Các đại từ quan hệ Who, Whom và Whose được sử dụng tương đối nhiều trong giờ đồng hồ anh, mặc dù còn đa số chúng ta chưa biệt lập được sự khác hoàn toàn giữa giải pháp dùng who, whom và whose


Các đại từ dục tình Who, Whom với Whose là gì, được sử dụng như vậy nào? làm sao để phân minh được cách dùng who, whom và whose chính là nội dung của bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng who whom và whose


I. Giải pháp dùng WHO, WHOM với WHOSE

1. Phương pháp dùng Who

- Who được dùng như hình thức công ty từ khi từ đứng trước của nó là chủ ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The man who spoke lớn you, is my father

Người lũ ông (người mà) đã nói chuyện với anh là cha tôi

The girls who serve in the shop are the owner"s daughters

Những cô nàng (mà họ) giúp vấn đề ở của hàng là phụ nữ ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn luôn là động từ Verb

2. Giải pháp dùng Whom

- Whom được dùng như hình thức vấp ngã túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bọn ông, bạn mà anh chạm mặt là phụ vương tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô bé mà anh thấy là những chị họ tôi

- trong văn nói bạn ta hay được sử dụng who hoặc that ráng cho whom, hoặc phổ thông không dừng lại ở đó bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

- vào trường vừa lòng whom làm từ ngã túc cho một giới từ, khi viết ta để giới từ bỏ trước whom, lúc nói bốn để giới tự sau cùng, còn whom được sửa chữa bằng that hoặc quăng quật hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man to whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại từ Subject

3. Cách dùng Whose

- Whose được dùng như bề ngoài sở hữu cách khi từ đứng trước là nhà ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người có nhà của họ bị thiệt hại sẽ tiến hành bồi thường

* Chú ý: Sau Whose là danh tự Noun, danh từ lép vế whose không lúc nào có mạo từ.

II. Sáng tỏ WHO, WHOM và WHOSE

1. Phân biệt phương pháp dùng Who và Whose

- Sau who luôn luôn là rượu cồn từ còn sau whose đề xuất là danh từ

 ...N (person) + WHO + V + O

 ...N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

+ Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người thiếu phụ giúp bạn là thầy giáo dạy tiếng anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người lũ ông có nam nhi học cùng lớp tôi là 1 trong bác sĩ

2. Phân biệt cách dùng Who và Whom

- Who làm công ty từ vào mệnh đề quan tiền hệ và thay thế cho danh từ chỉ người.

 ...N (person) + WHO + V + O

- Whom làm túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan lại hệ và thay rứa cho danh tự chỉ người.

 ...N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn tất cả biết cậu bé xíu mà mẹ cậu ấy là một trong y tá?

III. Bài xích tập về cách dùng Who, Whom với Whose

Bài 1: dứt câu với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I like is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người bầy ông mà con trai cuả ông ta là bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn bao gồm biết người đàn bà mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà nhưng cưả cuả nó màu xoàn là nhà cuả tôi

4) The girl whom I like is you

 Cô gái nhưng mà tôi thích hợp là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whom.

1) We are talking to lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking lớn some peasants whom we will help.

 Chúng tôi rỉ tai với vài fan nông dân (những fan mà) chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to lớn study hard.

 Các em học viên (những em mà) trước đó lười học tập giờ đang thay gắng siêng năng học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh cạnh bên đã bắt giữ lại người đàn ông (người mà) có không ít người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

Xem thêm: Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng acb quận 1, chi nhánh acb ở quận 1 hồ chí minh

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh tráo ví của tôi.

Bài 3: xong xuôi câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ gần kề hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ tín đồ mà tất cả thanh tìm dài đã biết thành đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những nhà khoa học những người dân mà đang nghiên cứu bộ máy mới vẫn qua đời.

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to lớn demolish the tower.

Các đại từ quan hệ nam nữ Whose, Who, Whom cùng Who’s được sử dụng không ít trong giờ Anh, đặc trưng hay mở ra trong những kì thi.

Vì vậy, từ bây giờ chuyenly.edu.vn sẽ chia sẽ cho bạn cách dùng và sáng tỏ whose, who, whom, who’s dễ nhớ nhất, kiêng nhầm lẫn.


