Việc để một thắc mắc trực tiếp trong giờ đồng hồ Anh khá dễ dàng và liên tiếp được sử dụng. Cố nhưng nhiều bạn vẫn còn gặp mặt nhiều khó khăn khi đặt các thắc mắc gián tiếp với asked. Tùy theo thực trạng và thắc mắc của bạn nói cơ mà asked đã có kết cấu khác nhau. Vậy asked gồm những cấu tạo nào? xung quanh việc dùng làm tường thuật lại câu hỏi, asked còn tồn tại cách sử dụng nào khác không? theo dõi và quan sát ngay bài viết dưới đây để tìm kiếm hiểu chi tiết hơn về cấu trúc asked với cách sử dụng asked trong giờ Anh nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng she asked me


Cấu trúc asked trong giờ Anh

Đối cùng với từng dạng thắc mắc trực tiếp thì cấu trúc asked sẽ được sử dụng khác nhau. Thuộc phân tích 3 dạng câu sau đây để nắm rõ hơn về kết cấu asked trong giờ Anh nhé.

*

Cấu trúc asked dạng Yes/No question

Yes/No question là dạng câu hỏi mà người trả lời sẽ gửi ra gạn lọc là Yes hoặc No. Đây là dạng thắc mắc vô cùng phổ cập trong tiếp xúc hàng ngày.

Cấu trúc câu sinh hoạt dạng con gián tiếp:

Sasked (sb)if/ whetherClause
wanted to know
wondered

Ví dụ: vị you lượt thích cartoon movie? – She asked.

→ She asked me if/whether I lượt thích cartoon movie. (Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có thích phim hoạt hình không).

Cấu trúc asked dạng Wh-questions

*

Câu hỏi dạng Wh-questions là dạng câu có từ nhằm hỏi bước đầu bằng Wh. Ví dụ như: What, When, Where, Why, Which…. Đây là trong những dạng câu hỏi khá thịnh hành và được áp dụng thường xuyên.

Cấu trúc câu làm việc dạng gián tiếp:

Sasked (sb)Clause
wanted lớn know
wondered

Ví dụ: Where vày you live? – She asked.

→ She asked me where I live. (Cô ấy hỏi tôi địa điểm tôi sống).

Ví dụ: What time is it? – My mother asked.

→ My mother asked me What time it is.

Cấu trúc asked dạng câu mệnh lệnh

*

Cấu trúc asked sống trong câu nhiệm vụ sẽ mang ý nghĩa là yêu ước hoặc đề nghị.

Cấu trúc câu trực tiếp:

V-inf/ Don’t + V-inf, please

Cấu trúc câu con gián tiếp:

S + asked/told/advised/ordered/wanted/warned + sb + (not) + khổng lồ V-inf

Ví dụ: open the book page 96, please – My teacher said.

→ My teacher asked us to xuất hiện the book page 96. (Giáo viên yêu cầu công ty chúng tôi mở sách trang 96).

Bài tập vận dụng cấu tạo asked

Bài 1:

Yêu cầu: Viết lại câu sau với cấu trúc asked cơ mà nghĩa của câu không biến thành thay đổi.

“Don’t go home late” – My mother said.

→ My mother asked…………………………………………………………………………

“What bởi vì you want for breakfast today, Lan?” – Mai asked.

→ Mai asked ………………………………………………………………………………..

“Can I borrow your umbrella?” – She asked.

→ She asked…..…………………………………………………………………………….

“Where are you going next month?” – She asked

→ She asked…..…………………………………………………………………………….

“Do you love me?” – Peter asked Min

→ Peter asked………………………………………………………………………………..

“Do you lượt thích Messi or not?” – He asked.

Xem thêm: Cách Dùng Imessage Của Iphone, Cách Bật Và Sử Dụng Imessage Iphone 2022

→ He asked………..………………………………………………………………………….

“How many subjects have you finished since 2021?” – The teacher asked Peter.

→ The teacher asked ………..………………………………………………………………

“Turn off the light, please” – My sister said.

→ My sister asked ………..…………………………………………………………………

“Do you lượt thích listening lớn music or not?” – She asked.

→ She asked………..…………………………………………………………………………

“Where is the best place lớn travel in the summer?” – Linda asked.

→ Linda asked………..……………………………………………………………………….

Đáp án

My mother asked me not lớn go trang chủ late. Mai asked What Lan wanted for breakfast that day. She asked me whether/if she could borrow my umbrella. She asked me where she was going next month. Peter asked Min if/ whether she love him. He asked me whether I lượt thích Messi. The teacher asked Peter how many subjects he had finished since 2021. My sister asked me khổng lồ turn off the light. She asked me whether I like listening to music. Linda asked me where is the best place lớn travel in the summer. Bài 2: chuyển các câu hỏi trực tiếp dạng Yes-No questions dưới đây thành câu hỏi gián tiếp. 

