PREFER tức là “thích hơn”, kết cấu với PREFER được sử dụng để mô tả sự thương mến một cái nào đó hơn một cái gì của tín đồ nói mà có thể nói rõ hoặc ko nói rõ đối tượng người sử dụng được so sánh. Việc áp dụng các cấu tạo với PREFER siêu phổ biến, tuy nhiên, nó cũng rất dễ gây nhầm lẫn giữa các dạng cùng với nhau.

Bạn đang xem: Cách dùng prefer rather than

Vì vậy, trong nội dung bài viết này, Language link Academic đã tổng hợp khá đầy đủ các kiến thức và kỹ năng về cấu trúc PREFER cho mình đọc dễ theo dõi và phân biệt.

*

3. Bài tập vận dụng cấu tạo prefer

1. John ………………………………voleyball khổng lồ football. A. Prefer B. Prefers C. Khổng lồ prefer D. Prefering

2. “Which one is wrong?” A. Jane & Judy don’t prefer talking khổng lồ sleeping. B. Jane & Judy prefer talking khổng lồ sleeping. C. Bởi Jane & Judy prefer talking to sleeping? D. Does Jane và Judy prefer talking khổng lồ sleeping?

3. Question: “Which one does he prefer, watching TV or playing computer games?”Answer: ………………………………………….. A. He prefers watching TV. B. Yes, he does. C. No, she doesn’t. She likes voleyball. D. She wants to lớn go out with her friends.

4. I prefer travelling by oto ………… bus. A. By B. On C. At D. To5. She prefers ……………………………. A. Pizza to spaghetti B. Playing alone C. Sitting up here D. Watching TV 6. Tom prefers ………………………… A. Horror films khổng lồ western films B. Playing chess to playing football C. Hamburgers to lớn spaghetti D. Sports programmes to lớn chat shows 7. I …………………. Watching TV to lớn ………………….to the radio. A. Prefer / listen B. Prefer / listening C. Prefer / listens D. Prefers / listening 8. Lisa prefers …………………… to swimmimng.

sunbathe khổng lồ sunbathe sunbathes sunbathing 9. He prefers …………………. A taxi khổng lồ a bus. A. Taking B. Take C. Takes D. To lớn take 10. They prefer …………………………………. . A. Cake making to lớn biscuit B. Biscuit khổng lồ make a cake C. Making a cake to lớn biscuit D. Make biscuit to lớn cake

Đáp án bài tập vận dụng kết cấu prefer

BDADBDBDAC

Language liên kết Academic ý muốn rằng nội dung bài viết của chúng mình đã cung ứng cho các bạn đầy đủ kỹ năng về cấu trúc prefer. Đây là một trong những kiến thức ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong chương trình học tiếng Anh trung học tập phổ thông. Đừng quên trên Language links Academic luôn có hầu hết khoá học tập tiếng Anh trẻ em hỗ trợ đầy đủ các kiến thức cả về tiếp xúc lẫn ngữ pháp.

Cấu trúc Prefer, Would Prefer và Would Rather dùng để diễn đạt về bài toán thích một điều gì đó, thích cái gì hơn loại gì. Trong nội dung bài viết này, hãy cùng ELSA Speak khám phá điểm khác nhau giữa 3 điểm ngữ pháp này để làm bài tập xuất sắc hơn nhé.

Cấu trúc Prefer trong giờ Anh

1. Thích hợp một cái nào đấy (prefer to lớn V)

Cấu trúc: S + prefer to lớn V


*

Ví dụ:

Do you usually go lớn work by bus? – No, I prefer lớn ride my bike to work. (Bạn có hay đi làm bằng xe cộ buýt ko vậy? – Không, tôi thích đấm đá xe đi làm hơn.)Nicole prefers lớn drink chamomile tea. (Nicole say mê uống trà hoa cúc.)

2. Thích cái gì hơn vật gì (prefer something to lớn something)

Cấu trúc (1): S + prefer +V-ing + lớn + V-ing

S + prefer + N + to lớn N

Ví dụ:

I prefer winter to summer. (Tớ thích ngày đông hơn mùa hè.)Mindy prefers traveling by train to driving on her own. (Mindy yêu thích đi bởi tàu hơn là từ bỏ lái xe.)

