Thì (Tenses) là phần ngữ pháp khôn cùng quan trọng. Có tất cả 12 thì trong tiếng Anh, được phân thành 3 mốc thời gian cơ bản là hiện tại, quá khứ, tương lai. Nhằm mục đích tiếp cận kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nâng cao, người học rất cần phải hiểu và sử dụng thành thạo toàn bộ các thì trong tiếng Anh. Bởi vì vậy, bài viết dưới đây sẽ tổng đúng theo 12 thì cơ bản: công thức, phương pháp dùng với dấu hiệu nhận biết các thì.

Bạn đang xem: Cách dùng tất cả các thì


*

*
(Sơ đồ dùng tóm tắt công thức các thì trong tiếng Anh)

Thì hiện tại đơn - Present Simple Tense

Định nghĩa

Thì lúc này đơn (present simple) là thì được sử dụng để mô tả những hành động, điểm sáng và thói quen đang ra mắt trong hiện tại.

*
Khoảng thời gian sử dụng thì bây giờ đơn.

Công thức

Loại câu

Động trường đoản cú thường

Động từ to lớn be

Khẳng định

S + V1

S + am/is/are

Phủ định

S + do not/does not

S + am not/is not/are not

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Do/does + S + V-inf?

Am/is/are + S + complement?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + do/does + S + V-inf?

Từ hỏi +am/are/is + S?

Cách dùng

Diễn tả đều hiện tượng, quy chính sách chung khó có thể thay đổi.

Diễn tả hầu như thói quen, sở trường hoặc quan điểm.

Diễn tả những hành vi cảm nhận bằng giác quan trong thời gian nói.

Diễn tả lịch trình đã làm được định sẵn.

Dấu hiệu dìm biết

Thường có các trạng trường đoản cú chỉ gia tốc trong câu như: Often, Always, Usually, Frequently, Seldom, Rarely, Constantly, Sometimes, Occasionally, Every day/night/week.

Thì hiện tại tiếp nối - Present Continuous Tense

Định nghĩa

Thì hiện tại tiếp tục (Present continuous tense) được sử dụng để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời khắc nói.

*
Mốc thời gian sử dụng thì bây giờ tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + am/is/are + V-ing

Phủ định

S + am/is/are not +V-ing

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Am/Is/Are + S + V-ing?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + am/is/are + S + V-ing?

Cách dùng

Diễn tả hành vi đang diễn ra ngay tại thời khắc nói.

Diễn tả hành động sẽ xảy ra về sau gần, thường là 1 trong dự định hay chiến lược đã được sắp xếp từ trước.

Diễn tả hành vi xảy ra ở bây giờ nhưng chỉ mang tính chất tạm thời, khác với quy phương tiện hay kiến thức thông thường.

Diễn tả rất nhiều chuyển biến, biến hóa ở hiện tại, thường đi kèm với những động từ: “get”, “change”, “become”, “grow”, “increase”, “improve”, “rise”, “fall”,...

Diễn tả hành vi lặp đi lặp lại ở bây giờ gây bực bản thân hay cạnh tranh chịu cho người nói khi sử dụng với các trạng từ: “always”, “continually”, “constantly”,…

Dấu hiệu dấn biết

Trạng ngữ chỉ thời gian trong hiện tại: Right now: (Ngay bây giờ), At the moment (Lúc này), At present (Hiện tại), At + giờ rõ ràng (Lúc … giờ)

Trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai: Tomorrow (ngày mai), This week/ month/ next year (Tuần này/ tháng này/ năm này), Next week/ next month/ next year (Tuần tới/ mon tới/ năm tới)

Câu mệnh lệnh: Look! (Nhìn kìa), Listen! (Nghe kìa), Keep silent! (Im yên nào!)

Thì hiện tại tại dứt - Present Perfect Tense

Định nghĩa

Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) biểu đạt những hành động xong trong thừa khứ, tương ứng với thì vượt khứ 1-1 trong giờ Anh.

*
Khoảng thời gian dùng thì bây giờ hoàn thành.

Công thức

Loại câu

Động tự thường

Động từ to lớn be

Khẳng định

S + have/has + V3

S + have/has + been + complement

Phủ định

S + have/has + not V3

S + have/has + not + been + complement

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Have/has + S + V3?