Ví dụ: “Is this my birthday cake?” →Peter asked Mary if that was his birthday cake. 

“Will you send me an e-mail?” Marty lớn Kim

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Were you driving your oto when you had an accident?” The police lớn Mr Lloyd

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Did you give up smoking last month?” The doctor lớn Mrs Smith

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Have you done the washing up?” Mum khổng lồ me

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Can you phone your mother at home?” The teacher to him

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Đáp án: 

Marty asked Kim if she would send him an email. The police asked Mr Lloyd if he had been driving his car when he had an accident. The doctor asked Mrs Smith if she had given up smoking the month before. Mum asked me if I had done the washing up. The teacher asked him if he could phone his mother at home.

 

Bài 3: đưa các câu hỏi trực tiếp dạng Wh-questions tiếp sau đây thành câu hỏi gián tiếp. 

Ví dụ: Who is this flower for? →Mary asks Peter who that flower is for. 

“What’s your name? ” The officer to lớn Sam

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“How could you drive here in this storm?” Linda to lớn the writer

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Why are you wearing this awful shirt?” The quái dị to Mr Grey

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“When will the lunch be ready?” Tina to lớn her mum

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“How did you try to cope with this problem? ” The psychologist to lớn Sylvie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Đáp án: 

The officer asked Sam what his name was. Linda asked the writer how he could drive there in that storm. The quái dị asked Mr. Grey why he was wearing that awful shirt. Tina asked her mum when the lunch would be ready. The psychologist asked Sylvie how she had tried to cope with that problem.

 

Bài 4: gửi các câu hỏi trực tiếp sau đây thành thắc mắc gián tiếp. 

“Have you done your homework yet, Peter?”

Mum wanted lớn know if ……………………………………………………………………………………………… 

“Where are you going to lớn spend your holiday this summer, Sue?”

Mary asked Sue …………………………………………………………………………………………………………. 

“Do you know how long it is from London to lớn Cambridge?”

Tom asked me if…………………………………………………………………………………………………………. 

“Will you phone me as soon as you arrive in Oxford, Carol?”

Cindy asked Carol if …………………………………………………………………………………………………… 

“Did the children play football in the park yesterday? ”

Grandma was interested in knowing if ………………………………………………………………………….. 

 

Đáp án: 

Mum wanted to lớn know if Peter had already done his homework .Mary asked Sue where she was going khổng lồ spend her holiday that summerTom asked me if I knew how long it was from London khổng lồ Cambridge.Cindy asked Carol if she would phone her as soon as she arrived in OxfordGrandma was interested in knowing if the children had played football in the park the previous day/the day before.

 

Bài 5: Chọn giải pháp đúng nhất. 

“What has Daddy made for dinner ? ” asked Simon. Simon asked what Daddy had made for dinner. Simon asked what Daddy have made for dinner. Simon asked what Daddy has made for dinner. “Who won the match? ” asked Monica. Monica asked who had won the match. Monica asked who have won the match. Monica asked who has won the match. “Has Sarah ever been to Siena ? ” he asked. He asked whether Sarah had never been to lớn Siena. He asked whether Sarah had ever been to Siena. He asked whether Sarah has never been lớn Siena. “Do you like fried eggs?”Anne asked David Anne asked David whether he lượt thích fried eggs. Anne asked David if he lượt thích fried eggs. Anne asked David if he liked fried eggs. “Can they play the piano?” she asked  She asked if they could play the piano. She asked if they can play the piano. She asked whether they can play the piano.

 

Đáp án 

A 2. A 3. B 4. C 5. A

Bài 6: lựa chọn dạng rượu cồn từ đúng trong số những câu trực tiếp dưới đây. 

Helen asked me if I liked visiting old buildings.

‘Do you like/Did you like visiting old buildings?’ asked Helen. 

Bill asked Mary if she had done anything the previous weekend.

‘Have you done anything/Did you vày anything last weekend?’ 

The policeman asked me if the oto belong to lớn you me.

‘Does this oto belong/Did this oto belong khổng lồ you?’asked the policeman. 

Fiona asked me if I had seen her umbrella anywhere.

‘Did you see/Have you seen my umbrella anywhere ?’ asked Fiona. 

Joe asked Tina when she would get back.

‘When will you get /have you got back?’asked Joe. 

 

Đáp án: 

Do you likeDid you vì chưng anythingDoes this oto belongHave you seenwill you get

 

*

Trên đây là toàn thể kiến thức về cấu tạo asked nhưng Edison Schools đã share với bạn. Mong muốn qua bài viết này bạn đã sở hữu thể nắm rõ cách áp dụng công thức asked tương xứng với từng nhiều loại câu trực tiếp. Để trường đoản cú đó dễ dàng ăn điểm trong những kỳ thi cũng giống như tự tin trong giao tiếp tiếng anh hơn. Chúc các bạn học tập thật tốt.