A lot of là một trong những cấu trúc rất phổ cập trong ngữ pháp giờ Anh. Các bạn đã biết thực hiện cấu trúc A lot of đúng ngữ pháp chưa? tất cả những cấu trúc nào tất cả nghĩa và biện pháp sử dụng giống như như a lot of? cùng Vietop tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng lot và lots


*
*
*

Cấu trúc plenty of

Cấu trúc Plenty of diễn tả số lượng của cái gì đấy rất đủ với nhiều, thậm chí còn dư thừa. Đi với plenty of là cả danh tự số nhiều và danh từ không đếm được. Plenty of thường được sử dụng trong những ngữ cảnh thân mật.

Plenty of: dùng để diễn tả cái gì đó đủ cùng nhiều

Cấu trúc:

Plenty of + N (đếm được số nhiều)
Plenty of + N (không đếm được)

E.g: We have plenty of time left. (Chúng ta còn không hề ít thời gian)

He brought plenty of watermelon for the party. (Anh ấy mua không ít dưa hấu cho bữa tiệc).

Cấu trúc a large amount of, a great giảm giá of

Cấu trúc a large amount of, the great giảm giá khuyến mãi of mô tả số lượng nhiều của sự vật, được sử dụng trong tình huống tương đối trang trọng, lịch sự. Sau a large amount of, a great giảm giá khuyến mãi of là danh từ không đếm được.

A large amount of = A great giảm giá khuyến mãi of: số lượng nhiều cái gì đó.

Cấu trúc:

A large amount of + N (không đếm được)
A great giảm giá khuyến mãi of + N (không đếm được )

E.g: A large amount of problems haven’t been solved. (Một số lượng lớn vấn đề chưa được giải quyết).

Touliver spent a great khuyễn mãi giảm giá of time working in Vietnam. (Touliver khá nhiều thời gian thao tác ở Việt Nam).

Xem thêm: Cách Dùng Cân Điện Tử Xiaomi, Hướng Dẫn Sử Dụng Mi Smart Scale 2 Xmtzc04Hm

Cấu trúc many

Many mô tả số lượng nhiều, theo sau là danh từ số những đếm được.

Cấu trúc:

many + N (đếm được số nhiều)

E.g: How many sheets of paper vị you need for the exam? (Bạn cần từng nào tờ giấy cho bài xích thi?)

There are many people walking on the street. (Có không ít người đang quốc bộ trên đường).

Cấu trúc much

Much biểu đạt số lượng nhiều thứ gì đó, cần sử dụng cho danh từ không đếm được.

Cấu trúc:

much + N (không đếm được)

E.g: How much is this laptop? (Chiếc máy tính xách tay này bao nhiêu tiền?)

My father doesn’t drink as much wine as 4 years ago. (Bố tôi không uống rượu nhiều bằng 4 năm trước).

Bài tập áp dụng cấu trúc a lot of

Bài tập

Chọn giải đáp đúng giữa những đáp án sau:

We have ……………………(a lot of/a lot/ lots/ much) oranges.We don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) bananas, and we don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) fruit juice.Do you have any cereal? Sure, there’s ……………………(a lot of/lots of/a lot) in the kitchen.”How ……………………(much/many/a lot /a lot of) is this? It’s ten dollars.How ……………………(much/many/a lot/a lot of/lots) vì chưng you want? Six, please.He’s very busy; he has ……………………(a lot of/many/a lot/lots) work.David has…………………… (many/a lot of/a lot/lots) rice, but Tyler doesn’t have…………………… (many/ much/ lot/lots).London has ……………………(much/a lot of/a lot/lots) beautiful buildings.They eat ……………………(much/a lot of/a lot/lots) apples.I wrote ……………………(a lot/lots/many/much) poems.I have got ……………………(a lot/lots of/many) money.I visited ……………………(a lot/lots/many/much) European cities.Do you lượt thích soccer? Yes ……………………(a lot of/a lot/lots/many/much) .Were there ……………………(a lot/lots/many/much) guests in the wedding? Yes, there were……………………(a lot of/a lot/lots/much).Leila is popular. She’s got…………………… (a lot of/a lot/lots/much) friends. Nancy does not have ……………………(a lot of/lots of/many/much).She hasn’t got ……………………(a lot/lots/many/much) patience.

Đáp án

a lot ofmany/mucha lotmuchmanya lot ofa lot of/mucha lot ofa lot ofmanylots ofmanya lotmany/a lota lot of/manymuch

Hy vọng qua những định hướng và bài bác tập trên, Vietop đã giúp cho bạn có kỹ năng và kiến thức tổng quan rộng khi sử dụng cấu trúc a lot of và những cụm từ tương quan khác. Vietop chúc bạn luôn luôn thành công.