Động từ khuyết thiếu thốn (Modal Verbs) là giữa những phạm trù ngữ pháp tiếng Anh quan liêu trọng. Bài viết này vẫn giúp các bạn tổng hợp và và thuận tiện nắm vững những công thức tương tự như cách sử dụng của chúng.

Bạn đang xem: Động từ khuyết thiếu (modal verbs) là gì? cách sử dụng đúng


Modal verbs là gì?

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) nằm trong nhóm rượu cồn từ tuy nhiên không chỉ hành động mà chỉ xẻ nghĩa mang lại động từ chủ yếu (đứng sau động từ khuyết thiếu).Các cồn từ khuyết thiếu hụt là: WILL, WOULD, CAN, COULD, MAY, MIGHT, SHOULD, MUST, OUGHT TO

 Một số vấn đề cần lưu ý:

Không yêu cầu chia hễ từ. Ví dụ: She can (không đề nghị SHE CANS)Không tất cả dạng nguyên thể. Ví dụ: chưa phải TO MUSTĐộng từ theo sau là dạng nguyên thể, không tồn tại “to”. Ví dụ: I can sing (không buộc phải I CAN to SING)

*

Các một số loại động từ khuyết thiếu thốn và giải pháp sử dụng

Một số các modal verb hay cần sử dụng nhất, được anh ngữ Ms Hoa liệt kê tiếp sau đây cùng với các sử dụng cùng ví dụ trong thực tiễn nhé.

Can - Can’t: hoàn toàn có thể - không thể

➟ diễn đạt khả năng xẩy ra của một vật/ một sự việc trong bây giờ hoặc tương lai. Đây là khả năng chủ quan, do bản năng người/ thiết bị đó có

Ví dụ:

She can sing very well.They can see through the walls

 

Could - couldn’t: rất có thể - ko thể

➟ biểu đạt khả năng xẩy ra trong thừa khứ. Đây là dạng quá khứ của “can”

Ví dụ:

My brother could ride his xe đạp when he was very small.

Chú ý

- Can và Could được sử dụng trong câu đề nghị, yêu cầu hoặc xin phép.

Ví dụ:

Can you give me a lift, please? (Bạn hoàn toàn có thể cho tôi đi nhờ được không?)Could you please help me lift this box? (Bạn rất có thể giúp tôi nhấc chiếc hộp này lên được không?)

- “Can” hoặc “could” có thể được thay thế sửa chữa bằng “be able to”

Ví dụ:

He is able lớn give a speech in front of local people. (Anh ấy có thể phát biểu trước bạn dân địa phương).They were able lớn pass the exams because they tried a lot. (Họ đã hoàn toàn có thể vượt qua kì thi bởi vì họ đang rất vậy gắng.)

- “Could” với tình thái lịch lãm hơn “Can”

 

Must - mustn’t: bắt buộc - ko được

➟ mô tả một yêu cầu bắt buộc phải làm cái gi (hoặc cấm đoán làm gì) ở bây giờ hoặc tương lai, mang nghĩa nhà quan.

Ví dụ:

I must get up early this morning. (Sáng ni tôi đề nghị dậy sớm)

Chú ý: 

- “Have to” có thể thay cầm cố “must” khi diễn tả một điều bắt buộc, hoặc phần nhiều quy định mang ý nghĩa khách quan, quy định

Ví dụ:

I had khổng lồ get up early yesterday. (Hôm qua tôi đề nghị dậy sớm.)Students have to wear uniform to school. (Sinh viên cần mặc đồng phục mang đến trường)

- dùng “can’t have PII” khi đoán một hành vi trong quá khứ ở dạng che định.

Ví dụ:

She was with me all day. She can’t have been there. (Cô ấy đang ở chúng tôi cả ngày, cô ấy quan trọng ở đó)

*

Sơ đồ bốn duy áp dụng modal verbs

May - Might: gồm lẽ, hoàn toàn có thể (khả năng thấp)

May: diễn đạt những hành động có thể xảy ra ở hiện tại

Might: diễn đạt những hành động rất có thể xảy ra làm việc quá khứ 

Ví dụ:

He might have got a car accident. (Anh ta có lẽ đã bị tai nạn)

Chú ý: “May” cùng “might” được dùng trong câu xin phép. Mặc dù nhiên, “may” hay được dùng trong lời nói hàng ngày, “might” thường được sử dụng trong câu con gián tiếp.

Ví dụ:

May I use this computer? (Em dùng máy tính này được ko ạ?)I wonder (that) whether they might complete the test or not. (Tôi do dự liệu chúng ta đã chấm dứt bài khám nghiệm hay chưa)

 

Will - won’t: sẽ - đang không

➟ biểu đạt một hành vi xảy ra trong tương lai, thường xuyên là một hành động không chắc chắn chắn, diễn ra tại thời điểm nói. (Tương lai đơn)

Ví dụ:

I promise I complete all on-going projects before the kết thúc of the month. (Tôi hẹn sẽ kết thúc các dự án công trình đang sẽ dở trước cuối tháng.)

