bài bác này đã hướng dẫn chúng ta sử dụng View trong SQL. Trong SQL, một View là 1 trong bảng thực dựa trên tập tác dụng của một câu lệnh SQL, một View chứa các hàng và các cột như một bảng thực. Các trường vào View là các trường của một hoặc nhiều bảng vào database.

Để thực hành việc thực hiện View vào SQL, chúng ta cũng có thể thực hành trên bất kỳ hệ quản ngại trị cơ sở tài liệu (CSDL) nào. Trước tiên, bọn họ tạo ra bảng CUSTOMERS như sau:


CREATE TABLE CUSTOMERS ( ID INT NOT NULL, NAME VARCHAR (20) NOT NULL, AGE INT, ADDRESS CHAR (25), SALARY DECIMAL (18, 2), PRIMARY KEY (ID));

INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, "Ha Anh", 32, "Da Nang", 2000.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, "Van Ha", 25, "Ha Noi", 1500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, "Vu Bang", 23, "Vinh", 2000.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, "Thu Minh", 25, "Ha Noi", 6500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (5, "Hai An", 27, "Ha Noi", 8500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (6, "Hoang", 22, "Ha Noi", 4500.00 );INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (7, "Binh", 24, "Ha Noi", 10000.00 );

tạo thành View vào SQL

Các View được tạo nên ra bằng cách sử dụng câu lệnh CREATE VIEW . Các view có thể được tạo thành từ một bảng, những bảng hoặc xuất phát điểm từ một view khác.

Bạn đang xem: Cách dùng view trong sql

Cú pháp CREATE VIEW cơ bạn dạng như sau:


Bạn có thể thêm nhiều bảng vào câu lệnh SELECT giống như như cách sử dụng chúng trong một tróc nã vấn SQL SELECT bình thường.

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS bao gồm các bạn dạng ghi sau đây:


+----+----------+-----+-----------+----------+| ID | NAME | AGE | ADDRESS | SALARY |+----+----------+-----+-----------+----------+| 1 | Ha Anh | 32 | da Nang | 2000.00 || 2 | Van Ha | 25 | Ha Noi | 1500.00 || 3 | Vu Bang | 23 | Vinh | 2000.00 || 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi | 6500.00 || 5 | nhị An | 27 | Ha Noi | 8500.00 || 6 | Hoang | 22 | Ha Noi | 4500.00 || 7 | Binh | 24 | Ha Noi | 10000.00 |+----+----------+-----+-----------+----------+
Sau đó là một ví dụ như để chế tạo một view từ bảng CUSTOMERS. View này được sử dụng để đưa name và age từ bỏ bảng CUSTOMERS.


Bây giờ, chúng ta có thể truy vấn CUSTOMERS_VIEW theo cách tương tự như như bạn truy vấn bảng thực tế. Sau đó là một ví dụ đến cùng một.


+----+----------+-----+| id | name | age |+----+----------+-----+| 1 | Ha Anh | 32 || 2 | Van Ha | 25 || 3 | Vu Bang | 23 || 4 | Thu Minh | 25 || 5 | nhị An | 27 || 6 | Hoang | 22 || 7 | Binh | 24 |+----+----------+-----+
từng lần người dùng truy vấn một View. Bộ máy của database sẽ sử dụng câu lệnh SQL của View để tạo nên lại dữ liệu, do vậy dữ liệu của View luôn luôn được cập nhật.

Xem thêm: Cách Dùng Gparted Partition Editor Trên Ubuntu 14, Hướng Dẫn Thêm Dung Lượng Phân Vùng Chứa Ubuntu


Tùy lựa chọn WITH kiểm tra OPTION

Tùy chọn WITH kiểm tra OPTION là ràng buộc vào câu lệnh CREATE VIEW. Mục tiêu của WITH check OPTION là đảm bảo an toàn rằng toàn bộ sự khiếu nại UPDATE với INSERT view hồ hết phải thỏa mãn các điều kiện trong có mang View.

Nếu chúng không thỏa mãn các điều kiện, câu lệnh UPDATE hoặc INSERT view đã trả về lỗi.

Khối lệnh sau đó là một lấy ví dụ về việc tạo thành view CUSTOMERS_VIEW với tùy chọn WITH check OPTION.


CREATE VIEW CUSTOMERS_VIEW ASSELECT id, name, ageFROM CUSTOMERSWHERE age IS NOT NULLWITH check OPTION;
trong trường vừa lòng này, ví như bạn nỗ lực UPDATE hoặc INSERT CUSTOMERS_VIEW với cái giá trị age = null thì sẽ ảnh hưởng lỗi, ví dụ:


44000 - The attempted insert or update failed because the target view either specifies WITH check OPTION or spans a view that specifies WITH kiểm tra OPTION và one or more rows resulting from the operation did not qualify under the kiểm tra OPTION constraint.01000 - The statement has been terminated.

*