Bạn đã từng có lần sử dụng cấu trúc Shall để hỏi ai đó ý kiến hoặc nhờ người nào đó giúp gì chưa? Đây là cấu tạo được sử dụng không hề ít trong tiếp xúc hằng ngày. Cùng Vietop khám phá kỹ hơn phương pháp sử dụng kết cấu shall dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng shall trong câu hỏi


Shall là gì?

Shall /ʃəl/, /ʃæl/: nên, sẽ làm cho gì; nhất mực sẽ phải, kiên cố sẽ làm cái gi đó.

E.g. We shall hear more about it. (Chúng ta đang nghe thêm về sự việc này).

You shall have my book tomorrow. (Thế làm sao ngày mai anh cũng có quyển sách của tôi).


Cách dùng cấu trúc shall

Shall được sử dụng trong cả câu hỏi và câu trả lời. Bọn họ thường bắt gặp cấu trúc shall phổ biến nhất khi đi cùng rất ngôi lắp thêm nhất. Khi sử dụng ở ngôi máy nhất, thiết bị hai tuyệt thứ cha thì shall đều sở hữu những chân thành và ý nghĩa và vai trò không giống nhau.


*
*

Cùng xét nhị trường hợp béo dưới đây:

Ở ngôi thiết bị nhất

Ở ngôi đồ vật nhất, shall hay đi cùng cùng với I với We.

Shall I/We + V…?
S + shall + V
Dùng nhằm nói hoặc dự kiến về tương lai

E.g. This time next week I shall be in Scotland. (Vào thời hạn này tuần sau thì tôi sẽ đang ở Scotland).

We shan’t be gone long. (Chúng tôi sẽ không còn đi lâu đâu).

Lưu ý: shall not = shan’t.

Dùng để lấy ra lời đề nghị

E.g. Shall I send you the book? (Tôi gửi chúng ta cuốn sách nhé?)

Shall I wait for you? (Anh chờ em nhé?).

Dùng để lấy ra lời gợi ý

E.g. Let’s look at it again, shall we? (Chúng ta cùng quan sát lại nó thì sao?)

Shall we meet at the theater? (Chúng ta gặp gỡ nhau trên rạp hát được không?).

Xem thêm: Review Cách Sử Dụng Mặt Nạ Ngủ Môi Cách Dùng, Cách Sử Dụng Mặt Nạ Ngủ Môi Laneige

Dùng nhằm xin lời khuyên

E.g. What shall we do this weekend? (Chúng ta nên làm những gì vào vào ngày cuối tuần này?)

How shall I cook it? (Tôi vẫn nấu nó sao đây?).

Ở ngôi đồ vật hai với thứ ba

Shall khi đi với danh từ làm việc ngôi sản phẩm công nghệ hai cùng ngôi thứ cha thì ít được thực hiện hơn, ít được sử dụng trong văn nói hiện đại. Nó tất cả hai mục đích khác nhau:

Dùng để diễn đạt ý định

E.g. You shall have a sweet. (Con sẽ ăn một viên kẹo).

He shan’t let him come here. (Anh ấy sẽ không đến).

Dùng để miêu tả mệnh lệnh

E.g. Yatchs shall go round the course, passing the marks in the correct order. (Các du thuyền lướt sóng phải chạy xoay quanh bãi đua, ngang qua các dấu hiệu sống đúng vị trí).

Members shall enter the names of their guests in the book provided. (Các thành viên nên ghi thương hiệu khách tham dự sổ tay được phát).

*Lưu ý:

Với ý nghĩa diễn đạt mệnh lệnh, shall chủ yếu đuối được dùng trong những văn bạn dạng pháp lý giỏi quy định. Trong giờ Anh thường nhật ta dùng must hoặc have thay cho shall.Ngoài ra có cấu tạo “shall you?” – là một kết cấu cũ thường được sử dụng trong tè thuyết, vì chưng nó gọn ghẽ hơn so với sử dụng thì sau này tiếp diễn.

E.g. Shall you go? = Will you be going? (Cậu sẽ đề nghị đi à?).

Bài tập ứng dụng cấu trúc shall

Bài tập

Chọn câu trả lời đúng trong số những đáp án dưới đây.

What about …… to the new park today?to goinggoingto gogoWhy ………. A book?you readto readdon’t you to readdon’t you read…… I start now?What aboutShallWhy doLet’s……… talk rudely.Let’s not toLet’s khổng lồ notLet’s don’tLet’s notWe ……… trang chủ and watch TV.could stayhave to lớn staywill staymust stayLet’s ……….our time.to wastewastingdon’t wastenot wasteWhy don’t we …… chess?playedplayingto playplayShall we ……. Out for your birthday next Saturday?goingto goingto gogoIt would be great ………… a break now.takingto taketo takingtake…….. We meet?ShallLet’sWhyHow about

Đáp án

BDBDADDDAA

Trên phía trên là ý nghĩa và các trường hợp thực hiện cấu trúc Shall. Dù shall chỉ được sử dụng chủ yếu đuối với ngôi đầu tiên nhưng Vietop sẽ liệt kê cho mình cả đều trường vừa lòng ít sử dụng ở ngôi thiết bị hai cùng thứ ba. Chúc bạn tiến bộ hơn nữa trong quá trình học ngữ pháp giờ Anh của mình.