Chú ý: “Will” còn được sử dụng trong lời mời, đề nghị, yêu cầu.

Ví dụ: 

Will you join with us? (Bạn đang tham gia với shop chúng tôi chứ?

 

Would

➟ diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ (hoặc đưa định một hành động xảy ra trong vượt khứ).

Ví dụ: 

She would be very happy if I gave her a bunch of flowers. 

Chú ý: Would được sử dụng để miêu tả lời mời.

Ví dụ:

Would you like a cup of coffee? (Bạn cần sử dụng 1 bóc cà phê nhé?)

 

Should - Ought to: nên

➟ Should: đưa ra lời khuyên dìu dịu hoặc suy đoán ai đó cần làm gì

➟ Ought to: giới thiệu lời răn dạy (mang tính nghiền buộc hơn)

Ví dụ:

You look so tired! You should go lớn bed early (Trông bạn căng thẳng mệt mỏi quá. Chúng ta nên nghỉ ngơi đi)You ought not to lớn eat candy at night

 

Luyện tập

Exercise 1: chọn trợ động từ phù hợp để điền vào địa điểm trống.

Can – could – should – would – must– will – have lớn – ought to

1. If Susan said it, it ---- be true. She never lies.

2. When I was younger, I ---- run very fast.

3. I ---- rather stay at home than go out and have dinner at a restaurant.

4. Hiking the trail to lớn the peak ---- be dangerous if you are not well prepared.

5. If Sue wants lớn buy a oto this summer, she ---- get a part-time job.

6. Employees ---- take part in an evaluation at least twice a year.

7. You ---- buy a travel guide before going to lớn a new country.

8. ---- you be able to lớn attend the seminar tomorrow at 9?

Exercise 2: Chọn giải pháp đúng

1. You ---- disturb him while he is working.

A. Shouldn’t B. Needn’t C. Couldn’t D. Don’t have to

2. Jenny’s engagement ring is enormous! It ---- have cost a fortune.

Xem thêm: Cách Dùng Thuốc Trị Sẹo Dermatix Ultra Có Tốt Không? Cách Sử Dụng Hiệu Quả

A. Might B. Must C. Will D. Ought to

3. ---- you hand me that pair of scissors, please?

A. May B. Will C. Shall D. Should

4. When I first came lớn England, I ---- English, but I ---- it.

A. Can read; can’t speak C. Could read; couldn’t speak

B. Can read; couldn’t speak D. Could read; can’t speak

5. You ---- ring the bell; I have a key.

A. May not B. Mustn’t C. Shouldn’t D. Needn’t

6. The swimmer was very tired, but he ---- the shore before he collapsed.

A. Was able to reach B. Can reach C. Could reach D. Has reached

7. He was very lucky when he fell out the ladder. He ---- himself.

A. Must have hurt B. Should have hurt

C. Could have hurt D. Will have hurt

8. David came without his book. He ---- it.

A. Might have lost B. Should have lost

C. Would have lost D. Will have lost

Exercise 3: tìm lỗi sai trong những câu dưới đây và sửa

1. James and Sarah were so sad because they wasn’t able to go lớn their cousin’s wedding.

2. The students can’t understand the instructions for the kiểm tra yesterday, so many of them failed.

3. You must tired after working so hard.

4. My mother would scold me if I don’t go back on time.

5. I don’t know why I’m so tired these days. I might been working too hard.

5. She haven’t able lớn sleep well recently.

6. I must work overtime last Saturday & Sunday.

7. I think you must try to lớn relax more.

8. Could you telling me how lớn get lớn the bank?

Đáp án

Exercise 1

1. If Susan said it, it must be true. She never lies.

2. When I was younger, I could run very fast.

3. I would rather stay at trang chủ than go out and have dinner at a restaurant.

4. Hiking the trail khổng lồ the peak can be dangerous if you are not well prepared.

5. If Sue wants lớn buy a oto this summer, she ought to get a part-time job.

6. Employees have to take part in an evaluation at least twice a year.

7. You should buy a travel guide before going lớn a new country.

8. Will you be able to attend the seminar tomorrow at 9?

Exercise 2

1. A

2. B

3. B

4. C

5. D

6. A

7. C

8. A

Exercise 3

1. Wasn’t --> weren’t

2. Can’t --> couldn’t

3. Tired --> be tired

4. Would --> will

5. Been --> be

6. Must --> had to

7. Must --> should

8. Telling --> tell

Hi vọng rằng các chia sẻ bên trên sẽ giúp các em củng cầm cố được loài kiến thức đặc trưng về modal verbs. Và hiểu rõ rằng động từ bỏ khuyết thiếu (khiếm khuyết) là một phần cực kì đặc biệt trong những bài thi TOEIC, bắt buộc hãy chăm chú khi thực hiện modal verbs nhé.