Have/has + S + been + complement?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + have/has + S + V3

Từ hỏi + have/has + S + been + complement?

Cách dùng

Diễn tả đầy đủ sự việc xẩy ra trong quá khứ tương quan đến văn cảnh trong hiện tại

Diễn tả những hành động hoặc sự việc bắt đầu trong thừa khứ với vẫn tiếp diễn ở hiện tại.

Diễn tả phần lớn trải nghiệm trong quá khứ.

Diễn tả đông đảo sự việc, xu thế xảy ra gần thời điểm nói.

Dấu hiệu nhấn biết

Since + mốc thời gian

For + khoảng chừng thời gian

Over the past/the last + số + years

Never

Ever

Just

Already

Yet

Before

Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn - Present Perfect Continuous Tense

Định nghĩa

Thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) được áp dụng để diễn đạt các hành động đã xẩy ra trong vượt khứ, với nhấn rất mạnh vào sự kéo dài không bị ngắt quãng của chúng đến hiện tại. Ở hiện tại, các hành vi này rất có thể vẫn đã tiếp tục ra mắt hoặc đã xong xuôi lại.

*
Mốc thời gian dùng thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + have/has + been + V-ing

Phủ định

S+ have/has + not + been + V-ing

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Have/Has + S + been + V-ing?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + have/has + S + been + V-ing?

Cách dùng

Dùng để diễn đạt các hành động, sự việc xẩy ra trong quá khứ kéo dài liên tục mang đến hiện tại.

Dùng để mô tả các sự việc rất có thể vẫn đang tiếp tục tại thời khắc nói và có công dụng vẫn sẽ liên tục trong tương lai.

Dấu hiệu thừa nhận biết

Since + mốc thời gian

For + khoảng thời gian

Until now / Up to now / So far

Over the past/the last + số + years

Recently / In recent years / Lately

Already

All day/week/month (long)

Round-the-clock/Non-stop

Thì vượt khứ đối chọi - Past Simple Tense

Định nghĩa

Thì thừa khứ đối kháng (past simple) là thì được sử dụng để miêu tả một vấn đề đã xẩy ra và xong xuôi ở một thời điểm xác định trong vượt khứ.

*
Thời điểm áp dụng thì vượt khứ đơn.

Công thức

Loại câu

Động tự thường

Động từ lớn be

Khẳng định

S + V2/V-ed

S + was/were

Phủ định

S + did not (didn’t) + V-inf

I/ He/ She/ It/ nhà ngữ số không nhiều + was not (wasn’t).

You/ We/ They/ chủ ngữ số các + were not (weren’t).

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Did + S + V-inf?

Was + I/ he/ she/ it/ công ty ngữ số ít?

Were + you/ we/ they/ chủ ngữ số nhiều?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + did + S + V-inf?

Từ hỏi + was + I/ he/ she/ it/ nhà ngữ số ít?

Từ hỏi + were + you/we/they/ nhà ngữ số nhiều?

Cách dùng

Diễn tả những hành động đã xảy ra và dứt trong thừa khứ.

Diễn tả những hành động lặp đi tái diễn hoặc phần đa thói thân quen trong vượt khứ.

Diễn tả thực sự về vượt khứ.

Diễn tả những trường hợp và trạng thái lâu dài hơn trong thừa khứ.

Diễn tả phần đa sự kiện chính trong một câu chuyện.

Dấu hiệu nhận biết

yesterday: hôm qua.

today: hôm nay.

this morning/ afternoon/ evening: sáng/trưa/chiều nay.

last night/ week/month/year: đêm/ tuần/ tháng/ năm trước.

+ ago: bao lâu về trước (VD: three years ago: 3 năm trước).

in + : vào năm… (VD: in 1990: vào năm 1990).

When : Vào lúc/ Khi…

Thì vượt khứ tiếp tục - Past Continuous Tense

Định nghĩa

Thì vượt khứ tiếp diễn (Past continuous) biểu đạt một hành động đang xảy ra trong thừa khứ.

*
Thời điểm thực hiện thì thừa khứ tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

I/ He/ She/ It/ công ty ngữ số không nhiều + was + Ving.

You/ We/ They/ công ty ngữ số nhiều + were + Ving.

Phủ định

I/ He/ She/ It/ nhà ngữ số ít + was not (wasn’t) + Ving.

