Mệnh đề LIKE trong SQL được sử dụng để đối chiếu một quý giá với các giá trị giống như sử dụng toán tử ký kết tự đại diện thay mặt (wildcard). Có hai cam kết tự đại diện được áp dụng kết phù hợp với toán tử LIKE.

Bạn đang xem: Cách dùng like trong sql

Phần trăm (%)Dấu gạch dưới (_)

Dấu phần trăm thể hiện nay không, một hoặc những ký tự. Vệt gạch dưới đại diện thay mặt cho một vài hoặc một ký kết tự. Hồ hết ký hiệu này hoàn toàn có thể được sử dụng trong sự kết hợp.


SELECT FROM table_nameWHERE column lượt thích "XXXX%"or SELECT FROM table_nameWHERE column like "%XXXX%"orSELECT FROM table_nameWHERE column lượt thích "XXXX_"orSELECT FROM table_nameWHERE column like "_XXXX"orSELECT FROM table_nameWHERE column like "_XXXX_"
Bạn có thể kết phù hợp N điều kiện bằng cách sử dụng những toán tử và hoặc OR. Ở đây, XXXX rất có thể là ngẫu nhiên giá trị số tốt chuỗi nào.


Ví dụ

Bảng tiếp sau đây có một vài ba ví dụ cho thấy thêm mệnh đề WHERE bao gồm mệnh đề like với toán tử "%" và "_" không giống nhau:

No.Câu lệnh với mô tả
1

WHERE SALARY like "200%"

Tìm bất kỳ giá trị nào bước đầu bằng 200.

2

WHERE SALARY like "%200%"

Tìm ngẫu nhiên giá trị nào bao gồm 200 vị trí bất kỳ.

3

WHERE SALARY like "_00%"

Tìm bất kỳ giá trị nào gồm 00 ở phần thứ hai với thứ ba.

Xem thêm: Cách Làm Nước Dùng Phở Trong, Ngon Đậm Đà, Nấu Nước Dùng Phở Thế Nào Cho Trong

4

WHERE SALARY like "2_%_%"

Tìm ngẫu nhiên giá trị nào bước đầu bằng 2 cùng có tối thiểu 3 ký kết tự.

5

WHERE SALARY lượt thích "%2"

Tìm bất kỳ giá trị nào ngừng bằng 2.

6

WHERE SALARY lượt thích "_2%3"

Tìm bất kỳ giá trị nào gồm vị trí 2 ở trong phần thứ nhị và dứt bằng 3.

7

WHERE SALARY like "2___3"

Tìm bất kỳ giá trị nào trong các năm chữ số bắt đầu bằng 2 và xong bằng 3.

Lấy một lấy một ví dụ thực sự, đưa sử bảng CUSTOMERS tất cả các bạn dạng ghi như hình bên dưới đây.


+----+----------+-----+-----------+----------+| ID | NAME | AGE | ADDRESS | SALARY |+----+----------+-----+-----------+----------+| 1 | Ha Anh | 32 | domain authority Nang | 2000.00 || 2 | Van Ha | 25 | Ha Noi | 1500.00 || 3 | Vu Bang | 23 | Vinh | 2000.00 || 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi | 6500.00 || 5 | hai An | 27 | Ha Noi | 8500.00 || 6 | Hoang | 22 | Ha Noi | 4500.00 || 7 | Binh | 24 | Ha Noi | 10000.00 |+----+----------+-----+-----------+----------+
Sau đây là một ví dụ, hiển thị tất cả các phiên bản ghi trường đoản cú bảng CUSTOMERS, vị trí mà SALARY bắt đầu với 200.


SELECT * FROM CUSTOMERSWHERE SALARY like "200%";
Điều này sẽ tạo nên ra công dụng sau:


+----+----------+-----+-----------+----------+| ID | NAME | AGE | ADDRESS | SALARY |+----+----------+-----+-----------+----------+| 1 | Ha Anh | 32 | domain authority Nang | 2000.00 || 3 | Vu Bang | 23 | Vinh | 2000.00 |+----+----------+-----+-----------+----------+
Bài tiếp theo: Mệnh đề vị trí cao nhất trong SQL
Câu lệnh DELETE trong SQL
Mệnh đề đứng đầu trong SQL
Recent Updates sắp Tết 2023 Rồi! - Còn từng nào ngày nữa là đến tết 2023?Xử lý duplicate vào SQLWeb SQL Database trong HTML5Lệnh DELETE MySQL trong PythonLệnh UPDATE MySQL trong PythonLệnh SELECT MySQL vào PythonLệnh INSERT MySQL trong PythonTạo bảng MySQL trong PythonTạo new database MySQL trong PythonKết nối Python với MySQLCài đặt môi trường xung quanh MySQL mang lại PythonVí dụ Hibernate 3 XML Mapping - SQLServer 2017Ví dụ Hibernate 4 Annotation Mapping - MySQL
chuyenly.edu.vn on facebook
học tập Lập Trình Online Miễn tầm giá - chuyenly.edu.vn

*

Danh Sách bài học
học tập Java | Hibernate | Spring học Excel | Excel VBA học Servlet | JSP | Struts2 học tập C | C++ | C# học Python học SQL


bài bác Tập Có lời giải

bài tập Java bài tập C bài tập C++ bài bác tập C# bài xích tập Python lấy ví dụ như Excel VBA


thắc mắc Phỏng Vấn

201 thắc mắc phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 thắc mắc phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL


Scroll back to đứng đầu