Nếu cấu trúc Used khổng lồ chỉ hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ nhưng không thể tiếp diễn ở hiện tại nữa thì Be used to cùng Get used to lớn nhấn mạnh tính chất của một thói quen, gồm thể bắt đầu từ trước cùng vẫn còn kéo dãn dài đến nay.

Bạn đang xem: Cách dùng would và used to

1. Cấu trúc BE USED to lớn (Đã thân quen với)

1.1. Cấu trúc:Be used khổng lồ + V-ing/ Noun (trong cấu trúc này, used là một trong tính từ và to là 1 trong những giới từ)

1.2. Giải pháp dùng

Để diễn tả ý nghĩa rằng bạn đã từng có tác dụng 1 việc gì đó nhiều lần, đã rất gồm kinh nghiệm với việc này rồi và không hề lạ lẫm hoặc gặp nặng nề khăn với việc này nữa.

Ví dụ:

I am used khổng lồ getting up lately in the morning.She didn"t complain about the noise nextdoor. She was used to it.

Nghĩa ngược lại của be used khổng lồ là be NOT used to: xa lạ với, chưa quen với

Ví dụ:

I am not used to the new system in the factory yet.

2. Cấu trúc to GET USED TO(Dần thân quen với)

2.1. Cấu trúc: Get used to + V-ing/ noun

2.2. Cách dùng

Được sử dụng để nhấn mạnh nội dung của cấu trúc này là việc dần quen với 1 vấn đề/sự việc như thế nào đó

Ví dụ:

He got used to American food.I"ve just started my new job & I"m still gettingused toworking night shifts.

*

Ảnh: test English

3. Cách dùngUsed lớn (đã từng)

3.1. Cấu trúc:Used to lớn + động từ nguyên thể

3.2. Giải pháp dùng

Used khổng lồ được sử dụng để chỉ thói quen trong quá khứ và không được gia hạn trong hiện tại.

Ví dụ:

We used to lớn live in bầu Binh when I as a child.I used khổng lồ walk khổng lồ work when I was younger.

Used to được sử dụng để thể hiện tình trạng trong thừa khứ (thường sử dụng ở quá khứ đơn) nhưng không thể tồn tại nữa được thể hiện bằng những động từ biểu hiện trạng thái sau: Have, believe, know cùng like.

Ví dụ:

I used khổng lồ like The Men but now I never listen khổng lồ them.She used khổng lồ have long hair but nowadays this hair is very short.

4. Phân biệtUsed to + Verb với Beused to lớn + Danh từ/V-ing

Used tochỉ hành động, tình huống trong quá khứ không thể tiếp diễn hoặc không hề đúng nữa.

Xem thêm: Các Bước Dưỡng Da Cơ Bản, Người Lười Nhất Cũng Thực Hiện Được

Với used to, hành động luôn trong thừa khứ.

Theo sau nó làđộng từ nguyên thể không tồn tại "to".

Ví dụ:

Sheused tosing in a choir, but she gave it up.(Cô ấy đã hát nhưng giờ thì không)

Be used to nghĩa là "quen, quen thuộc thuộc với".

Nó gồm thể chỉ hành động/sự việc trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Theo sau beused lớn là cụm danh từ,đại từ tuyệt V-ing.

Ví dụ:

I work in a hospital, so I’musedtolong hours.(quen với giờ làm việc lâu năm - cụm danh từ)She lives in a very small village & hates traffic. She’snotused toit. (đại từ)He was a salesman, so hewas used totravelling up and down the country.(quen với việc di chuyển - V-ing)

Ta cũng có thể cần sử dụng get used lớn (nhấn mạnh tới việc đang dần quen) cùng become used lớn trong văn phong trang trọng, lịch thiệp.

Ví dụ:

University is very different from school, but don’t worry. You’ll soongetusedtoit.(hoặc trang trọng hơn,You’ll soon become used to it.)

5. Phân biệtUsed to +động từ nguyên thể không "to" vớiWould +động từ nguyên thể ko "to"

Ta tất cả thể dùngused tohoặc wouldđể nói về kinh nghiệm trong thừa khứ.

Khi dùng cả hai,used to lớn sẽ mởđầu, sauđó tới loạt sự việc/hành động sử dụng vớiwould.

Ví dụ:

When we were kids, weused toinvent amazing games. Wewouldimagine we were the government và wewouldmake crazy laws that everyone had lớn obey.

Used to, chứ ko phảiwould, bao gồm thể mô tả một trạng thái, tình huống không thể đúng nữa.

Ví dụ: