Như họ đã biết, trong số những tiêu chí review Ngữ pháp của cả hai kỹ năng IELTS Speaking cùng Listening đó là kỹ năng sử dụng các câu phức cùng câu ghép một biện pháp linh hoạt và thiết yếu xác. Cũng chính vì vậy chúng ta cần nắm vững cách cần sử dụng và cấu tạo câu sử dụng những từ “When, Until, While, Before, After“ vày lẽchúng là yếu tố cấu tạo nên câu phức. Hôm nay, IELTS Vietop đang giúp chúng ta hệ thống biện pháp sử dụng của những từ trên.

Bạn đang xem: Cách dùng when while before after


A. địa điểm When, Until, While, Before, After vào câu

Nhìn chung, vị trí của những từ “when, until, while, before, after” khá linh hoạt. Chúng hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu tuỳ ở trong vào chủ ý của fan viết muốn diễn tả hay nhấn mạnh câu như vậy nào.

Lưu ý: khi những từ “when, until, while, before, after” dẫn đầu câu, thì mệnh đề chứa những từ này sẽ tiến hành ngăn biện pháp với mệnh đề chính ở sau bằng dấu phẩy “,”

Ví dụ 1:

When we were walking on the street, we bumped into an old friend from high school

Hoặc We bumped into an old friend from high school when we were walking on the street

Before he could reach the door, she quickly closed it

Hoặc She quickly closed the door before he could reach it


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%


Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập ko đúng
Đặt hẹn

B. Cách dùng When, Until, While, Before, After

1. Cách dùng When

Cách dùng

Cấu trúc câu với ví dụ

Diễn tả hành vi xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

Lưu ý: Ta phân tách thì vượt khứ xong cho hành vi xảy ra trước, thừa khứ 1-1 cho hành động xảy ra sau

When S + V2/ed, S + had + V3/ed

Ví dụ: When I arrived at the cinema, the film had ended

Diễn tả hai hành vi xảy ra song song hoặc thường xuyên trong thừa khứ

When + S + V2/ed, S + V2/ed

Ví dụ: When I was driving home, my husband was cooking a special meal for me

Diễn tả một hành vi đang ra mắt thì hành động khác xen vào

Lưu ý: với hành vi đang diễn ra, ta cần sử dụng thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào cần sử dụng thì quá khứ đơn

When + S + tobe +V-ing, S + V2/ed

Ví dụ: We were playing monopoly when the lights went off.

Diễn tả một hành động ở hiện tại có tương quan hoặc kết quả ở tương lai

Mệnh đề sau “when” vẫn ở thì bây giờ đơn, không khi nào ở thì sau này đơn

When + S + Vs/es, S + will + V nguyên mẫu

Ví dụ: When my friend from china visits me, I will take him to lớn attractions in Ho đưa ra Minh city.

2. Biện pháp dùng While

While được sử dụng để diễn đạt hai hành vi được xẩy ra đồng thời trong bây giờ hoặc vượt khứ

Cấu trúc:S1+ tobe +Ving,S2+ tobe + Ving

Ví dụ:

We were lying on the beach sunbathing while they were playing volleyball.She is watching TV while his dog is playing with the ball

Ngoài ra, while còn được dùng làm kết nối các ý bao gồm nghĩa tương làm phản nhau với ý nghĩa trang trọng

Ví dụ: While I am happy for us all to eat at home, I don’t want to lớn spend hours in the kitchen preparing the food.

3. Biện pháp dùng Before

Cách dùng

Cấu trúc cùng ví dụ

Hành động xẩy ra trước một hành động trong quá khứ

Before + S + V2/ed, S + had + V3/ed

Ví dụ: Before I came back lớn Vietnam, I had lived abroad for twenty years

Hành rượu cồn sẽ xẩy ra nếu như một hành động khác được thực hiện

Before + S + Vs/es, S +will + V nguyên mẫu

Ví dụ: Before we visit your house, we will call you in advance

4. Bí quyết dùng After

Cách dùng

Cấu trúc và ví dụ

Hành động xẩy ra sau một hành động khác trong quá khứ.

After + S + had + V3/ed, S + V2/ed

Ví dụ: After we had arrived at the airport, we booked a taxi lớn the city center

Hành động xẩy ra trong vượt khứ, nhằm lại hiệu quả trong quá khứ

After + S + V2/ed, S + V2/ed

Ví dụ: After Tom confessed that he was having an affair, his wife decided to file a divorce

Sau khi làm việc gì sẽ làm việc gì tiếp theo

After + simple present/ present perfect, simple present

Ví dụ: After she has brushed her teeth, she goes to lớn bed

5. Giải pháp dùng Until

Cách dùng

Cấu trúc và ví dụ

Một sự việc kéo dài cho đến khi một sự việc, hành vi khác xảy ra

S + V2/ed + until + S + V2/ed

Ví dụ: We waited inside the building until the rain stopped

Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until vẫn được ngừng trước hành vi kia

S + V2/ed + until + S + had + V3/ed

dụ: I hadn’t realized she wasn’t English until she spoke

Dùng với tức thị sẽ có tác dụng gì cho tới khi một việc nào đó hoàn thành

S + simple future + until + S + present simple/ present perfect

Ví dụ: I will watch TV until my mother finishes cooking

D. Bài xích tập vận dụng

Bài tập 1

Điền when , while hoặc until vào vị trí trống đam mê hợp

1. I was having lunch ………………. James arrived.

2. Once he starts painting a room he won’t stop ………….. It’s done.

3. ……………… I heard the doorbell, I went to lớn the door.

4. This dog might be dangerous, don’t move …………. I tell you.

5. ……………….. Jo was washing her hair, I did my homework.

6. ……………….. I buy the bread, you can go to the butcher’s.

7. He can’t say ………………….. The Inspector of Mines gives his report.

8. I was at the baker’s ……………. I met Jo.

9. The customer was being helped by the salesman ……………..….. The thief came into the store.

10. ……………………… you saw Keith, was he with Jo?

11. I was in the shop …………………. Someone stole my bag.

12. I hurt my back ………………… I tried to lớn lift the piano.

13. ……………….. We were standing outside the cinema, someone picked my pocket.

14. …………………. Mrs Scott came back to her hotel, she called the elevator.

15. I will be taking care of my little brother Allan ………………… my parents come back. 

Bài tập 2

Điền when, before hoặc after vào địa điểm trống phù hợp và phân chia thì của đụng từ vào ngoặc
*
*

3. …………….. The frozen liquid is ground again by a machine, it ………………….. (dry) in a vacuum. 4. At the final stage, the coffee …………….(pack) into separate jars ……………… reaching the hands of consumers.

Xem thêm: Son mac chili 602 màu đỏ chili là màu gì, son mac chili 602 là màu gì

Tìm hiểu khóa học IELTS nhóm cấp tốc từ 6-8 các bạn hoặc IELTS 1 kèm 1 vẫn được nhiều người quan trung khu tại TPHCM

Answer Key

Bài tập 1

1. When

2. Until

3. When

4. Until

5. While

6. While

7. Until

8. When

9. When

10. When

11. When

12. When

13. While

14. When

15. Until

Bài tập 2

1. After – are picked/ have been picked

2. When – before – are put

3. After – is dried

4. Are packed – before

Trên đây là những kiến thức khiến cho bạn cách cần sử dụng When, Until, While, Before, After một cách cụ thể nhất. Hy vọng nó để giúp đỡ ích được cho mình trong quy trình học tập.

When, Until, While, Before và After được sử dụng đa dạng chủng loại trong mệnh đề chỉ thời gian, dưới vai trò liên tự liên kết. Hãy thuộc tìm hiểu chi tiết cách sử dụng và ví dụ vận dụng cụ thể trong những trường phù hợp ngay tiếp sau đây nhé!


1. Giải pháp dùng kết cấu when

Diễn tả quan hệ giữa hành động của lúc này và tác dụng trong tương lai

When S +VHTĐ, S + VHTĐ/TLĐ

Ví dụ:

When you receive our letter, you will know our address.

(Khi chúng ta nhận được thư, các bạn sẽ biết showroom của chúng tôi.)


Đăng ký thành công. Công ty chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm mặt tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.


*
*
*
*
*
*
*
*
Một số để ý khi áp dụng các kết cấu when – until – while – before – after

Ví dụ:

After graduatingfrom high school, many students go on to lớn study at a college or university.

(Sau khi giỏi nghiệp cấp cho 3, nhiều học sinh tiếp tục học cđ hoặc đại học.)

Before going out with him, I had finished my homework.

(Trước khi đi ra ngoài với anh ấy, tôi đang làm ngừng bài tập về nhà.)

Visitors are asked to turn off their electronic devices when entering the laboratory.

(Khách mang đến thăm được yêu cầu tắt hết các thiết bị năng lượng điện khi vào phòng thí nghiệm.)

The orders should be processed when entered into the database.

(Các giao dịch cần được xử trí khi được nhập vào cửa hàng dữ liệu.)

Ngoài vai trò có tác dụng liên từ vào mệnh đề thời gian, Until với When còn được sử dụng trong các cấu tạo đảo ngữ.

Not until + time word/ phrase/ clause + Auxiliary + S + V

Hardly/ Scarcely + had + S + V_ed/ PII + when + S + V (QKĐ)

Ví dụ:

Not until 10 p.m yesterday did my children vị their homework.

(Đến tận 10 giờ tối qua nhỏ tôi mới làm bài xích tập về nhà.)

Not until I went khổng lồ bed did I remember the task.

(Đến tận khi đi ngủ tôi new nhớ ra nhiệm vụ.)

Hardly had my girlfriend left her trang chủ when I arrived.

(Bạn gái tôi vừa ra khỏi nhà thì tôi đến.)

7. Bài tập thực hành

Phần bài bác tập

Bài tập 1: Điềnwhen, whilehoặcuntilvào chỗ trống ham mê hợp
I was having lunch ………………. James arrived.Once he starts painting a room he won’t stop ………….. It’s done.……………… I heard the doorbell, I went to lớn the door.This dog might be dangerous, don’t move …………. I tell you.……………….. Jo was washing her hair, I did my homework.Bài tập 2: Viết lại câu với before và after
Mike played soccer after he got home from school.

=> Before……………………………………………………….

Before I left the house, I had brought an umbrella.

=> After……………………………………………………….

After Lisa graduated from college, she found a good job.

=> Before……………………………………………………….

I left after the buổi tiệc nhỏ was over.

=> Before……………………………………………………….

My sister always eats breakfast before she goes khổng lồ school.

=> After……………………………………………………….

Đáp án

Bài tập 1
1. When2. Until3. When4. Until5. While
Bài tập 2Before Mike played soccer, he had got trang chủ from school.After I had brought an umbrella, I left the house.Before Lisa found a good job, Lisa had graduated from college.Before I left, the các buổi party had been over.After my sister always eats breakfast, she goes khổng lồ school.

Trên phía trên là bài viết tổng hợp cụ thể nhất vềcách dùng cấu trúc before, When, Until, While, After trong tiếng Anh. Hi vọng qua bài viết các bạn tích luỹ thêm những kỹ năng hữu ích và vận dụng tốt vào vấn đề học giờ Anh. chuyenly.edu.vn chúc bạn học tập tốt!