Excel mang lại chuyenly.edu.vn 365 Excel mang đến chuyenly.edu.vn 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bạn sử dụng hàm SUMIF nhằm tính tổng những giá trị vào một phạm vi đáp ứng nhu cầu tiêu chí mà các bạn xác định. Ví dụ: mang sử vào một cột chứa những số, các bạn chỉ muốn tính tổng đầy đủ giá trị lớn hơn 5. Bạn cũng có thể sử dụng bí quyết sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, chúng ta cũng có thể áp dụng tiêu chí cho một phạm vi, rồi tính tổng các giá trị khớp ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: cách làm =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng những giá trị trong phạm vi C2:C5, trong đó các ô tương ứng ở phạm vi B2:B5 bởi "John".

Bạn đang xem: Cách dùng hàm sumif trong excel


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về công dụng không đúng chuẩn khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài ra hơn 255 ký tự hoặc với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF tất cả các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô vào mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng giỏi tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn hoàn toàn có thể chứa những ngày ở format Excel tiêu chuẩn (ví dụ mặt dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Ký tự đại diện có thể được bao gồm - lốt chấm hỏi (?) nhằm khớp với bất kỳ ký tự 1-1 nào, lốt sao (*) để khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một vết chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy gõ dấu té (~) trước cam kết tự.

Ví dụ: tiêu chí rất có thể được biểu thị là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, ko cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định vào đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định vào đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range nên tất cả cùng kích cỡ và ngoài mặt với dải ô. Ví như không, hiệu suất rất có thể bị tác động và phương pháp sẽ tính tổng một phạm vi ô ban đầu với ô thứ nhất trong sum_range nhưng tất cả cùng kích thước với phạm vi. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được tính tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, thừa nhận F2 và tiếp nối nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Giá trị không cử động sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn $160.000.

Xem thêm: Cách Tải File Trên Google Chrome Siêu Nhanh Không Cần Cài Thêm Idm

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng các giá trị tài sản to hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho các giá trị gia tài bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn giá trị trên C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và kế tiếp nhấn Enter. Ví như cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng doanh thu của cục bộ thực phẩm trong team "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lệch giá của cục bộ thực phẩm trong team "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng lệch giá của toàn bộ thực phẩm tất cả tên hoàn thành là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của toàn thể thực phẩm không nằm trong nhóm nào.

$400

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

*

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Hàm SUMIFS cộng toàn bộ các tham đối thỏa mãn nhu cầu nhiều tiêu chuẩn

Hàm SUMSQ cộng nhiều giá trị sau khoản thời gian thực hiện phép toán bình phương bên trên mỗi giá trị đó