Vòng lặp vào c là gì? Là phần mã (code) trong một chương trình được thực hiện nhiều lần cho đến khi một điều kiện rõ ràng được thỏa mãn.

Bạn đang xem: Cách dùng vòng lặp trong c

Ví dụ xử trí hiển thị thông tin của nhân viên trong một công ty. Đoạn xử lý lặp lại nhiều lần trong chương trình chính là “xử lý hiển thị tin tức nhân viên“. Giải pháp xử lý sẽ ngừng khi đang hiển thị hết tin tức củaTẤT CẢnhân viên (thỏa điều kiện).

Xem thêm: Hướng Dẫn Dùng Pivottable Trong Excel, Khởi Đầu Với Pivot Table Trong Excel

Một ví dụ khác về xử lý tái diễn đó là xử lý đánh giá mật khẩu người tiêu dùng nhập vào có hợp lệ giỏi không. Người dùng lặp lại thao tác làm việc nhập, lịch trình lặp lại làm việc kiểm tra mật khẩu và vấn đề này sẽ kết thúc khi người tiêu dùng nhập đúng mật khẩu (thỏa điều kiện).

Vòng lặp vào c gồm:Vòng lặp for;Vòng lặp do-while và
Vòng lặp while

Vòng lặp trong c – Vòng lặp for

Cú pháp:

for(Khởi_tạo; Điều_kiện; Tăng/Giảm) giải pháp xử lý lặpVí dụ hiển thị các số từ 1 đến 9

Phân tích yêu cầu: khởi tạo là 1 trong (Khởi tạo), điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng 9 (Điều kiện), các lần tăng 1 (Tăng)

Viết xử lý

int i;for(i = 1; i Kết quả lúc chạy chương trình

123456789Nhận xét:

Trong cách xử lý trên, chương trình lặp lại xử lý hiển thị i (printf) và lặp lại 9 lần (i for(int i = 1; i Một lấy ví dụ khác: Hiển thị dãy số sút dần tự 9 đến 1. Công dụng yêu cầu: 9 8 7 6 5 4 3 2 1

for(int i = 9; i >= 1; i = i - 1) printf("%d", i);Như vậy trong khoảng lặp, chúng ta cũng có thể vừa khai báo trở thành vừa khởi sinh sản giá trị (int i = 9) và đối với việc tăng hoặc sút 1 solo vị có thể được viết gọn thành i++ nắm cho i = i +1, i– (2 vết -) nỗ lực cho i = i -1;

Cách 1Cách 2
int i; for (i = 1; i printf(“%d”, i); }for (int i = 1; i printf(“%d”, i); }
for (int i = 9; i >= 1; i = i – 1) printf(“%d”, i); for (int i = 9; i >= 1; i–) printf(“%d”, i);

Vòng lặp vào c – Vòng lặp do-while

Cú pháp:

do xử trí lặp while (Điều_kiện);Ví dụ hiển thị các số từ 1 đến 9

int i; do i = 1; printf("%d", i); i = i + 1; // rất có thể viết i++ thay cho i = i + 1 while(i

Vòng lặp trong c – Vòng lặp while

Cú pháp:

while (Điều_kiện) giải pháp xử lý lặp Ví dụ hiển thị những số từ 1 đến 9

int i = 1; while (i printf("%d", i); i++; }Nhận xét lúc xác định trước mốc giới hạn lặp, bọn họ nên áp dụng vòng lặp for. Vòng lặp while kiểm tra điều kiện lặp trước ví như thoả điều kiện sẽ thực hiên xử lý. Vòng lặp do-while thì kiểm tra điều kiện lặp sau bởi vậy đối với vòng lặp do-while đang có ít độc nhất vô nhị một xử lý được thực hiện.

