When, Until, While, Before cùng After được sử dụng đa dạng trong mệnh đề chỉ thời gian, bên dưới vai trò liên trường đoản cú liên kết. Hãy thuộc tìm hiểu cụ thể cách dùng và ví dụ như vận dụng cụ thể trong những trường hòa hợp ngay dưới đây nhé!


1. Bí quyết dùng cấu tạo when

Diễn tả mối quan hệ giữa hành vi của bây giờ và tác dụng trong tương lai

When S +VHTĐ, S + VHTĐ/TLĐ

Ví dụ:

When you receive our letter, you will know our address.

Bạn đang xem: Cách dùng when while before

(Khi chúng ta nhận được thư, các bạn sẽ biết địa chỉ của chúng tôi.)


Đăng cam kết thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với chúng ta trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.


*
*
*
*
*
*
*
*
Một số lưu ý khi áp dụng các cấu trúc when – until – while – before – after

Ví dụ:

After graduatingfrom high school, many students go on lớn study at a college or university.

(Sau khi xuất sắc nghiệp cấp 3, nhiều học viên tiếp tục học cao đẳng hoặc đại học.)

Before going out with him, I had finished my homework.

(Trước lúc đi ra bên ngoài với anh ấy, tôi vẫn làm kết thúc bài tập về nhà.)

Visitors are asked to lớn turn off their electronic devices when entering the laboratory.

(Khách đến thăm được yêu mong tắt hết các thiết bị điện khi vào phòng thí nghiệm.)

The orders should be processed when entered into the database.

(Các giao dịch cần được xử trí khi được nhập vào các đại lý dữ liệu.)

Ngoài vai trò làm cho liên từ trong mệnh đề thời gian, Until và When còn được sử dụng trong các cấu trúc đảo ngữ.

Not until + time word/ phrase/ clause + Auxiliary + S + V

Hardly/ Scarcely + had + S + V_ed/ PII + when + S + V (QKĐ)

Ví dụ:

Not until 10 p.m yesterday did my children do their homework.

(Đến tận 10 giờ buổi tối qua nhỏ tôi bắt đầu làm bài xích tập về nhà.)

Not until I went to bed did I remember the task.

(Đến tận lúc đi ngủ tôi new nhớ ra nhiệm vụ.)

Hardly had my girlfriend left her home when I arrived.

(Bạn gái tôi vừa ra khỏi nhà thì tôi đến.)

7. Bài tập thực hành

Phần bài bác tập

Bài tập 1: Điềnwhen, whilehoặcuntilvào địa điểm trống phù hợp hợp
I was having lunch ………………. James arrived.Once he starts painting a room he won’t stop ………….. It’s done.……………… I heard the doorbell, I went khổng lồ the door.This dog might be dangerous, don’t move …………. I tell you.……………….. Jo was washing her hair, I did my homework.Bài tập 2: Viết lại câu cùng với before cùng after
Mike played soccer after he got home from school.

=> Before……………………………………………………….

Before I left the house, I had brought an umbrella.

Xem thêm: Review Toner The Ordinary Cách Dùng ? Sự Thật Về Toner The Ordinary

=> After……………………………………………………….

After Lisa graduated from college, she found a good job.

=> Before……………………………………………………….

I left after the các buổi tiệc nhỏ was over.

=> Before……………………………………………………….

My sister always eats breakfast before she goes to school.

=> After……………………………………………………….

Đáp án

Bài tập 1
1. When2. Until3. When4. Until5. While
Bài tập 2Before Mike played soccer, he had got home from school.After I had brought an umbrella, I left the house.Before Lisa found a good job, Lisa had graduated from college.Before I left, the buổi tiệc nhỏ had been over.After my sister always eats breakfast, she goes lớn school.

Trên đây là nội dung bài viết tổng hợp cụ thể nhất vềcách dùng cấu trúc before, When, Until, While, After trong giờ đồng hồ Anh. Mong muốn qua bài viết các bạn tích luỹ thêm những kiến thức hữu ích với vận dụng tốt vào việc học giờ đồng hồ Anh. Ieltscaptoc.com.vn chúc bạn học tập tốt!

When – Until – While – Before – After được sử dụng phong phú và đa dạng trong những mệnh đề chỉ thời gian, bên dưới vai trò là liên từ bỏ liên kết. Hãy thuộc chuyenly.edu.vn tra cứu hiểu chi tiết cách áp dụng và lấy ví dụ như vận dụng ví dụ trong gần như trường thích hợp ngay dưới đây nhé!


1. Bí quyết sử dụng kết cấu when

Diễn tả quan hệ giữa hành vi của hiện tại và hiệu quả trong tương lai

When S +VHTĐ, S + VHTĐ/TLĐ

Ví dụ minh hoạ:

When you receive our letter, you will know our address.

(Khi bạn nhận được thư, các bạn sẽ biết địa chỉ cửa hàng của chúng tôi.)


*
*
*
*
*
*
*

3.…………….. The frozen liquid is ground again by a machine, it ………………….. (dry) in a vacuum.

4. At the final stage, the coffee …………….(pack) into separate jars ……………… reaching the hands of consumers.

Bài tập 3: Điền vào chỗ trống

Câu 1: He cleaned his teeth __________ he went to lớn bed.beforewhileafteruntil

Câu 2: The ambulance arrived at the scene five minutes __________ the accident had happened.beforeuntilwhileafter

Câu 3: __________ I am older, I want lớn start my own business.Before
After
While
When

Câu 4: I went straight to the hospital __________ I heard about your accident.untilafterwhenbefore

Câu 5: They watched the programme __________ the end even though it was not very interesting.untilwhilewhenafter

Câu 6: They took short breaks every half an hour __________ they were playing tennis.While
When
Until
Before

Câu 7: Rebecca went lớn bed __________ she got home because she was so tired.beforeuntilwhileafter

Câu 8: People should be very careful __________ they cross busy roads.whenbeforewhileuntil

Câu 9: We cannot light the barbecue __________ the rain stops.whenbeforeuntilafter

Câu 10: Paul found somebody’s wallet on the ground __________ he was walking to the bus stop.afterwhilewhenuntil

Đáp án bài tập

Bài tập 1
1. When2. Until3. When4. Until5. While
6. While7. Until8. When9. When10. When
11. When12. When13. While14. When15. Until
Bài tập 2

1. After – are picked/ have been picked

2. When – before – are put

3. After – is dried

4. Are packed – before

Bài tập 3

Đáp án đúng:before

Đáp án đúng:after

Đáp án đúng:Before

Đáp án đúng:when

Đáp án đúng:until

Đáp án đúng:While

Đáp án đúng:after

Đáp án đúng:when

Đáp án đúng:until

Đáp án đúng:while

Trên đây là tổng thể những loài kiến thức về cách dùng và bài tập về cấu trúc When – Until – While – Before – After cơ mà chuyenly.edu.vn muốn chia sẻ đến các bạn đọc. Chúc chúng ta học thật tốt và đạt được công dụng cao nhất!