You/ We/ They/ chủ ngữ số những + were not (weren’t) + Ving.

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Was + I/ he/ she/ it/ chủ ngữ số không nhiều + Ving?

Were + you/ we/ they/ nhà ngữ số những + were + Ving?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + was + I/ he/ she/ it/ công ty ngữ số không nhiều + Ving?

Từ hỏi + were + you/ we/ they/ công ty ngữ số những + Ving?

Cách dùng

Diễn tả những hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm cụ thể trong vượt khứ.

Diễn tả hầu như tình huống/ hành vi mang tính trong thời điểm tạm thời trong thừa khứ.

Diễn tả phần đa thói quen/ hành động tiêu rất lặp đi lặp lại (thường đi cùng với always).

Diễn tả hai hành vi xảy ra tuy nhiên song trong thừa khứ.

Diễn tả những hành động xảy ra tiếp tục trong suốt một khoảng thời hạn trong thừa khứ.

Miêu tả số đông thông tin/ chi tiết phụ vào một câu chuyện.

Dấu hiệu thừa nhận biết

At + (giờ)/(this/that time) + mốc thời gian trong quá khứ.

Thì vượt khứ dứt - Past Perfect Tense

Định nghĩa

Thì thừa khứ chấm dứt (Past perfect) diễn tả một hành động, sự việc xẩy ra trước một mốc thời hạn hoặc sự kiện cụ thể trong vượt khứ, rượu cồn từ sẽ được chia theo thì vượt khứ trả thành.

*
Khoảng thời gian sử dụng thì quá khứ trả thành.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + had + V3/ed

Phủ định

S + had not (hadn’t) + V3/ed

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Had + S + V3/ed?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + had + S + V3/ed?

Cách dùng

Diễn tả hành động đã xảy ra trước một hành động/ vụ việc khác trong vượt khứ.

Diễn tả hành động đã xẩy ra trước một thời điểm ví dụ trong thừa khứ.

Sử dụng trong câu đk loại 3 để miêu tả một điều kiện không tồn tại thật trong vượt khứ.

Dấu hiệu nhận biết

Dùng với các liên trường đoản cú chỉ sự trước/ sau như: Before: trước khi, After: sau khi.

Dùng với những mệnh đề trạng từ chỉ thời gian bắt đầu với: By the time + : trước khi…

Thì quá khứ xong tiếp diễn - Past Perfect Continuous Tense

Định nghĩa

Thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn (Past perfect continuous) được sử dụng khi câu có nhiều hành động xảy ra ở hầu như thời điểm khác nhau trong thừa khứ, hoặc khi câu tất cả một hành động xảy ra và kéo dãn dài liên tục trước một mốc thời hạn trong thừa khứ. Đây là điểm lưu ý khá kiểu như nhau sống thì vượt khứ kết thúc và thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn.

*
Khoảng thời hạn dùng thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + had + been + Ving

Phủ định

S + had not (hadn’t) + been + Ving

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Had + S + been + Ving?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + had + S + been + Ving?

Cách dùng

Diễn tả hành vi đã xẩy ra và kéo dãn liên tục trước một hành động/ sự việc khác trong quá khứ.

Diễn tả hành động đã xảy ra trước một thời điểm rõ ràng trong vượt khứ và kéo dãn dài liên tục cho đến thời điểm đó.

Diễn tả một hành vi là vì sao của một hiệu quả ở vượt khứ.

Dấu hiệu dấn biết

Thường được sử dụng với những liên tự như: Before: trước khi, After: sau khi, Until: cho tới khi

dùng với những mệnh đề trạng từ chỉ thời gian ban đầu với: By the time + : trước khi…; When + : khi...

Thì tương lai 1-1 - Future Simple Tense

Định nghĩa

Thì tương lai đối chọi (Future simple) diễn đạt hành động sẽ xảy ra trong tương lai, cụ thể hơn, đây là chưa ra mắt ở hiện nay tại, cơ mà sẽ bước đầu và ngừng trong tương lai.

*
Mốc thời gian dùng thì tương lai đơn.

Công thức

Loại câu

Động từ thường

Động từ to lớn be

Khẳng định

S + will/ shall + V-inf

S + will/ shall be

Phủ định

S + will/ shall not + V-inf

S + will/ shall not + be

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Will/ Shall + S + V-inf?

