Chanokporn Intiang từ bangkok hỏi: Tôi là một người khôn cùng thích trang Learning English. Gồm câu này tôi học được làm việc trường: 'This is not good.' và câu này tôi thường gặp mặt hàng ngày: 'This is no good.' Vậy dùng no trước tính từ 'good' tất cả đúng ngữ pháp không?


No trong trường phù hợp này được dùng như một determiner (chỉ định từ/hạn định từ) để biểu đạt số lượng như 'all', 'every', 'many', 'some', 'any', 'each', 'either', 'one', 'another' cùng nó được sử dụng trước các danh từ số ít cùng số nhiều. Nó cũng có nghĩa giống như như 'not a' hoặc 'not any' và thường được sử dụng nếu chúng ta muốn nhấn rất mạnh tay vào những gì mình sẽ nói. Hãy so sánh những câu sau:


'I have no idea what he is referring to.' (nhấn mạnh hơn)'I don't have any idea what he is referring to.' (ít nhấn mạnh hơn)'No students from the secondary school in New Town achieved the highest grades in their end-of-year exam.' (nhấn bạo dạn hơn)'There weren't any students from the secondary school in New Town who achieved the highest grades in their end-of-year exam.' (ít nhấn mạnh vấn đề hơn)'I'm sorry. I've got no time for that this afternoon.' (nhấn khỏe mạnh hơn)'I'm sorry. I haven't any time for that this afternoon.' (ít nhấn mạnh vấn đề hơn)

Not được dùng làm câu giỏi mệnh đề đậy định và thường được sử dụng với đụng từ 'to be' dĩ nhiên tính từ, phó từ, các danh tự hoặc một cụm giới từ. Very thường được sử dụng sau not để triển khai trung hòa giảm tính tủ định của mệnh đề. Chúng ta có các ví dụ sau:


'It was not difficult to lớn understand why she was in love with him.''It is not always true that people who are in love lượt thích the same things.''He swims well, but not very evenly.''It was not a huge meal, but enough for two people.''I know I'll probably fail my driving test, but I'm not in the least bit nervous about it.'

'Good' chắc hẳn rằng là tính từ bỏ duy nhất hoàn toàn có thể kết hợp với no cùng any, và rất có thể kết hợp với tất cả not, mang dù đôi lúc có sự khác hoàn toàn rất sắc sảo về giải pháp dùng và nghĩa của nó. Hãy so sánh các câu sau:


Ở đây câu chuyện là về sữa có tươi/ngon không với trong trường đúng theo này tôi lựa chọn dùng Not cùng với nghĩa che định.

Bạn đang xem: Cách dùng not trong tiếng anh


'Was the play any good?' 'It was no good at all. The acting was poor và the direction was terrible.'

Trong ví dụ này, no good trong câu vấn đáp phản ánh ý trong thắc mắc any good - có hay không - cùng với ý chẳng xuất xắc tí nào.

Xem thêm: Unit 20: Cách Dùng Other The Others Another / Other/ Others, Phân Biệt Cách Dùng Other Với Another


'It's no good. I can't see how we can repair this fence. We shall have khổng lồ buy a new one.'

Còn ngơi nghỉ ví dụ này 'It's no good' rất có thể được sửa chữa bằng 'It's no use' - chẳng được trò vè gì.


'It's no good trying to apologise. You have really offended me.''It's no use complaining about the service in this hotel. It will never improve.''There was no point (in) carrying on with this. We decided to kết thúc the investigation.'

Cần nhớ đề nghị dùng 'there's' với 'no point''it's' cùng với 'no good/no use'.