Vòng lặp vào c –Tổng kết

Vòng lặp for
Vòng lặp do-while
Vòng lặpwhile

Vòng lặp vào c –Bài tập thực hành

Bài thực hành số 1: Viết công tác hiển thị dãy số 100, 95, 90, 85, … , 5

Bài thực hành số 2: Nhập vào 2 số n1 với n2. Tính tổng những số lẻ trong đoạn n1 đến n2

Bài thực hành thực tế số 3: Viết chương trình sinh sản dãy Fibonaci. (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…)

Bài thực hành thực tế số 4: Viết lịch trình in bảng cửu chương n (22 X 2 = 4 2 X 3 = 6 2 X 4 = 8 2 X 5 = 10 2 X 6 = 12 2 X 7 = 14 2 X 8 = 16 2 X 9 = 18Bài thực hành thực tế số 5: Viết chương trình kiểm soát mật khẩu người tiêu dùng nhập vào bao gồm hợp lệ giỏi không? hiểu được mật khẩu thích hợp lệ là 12345. Mỗi lần người tiêu dùng nhập sai, chương trình sẽ thông tin “Mật khẩu chưa hợp lệ” và được cho phép người sử dụng nhập lại. Công tác sẽ dứt nếu người dùng nhậpđúng mật khẩu đăng nhập hoặc chu kỳ nhập không nên quá 3.

cách khoi_tao_bien được xúc tiến đầu tiên, và có một lần. Cách này có thể chấp nhận được bạn khai báo và khởi tạo bất kỳ biến tinh chỉnh và điều khiển vòng lặp nào. Chúng ta cũng có thể không rất cần được đặt một khai báo sinh hoạt đây, miễn sao khai báo vết chấm phảy (;). Tiếp theo, check_dieu_kien được tiến công giá. Nếu như nó là true, phần thân của vòng lặp được thực thi. Trường hợp nó là false, phần thân của vòng lặp không triển khai và luồng điều khiển và tinh chỉnh nhảy cho câu lệnh tiếp nối ngay sau vòng lặp for. sau thời điểm phần thân của vòng lặp for được thực thi, luồng tinh chỉnh và điều khiển nhảy ngược lại lên câu lệnh tang/giam_bien. Câu lệnh này cho phép bạn cập nhật ngẫu nhiên biến tinh chỉnh vòng lặp nào. Câu lệnh này hoàn toàn có thể để trống, miễn sao khai báo vệt chấm phảy (;) check_dieu_kien được đánh giá lại. Ví như nó là true, vòng lặp thực hiện và quy trình lặp lại chính nó (phần thân của vòng lặp, tiếp đến là bước tang/giam_bien, và sau đó lại check_dieu_kien). Sau thời điểm điều kiện là false, vòng lặp for kết thúc.

lấy ví dụ như vòng lặp for vào C


#include int main () { int a; for (a = 10; a
Kết quả:


Gia tri cua a: 10Gia tri cua a: 11Gia tri cua a: 12Gia tri cua a: 13Gia tri cua a: 14Gia tri cua a: 15Gia tri cua a: 16Gia tri cua a: 17Gia tri cua a: 18Gia tri cua a: 19
Recent Updates sắp tới Tết 2023 Rồi! - Còn từng nào ngày nữa là đến tết 2023?
Linked
List trong java
Array
List trong java
Xử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay sử dụng trong Excel
Bảo mật tập tin Excel
Dịch trang tính vào Excel
In trang tính trong Excel
Hàm VLOOKUP vào Excel
Đối tượng bối cảnh trong Excel
Sử dụng macro vào Excel
Sử dụng Templates trong Excel
Sử dụng chủ thể (theme) vào Excel
Viet
Tuts on facebook
học Lập Trình Online Miễn tầm giá - Viet
Tuts.Vn

*

Danh Sách bài học
học Java | Hibernate | Spring học Excel | Excel VBA học Servlet | JSP | Struts2 học tập C | C++ | C# học tập Python học SQL


bài Tập Có giải thuật

bài tập Java bài tập C bài tập C++ bài xích tập C# bài tập Python lấy ví dụ như Excel VBA


câu hỏi Phỏng Vấn

201 thắc mắc phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 thắc mắc phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL


Tuts.Vn all rights reserved. | contact | cơ chế - riêng bốn | sitemap.html | sitemap_index.xml