;n tay, cười rộ l&#x
EA;n thực yếu ớt: "T&#x
F4;i .. Ch&#x
FA;c anh v&#x
E0; c&#x
F4; ấy hạnh ph&#x
FA;c."

An Nhi&#x
EA;n như thể d&#x
F9;ng hết to&#x
E0;n bộ sức lực mới n&#x
F3;i hoàn thành c&#x
E2;u n&#x
E0;y.

Cho d&#x
F9; kh&#x
F4;ng thể th&#x
E0;nh vợ chồng, cũng kh&#x
F4;ng nhất định phải l&#x
E0;m kẻ th&#x
F9;.

"Sức khỏe của c&#x
F4; ..." Lạc L&#x
E3;nh Thần kh&#x
F4;ng biết v&#x
EC; sao ch&#x
ED;nh bản th&#x
E2;n m&#x
EC;nh hiện giờ đ&#x
E3; lấy được thỏa thuận ly h&#x
F4;n lại cảm thấy nặng nề như thế, kh&#x
F4;ng ch&#x
FA;t nghĩ ngợi liền mở miệng: "Để lúc n&#x
E0;o người ho&#x
E0;n to&#x
E0;n khỏe mạnh rồi h&#x
E3;y đi, bằng kh&#x
F4;ng ... Bằng kh&#x
F4;ng b&#x
E1;c trai sẽ tr&#x
E1;ch t&#x
F4;i."

An Nhi&#x
EA;n nghe lời của anh, mỉm cười , từ khi kết h&#x
F4;n, anh đều gọi ba mẹ c&#x
F4; l&#x
E0; b&#x
E1;c trai b&#x
E1;c g&#x
E1;i, chưa bao giờ gọi l&#x
E0; tía mẹ.

An Nhi&#x
EA;n rất muốn rời đi, nhưng hiện tại sức khỏe của c&#x
F4; c&#x
F4; biết, c&#x
F4; b&#x
E2;y giờ m&#x
E0; tới trước mặt tía mẹ nhất định sẽ khiến họ nhảy dựng l&#x
EA;n, hơn nữa, c&#x
F4; c&#x
F2;n chưa nghĩ ra c&#x
E1;ch n&#x
E0;o tốt nhất để n&#x
F3;i tin tức m&#x
EC;nh ly h&#x
F4;n bất ngờ n&#x
E0;y cho ba mẹ.

An Nhi&#x
EA;n gật đầu, đi theo Lạc L&#x
E3;nh Thần về căn nh&#x
E0; m&#x
EC;nh mới chỉ ở ba th&#x
E1;ng.

Quay trở lại đ&#x
E2;y, l&#x
FA;c n&#x
E0;y, th&#x
E2;n phận của c&#x
F4; chỉ l&#x
E0; tạm thời ở nhờ, kh&#x
F4;ng phải nữ chủ nh&#x
E2;n, m&#x
E0; l&#x
E0; một th&#x
E2;n phận vợ trước nực cười.

*

Tác mang Tích Tịch là giữa những tác giả đã với đang có tác dụng quen với chúng ta đọc mếm mộ thể một số loại truyện ngôn tình trải qua truyện Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi, cùng rất truyện Hưu Thư cạnh tranh Cầu, quái nhân Đen Tối, Đừng Chạy!, hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại - phần nhiều truyện với tương đối nhiều tình huống có thể nói hài hước tuy nhiên cũng có thể nói rằng thấm đượm tình cảm, đọc nhiều khi bạn bật cười do mình xuất hiện trong đó, hay bao hàm tình tiết làm các bạn chùng lòng xuống, một truyện ngôn tình thú vị.

Bệnh tim của cô phát tác, khi vẫn vật lộn giữa cuộc sống và chết choc trên bàn mổ, anh nói với bác bỏ sĩ có tác dụng phẫu thuật triệt sản mang đến cô. “Ly hôn đi.”

Ngày vật dụng ba gặp gỡ lại, lòng cô tràn đầy mong đợi, thay đổi lại là giấy thỏa thuận hợp tác ly hôn của anh. Cô cười cợt một tiếng: “Không , em ko đồng ý.” “Ly hôn đi.”

Tháng thiết bị ba sau khoản thời gian kết hôn, thân thể cô đầy thương tích chuyển giấy ly hôn mang lại anh. Lần này, thay đổi lại là anh ngạc nhiên. Cô đến rằng, trái search của người đó cũng chỉ là bởi thịt, chỉ việc nỗ lực thì sẽ không hối hận, như vậy, hôn nhân này còn có thể gia hạn được, nhưng, sau khoản thời gian kết hôn cô bắt đầu biết, thì ra hôn nhân gia đình cũng không thể phụ thuộc dự kiên nhẫn để miễn cưỡng, bởi thế, cô buông tay.

Phải sản phẩm công nghệ vốn dĩ thiết yếu bảo chính là trái tim thú cần thiết cưỡng cầu đó là tình cảm, ngọt ngào phải làm thế nào để giữ lại gìn, mời các bạn đón hiểu truyện ngôn tình rực rỡ này.

Chương 1 - Tôi mong muốn Ly Hôn

Lúc nhấn được điện thoại của Lạc Lãnh Thần, An Nhiên đã đánh trang bị một bản tài liệu, cầm tay trong túi vang lên, An Nhiên lấy điện thoại cảm ứng ra, nhìn dãy số vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc trên màn hình, lòng bàn tay tự nhiên và thoải mái chảy ra một lớp mồ hôi.

Trên screen di đụng nhấp nháy có một chữ “Chồng”.

Xem thêm: 4 Cách Xử Lý Iphone X Không Lên Nguồn, Làm Sao Để Khắc Phục Hiệu Quả

Quên cả bản tài liệu đã đánh máy, An Nhiên bước mấy bước ra bên ngoài văn phòng, “A lô”.

An Nhiên xiết chặt smartphone di hễ , bầu không khí vô thuộc yên lặng, chỉ có thiết yếu cô bắt đầu biết được dưới sự yên lặng này là một điều nào đấy dữ dội sắp tới sửa bắt đầu.

“Giờ cô sẽ ở đâu?” Đầu điện thoại cảm ứng thông minh bên kia truyền mang đến một các giọng nói trong trẻo dẫu vậy lạnh lùng, là Lạc Lãnh Thần.

“Em sinh hoạt công ty.” An Nhiên trung thực trả lời, “Được, bây chừ em chớp nhoáng tới tầng mười ba, em hóng anh.”

Trong thang máy, A Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên con số không hoàn thành thay đổi, tâm tư không biết đã bay tới chỗ nào. Lạc Lãnh Thần, là chồng, cũng là tgđ công ty cô, chỉ có điều quan hệ tình dục của lũ họ không có bất cứ người như thế nào biết, người của công ty đều nghĩ Lạc Lãnh Thần là viên kim cưng cửng sáng giá, tuy nhiên không biết vk của anh đó là thuộc hạ bên dưới quyền.

Kết hôn cùng với Lạc Lãnh Thần trọn vẹn là bởi vâng theo ước muốn của phụ huynh hai bên, còn trước khi kết hôn, hai người bọn họ chỉ là tín đồ xa lạ. Tính đến bây giờ, An Nhiên vẫn tồn tại nhớ rõ lời anh nói tối tân hôn. “Ở nhà, bọn họ là vợ chồng; ở mặt ngoài, bọn họ là người lạ”

Ông Lạc tìm mang lại cô một quá trình trong doanh nghiệp của Lạc Lãnh Thần, chính là vì ao ước cho lũ họ có thể có tương đối nhiều thời gian ở thông thường hơn, để tu dưỡng thêm tình cảm, cơ mà ông Lạc không còn biết, đàn ông và nhỏ dâu của chính mình ở doanh nghiệp căn bạn dạng là không chạm mặt mặt!

“Ding dong ________”

Tới tầng mười ba, An Nhiên cù sang chiếc gương ở đối lập sửa thanh lịch lại áo quần một chút, nhìn xung quanh, khi khẳng định không có ai mới gõ cửa ngõ .

“Vào đi”

Vẫn là giọng nói hững hờ ấy, An Nhiên đẩy cửa bước vào .