Will/ Shall + S + be?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + will/ shall + S + V-inf?

Từ hỏi + will/ shall + S + be?

Cách dùng

Diễn tả hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

Diễn tả được dùng để lấy ra chủ kiến hay dự kiến về một vụ việc trong tương lai.

Diễn tả được sử dụng để biểu đạt quyết định được chỉ dẫn ngay tại thời gian nói.

Diễn tả được sử dụng để diễn tả sự sẵn lòng, sẵn sàng tiến hành một hành động.

Diễn tả được dùng để mang ra lời hứa, đe dọa, lời mời, yêu cầu hay đề nghị.

Dấu hiệu dìm biết

Trạng ngữ chỉ thời hạn trong tương lai:

Tomorrow: ngày mai.

This week/ next month/ next year: Tuần này/ tháng này/ năm này.

This + buổi trong ngày/ trang bị trong tuần/ tháng trong năm.

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới.

Next + buổi vào ngày/ sản phẩm công nghệ trong tuần/ mon trong năm.

in + thời gian: vào … nữa.

Một số diễn tả thể hiện quan điểm:

(I"m) sure/ certain ____. : Tôi có lẽ ___.

Xem thêm: Cách Dùng Break Trong C - Câu Lệnh Break Và Continue Trong C

(I) think/ believe/ suppose___. : Tôi nghĩ rằng/ tin rằng/ nhận định rằng ____.

I wonder ___. : Tôi từ hỏi ___.

Thì tương lai tiếp diễn - Future Continuous Tense

Định nghĩa

Thì tương lai tiếp tục (Future continuous) diễn tả hành vi sẽ xẩy ra tại một thời điểm hoặc một khoảng chừng thời gian ví dụ trong tương lai.

*
Mốc thời gian dùng thì sau này tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + will/ shall be + V-ing.

Phủ định

S + will/ shall not + be + V-ing.

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Will/ Shall + S + be + V-ing?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + will/ shall + S + be + V-ing?

Cách dùng

diễn tả hành vi sẽ xẩy ra tại 1 thời điểm hoặc một khoảng tầm thời gian ví dụ trong tương lai. Hành động bắt đầu trước thời điểm được đưa ra và tiếp tục kéo dài đến sau thời khắc này, thường xuyên là công dụng của một dự tính hoặc thu xếp từ trước.

diễn tả một hành vi đang xảy ra sau đây thì một hành vi khác xảy đến, xen vào.

diễn tả hành vi sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trong một quãng thời gian ở tương lai.

diễn tả hành động sẽ xảy ra về sau như một phần trong thời gian biểu hay lịch trình thông thường.

dự đoán về một hành động có thể đang diễn ra ở hiện nay tại.

dùng với cấu trúc nghi vấn để hỏi một cách thanh lịch dự định sau này của một người nào đó.

dùng với “still” để mô tả hành hễ đang xẩy ra ở lúc này và được mong mỏi đợi sẽ liên tiếp trong một khoảng thời hạn ở tương lai.

Dấu hiệu thừa nhận biết

Trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai:

(At) this time/ this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời đặc điểm này trong tương lai.

At + giờ cụ thể + thời hạn trong tương lai: Vào giờ ví dụ trong tương lai.

in + thời gian/ in + thời gian + sở hữu phương pháp + time : trong … nữa.

all + day/ night: suốt cả ngày/ đêm.

Mệnh đề chỉ thời hạn trong tương lai: When + S + Động từ phân tách thì hiện tại đơn.

Thì tương lai hoàn thành - Future Perfect Tense

Định nghĩa

Thì tương lai kết thúc (Future Perfect) diễn tả một hành vi sẽ xảy ra và hoàn tất trước 1 thời điểm hoặc một hành động khác ngơi nghỉ tương lai.

*
Khoảng thời hạn dùng thì tương lai trả thành.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + will + have + V3/ed

Phủ định

S + will not (won’t) have + V3/ed

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Will + S + have + V3/ed?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + will + S + have + V3/ed?

Cách dùng

Diễn tả hành vi sẽ hoàn chỉnh trước một hành động/ vấn đề khác ngơi nghỉ tương lai.

Diễn tả hành động sẽ hoàn toàn trước một thời điểm rõ ràng ở tương lai.