1. Phương pháp dùng whose, who, whom, who’s trong tiếng Anh2. Phân minh whose và who, whom, who’s trong giờ đồng hồ Anh3. Bài xích tập ứng dụng

1. Giải pháp dùng whose, who, whom, who’s trong giờ đồng hồ Anh

1.1. Giải pháp dùng Who

Who đượcdùng nhưhình thức chủ từ lúc từ đứng trước của nó làchủ ngữchỉ người

*
*
*
*
*
*
Phân biệt bí quyết dùng who cùng whom

Wholàmchủ từtrong mệnh đề quan liêu hệ, dùng để thay cố gắng cho danh từ bỏ chỉ người.

…N (chỉ người) + Who + V + O

Whomcó sứ mệnh làmtúc từcho đụng từ trong mệnh đề quan tiền hệ, sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người.

…N (chỉ người) + Whom + S + V

Ví dụ:

Mike told me about the womanwho ishis friend.(Mike nói cùng với tôi về người thiếu phụ là bạn của anh ấy.)Does he know his girlfriendwhose fatheris a CEO?(Anh ta có biết nữ giới của mình có bố là CEO không?)

Phân biệt bí quyết dùng whose cùng who’s

Whoselà trường đoản cú chỉ thiết lập đượcsử dụng trong thắc mắc hay mệnh đề quan hệ

Who’scũng sử dụng trong câu hỏi nhưng làdạng thu gọn gàng của Who has hoặc Who is

Ví dụ:

She’s a girlwhoseplan is perfect.(Cô ấy là một cô bé có kế hoạch hoàn hảo.)Who’sthe one who helps you with your homework? –Thu gọn củaWho is(Ai là người khiến cho bạn làm bài xích tập?)

3. Bài bác tập ứng dụng

Bài tập 1 : Điền whose với who, whom, who’s để ngừng câu sau:

This is the girl ………… is my friend.The house ………… doors are yellow is mine
Do you know the man ………… name is Mike?
The girl ………… I like is you…………been khổng lồ Ha Noi?

Bài tập 2: ngừng câu với Who hoặc Whom.

We are talking lớn some peasants_____ we will help.The pupils _____ were lazy in the past are trying khổng lồ study hard.The police arrested the man_____ many people admire.The thief _____ I scolded stole my wallet.Bài tập 3: chấm dứt câu với Who hoặc Whose.They will kill the people _____ participate in the trip.The knight _____swords are long have been defeated.The scientists _____ are researching a new machine have died.They have destroyed the terrorists_____ plan is to lớn demolish the tower.

Đáp án:

Bài tập 1Who
Whose
Whose
Whom
Who’s
Bài tập 2Whom: We are talking khổng lồ some peasantswhomwe will help.Chúng tôi thì thầm với vài fan nông dân (những fan mà) shop chúng tôi sẽ giúp.Who: The pupilswhowere lazy in the past are trying lớn study hard.Các em học sinh (những em mà) trước đó lười học giờ đang rứa gắng chịu khó học.Whom:The police arrested the manwhommany people admire.Cảnh gần kề đã bắt giữ lại người lũ ông (người mà) có khá nhiều người thần tượng.Whom:The thiefwhomI scolded stole my wallet.Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh cắp ví của tôi
Bài tập 3Who:They will kill the peoplewhoparticipate in the trip
Họ sẽ sát hại những người dân tham gia chuyến điWhose:The knightwhoseswords are long have been defeated
Người hiệp sĩ fan mà gồm thanh tìm dài đã bị đánh bại.Who:The scientistswhoare researching a new machine have died.Những đơn vị khoa học những người mà đã nghiên cứu bộ máy mới đang qua đời.Whose:They have destroyed the terroristswhoseplan is to lớn demolish the tower.Họ đã tiêu diệt lũ khủng cha những kẻ đã lên kế hoạch hủy diệt tòa tháp

Hy vọng với nội dung bài viết vềcách sử dụng và khác nhau who, whom, whose với who’s cùng bài bác tập gồm đáp ánở bên trên của chuyenly.edu.vn đã phân tách sẽ giúp cho chính mình hiểu rõ hơn về những đại từ dục tình này và bổ sung cập nhật kiến thức còn thiếu. Chúc bàn sinh hoạt tập tốt!