Cấu trúc (2): S + prefer to lớn V + rather than V

Ví dụ:

Edward prefers khổng lồ read books at home rather than hang out at coffee shops. (Edward thích ở nhà đọc sách hơn là nói chuyện trong quán cà phê.)Dorian & Niki prefer lớn have a museum date rather than watch a film at a theater. (Dorian và Niki thích một buổi hẹn sinh sống viện bảo tàng hơn là đi coi phim.)

Cấu trúc Would Prefer trong giờ Anh

Cấu trúc Would prefer (= ‘d prefer) được áp dụng để miêu tả sở yêu thích ở bây giờ hoặc tương lai. Tuy nhiên, Would prefer được dùng trong bối cảnh trang trọng, còn Prefer thì sở hữu nghĩa thân thiện hơn.

Cụ thể, biện pháp dùng và cấu trúc Would prefer trong tiếng Anh như sau:

1. Would prefer: Thích một chiếc gì đó

Cấu trúc: S+ would prefer + N/to V

Ví dụ:

Would you like to go fishing with us this Sunday? – No, I would prefer lớn go camping with my family. (Cậu có muốn đi câu cá với bọn chúng tớ công ty nhật này không? Không, tớ say mê đi cắm trại với gia đình hơn.)He would prefer pizza. (Anh ấy phù hợp pizza hơn.)
*

2. Would prefer … rather than: Thích vật gì hơn dòng gì

Cấu trúc: S + would prefer + to V rather than V

Ví dụ:

Helen would prefer to brush up on her Writing skills rather than plagiarize. (Helen ham mê trau dồi kỹ năng viết của chính bản thân mình hơn là vấn đề đạo văn.)In every meeting, George would prefer to come early rather than be late. (Trong mọi cuộc họp, George luôn luôn thích đến sớm hơn là trễ giờ.)

3. Would prefer + Sb: mong người khác làm cho gì

Cấu trúc: S + would prefer + Sb + khổng lồ V

Ví dụ:

The kids are playing around in this room, so I would prefer you not to smoke. (Bọn con trẻ đang nghịch ở vào phòng, vày vậy tôi không muốn anh hút thuốc.)Mom would prefer us khổng lồ go home at 11 o’clock. (Mẹ muốn cửa hàng chúng tôi về nhà thời điểm 11 giờ.)

Cấu trúc Would Rather trong giờ Anh

1. Kết cấu Would Rather thì hiện tại

Would rather + V: Thích cái gì hơn

Cấu trúc: S + would rather + V

Ví dụ:

I’d rather do meditation for my morning routine. (Tôi ưa thích thiền định vào mỗi buổi sáng.)My mother would rather not pay attention lớn the gossip of the neighbors. (Mẹ tôi không say mê để tâm đến những lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng.)

Would rather + V + than + V: Thích thao tác gì hơn câu hỏi gì

Cấu trúc: S + Would rather + V + than + V

Ví dụ:

I’d rather face difficulties than hide from them. (Tôi thích đương đầu với trở ngại hơn là trốn tránh.)I‘d rather stay at home than go khổng lồ the movies. (Tôi thích ở trong nhà hơn đi coi phim.)

2. Kết cấu Would Rather làm việc thì vượt khứ

Would rather + Sb + V-ed: mong ước ai đó làm cái gi ở lúc này hoặc tương lai

Cấu trúc: S + would rather + somebody + V-ed

Động tự trong cấu tạo này được chia ở thì thừa khứ, nhưng ý nghĩa lại là hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

Could I stay alone? – Come on, I’d rather you hung out with me.

→ Tôi có thể ở một mình chứ? – Thôi nào, tôi mong mỏi bạn ra bên ngoài cùng tôi hơn.

Would rather + Sb + had V3: giá chỉ như điều gì đã xảy ra

Cấu trúc: S + would rather + somebody + had V3

→ diễn tả một sự nhớ tiếc hoặc mong ước trong thừa khứ.