Dấu hiệu nhấn biết

Thường được sử dụng với các cụm trường đoản cú chỉ thời gian, bắt đầu với “by”:

By then: mang đến lúc đó.

By this time: trước lúc đó.

By + : trước, tính đến…

Thường được dùng với các mệnh đề trạng từ bỏ chỉ thời gian bắt đầu với:

By the time + : trước khi…

When + : khi…

Thì tương lai kết thúc tiếp diễn - Future Perfect Continuous Tense

Định nghĩa

Thì tương lai chấm dứt tiếp diễn (Future Perfect Continuous)được áp dụng để miêu tả các hành động kéo dài thường xuyên đến 1 thời điểm sinh sống tương lai. Thời gian hành động ban đầu xảy ra không quan trọng. Hành động hoàn toàn có thể có điểm bước đầu ở cả thừa khứ, hiện tại hoặc tương lai.

*
Khoảng thời gian dùng thì tương lai kết thúc tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + will have been + V-ing

Phủ định

S+ will + not + have been + V-ing

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Will + S + have been + V-ing?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + will + S + have been + V-ing?

Cách dùng

Diễn tả hành động ra mắt không ngắt quãng, kéo dãn dài liên tục đến một thời điểm cơ mà một hành động, sự việc khác xẩy ra trong tương lai.

Diễn tả hành động diễn ra không ngắt quãng, kéo dài liên tục đến một thời điểm ví dụ ở tương lai.

Dấu hiệu nhận biết

Các các trạng từ:

“by…”: By then/By this time: mang lại lúc đó.

By + : tính đến…

By the time + .

Until (cho cho khi…).

When (Khi…).

Before (Trước khi…).

Mẹo ghi nhớ các thì trong tiếng Anh

Nhớ cách làm của 12 thì tiếng Anh

Các công thức thì trong giờ Anh có thể nói rằng là nặng nề nhớ vị nhiều lý thuyết. Vị vậy, bạn học rất có thể tham khảo cách sau để ghi nhớ:

Bước 1: Viết tên thì nên nhớ cấu trúc.

Ví dụ: Thì tương lai – dứt – Tiếp diễn.

Bước 2: quan sát từ đề nghị sang trái thương hiệu thì vừa viết, ta có: Tiếp diễn: buộc phải động từ khổng lồ be với V-ing. Vậy đề nghị viết V-ing xuống trước tiên sau đó mới xét mang đến to be.

Bước 3: tiếp tục ở mặt trái gồm “Hoàn thành”. Trong đó, thể chấm dứt có công thức: have/has/had đi kèm với rượu cồn từ phân tách ở dạng V3, do đó to be cũng sống dạng V3 (been).

Vì vậy, bạn được cấu trúc:… been + V-ing.

Bước 4: Để xác định đúng đắn have/has/had, bạn học liên tục quan liền kề phía bên trái gồm “Tương lai”. Động từ thừa khứ phân chia ở dạng will + V (tương lai), gồm will have thỏa mãn.

Từ đó, các bạn suy ra được cấu trúc: Will have + been + V-ing

Cuối cùng, nhằm có kết cấu hoàn chỉnh, bạn hãy bổ sung cập nhật thêm chủ ngữ và tân ngữ.

Nhớ rượu cồn từ dùng trong các thì trong tiếng Anh

Người học có thể nhớ rượu cồn từ dùng trong số thì tiếng Anh theo phong cách sau:

Đối với những thì trong tiếng Anh sinh hoạt quá khứ, động từ và trợ cồn từ sẽ tiến hành chia nghỉ ngơi cột đồ vật hai trong - bảng động từ bất quy tắc.

Đối với những thì trong giờ đồng hồ Anh sinh hoạt tương lai, sẽ phải có từ bỏ “will/shall” trong câu và rượu cồn từ tất cả hai dạng là “to be” cùng “V_ing”.