Bên vào là phòng ngủ của tổng giám đốc, y hệt như một phòng nhỏ ở nhà, TV, tủ lạnh, đông đảo thứ gần như đẩy đủ, nhưng Lạc Lãnh Thần thì đang ngồi bên trên ghế sofa trong phòng tiếp khách, miệng ngậm một điếu thuốc, thấy An Nhiên tiến vào lập tức dụi tắt đi.

An Nhiên đi đến ở kề bên anh, dẫu vậy chỉ thoáng thấy được một mặt mặt của anh, ko thấy rõ vẻ mặt anh như thế nào.

“Ngồi đi.” Chỉ địa chỉ đối diện, Lạc Lãnh Thần nói.

Khi An Nhiên ngồi xuống, cô phát hiện trên bàn để một ck tài liệu, đầu ngón tay nhỏ nhắn dài đẩy ông xã tài liệu mang lại trước phương diện cô. An Nhiên nghĩ, ngón tay Lạc Lãnh Thần thật sự cực kỳ đẹp, bé dài mà lại lại trẻ trung và tràn đầy năng lượng .

“Ký thương hiệu đi.”

Trong khoảng thời hạn ngắn ngủi, An Nhiên đã thấy rõ chữ viết trên tư liệu .

Đơn thỏa thuận ly hôn.

Đôi mắt hiện lên vẻ bi tráng của cô rủ xuống , vì thế , làm việc trong mắt Lạc Lãnh Thần cô vẫn đang rất là bình tĩnh , ít nhất còn không bị hysteric1 như anh suy nghĩ .

Đơn thỏa thuận ly hôn … không ngờ anh ta ý muốn ly hôn?!

Kết hôn tía ngày, lần thứ nhất anh kêu cô vào phòng ngủ của mình, cũng nguyên nhân là đưa mang đến cô thiết bị này?

An Nhiên không biết bạn dạng thân nên cười to tuyệt chỉ vào mũi Lạc Lãnh Thần mà lại chửi ầm lên, nhưng lại sự giáo dục và đào tạo được kết nạp từ nhỏ tuổi không chất nhận được cô có tác dụng như vậy.

Ở nhà họ An, ông An cùng bà An phần nhiều là giáo sư, từ nhỏ tuổi đã dạy dỗ cô biến đổi người thanh nữ tài trí ra sao mà chưa phải một người bầy bà chanh chua hoàn toàn có thể thấy đầy trên đường .

Đầu ngón tay lạnh lẽo buốt, An Nhiên ngẩng đầu quan sát về phía Lạc Lãnh Thần, vào mắt bình tĩnh đến kinh hãi : “Vì sao?”

Lạc Lãnh Thần không chần chờ : “Tôi ao ước ly hôn.”

À , tôi ý muốn ly hôn .

Chẳng lẽ cũng cũng chính vì mấy trường đoản cú này mà muốn cô ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn để xong xuôi cuộc hôn nhân gia đình chỉ mới bước đầu được bố ngày ?

An Nhiên đẩy văn kiển trở lại, không tức giận, không tồn tại không cam lòng, cũng không yếu đuối, thân mình nhỏ nhắn trong khoảng khắc này giống hệt như sinh ra sức mạnh cực lớn, cô ko chút nhượng cỗ : “Em không đồng ý.”

Lạc Lãnh Thần đặt một tờ đưa ra phiếu lên trên, An Nhiên cúi đầu nhìn, chỉ riêng con số lẻ thôi cũng đủ cô sống cả đời rồi .

“Ly hôn đối với bọn họ đều tốt.”

Chẳng lẽ anh suy nghĩ cô là người phụ nữ thấy chi phí là mắt sáng lên, không ly dị cũng chỉ cũng chính vì muốn một tờ đưa ra phiếu này của anh?!?

An Nhiên với trên phương diện vẻ điềm tĩnh, nở nụ cười ôn hòa: “Lạc thiếu, ly hôn , tôi không đồng ý, mà lại nếu anh không thích thừa thừa nhận cuôc hôn nhân này tôi cũng không có biện pháp như thế nào khác. Tổng giám đốc, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra bên ngoài trước.” Cô đứng lên, rời đi không chút do dự.

