Thì quá khứ kép trong giờ đồng hồ Pháp hay có cách gọi khác là le Passé Composé là giữa những thì được sử dụng nhiều trong bài xích viết. Thì này đang kèm cùng với trợ cồn từ Avoir hoặc Être.

Quá khứ kép trong giờ Pháp chia như thế nào?

Trong giờ đồng hồ Pháp, tất cả năm dạng quá khứ là passé composé, imparfait, plus-que-parfait, passé simple và passé antérieur. Được dùng nhiều nhất đó là thì Passé Composé cùng Imparfait nên các thông tin cơ bạn dạng dưới phía trên khá quan trọng. Le passé composé được gọi là thì thừa khứ kép bởi vì các rượu cồn từ được phân chia ở thì này sẽ yêu cầu đi tất cả trợ đồng từ đi kèm. Dễ nắm bắt hơn chính là theo công thức:

Sujet (chủ ngữ) + auxiliaire Avoir ou Être (trợ động từ Avoir hoặc Être) + participe passé (động từ bao gồm ở dạng phân từ thừa khứ).

Bạn đang xem: Cách dùng thì plus que parfait

Ví dụ: Ilest partien Italie où ila achetéune maison. Anh ấy đã đi vào Ý địa điểm mà anh ấy đã tải nhà.

Trong câu này, các động từ bỏ “partir” với “acheter” được chia ở dạng vượt khứ kép. Hai trợ rượu cồn từ được sử dụng đó là “avoir” với “être” được phân tách ở thì hiện tại.

Nhưng làm thế nào để biết một đụng từ đã đi với trợ đụng từ Avoir hay Être?

Cách gạn lọc trợ rượu cồn từ quá khứ kép trong tiếng Pháp phù hợp:

1. Rất nhiều động trường đoản cú đi cùng với trợ hễ từ “être”:

Các động từ phản thân như se lever (thức dậy), se laver (tắm rửa), s’habiller (mặc quần áo)… vẫn đi với trợ cồn từ Être.

Chúng ta đã lấy lấy ví dụ như với đụng từ phản nghịch thân “se lave” và phân chia ở thì quá khứ kép. Giữ ý, sinh sống dạng bao phủ định “ne…pas” vẫn kẹp giữa trợ rượu cồn từ Être.

SE LAVERJe me suis lavé(e)Tu t’es lavé(e)Il / Elle s’est lavé(e)Nous nous sommes lavé(e)sVous vous êtes lavé(e)sIls / Elles se sont lavé(e)s

Se laver nếu phân chia ở dạng thừa khứ kép mà tủ định đang là:

NE PAS SE LAVER

Je ne me suis pas lavé(e)Tu ne t’es pas lavé(e)Il / Elle ne s’est pas lavé(e)Nous ne nous sommes pas lavé(e)sVous ne vous êtes pas lavé(e)sIls / Elles ne se sont pas lavé(e)s


*
Se laver

14 đụng từ khác đi với trợ hễ từ “Être”

Ngoài ra trợ rượu cồn từ “être” thường được sử dụng với 14 rượu cồn từ mô tả hành rượu cồn hoặc sự thay đổi về trạng thái. Để dễ nhớ hơn, chúng ta có thể học bằng phương pháp so sánh như thế này:

Entrer (đi vào) / Sortir (đi ra);Monter (đi lên) / Descendre (đi xuống);Passer (đi qua) / Rester (ở lại);Arriver (đến nơi) / Partir (khởi hành);Aller (đi) / Venir (đến);Naître (sinh ra) / Mourir (mất đi);Retourner (quay lại) / tomber (rơi xuống);

Chúng ta có thể nói rằng như sau:

Ilest parti. Anh ấy sẽ xuất phát;Elleest restéeassise. Cô ấy vẫn ngồi

Lưu ý: Đừng quên những “dẫn xuất” của không ít động tự này. Ví dụ giống như những động trường đoản cú này hoàn toàn có thể có đều tiền động từ như “re-“, “inter-“, “par-“…

Ilest revenude ses vacances. Anh ấy sẽ trở sau đây kì nghri của mình

Đây là cồn từ “venir” với chi phí đồng tự “re-“, chúng ta cũng áp dụng trợ hễ từ ÊTRE.

Xem thêm: Cách Dùng Ch Và Tr Và Ch Ngắn Gọn, Dễ Hiểu Nhất, Bài 9: Âm Ch, Tr


*
Revenir

2. Hầu hết động từ chia với trợ cồn từ AVOIR

Chúng ta áp dụng trợ cồn từ Avoir cho tất cả các cồn từ sót lại như: dormir (ngủ), lire (đọc), écrire (viết), boire (uống), etc. Ngay sát 90% động từ tiếng Pháp khi đưa về thừa khứ kép sẽ đi với trợ hễ từ AVOIR. Ví dụ:

Ilabiendormicette nuit. Anh ấy đã ngủ ngon buổi tối nay;Ellea écritson livre en 1 semaine. Cô ấy vẫn viết sách trong một tuần.
*
dormir

Chuyển đổi hễ từ trong thì vượt khứ kép như thế nào?

Để chuyển bề ngoài quá khứ phân từ của các động từ, bạn phải biết tất cả các nhóm hễ từ trong giờ Pháp.

Trong giờ Pháp, gồm 03 nhóm động từ:

Các động từ team 1 đã tận cùng bằng đuôi -er;Những cồn từ đội 2 tận cùng bằng đuôi -ir;Và tất các các rượu cồn từ khác đã là đội 3.

Nhóm trước tiên và vật dụng hai thì rượu cồn từ sẽ tiến hành chuyển thành thừa khứ phân từ theo cơ chế sau:

Các đụng từ tận cùng bằng đuôi -er khi gửi quá khứ phân trường đoản cú sẽ đổi thành “-é”;Những cồn từ tận cùng bằng đuôi -ir (trong nhóm hễ từ thứ 2) sẽ chuyển thành “-i” nghỉ ngơi quá khứ phân từ;

Với nhóm rượu cồn từ đồ vật 3, việc biến đổi sẽ phức tạp hơn một chút, chính vì đây là nhóm cồn từ bất quy tắc. Quá khứ phân từ của group này gồm thể kết thúc bằng “-i”, “-s”, “-t”, “-u”, “-é” cùng “-û”.

Chú ý: nếu khách hàng không biết phân minh được đụng từ tận cùng bằng đuôi “-ir” như thế nào là động từ team 2 hay nhóm 3 thì nên chia bọn chúng ở thì hiện tại. Trường hợp ở cha ngôi số nhiều, tự đó xong bằng “-issons”, “-issez” với “-issent”, thì chính là động từ nhóm 2 cùng quá khứ phân từ của chính nó sẽ là “-i”.


*
participe passé

Đây là danh sách một trong những động từ bỏ bất bề ngoài (nhóm 3):

Nguyên mẫu (infinitif)Quá khứ phân tự (participe passé)Nghĩa
ApprendreApprisHọc
AvoirEu
BoireBuUống
ComprendreComprisHiểu
ConduireConduitLái xe
ConnaîtreConnuBiết
CourirCouruChạy
DevoirPhải
DireDitNói
ÉcrireÉcritViết
ÊtreÉtéỞ, thì
FaireFaitLàm
LireLuĐọc
MettreMisĐặt
OuvrirOuvertMở
PleuvoirPluMưa
PouvoirPuCó thể
PrendrePrisDùng
RecevoirReçuNhận
SavoirSuBiết
SuivreSuiviĐi theo
VivreVécuSống
VoirVuThấy
VouloirVouluMuốn
Bảng rượu cồn từ