Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Relationship là gì


Bạn đang xem: In a relationship là gì

*

*

*

relationship

relationship /rileiʃnʃip/ danh từ mọt quan hệ, côn trùng contactthe relationship between the socialist countries is based on proletarian internationalism: quan lại hệ giữa những nước quả đât chủ nghĩa dựa vào cơ sở công ty nghĩa nước ngoài vô sản sự giao thiệplớn be in relationship with someone: đi lại giao thiệp với ai tình cực kỳ gần gũi, tình họ hàngthe relationship by blood: tình họ mặt hàng ruột thịtmối quan tiền hệentity relationship: mối quan hệ thực thểtemperature-entropy relationship: quan hệ nhiệt độ entropyworking relationship: quan hệ làm việcmối tương quanquan hệAND relationship: quan hệ tình dục ANDOR relationship: quan hệ nam nữ ORattribute relationship: quan hệ giới tính thuộc tínhbi-orthogonality relationship: quan tiền hệ tuy nhiên trực giaodose response relationship: tình dục độ nhạyempirical relationship: dục tình kinh nghiệmentity relationship: mối quan hệ thực thểentity relationship diagram: sơ trang bị quan hệ thực thểentropy-temperature relationship: quan hệ tình dục entropy-nhiệt độflood frequency relationship: dục tình tần suất-lưu lượng (lũ)geophysic relationship: quan hệ địa thứ lýhydraulic relationship: tình dục thủy lựchydrologic relationship: quan hệ tình dục thủy vănkeying relationship: sự quan liêu hệ thừa nhận phímlinear phase relationship: quan hệ giới tính pha con đường tínhlinear relationship: quan hệ tuyến đường tínhliquid limit bar linear shrinkage relationship: quan hệ nam nữ giữa giới hạn lỏng & co ngót tuyến đường tínhlogical relationship: quan hệ tình dục logicmonotonic relationship: quan tiền hệ đối kháng điệuoil-moisture-refrigerant relationship: quan hệ tình dục dầu-ẩm-môi hóa học lạnhparent-child relationship: quan hệ giới tính cha-conphase relationship: dục tình phaphysical relationship: quan liêu hệ trang bị lýpressure-temperature relationship: quan hệ stress-nhiệt độrainfall runoff relationship: tình dục mưa-dòng chảyrefrigerant-oil relationship: tình dục môi hóa học lạnh-dầurelationship between quantities: quan hệ trong những biếnrelationship between quantities: quan lại hệ trong số những đại lượngrelationship between variables: quan hệ giữa những biếnrelationship between variables: quan tiền hệ giữa những đại lượngrelationship type: kiểu quan hệstress-train relationship: quan hệ ứng suất-biến dạngstructure relationship: tình dục cấu trúctectonic relationship: quan hệ nam nữ kiến tạotemperature-entropy relationship: mối quan hệ nhiệt độ entropytemperature-time relationship: quan hệ giới tính nhiệt độ-thời gianthermodynamic relationship: quan hệ giới tính nhiệt cồn (lực) họctransport relationship: quan hệ vận tảivapour-pressure temperature relationship: dục tình nhiệt độ-stress hơiworking relationship: quan hệ làm việcsự liên hệsự phụ thuộcfunctional relationship: sự dựa dẫm hàmsự tương quanLĩnh vực: năng lượng điện lạnhhệ thứcKramers-Kronig relationship: hệ thức Kraemer-Kronigvolume-density relationship: hệ thức thể tích-mật độdose response relationshipliều lượngmối quan tiền hệline relationship: quan hệ ngành dọcsự quan liêu hệtemperature-time relationship: sự quan hệ nam nữ về nhiệt độ and thời giansự tương quanarms-length relationshipquan hệ bình thườngauthority-responsibility relationshipquan hệ quyền hành-trách nhiệmbenefit-lớn-cost relationshipquan hệ lợi ích-phí tổncontractual relationshipquan hệ hòa hợp đồngcooperative relationshipquan hệ thích hợp táccost estimating relationshipcông thức cầu tính giá tiền tổncurvilinear relationshiptương quan tiền khúc tuyếndebit-credit relationshipquan hệ vay-cho vaydebtor-creditor relationshipquan hệ con thiếu-chủ nợdebtor-creditor relationshipquan hệ vay-cho vayemployment relationshipquan hệ có tác dụng thuêfunctional relationshipquan hệ ngành ngang (trong quản lí trị)functional relationshipthể chế dục tình theo chức nănginverse relationshipmối liên hệ ngượclinear relationshipquan hệ đường tínhlinear relationshipquy hoạch con đường tínhlinear relationshiptương quan tuyến tínhparent-subsidiary relationshipquan hệ doanh nghiệp lớn mẹ-conrelationship bankingsự quản ngại trị bank (đc) riêng biệt hóarelationship by objectivequan hệ theo mục tiêu. Relationship managergiám đốc dục tình xã hộirelationship marketingtiếp thị quan lại hệrelationship promotioncổ cồn bán sản phẩm quan hệvolume -cost profit relationshipquan hệ số lượng -phí tổn -lợi nhuận o mọt quan hệ, sự contact


