Các đề thi tuyển sinh của trường Nguyễn tất ThànhLuyện đề chuyên sâu theo “gu” của ngôi trường Nguyễn tất Thành

Ba chị em và những em học tập sinh rất có thể download đề thi hoặc đăng ký tài khoản trên hệ thống Apanda.vn để luyện ngay với miễn phí.

Bạn đang xem: Dđề tiếng anh lớp 6

1. Những đề thi tuyển sinh vào lớp 6 ngôi trường Nguyễn tất Thành

1.1. Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 Nguyễn tất Thành 2022 – 2023

Questions 1-13: Circle the letter A, B, C, or D to best complete the following sentences.

Example. My mom is a _______. She works in Bach Mai hospital.

A. TeacherB. FarmerC. DoctorD. Lawyer

Question 1. My grandparents live in the countryside, and I stay with _______ every summer.

A. theyB. ThemC. theirD. theirs

Question 2. My sister needs lớn go lớn the dentist. She has a _______

A. backacheB. stomach acheC. sore throatD. toothache

Question 3. When Galileo was eight, his family _______ lớn Florence.

A. movedB. movesC. is movingD. will more

Question 4. Let’s talk this _______ of milk. It’s cheaper.

A. bowlB. cartonC. kiloD. bar

Question 5. I haven’t got _______ pets, but my friend has got a rabbit.

A. someB. anyC. aD. much

Question 6. We will _______ a boat trip around the island tomorrow.

A. doB. goC. getD. take

Question 7. You learn about wars và events in the past in this subject. What subject is it?

A. HistoryB. EnglishC. MathsD. Art

Question 8. Excuse me! Where is the _______ room? I want to try these jeans on.

A. changeB. changesC. changingD. changed

Question 9. The opening ceremony of SEA GAMES 31 was ________ May 12th 2022.

A. onB. inC. atD. by

Question 10. The xanh pencil case is _______ the red one.

A. expensive thanC. more expensive than
B. more expensiveD. expensive

Question 11. I love swimming, and I go swimming three times _______ week.

A. AB. anC. theD. X

Question 12. Stand in line and wait for your _______ to get the ticket.

A. timeB. handC. ShareD. turn

Question 13. The first dinosaurs had short, fat legs & big heads, & they looked _______ very big lizards.

Xem thêm: Hình nền ghép ảnh đẹp nhất, cắt ghép ảnh xoá phông nền ảnh

A. sameB. likeC. similarD. As
Question 14-16: Circle the letter A, B, C, or D to best complete the following exchanges.

Question 14. Mai: _____________________

Jane: Excellent! Really good fun.

A. What was the festival like?C. What did you see at the festival?
B. Which festival vị you like?D. How did you know about the festival?

Question 15. Hoa: Don’t forget lớn tidy your room.

Nam: _______________________

A. Me too.C. Yes, please!
B. Ok, I won’t.D. Very often.
Question 16-17: Look at the advertisements & circle the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to lớn each question.

Question 16. When vị Adventure World shows end?

*

A. March 14thB. March 31stC. October 31stD. October 12th

Question 17. Which is true about the course?

*

A. The class starts at 9 o’clock every day.

B. Frank Martin is a student.

C. You learn lớn make coffee in the course.

D. The course costs 50 pounds.

Question 18: Read the message và circle the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the correct answer.

*

Why did Huong write this message?

A. to lớn tell Lan that the school piano doesn’t work

B. khổng lồ invite Lan to come khổng lồ her trang chủ on Saturday

C. to lớn ask Lan to let her practise on her piano

D. lớn remind Lan that the school is closed on Saturday

Question 19-21. Read the text anh circle the letter A, B, C or D to indicate the correct answer khổng lồ each question.

Forests can be found all around the world. There are many different plants and animals that use the forest as their home.

In the forest, small animals eat the fruits, nuts, mushrooms, and insects. Larger animals eat smaller animals. Other animals eat seeds và shrubs. Most animals are scared of humans, but they are never far away. An ant, bat, snake, deer, or turkey may hide among the leaves, sit in the trees or run on the ground.

Many different types of trees live in the forest. Trees drop their leaves during the fall to lớn save water on the floor of the forest. After the animals and plants die, their bodies break down. This makes the earth rich with nutrients.

Forests are fun places to lớn visit. A person who wants lớn see and hear the real sounds of the forest must sit quietly và listen with his or her eyes and ears.

Question 19. What is the text about?