Ví dụ:

Did Kennet take you khổng lồ the opera yesterday? Well, I would rather he had taken me lớn the theater instead. (Hôm qua Kennet dẫn cậu tới đơn vị hát opera sao? – Ừ thì, mặc dù sao tớ vẫn muốn anh ấy gửi tớ đến rạp chiếu phim giải trí phim hơn.)Milly would rather I hadn’t sent this present lớn her. She doesn’t seem to like it. (Milly dường như không muốn tớ tặng kèm món kim cương này cho cô ấy. Hẳn là cô ấy không ưa thích nó rồi.)

So sánh cấu tạo Prefer, Would Prefer, Would Rather

Cấu trúc
Trường đúng theo sử dụng
Các công thức đề xuất nhớ
PreferDiễn tả sở thích trong các trường hợp thân mật.(1) Prefer khổng lồ V(2) Prefer N/V-ing khổng lồ N/V-ing(3) Prefer to lớn V + rather than V
Would preferDiễn tả sở thích trong số bối cảnh trang trọng hơn.

Xem thêm: Cách Dùng Lô Cuốn Lò Xo Uốn Xoăn Tóc Lô Cuốn Xoăn Tóc Không Dùng Nhiệt

(1) Would prefer + N/ to lớn V(2) Would prefer + S + lớn V(3) Would prefer + lớn V rather than V
Would ratherDiễn đạt một sở thích hay là 1 mong ý muốn nào đó.Nhấn mạnh mẽ thích làm cho điều gì rộng điều gì.(1) Would rather + V(2) Would rather + V than V(3) Would rather + S + V-ed(4) Would rather + S + had V3

Bài tập vận dụng kết cấu Prefer, Would Prefer, Would Rather

Điền Prefer, Would Prefer hoặc Would rather vào địa điểm trống làm thế nào để cho phù hợp

1. I don’t lượt thích cities. I ………… khổng lồ live in the country.

2. “……….. Tea or coffee?” – “Coffee, please.”

3. “Do you want lớn go out this evening?” “I………. Not”

4. “Do you mind if I smoke?” “I………. You didn’t.”

5. I………. You cooked dinner now.

6. She …………. Khổng lồ stay here.

7. They …………playing badminton lớn play football.

8. I’m tired. I………… not to go out this evening.

9. Milan ………… tea to lớn coffee.

10. My cousins …………….. To lớn go skiing this year rather than go on a beach holiday.

11. I ………she had gone there by plane. She went by bus.

12. Tom ………to stay at home rather than go to lớn the cinema tonight.

13. I ……….to watch a match rather than go lớn the cinema.

14. I ………you stayed at trang chủ with me but you will go out.

15. Lany ……….. To lớn climb mountains rather than go lớn the beach.

16. The students are chatting so loudly. The teacher ………… they didn’t talk during the lesson.

17. My father ………. I lived in Istanbul. Now I am living in Paris.

18. She ……..to buy a gold ring rather than a silver ring.

19. He …….have a house in the town. Now he is living in the countryside.

20. ……… you …….. A quieter restaurant?

Đáp án

1. Prefer2. Would you prefer3. Would prefer4. Would rather5. Would rather
6. Would prefer7. Prefer8. Prefer9. Prefers10. Prefer
11. Would rather12. Prefers13. Prefer14. Would rather15. Would prefer
16. Would rather17. Would rather18. Prefers19. Would rather20. Would you prefer

Ngoài những bài xích tập về cấu tạo Prefer, Would Prefer cùng Would Rather này, các bạn hãy luyện tập liên tiếp cùng app ELSA Speak để nâng cấp trình độ nước ngoài ngữ nhé.

Đây là ứng dụng luyện nói tiếng Anh sản phẩm đầu, sử dụng công nghệ A.I. Dấn diện giọng nói độc quyền. Tín đồ học sẽ tiến hành chấm điểm phát âm, sửa đổi lỗi không đúng ngay lập tức. Dựa vào vậy, bạn có thể nâng cao tài năng giao tiếp, nói tiếng Anh chuẩn phiên bản xứ.

Thông qua 290+ chủ thể đa dạng, 25.000+ bài rèn luyện được update thường xuyên, chúng ta cũng có thể nâng cao chuyên môn tiếng Anh đến 40% sau 10 phút luyện tập từng ngày cùng ELSA Speak.