*

*

*

*

*

*
Tới khu vực bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Sắp Xếp Đựng Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm Nh&#x
E0; Bếp

16.000 đ -45 %
*
Tới khu vực bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Sắp Xếp Đựng Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm Nh&#x
E0; Bếp

16.000 đ -45 %
*
Tới nơi bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Sắp Xếp Đựng Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm Nh&#x
E0; Bếp

16.000 đ -45 %
*
Tới khu vực bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Sắp Xếp Đựng Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm Nh&#x
E0; Bếp

16.000 đ -45 %
*
giá bán Treo lắp thêm Sấy Tóc lắp Tường phong thái Bắc Âu giá chỉ Để lắp thêm Thổi giá bán Treo thu xếp Đồ phòng Tắm"> Tới chỗ bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Phong C&#x
E1;ch Bắc &#x
C2;u Gi&#x
E1; Để M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo Sắp Xếp Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm

19.000 đ -32 %
*
giá Treo máy Sấy Tóc lắp Tường phong cách Bắc Âu giá Để thứ Thổi giá chỉ Treo sắp xếp Đồ chống Tắm"> Tới địa điểm bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Phong C&#x
E1;ch Bắc &#x
C2;u Gi&#x
E1; Để M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo Sắp Xếp Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm

19.000 đ -32 %
*
giá bán Treo sản phẩm Sấy Tóc đính thêm Tường phong thái Bắc Âu giá bán Để lắp thêm Thổi giá Treo thu xếp Đồ chống Tắm"> Tới địa điểm bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Phong C&#x
E1;ch Bắc &#x
C2;u Gi&#x
E1; Để M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo Sắp Xếp Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm

19.000 đ -32 %
*
giá Treo vật dụng Sấy Tóc gắn Tường phong cách Bắc Âu giá bán Để thiết bị Thổi giá Treo bố trí Đồ chống Tắm"> Tới địa điểm bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Phong C&#x
E1;ch Bắc &#x
C2;u Gi&#x
E1; Để M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo Sắp Xếp Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm

19.000 đ -32 %
*
Tới nơi bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Oenon Thiết Kế Mới - Kệ Để Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm Cao Cấp D&#x
E1;n Tường

29.000 đ -36 %
*
Tới vị trí bán

Gi&#x
E1; treo m&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c, gi&#x
E1; đựng đồ trong nh&#x
E0; tắm kh&#x
F4;ng cần khoan đục - Trắng

35.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c OENON Tặng K&#x
E8;m Cốc Để Đồ Nh&#x
E0; Tắm Chất Liệu Nhựa ABS Lắp Đặt D&#x
E1;n Tường Kh&#x
F4;ng Cần Khoan V&#x
ED;t

25.000 đ -17 %
*
Tới khu vực bán

1 C&#x
E1;i Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Ph&#x
F2;ng Treo Gi&#x
E1; T&#x
F3;c M&#x
E1;y Bằng Phụ Nhựa Kiện Sấy Tắm Tắm Ph&#x
F2;ng Y3N1

23.000 đ -47 %
*
Tới nơi bán

1 C&#x
E1;i Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Ph&#x
F2;ng Treo Gi&#x
E1; T&#x
F3;c M&#x
E1;y Bằng Phụ Nhựa Kiện Sấy Tắm Tắm Ph&#x
F2;ng Y3N1

23.000 đ -47 %
*
Tới nơi bán

1 C&#x
E1;i Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Ph&#x
F2;ng Treo Gi&#x
E1; T&#x
F3;c M&#x
E1;y Bằng Phụ Nhựa Kiện Sấy Tắm Tắm Ph&#x
F2;ng Y3N1

23.000 đ -47 %
*
"> Tới nơi bán

Gi&#x
E1; Nhựa Để Đồ Nh&#x
E0; Tắm Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gi&#x
E1; Kệ Đựng Đồ Vệ Sinh vào Ph&#x
F2;ng Tắm < C&#x
F3; K&#x
E8;m Qu&#x
E0; Tặng>

26.300 đ -46 %
*
Tới khu vực bán

Blue Sakura Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Kệ Ph&#x
F2;ng Tắm Kh&#x
F4;ng Đục Lỗ Gi&#x
E1; Đựng Gi&#x
E1; Sắp Xếp M&#x
E1;y Thổi Th&#x
F4;ng Dụng Chống Nước Gi&#x
E1; Đựng

24.000 đ -41 %
*
Tới khu vực bán

Blue Sakura Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Kệ Ph&#x
F2;ng Tắm Kh&#x
F4;ng Đục Lỗ Gi&#x
E1; Đựng Gi&#x
E1; Sắp Xếp M&#x
E1;y Thổi Th&#x
F4;ng Dụng Chống Nước Gi&#x
E1; Đựng

24.000 đ -41 %
*
Tới nơi bán

Blue Sakura Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Kệ Ph&#x
F2;ng Tắm Kh&#x
F4;ng Đục Lỗ Gi&#x
E1; Đựng Gi&#x
E1; Sắp Xếp M&#x
E1;y Thổi Th&#x
F4;ng Dụng Chống Nước Gi&#x
E1; Đựng