A. AnimalsB. treesC. humansD. forests

Question 20. Which is NOT the food of small animals in the forest?

A. InsectsB. nutsC. turkeysD. fruits

Question 21. Which sound can you hear in the forest?

A. birds singing in the treesC. cars running on the ground
B. waves crashing on the rocksD. somebody playing the piano
Question 22-24. Read the following text.

Do you want lớn help other people but think you are too young? There are many opportunities for kids lượt thích you to do this. Some activities may seem small, but they make other people happy.

One activity you can bởi vì is lớn make greeting cards for people in a retirement home. You can brighten their day with a cheerful card. You can also visit them và read your card to them. You can read your favorite book to lớn them, or play a thẻ game.

Another group of people you can help is children in hospitals. You can visit a hospital và play board games with them. You might want khổng lồ read picture books to lớn the younger children, or give them some of your toys.

There are many things you can do to make someone’s day brighter. You don’t need money or a lot of skills. You can make a big difference in a person’s life just by being willing to lớn spend some of your time.

Fill each blank in the following sentences with ONE word from the text.

You can bring happiness to lớn other people by doing (22) __________________ things.

Some activities you can vị are making greeting cards, reading your favorite books or playing games with old people in retirement homes or kids in (23) _______________

One thing you need to lớn help other people is your (24) ______________, not your money or skills.

Question 25. The following sentence has ONE word that is not correct. The correct word has the same pronunciation as the wrong one. Write the correct word in the box.

The children are collecting would for the campfire.

*

Question 26. Write your answer khổng lồ the following question in about 30-50 words.

Your primary school years are over. What was your happiest day at primary school?.

Ngày thi chuyển cấp của học sinh lớp 6 đang cận kề. Ở thời gian này, chắc hẳn các bé đã được tích trữ đủ các kiến thức tiếng Anh trọng tâm cho kỳ thi trên trường học. Tuy nhiên, gần như tiết học trên lớp rất có thể không đầy đủ để vấn đề ôn luyện của nhỏ đạt tác dụng tối ưu. Bởi vì thế, ba người mẹ cần cung ứng con luyện tập thêm tận nhà với những bộ đề thi thử nhằm giúp con có thể làm thân quen với đề thi và trở yêu cầu tự tin hơn.

Để dễ dàng hơn đến ba chị em trong việc sát cánh đồng hành cùng con, sau đây, chuyenly.edu.vn xin gửi đến ba bà mẹ tuyển tập bộ đề thi giờ đồng hồ Anh vào lớp 6 cùng với đáp án chi tiết giúp ba mẹ rất có thể hỗ trợ con ôn luyện hiệu quả. Mời quý phụ huynh cùng đón xem.

*
Tuyển tập cỗ đề thi tiếng Anh vào lớp 6

1. Tuyển tập bộ đề thi giờ đồng hồ Anh vào lớp 6 (kèm đáp án)

Bộ đề tiếng Anh vào lớp 6 bao hàm các dạng bài xích tập thịnh hành trải nhiều năm theo những chuyên đề ngữ pháp trường đoản cú cơ bản đến nâng cao, giúp các con ôn tập để sẵn sàng cho kỳ thi chuyển cung cấp vào lớp 6 hiệu quả. Dưới đó là một số đề thi mà tía mẹ rất có thể tham khảo:

2. Lưu ý khi giúp bé ôn thi giờ đồng hồ Anh vào lớp 6 hiệu quả

Tiếng Anh tiểu học tập trải dài theo không ít chủ đề không giống nhau, vị vậy rất cực nhọc để các con rất có thể tự học tất cả một mình. Vậy phụ huynh bắt buộc làm gì để giúp đỡ con ôn luyện thiệt tốt? Sau đây là một số điều mà ba người mẹ cần lưu ý để giúp những con ôn thi giờ Anh vào lớp 6 công dụng và đạt điểm cao trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

2.1. Ôn luyện từ vựng

Ôn luyện từ bỏ vựng để gia công đề thi giờ đồng hồ Anh vào lớp 6

Từ vựng trong những đề thi chuyển cung cấp vào lớp 6 thường xoay quanh mọi chủ đề cơ bạn dạng và thông dụng như gia đình, đồ gia dụng ăn, thức uống, nghề nghiệp, địa điểm, đụng vật, môi trường… cha mẹ hoàn toàn có thể giúp con chia nhỏ tuổi danh sách từ bỏ vựng buộc phải học thành từng nhóm theo những chủ đề, tiếp đến sắp xếp bọn chúng theo các bộ flashcard, hoặc yêu thương cầu bé ghi chép các lần nhằm ghi nhớ mặt chữ tốt hơn. Điều này giúp nhỏ tiếp thu cùng ghi nhớ hiệu quả, đồng thời rất có thể dễ dàng ôn tập khi cần.