Trong khoảng chừng khắc tách đi này, niềm vui trên phương diện An Nhiên mới từ từ sụp đổ .

Điện thoại lại vang lên, lần này, là bà An .

“Mẹ.” An Nhiên mỉm cười nghe điện thoại, bà An cũng ko nghe ra một chút không bình thường nào.

“Nhiên Nhiên, bây giờ chính là ngày thứ ba phải về nhà lại mặt, con và tiểu Thần tính khi nào thì về?”

Đầu bên kia, bà An quý phái sảng cười hỏi .

Mẹ, bà bầu có biết xuất xắc không, vừa rồi, fan con rể ngoan ngoãn của người mẹ đã nghĩ cho chuyện ly hôn rồi đó.

“Mẹ, Thần bây giờ phải tiếp một quý khách hàng lớn, chẳng thể không tiếp, bao gồm lẽ… chỉ có 1 mình con về nhà thôi.”

Trong lời nói của bà An đượm vẻ bế tắc : “Hôm nay bố của bé còn ao ước Tiểu Thần tới uống thuộc ông ấy vài bát … Nhưng vấn đề làm ăn của người sử dụng quan trọng hơn, Nhiên Nhiên, nhỏ nói với đái Thần, bảo nó để ý nhiều tới sức khỏe, chớ để bổ bệnh.”

“Vâng.”

An Nhiên khôn khéo trả lời, tiếp nối chờ khi bà An dặn dò vài ba chuyện phải chú ý xong, An Nhiên mới cúp máy, lần đầu tiên phát hiện, thì ra nói dối cũng là chuyện khổ sở như vậy .

Buổi trưa, An Nhiên quay trở lại nhà, bà An mang tạp dề đang bận rộn trong phòng bếp, còn ông nguyễn đức an thì vui vẻ thì thầm với An Nhiên, còn nắm ý đẩy chủ đề lên trên người Lạc Lãnh Thần .

Lúc trước An Nhiên và Lạc Lãnh Thần kết giao cũng là chính vì nguyện vọng của bố mẹ, nhưng mà thật sự bọn họ cũng chẳng phát âm gì về nhau. Ông An muốn con gái của mình gọi biết một ít về ông chồng mình, tuy nhiên ông lại không biết hiện nay làm đang là vượt trễ.

Ông An đến phòng phòng bếp giúp bà An, An Nhiên ngồi im trên ghế ngồi xem TV.

Một tin tức khiến cho cô chú ý, trên màn hình phóng đại một tờ hình , nữ giới cười thẹn thùng, nhưng mà nam thì hệt như hộ hoa sứ đưa ôm cô nàng vào trong ngực mình, quán triệt cô chịu đừng bất kỳ tổn thương như thế nào .

Nếu như thể người khác, An Nhiên sẽ cảm thấy đây trái là trai tài gái sắc , nhưng người bọn ông kia, lại chính là Lạc Lãnh Thần .

Lạc thiếu hụt vì bạn nữ mới có tác dụng hộ hoa sứ mang .

Đây là tiêu đề của thông tin .

Người đàn bà kia An Nhiên biết, là một minh tinh đang danh tiếng trên vô tuyến trong thời hạn gần đây, còn trước kia cô ta là 1 ngôi sao không tồn tại chút tên tuổi gì, chỉ là ngôi sao sáng hạng cha mà thôi.

Giọng nói phối vào đúng là giọng của nữ giới minh tinh kia khi phỏng vấn, giọng nói êm ả dịu dàng lại vùa dễ dàng nghe: “Vâng , lần này tôi có thể sắm vai diễn này đa phần là dựa vào Thần, nếu không tồn tại anh ấy luôn nỗ lực động viên tôi, tôi nghĩ tôi cũng biến thành không đã đạt được vai diễn thành công xuất sắc như vậy…”

An Nhiên tắt TV, ngẩn người đối diện với màn mình đen, dựa vào sức ảnh hưởng của nhì từ “Lạc thiếu”, anh ta mong nâng đỡ ai thành công, thì sao có thể không thành công xuất sắc được?