Xem thêm: Cách Dùng Vba Trong Excel 2010, Cách Sử Dụng Macro Và Vba Trong Microsoft Excel

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): relation, relations, relationship, relative, relate, related, unrelated, relatively


*


1 between people/groups/countries

ADJ. friendly, good, happy, harmonious, healthy, strong | broken, difficult, failed, fragile, poor, stormy, strained, troubled, uneasy | close, intense, intimate, special Britains special relationship with the US | enduring, lasting, long-standing, long-term, permanent, serious, stable, steady He was not married, but he was in a stable relationship. | brief, casual | family, human, interpersonal, one-lớn-one, personal | doctor-patient, parent-child, etc. | business, contractual, formal, marital, physical, power, professional, sexual, mạng xã hội, working | caring, love-hate, loving

VERB + RELATIONSHIP enjoy, have They enjoyed a close working relationship. The school has a very good relationship with the community. He had brief relationships with several women. | begin, build (up), develop, establish, foster Building strong relationships is essential. They established a relationship of trust. | cement, improve, strengthen | continue, maintain | handle, manage Hes not very good at handling personal relationships. | break off She broke off the relationship when she found out about his gambling. | destroy Lack of trust destroys many relationships.

RELATIONSHIP + VERB exist We want khủng improve the relationship that exists between the university với the town. | blossom, deepen, develop | flourish | work I tried everything béo make our relationship work. | continue, last | deteriorate, go wrong, worsen | break down, break up, fail

RELATIONSHIP + NOUN difficulties, problems | goals

PREP. in a/the ~ In normal human relationships there has béo be some give với take. At the moment he isnt in a relationship. | ~ among The focus is on relationships among European countries. | ~ between, ~ phệ their relationship bự each other | ~ with


PHRASES the breakdown of a relationship, a network/web of relationships

2 family connection

ADJ. blood, family, kin, kinship

PREP. in a/the ~ Some people think only about themselves, even in family relationships. | ~ between Whats the relationship between you cùng Tony? Hes my cousin. | ~ phệ What relationship are you khủng Pat?

3 connection between two or more things

ADJ. close Theres a close relationship between increased money supply và inflation. | direct | clear | complex | significant | true | particular | inverse, negative the inverse relationship between gas consumption và air temperature | positive | causal, dynamic, reciprocal | linear, spatial | economic, functional, legal | natural, organic | symbolic

VERB + RELATIONSHIP bear, have The fee bears little relationship mập the service provided. | examine, explore, look at, study His latest book examines the relationship between spatial awareness và mathematical ability. | discover, find They discovered a relationship between depression cùng lack of sunlight. | demonstrate, show | see, understand | stand in Women và men stand in a different relationship béo language.

PREP. in a/the ~ The different varieties of the language are in a dynamic relationship with each other. | ~ between I cant see the relationship between the figures với the diagram. | ~ khủng the relationship of a parasite lớn its host | ~ with

PHRASES the nature of the relationship

Từ điển WordNet

n.

a state of connectedness between people (especially an emotional connection)

he didnt want his wife to know of the relationship

a state involving mutual dealings between people or parties or countries

English Synonym và Antonym Dictionary

relationshipssyn.: family relationship human relationship kinship


Bài Viết: Relationship Là Gì Relationship tức là Gì Trong tiếng Anh

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Relationship Là Gì Relationship tức là Gì Trong giờ Anh