Có thể bạn quan tâm: Tổng đúng theo 100+ từ bỏ vựng tiếng Anh tiểu học tập theo chủ thể kèm hình ảnh, bài tập

2.2. Tổng vừa lòng lại ngữ pháp

Lưu ý để ôn thi giờ đồng hồ Anh vào lớp 6 hiệu quả

Trong đề thi tiếng Anh vào lớp 6 thường có các chủ điểm ngữ pháp cơ phiên bản như sau:

Các tình huống trong tiếp xúc thường gặp: kính chào hỏi, chỉ đường, giá cả, nói về thời gian, khen ngợi và chúc mừng.Giới từ bỏ chỉ thời gian; giới tự chỉ nơi chốn.Các kết cấu câu cơ bản.Các kết cấu thường gặp: “Would like; there is/ are; too, enough; Be/ look/ taste/ sound/ feel/ smell like”.

Để cung ứng con ôn luyện các điểm ngữ pháp này, quanh đó cách luyện tập trên chứng từ thi tương đối khô khan, ba mẹ rất có thể tìm phát âm và gợi ý cho con áp dụng trong giao tiếp hằng ngày. Việc thường xuyên vận dụng đúng đắn các cấu tạo trên vào giao tiếp để giúp đỡ con sinh ra thói quen để câu giờ Anh, dựa vào đó có thể tiếp thu kỹ năng và kiến thức một cách tự nhiên nhất.

2.3. Thuần thục các dạng bài bác tập

Lưu ý để ôn thi giờ đồng hồ Anh vào lớp 6 hiệu quả

Để giúp bé làm quen, không dừng lại ở đó là thành thạo các dạng bài bác thi giờ đồng hồ Anh chuyển cấp cho vào lớp 6, ba mẹ cần phía dẫn con ôn luyện và thực hành thường xuyên những dạng bài xích tập rất có thể xuất hiện trong đề thi. Dưới đó là một số dạng bài thông dụng mà bố mẹ có thể tham khảo:

Sắp xếp lại câu
Bài tập vạc âm
Tìm lỗi không nên trong câu
Trắc nghiệm xong xuôi câu
Đặt câu hỏi dựa vào tự gợi ýViết lại câu sao cho ý nghĩa sâu sắc của câu không vắt đổi
Viết lại câu nhờ vào từ gợi ýBài tập vạc âm “ed”Bài tập phát âm hiểu giờ Anh (điền vào nơi trống trong khúc văn hoặc trả lời thắc mắc cuối bài)

Ba mẹ hoàn toàn có thể cho con luyện tập trước từng dạng bài một, tiếp nối hướng dẫn bé làm những dạng phối kết hợp khi bé đã thành thạo.

Có thể nói, đó là giai đoạn khá rầu rĩ với bé khi nhỏ chỉ có tác dụng đề trên giấy tờ mà không có sự phối kết hợp của ngẫu nhiên hình thức vui chơi nào khác. Để giải quyết vấn đề này, ba mẹ rất có thể hỗ trợ con sắp xếp lịch rèn luyện tại nhà thắt chặt và cố định theo ngày (ví dụ: từ 7-8 giờ về tối thứ 3-5-7), đồng thời “treo thưởng” khi nhỏ tuân thủ giỏi và có tác dụng bài công dụng (ví dụ: cho con chơi game/ xem phim 1 tiếng sau khoản thời gian học xong). Phương thức này sẽ giúp đỡ trẻ hứng thú hơn với việc ôn luyện mỗi ngày và giúp bài toán học đạt unique tối ưu.

3. Bài tập luyện thi giờ đồng hồ Anh vào lớp 6

Trong phần này, chuyenly.edu.vn đã tổng hợp các bài luyện tập thi giờ đồng hồ Anh vào lớp 6, bao gồm các dạng bài xích thường chạm chán xoay quanh đa số chủ đề từ bỏ vựng và điểm ngữ pháp trọng tâm, bám sát đít đề thi minh họa của các trường ngôi trường chuyên, ngôi trường điểm để ba mẹ có thể hỗ trợ các con trong quy trình ôn luyện trên nhà. Mời ba người mẹ cùng tham khảo.