Như chúng ta đã biết, trong số những tiêu chí review Ngữ pháp của cả hai khả năng IELTS Speaking cùng Listening đó là kỹ năng sử dụng các câu phức cùng câu ghép một phương pháp linh hoạt và chủ yếu xác. Bởi vì vậy các bạn cần nắm rõ cách sử dụng và kết cấu câu sử dụng các từ “When, Until, While, Before, After“ bởi vì lẽchúng là yếu tố kết cấu nên câu phức. Hôm nay, IELTS Vietop sẽ giúp chúng ta hệ thống biện pháp sử dụng của những từ trên.

Bạn đang xem: Cách dùng since before after


A. địa chỉ When, Until, While, Before, After vào câu

Nhìn chung, vị trí của những từ “when, until, while, before, after” tương đối linh hoạt. Chúng hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc thân câu tuỳ trực thuộc vào chủ kiến của người viết muốn biểu đạt hay nhấn mạnh vấn đề câu như vậy nào.

Lưu ý: khi các từ “when, until, while, before, after” mở đầu câu, thì mệnh đề chứa các từ này sẽ được ngăn phương pháp với mệnh đề chủ yếu ở sau bằng dấu phẩy “,”

Ví dụ 1:

When we were walking on the street, we bumped into an old friend from high school

Hoặc We bumped into an old friend from high school when we were walking on the street

Before he could reach the door, she quickly closed it

Hoặc She quickly closed the door before he could reach it


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ email bạn nhập ko đúng
Đặt hẹn

B. Bí quyết dùng When, Until, While, Before, After

1. Biện pháp dùng When

Cách dùng

Cấu trúc câu với ví dụ

Diễn tả hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ

Lưu ý: Ta phân chia thì thừa khứ dứt cho hành vi xảy ra trước, vượt khứ đơn cho hành vi xảy ra sau

When S + V2/ed, S + had + V3/ed

Ví dụ: When I arrived at the cinema, the film had ended

Diễn tả hai hành động xảy ra tuy nhiên song hoặc thường xuyên trong vượt khứ

When + S + V2/ed, S + V2/ed

Ví dụ: When I was driving home, my husband was cooking a special meal for me

Diễn tả một hành động đang ra mắt thì hành vi khác xen vào

Lưu ý: với hành động đang diễn ra, ta dùng thì vượt khứ tiếp diễn, hành động xen vào sử dụng thì vượt khứ đơn

When + S + tobe +Ving, S + V2/ed

Ví dụ: We were playing monopoly when the lights went off.

Diễn tả một hành động ở lúc này có liên quan hoặc tác dụng ở tương lai

Mệnh đề sau “when” đang ở thì bây giờ đơn, không bao giờ ở thì sau này đơn

When + S + Vs/es, S + will + V nguyên mẫu

Ví dụ: When my friend from đài loan trung quốc visits me, I will take him lớn attractions in Ho đưa ra Minh city.

2. Cách dùng While

While được dùng để diễn đạt hai hành vi được xảy ra đồng thời trong bây giờ hoặc quá khứ

Cấu trúc:S1+ tobe +Ving,S2+ tobe + Ving

Ví dụ:

We were lying on the beach sunbathing while they were playing volleyball.She is watching TV while his dog is playing with the ball

Ngoài ra, while còn được dùng để làm kết nối những ý gồm nghĩa tương làm phản nhau với chân thành và ý nghĩa trang trọng

Ví dụ: While I am happy for us all to lớn eat at home, I don’t want to spend hours in the kitchen preparing the food.

3. Biện pháp dùng Before

Cách dùng

Cấu trúc và ví dụ

Hành động xẩy ra trước một hành vi trong quá khứ

Before + S + V2/ed, S + had + V3/ed

Ví dụ: Before I came back to Vietnam, I had lived abroad for twenty years

Hành hễ sẽ xẩy ra nếu như một hành động khác được thực hiện

Before + S + Vs/es, S +will + V nguyên mẫu

Ví dụ: Before we visit your house, we will call you in advance

4. Phương pháp dùng After

Cách dùng

Cấu trúc với ví dụ

Hành động xẩy ra sau một hành động khác trong vượt khứ.

After + S + had + V3/ed, S + V2/ed

Ví dụ: After we had arrived at the airport, we booked a taxi khổng lồ the thành phố center

Hành động xảy ra trong thừa khứ, nhằm lại kết quả trong vượt khứ

After + S + V2/ed, S + V2/ed

Ví dụ: After Tom confessed that he was having an affair, his wife decided to file a divorce

Sau khi thao tác gì sẽ làm việc gì tiếp theo

After + simple present/ present perfect, simple present

Ví dụ: After she has brushed her teeth, she goes khổng lồ bed

5. Giải pháp dùng Until

Cách dùng

Cấu trúc cùng ví dụ

Một vụ việc kéo dài cho tới khi một sự việc, hành động khác xảy ra

S + V2/ed + until + S + V2/ed

Ví dụ: We waited inside the building until the rain stopped

Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until đang được chấm dứt trước hành vi kia

S + V2/ed + until + S + had + V3/ed

dụ: I hadn’t realized she wasn’t English until she spoke

Dùng với tức thị sẽ làm gì cho đến khi một câu hỏi nào kia hoàn thành

S + simple future + until + S + present simple/ present perfect

Ví dụ: I will watch TV until my mother finishes cooking

D. Bài xích tập vận dụng

Bài tập 1

Điền when , while hoặc until vào khu vực trống say đắm hợp

1. I was having lunch ………………. James arrived.

2. Once he starts painting a room he won’t stop ………….. It’s done.

3. ……………… I heard the doorbell, I went lớn the door.

4. This dog might be dangerous, don’t move …………. I tell you.

5. ……………….. Jo was washing her hair, I did my homework.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Bút Apple Pencil Với Ipad Hoặc Ipad Pro, Apple Pencil Và Những Điều Cần Biết

6. ……………….. I buy the bread, you can go to the butcher’s.

7. He can’t say ………………….. The Inspector of Mines gives his report.

8. I was at the baker’s ……………. I met Jo.

9. The customer was being helped by the salesman ……………..….. The thief came into the store.

10. ……………………… you saw Keith, was he with Jo?

11. I was in the cửa hàng …………………. Someone stole my bag.

12. I hurt my back ………………… I tried lớn lift the piano.

13. ……………….. We were standing outside the cinema, someone picked my pocket.

14. …………………. Mrs Scott came back to lớn her hotel, she called the elevator.

15. I will be taking care of my little brother Allan ………………… my parents come back. 

Bài tập 2

Điền when, before hoặc after vào nơi trống tương thích và phân chia thì của đụng từ trong ngoặc
*
*

3. …………….. The frozen liquid is ground again by a machine, it ………………….. (dry) in a vacuum. 4. At the final stage, the coffee …………….(pack) into separate jars ……………… reaching the hands of consumers.

Tìm hiểu khóa huấn luyện IELTS nhóm nhanh từ 6-8 chúng ta hoặc IELTS 1 kèm 1 đã được nhiều người quan trung ương tại TPHCM

Answer Key

Bài tập 1

1. When

2. Until

3. When

4. Until

5. While

6. While

7. Until

8. When

9. When

10. When

11. When

12. When

13. While

14. When

15. Until

Bài tập 2

1. After – are picked/ have been picked

2. When – before – are put

3. After – is dried

4. Are packed – before

Trên đấy là những kiến thức giúp bạn cách cần sử dụng When, Until, While, Before, After một cách chi tiết nhất. Mong muốn nó để giúp ích được cho bạn trong quy trình học tập.