24.000 đ -41 %
*
Tới địa điểm bán

1 C&#x
E1;i Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Tắm Tắm Sấy Treo Ph&#x
F2;ng Nhựa Bằng Gi&#x
E1; Phụ Kiện M&#x
E1;y T&#x
F3;c Ph&#x
F2;ng L3Y2

25.100 đ -45 %
*
Tới nơi bán

1 C&#x
E1;i Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Tắm Tắm Sấy Treo Ph&#x
F2;ng Nhựa Bằng Gi&#x
E1; Phụ Kiện M&#x
E1;y T&#x
F3;c Ph&#x
F2;ng L3Y2

25.100 đ -45 %
*
Tới nơi bán

1 C&#x
E1;i Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Tắm Tắm Sấy Treo Ph&#x
F2;ng Nhựa Bằng Gi&#x
E1; Phụ Kiện M&#x
E1;y T&#x
F3;c Ph&#x
F2;ng L3Y2

25.100 đ -45 %
*
"> Tới khu vực bán

Gi&#x
E1; Nhựa Để Đồ Nh&#x
E0; Tắm Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gi&#x
E1; Kệ Đựng Đồ Vệ Sinh vào Ph&#x
F2;ng Tắm < C&#x
F3; K&#x
E8;m Qu&#x
E0; Tặng>

27.900 đ -43 %
*
Tới nơi bán

Kệ Để M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Homenhome Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Tự D&#x
ED;nh Treo Tường Nh&#x
E0; Vệ Sinh Lazada
Mall

37.000 đ -71 %
*
Tới khu vực bán

Kệ Để M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Homenhome Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Tự D&#x
ED;nh Treo Tường Nh&#x
E0; Vệ Sinh Lazada
Mall

37.000 đ -71 %
*
Tới chỗ bán

Blue Sakura Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Tự D&#x
ED;nh Kệ Ph&#x
F2;ng Tắm Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy Kh&#x
F4; Th&#x
F4;ng Dụng

24.000 đ -41 %
*
Tới khu vực bán

Blue Sakura Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c S&#x
E1;ng Tạo Gi&#x
E1; Đựng Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm Kh&#x
F4;ng Đục Lỗ Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Th&#x
F4;ng Dụng Gắn Tường

24.000 đ -43 %
*
Tới địa điểm bán

Blue Sakura Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Tự D&#x
ED;nh Kệ Ph&#x
F2;ng Tắm Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy Kh&#x
F4; Th&#x
F4;ng Dụng

24.000 đ -41 %
*
Tới vị trí bán

Blue Sakura Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c S&#x
E1;ng Tạo Gi&#x
E1; Đựng Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm Kh&#x
F4;ng Đục Lỗ Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Th&#x
F4;ng Dụng Gắn Tường

24.000 đ -43 %
*
Tới nơi bán

Blue Sakura Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Tự D&#x
ED;nh Kệ Ph&#x
F2;ng Tắm Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gắn Tường Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy Kh&#x
F4; Th&#x
F4;ng Dụng

24.000 đ -41 %
*
Tới chỗ bán

Blue Sakura Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c S&#x
E1;ng Tạo Gi&#x
E1; Đựng Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm Kh&#x
F4;ng Đục Lỗ Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Th&#x
F4;ng Dụng Gắn Tường

24.000 đ -43 %
*
Tới địa điểm bán

Houseeker Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Tiện Dụng Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Treo Tường Ph&#x
F2;ng Tắm M&#x
F3;c Treo Xoắn Ốc Bằng Th&#x
E9;p Kh&#x
F4;ng Gỉ Kh&#x
F4;ng Cần Đục Lỗ

26.737 đ -49 %
*
Tới nơi bán

Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Sấy T&#x
F3;c Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Nh&#x
E0; Vệ Sinh Gi&#x
E1; Treo Tường Bằng Nhựa Gi&#x
E1; Treo M&#x
E1;y Thổi Kh&#x
ED; Phụ Kiện Đựng Đồ Ph&#x
F2;ng Tắm Gia Đ&#x
EC;nh

24.800 đ -49 %

Thông tin về giá chỉ treo vật dụng sấy tóc

*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; chất lượng m&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Panasonic: c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng?

Với đa dạng và phong phú các chủng loại, cùng nhiều cơ chế sấy tóc hiện tại đại, vật dụng sấy tóc panasonic có tới cho người dùng dòng sản phẩm quality với mức chi phí tốt.

Bạn đang xem: Giá treo máy sấy tóc

*

C&#x
F3; n&#x
EA;n mua m&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c mini?

*

4 mẹo gi&#x
FA;p bạn thiết lập m&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c gi&#x
E1; rẻ chất lượng tốt nhất

*

So s&#x
E1;nh M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Bluestone HDB-1821B vs M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Philips HP8102 - M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c gi&#x
E1; rẻ n&#x
E0;o được y&#x
EA;u th&#x
ED;ch hơn?