Vẽ khoảng thời gian sử dụng thì

Khi vẽ khoảng thời hạn sử dụng các thì trong tiếng Anh, để xác định khoảng cùng mốc thời gian rõ ràng hơn, bạn hãy vẽ một quãng mốc thời hạn như hình tìm hiểu thêm dưới đây:

*

Thực hành và luyện tập thường xuyên

Nhằm ghi lưu giữ lâu kiến thức và kỹ năng về các thì trong giờ đồng hồ Anh lâu, người học cần ứng dụng kỹ năng và kiến thức trên vào cuộc sống và cần mẫn luyện tập. Mặc dù đã học hết sức kỹ kim chỉ nan nhưng còn nếu như không thực hành thì cũng rất nhanh quên. Vị thế, chúng ta đừng quên cần cù làm bài tập sau mỗi bài học kinh nghiệm về từng thì trong tiếng Anh.

Bài tập về những thì trong giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án chi tiết

Exercise 1: bài xích tập phân biệt bây giờ đơn - hiện tại tại tiếp nối - hiện tại tại xong - hiện nay tại dứt tiếp diễn

Europe (be) ____________ the name of a continent.

She usually (walk) ________________ her dog around the lake near her house.

Hey! Answer the phone! It (ring) ____________!

Right now, I (study) _______________ Chinese & English.

It _______________ (rain) for 3 hours straight, and now, most of the streets in sài gòn City are flooded.

I just _______________ (buy) this phone. Vì chưng you think the design is cool?

We feel so sleepy now because we _______________ (do) Math revision since last night.

My father _______________ (work) for this company since 2014.

Exercise 2: bài bác tập phân biệt quá khứ 1-1 - thừa khứ tiếp tục - thừa khứ hoàn thành - vượt khứ kết thúc tiếp diễn

By the time I _______________ (get) there, they _______________ (have) English class.

My puppy _______________ (fall) asleep when I _______________ (get) home.

Yesterday, when our quái nhân _______________ (come), we _______________ (chat) noisily.

She _______________ (take) shower when her mom phoned.

I (not see) _______________ hadn’t been seeing James for 5 years until we met each other in a restaurant yesterday.

Exercise 3: bài bác tập phân minh tương lai đơn - tương lai tiếp tục - tương lai xong xuôi - tương lai kết thúc tiếp diễn

This time next year, I _______________ (study) abroad in China.

My sister _______________ (spend) all of her salary on shopping by the end of this month.

By the time we get there, Emma _______________ (sing) lots of songs.

I think Mary _______________ (be) our class monitor.

The company _______________ (cancel) the meeting by the time the client arrives.

Đáp án:

Exercise 1: bài bác tập phân biệt bây giờ đơn - hiện tại tại tiếp diễn - hiện nay tại ngừng - hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn

is-

Europe is the name of a continent.

walks-

She usually walks her dog around the lake near her house.

is ringing-

Hey! Answer the phone! It is ringing!

am studying-

Right now, I am studying Chinese and English.

has been raining-

It has been raining for 3 hours straight, & now, most of the streets in sài gòn City are flooded.

have .. Bought-

I have just bought this phone. Vày you think the thiết kế is cool?

have been doing-

We feel so sleepy now because we have been doing Math revision since last night.

has worked-

My father has worked for this company since 2014.

Exercise 2: bài tập minh bạch quá khứ đối chọi - quá khứ tiếp tục - thừa khứ xong xuôi - thừa khứ kết thúc tiếp diễn

got - had have-

By the time I got there, they had have English class.

had fallen - got-

My puppy had fallen asleep when I got home.

came - were chatting-

Yesterday, when our trùm cuối came, we were chatting noisily.

was taking-

She was taking shower when her mom phoned.

hadn’t been seeing-

I hadn’t been seeing James for 5 years until we met each other in a restaurant yesterday.

Exercise 3: bài bác tập riêng biệt tương lai solo - tương lai tiếp tục - tương lai xong xuôi - tương lai dứt tiếp diễn

will be studying-

This time next year, I will be studying abroad in China.

will have spent-

My sister will have spent all of her salary on shopping by the kết thúc of this month.

will have been singing-

By the time we get there, Emma will have been singing lots of songs.

will be-

I think Mary will be our class monitor.

will have cancelled-

The company will have cancelled the meeting by the time the client arrives.

Trên đây là cục bộ kiến thức tổng phù hợp các thì trong giờ đồng hồ Anh. Mong muốn qua nội dung bài viết này, bạn đọc sẽ nằm lòng được công thức và lốt hiệu nhận thấy tất cả 12 thì. Từ đó thực hành thật tốt để rất có thể áp dụng kết quả các thì vào giao tiếp, trao đổi tin tức hiệu quả.