Access mang đến chuyenly.edu.vn 365 Access 2021 Access 2019 Access năm 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 xem thêm...Ít hơn

Trả về một quý hiếm kiểu Single bộc lộ số giây đang trôi qua tính từ lúc nửa đêm.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm timer trong c#

Cú pháp

Timer

Chú thích

Trong chuyenly.edu.vn Windows Timer hàm Timer đang trả về các phần phân đoạn của một giây. Trên thiết bị Macintosh, độ phân giải bộ đếm thời gian là một giây.

Ví dụ về truy vấn vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN Timer () là SecondsPast từ nhóm ProductSales theo hẹn giờ ();

Trả về số giây vẫn trôi qua từ bỏ nửa đêm dựa vào thời gian khối hệ thống và hiển thị trong phần cũ của cột.

Xem thêm: Cách Dùng Wifi + Xiaomi Chỉ Với 7 Bước, Hướng Dẫn Cài Đặt Kích Sóng Wifi+ & Wifi Pro

Ví dụ về VBA


Lưu ý: Các lấy một ví dụ sau biểu thị cách thực hiện hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm tin tức về cách thao tác làm việc với VBA, lựa chọn Tham khảo giành riêng cho Nhà phát triển trong list thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc các từ vào vỏ hộp tìm kiếm.


Ví dụ này áp dụng hàm Timer để tạm dừng ứng dụng. Ví dụ này cũng áp dụng Doevents để mang lại các các bước khác trong lúc tạm dừng.

Dim PauseTime, Start, Finish, TotalTimeIf (MsgBox("Press Yes lớn pause for 5 seconds", _ 4)) = vbYes Then PauseTime = 5 " mix duration. Start = Timer " mix start time. Do While Timer DoEvents " Yield to lớn other processes. Loop Finish = Timer " Set end time. TotalTime = Finish - Start " Calculate total time. MsgBox "Paused for " và TotalTime và " seconds"Else EndEnd If

lựa chọn hàm ngày đúng


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung cấp bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung ứng bạn được giỏi hơn.)
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon tuyển lựa quyền riêng biệt tư của người sử dụng ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon lựa chọn quyền riêng rẽ tư của bạn ở California © chuyenly.edu.vn 2022