Cả hai một số loại máy sấy: sản phẩm công nghệ sấy tóc Bluestone HDB-1821B và Máy sấy tóc Philips HP8102 phần đông có tác dụng tự ngắt khi quá lạnh hoặc quá tải nên sẽ bình an cho người tiêu dùng và cũng hoàn toàn có thể tăng thêm tuổi thọ mang đến máy.
*

M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Philips HP8102 - M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c thương hiệu H&#x
E0; Lan gi&#x
E1; rẻ d&#x
E0;nh đến sinh vi&#x
EA;n

Máy sấy tóc Philips HP8102 có công suất 1100 W cùng với hai chế độ sấy tóc. đẳng cấp dáng của máy khá đẹp mắt với white color và color hồng sang trọng và thanh lịch. Đầu máy có phong cách thiết kế hẹp đề xuất tóc các bạn sẽ nhanh khô rộng và vấn đề tạo hình dạng tóc cũng thuận tiện hơn.

Xem thêm: Gái Làm Tiền Đà Nẵng - Gái Gọi Đà Nẵng Mới Xác Thực

*

M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Daewoo DWH-95 - M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c thương hiệu H&#x
*

So s&#x
E1;nh M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Philips HP8103 vs M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Bluestone HDB-1825W - M&#x
E1;y sấy tầm trung n&#x
E0;o đ&#x
E1;ng download hơn?

Hai cái máy sấy tóc Philips HP8103 vs máy sấy tóc Bluestone HDB-1825W không tồn tại quá nhiều sự biệt lập về giá thành cũng như những tính năng, bạn sẽ chọn sản phẩm công nghệ nào đây?
*

So s&#x
E1;nh M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Honey’s HO-HD 1001 vs M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Blacker SB-16-RW

Mùa đông đang đến và một cái máy sấy tóc chắc rằng là rất quan trọng cho chúng ta gái, duy nhất là các bạn có làn tóc dài và dày. Hãy thuộc so sánh, đánh giá 2 cái máy sấy tóc lắp thêm sấy tóc Honey’s HO-HD 1001 vs trang bị sấy tóc Blacker SB-16-RW nhé!
*

So s&#x
E1;nh M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Goldsun HD-GXD vs M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Aierkang AEK-306 - M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c gi&#x
E1; rẻ n&#x
E0;o tốt hơn?

Hai cái máy sấy: sản phẩm sấy tóc Aierkang AEK-306 với Máy sấy tóc Goldsun HD-GXD đầy đủ là thiết bị sấy tóc giá bán rẻ, hồ hết được phân phối tại trung hoa nên hoàn toàn có thể nói unique và ngân sách không vượt chênh lệch nhau.
*

5 m&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c tốt dưới 200.000 d&#x
E0;nh mang đến sinh vi&#x
EA;n

Máy sấy tóc là một trong những vật dụng thiết yếu thiếu, nhất là trong mùa đông lạnh giá này. Hãy cùng reviews 5 loại máy sấy tóc có giá dưới 200.000 cân xứng với các bạn sinh viên nhé!
*

So s&#x
E1;nh M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Panasonic EH-NE42-N645 vs M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Kangaroo KG622

Khi lựa chọn máy sấy tóc bạn sẽ chọn thiết bị của uy tín nào? Hãy thuộc so sánh reviews 2 cái máy sấy có công dụng làm non của nhị hãng khác nhau: Panasonic EH-NE42-N645 vs Kangaroo KG622 để xem đâu là cái máy mà bạn nên lựa lựa chọn nhé!
*

M&#x
E1;y sấy t&#x
F3;c Philips HP8115 - Thiết kế thời trang, gi&#x
E1; cả hợp l&#x
FD;

Với trang bị sấy tóc Philips HP8115 tóc bạn luôn được chăm lo và sấy khô hơn cả mong đợi.
Giá treo sản phẩm công nghệ sấy tóc Inox 304 ốp tường gạch men siêu dính - giá chỉ đỡ đồ vật sấy tóc Inox 304 dán tường - HOBBY MS2

Giá treo trang bị sấy tóc tiện nghi chỉ việc dán lên gạch men men vẫn lau khô, tương xứng cho những máy sấy tóc gia đình - vừa phần lớn máy sấy tóc hiệu suất

*

*

*

*

*

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Inox SUS304 xước
Keo dán đi kèm: 3M PE FOAMTải trọng tối đa 3kg /1 móc treo
Lưu ý chỉ dính lên gạch men, kính vẫn lâu thô - không dán bề mặt bụi bẩn
Keo chỉ sử dụng 1 lần trường hợp keo bị hư có thể cạo lợp 3M cũ ra tha keo new hoặc sử dụng keo Sealant fix
Bảo hành 12 tháng
Kiện hàng bao gồm một giá treo móc sấy tóc, 2 đinh ốc, keo dán dán 3MKích thước đưa ra tiết

*

*

*

Kiện hàng thực tiễn của giá chỉ treo thứ sấy tóc HOBBY MS2

*


Giá treo đồ vật sấy tóc Inox 304 dán tường gạch men khôn cùng dính - giá đỡ trang bị sấy tóc Inox 304 dán tường - HOBBY MS2


109,000₫
MUA NGAYGiao tận tay hoặc dìm ở cửa hàng
*

Miễn tổn phí giao hàng
Nhận hàng trong vòng 3 ngày