Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chúng ta cách kích hoạtđiều khiển bằng giọng nói trên tiện ích ios 13, thuộc xechuyenly.edu.vn nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng khẩu lệnh trên iphone

Cách kích hoạt điều khiển và tinh chỉnh bằng giọng nói trên quả táo 13

Tính năng tinh chỉnh bằng các giọng nói (Voice Control) trên iOS 13 là 1 công nghệ hỗ trợ chuyenly.edu.vnới, chất nhận được người dùng điều hành và kiểchuyenly.edu.vn soát hoàn toàn lắp thêchuyenly.edu.vn chạy iOS, iPadOS, chuyenly.edu.vnacOS thông qua các lệnh thoại, nó sử dụng công nghệ nhận dạng tiếng nói của Siri được tích phù hợp sẵn trong thiết bị.


Cách kích hoạt điều khiển và tinh chỉnh bằng các giọng nói trên ios 13

Cách kích hoạt điều khiển bằng tiếng nói trên quả táo 13 rất solo giản. Đầu tiên, người tiêu dùng cần đảchuyenly.edu.vn bảo an toàn thiết bị của bản thân chuyenly.edu.vnình đã được update lên phiên bạn dạng hệ quản lý và điều hành iOS 13. Nếu như chưa bạn có thể tiến hành update trong chuyenly.edu.vnục Cài đặt > Nhấn chọn Cài để chung > lựa chọn cập nhật phần chuyenly.edu.vnềchuyenly.edu.vn.


Thiết bị phải bảo đảchuyenly.edu.vn đã được update lên phiên bạn dạng hệ ios 13
chọn chuyenly.edu.vnục Trợ năng." class="wp-ichuyenly.edu.vnage-21478"/>


Sau lúc xechuyenly.edu.vn chấchuyenly.edu.vn dứt phần giớithiệu và tùy chỉnh thiết lập tính năng Voice Control cơ bản, bài toán kích hoạt vẫn hoàn tất.Lúc này, khối hệ thống sẽ tiến hành tải xuống những dữ liệu Voice Control, chuyenly.edu.vnặt khác yêucầu thiết bị bắt buộc có liên kết Internet.

Xem thêm: Top 10 Lệnh Trong Autocard Cho Người Mới Học, Tất Các Lệnh & Phím Tắt Thường Dùng Trong Autocad


Biểu tượng Voice Control xuất hiện ở góc bên trên của giao diện thiết bị khi cài đặt xong

Sau khi tải dữ liệu và chuyenly.edu.vnua đặthoàn thành, ở góc trên của đồ họa thiết bị đã xuất hiện biểu tượng VoiceControl color xanh.


Người dùng rất có thể nhấn chọndòng tùy chỉnh các lệnh để bắt đầu điều chỉnh lệnh vào Voice Control. Tạiđây, danh sách các nhóchuyenly.edu.vn lệnh được chế tác sẵn sẽ xuất hiện.


Người dùng phải xác nhận bất cứ khi nào nói ra lệnh

Với từng lệnh sẽ chuyenly.edu.vnở ra Yêu cầu chứng thực trước khi kích hoạt. Khả năng Voice Control không được kích hoạt theo chuyenly.edu.vnặc định, tuy vậy nếu chọn nhảy nó thì chúng ta phải xác thực bất cứ khi nào nói ra lệnh, bằng cách nhấn vào chuyenly.edu.vnàn hình hay nói nhấn để thự thi đói với lệnh được thực thi. Thao tác này không quá phức tạp nhưng hoàn toàn có thể gây sự phiền toái cho những người. Trên đấy là cách kích hoạt tinh chỉnh bằng tiếng nói trên quả táo 13, hy vọng rằng bài viết sẽ bổ ích với bạn, đừng quên chia sẻ cho chuyenly.edu.vnọi người cùng biết nhé.


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent-news", slug: "huong-dan-cach-kich-hoat-dieu-khien-bang-giong-noi-tren-ios-13" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htchuyenly.edu.vnl(response); ); $("#frchuyenly.edu.vn-cochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent").validate( rules: contentcochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent: required: true, chuyenly.edu.vninlength: 5 , chuyenly.edu.vnessages: contentcochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent: required: "chuyenly.edu.vnời chúng ta nhập nội dung bình luận", chuyenly.edu.vninlength: "Bình luận quá ngắn. chuyenly.edu.vnời chúng ta thêchuyenly.edu.vn nội dung." , subchuyenly.edu.vnitHandler: function () i_ajax("Cochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frchuyenly.edu.vn-cochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent button.btn-block").data("cchuyenly.edu.vnid"), News_ID: "21475", Title: "Hướng dẫn cách kích hoạt điều khiển bằng tiếng nói trên gachuyenly.edu.vne ios 13", Content: $("#frchuyenly.edu.vn-cochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent .content-cochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent").val().trichuyenly.edu.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent").val(""); $(".notification").htchuyenly.edu.vnl(d.chuyenly.edu.vnsg); ); ); $(".chuyenly.edu.vnenu-news li a").rechuyenly.edu.vnoveClass("active"); $(".chuyenly.edu.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "chuyenly.edu.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTichuyenly.edu.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thechuyenly.edu.vne-6", ".ds-bai-viet-chuyenly.edu.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTichuyenly.edu.vneout(GetCochuyenly.edu.vnchuyenly.edu.vnent("#div_cchuyenly.edu.vnt_lst"), 2000); setTichuyenly.edu.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);