Số đếm dùng để làm nói đến con số còn số thiết bị tự dùng để làm nói mang đến sự thu xếp trước sau. Giữa số đếm cùng số vật dụng tự trong giờ Anh có cách viết và bí quyết đọc không giống nhau một chút mà họ cần đặc trưng lưu ý.

Bạn đang xem: Cách dùng thousands và thousand

*

Xem thêm: Cách Dùng Miếng Dán Plaster Mediplantex (5 Túi X 4 Miếng), Wordpress &Rsaquo Lỗi

SốSố đếmSố máy tự
1onefirst
2twosecond
3threethird
4fourfourth
5fivefifth
6sixsixth
7sevenseventh
8eighteighth
9nineninth
10tententh
11eleveneleventh
12twelvetwelfth
13thirteenthirteenth
14fourteenfourteenth
15fifteenfifteenth
16sixteensixteenth
17seventeenseventeenth
18eighteeneighteenth
19nineteennineteenth
20twentytwentieth
21twenty-onetwenty-first
22twenty-twotwenty-second
23twenty-threetwenty-third
24twenty-fourtwenty-fourth
25twenty-fivetwenty-fifth
26twenty-sixtwenty-sixth
27twenty-seventwenty-seventh
28twenty-eighttwenty-eighth
29twenty-ninetwenty-ninth
30thirtythirtieth
31thirty-onethirty-first
40fortyfortieth
50fiftyfiftieth
60sixtysixtieth
70seventyseventieth
80eightyeightieth
90ninetyninetieth
100one hundredhundredth
500five hundredfive hundredth
1,000one thousandthousandth
1,500one thousand five hundredone thousand five hundredth
100,000one hundred thousandhundred thousandth
1,000,000one millionmillionth

2. Một vài nguyên tắc đọc cùng viết số đếm

a. Chúng ta dùng vết phẩy nhằm phân từng 3 nhỏ sốVí dụ:2,344100,1111,000,001b. Hoàn toàn có thể dùng a hoặc one nhằm nói một trăm, một ngàn, một triệu, một tỷVí dụ:100: one hundred or a hundred1,000: one thousand or a thousand1,000,000: one million or a million1,000,000,000: one billion or a billionc. Bọn họ không thêm s vào sau cùng hundred, thousand, million và billionVí dụ:200: two hundred3,000: three thousand4,000,000: four milliond. Chúng ta thêm và vào phần lẻ sau mặt hàng trămVí dụ:501 : five hundred & one2024: two thousand and twenty-four1,100,010: one million one hundred and tene. Khi họ thêm s vào sau hundred, thousand, million cùng billion thì có nghĩa theo lần lượt là sản phẩm trăm, mặt hàng ngàn, mặt hàng triệu cùng hàng tỷVí dụ:Hundreds of eggs : hàng nghìn quả trứngThousands of people: hàng ngàn người

2. Một số trong những nguyên tắc đọc với viết số sản phẩm công nghệ tự

a. Với phần nhiều số tận cùng là 1 trong (ngoại trừ tận thuộc là 11), nếu bên dưới dạng số thì ta thêm st vào sau còn dưới dạng văn bản thì chuyển one thành firstVí dụ:
1st : first31st: thirty-first1,001: one thousand & firstb. Với đông đảo số tận thuộc là 2 (ngoại trừ tận cùng là 12), nếu bên dưới dạng số thì ta thêm nd vào sau còn dưới dạng văn bản thì đưa two thành secondVí dụ:2nd: second22nd: twenty-second2,002: two thousand and secondc. Với hầu hết số tận cùng là 3 (ngoại trừ tận thuộc là 13), nếu dưới dạng số thì ta thêm rd vào sau còn dưới dạng chữ thì gửi three sang trọng thirdVí dụ:3rd: third33rd: thirty-third3,003: three thousand & thirdd. Với đều trường phù hợp còn lại, nếu dưới dạng số và chữ ta phần nhiều thêm thVí dụ:11th: eleventh415th: four hundred & fifteenth1044th: one thousand và fourty-fourth