Excel cho chuyenly.edu.vn 365 Excel cho chuyenly.edu.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 coi thêm...Ít hơn

Bộ giải là chương trình hỗ trợ chuyenly.edu.vn Excel bạn cũng có thể dùng mang lại phân tích mẫu gì xẩy ra nếu. Sử dụng Bộ giải để tìm quý hiếm (tối nhiều hoặc buổi tối thiểu) buổi tối ưu mang lại công thức trong một ô — điện thoại tư vấn là ô mục tiêu — tùy theo ràng buộc hay số lượng giới hạn trên quý hiếm của ô cách làm khác trong bảng tính. Bộ giải thao tác làm việc với nhóm những ô, gọi là đổi thay số ra quyết định hay ô biến số 1-1 giản, cần sử dụng trong tính toán công thức vào ô mục tiêu và giới hạn. Bộ giải điều chỉnh giá trị vào ô trở thành số ra quyết định để thỏa mãn nhu cầu giới hạn trong ô ràng buộc và tạo kết quả bạn muốn cho ô mục tiêu.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm solver trong excel

Nói một cách solo giản, chúng ta cũng có thể dùng bộ giải để xác minh giá trị tối đa hoặc tối thiểu của một ô bằng cách thay đổi những ô khác. Ví dụ: bạn cũng có thể thay thay đổi số tiền chi phí quảng cáo dự kiến của bản thân mình và xem ảnh hưởng đến số tiền roi dự con kiến của bạn.


WindowsmacOSWeb

Lưu ý: Phiên bản Bộ giải trước Excel 2007 tham chiếu đến ô phương châm với thương hiệu "ô đích" và ô phát triển thành số đưa ra quyết định với tên "ô nỗ lực đổi" giỏi "ô điều chỉnh". Tất cả nhiều đổi mới được triển khai cho phần hỗ trợ Trình giải quyết và xử lý trong Excel 2010, do vậy nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, trải nghiệm của bạn sẽ khác một chút.


Ví dụ về review Bộ giải

Trong ví dụ sau, mức lăng xê của mỗi quý ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm bán được, loại gián tiếp khẳng định số lượng lợi nhuận bán hàng, ngân sách liên quan và lợi nhuận. Bộ giải gồm thể biến đổi ngân sách quý cho quảng cáo (ô đổi thay số quyết định B5:C5), về tối đa tổng giá cả ràng buộc là $20.000 (ô F5), cho đến khi tổng lợi tức đầu tư (ô kim chỉ nam F7) đạt đến con số tối đa có thể có. Giá trị trong ô phát triển thành số được dùng để tính lợi nhuận cho mỗi quý, bởi thế, chúng tương quan đến ô kim chỉ nam của công thức F7, =SUM (Lợi nhuận Q1:Lợi nhuận Q2).

*

1. Ô biến hóa số

2. Ô ràng buộc

3. Ô mục tiêu

Sau khi chạy Bộ giải, giá chỉ trị new là như sau.

*


Xác định và cách xử trí vấn đề

Trong hộp Đặt Mục tiêu, nhập tham chiếu ô hoặc tên dành riêng cho ô mục tiêu. Ô kim chỉ nam phải cất công thức.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Nếu bạn muốn giá trị ô mục tiêu càng phệ càng tốt, hãy bấm Max.

Nếu bạn có nhu cầu giá trị ô phương châm càng nhỏ càng tốt, hãy bấm Min.

Nếu bạn muốn ô mục tiêu là giá trị nạm thể, chúng ta bấm Giá trị của, rồi nhập quý hiếm trong ô.

Trong hộp Bằng cách cầm cố đổi Ô Biến số, nhập tên giỏi tham chiếu cho mỗi phạm vi ô biến hóa số quyết định. Phân bóc các tham chiếu ko liền kề bằng dấu phẩy. Ô trở nên số phải liên quan trực tiếp tốt gián sau đó ô mục tiêu. Bạn có thể xác định lên đến mức 200 ô vươn lên là số.

Trong vỏ hộp Tùy theo Giới hạn, hãy nhập bất kỳ giới hạn nào bạn muốn áp dụng bằng phương pháp làm như sau:

Trong hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm Thêm.

Trong vỏ hộp Tham chiếu Ô, nhập tham chiếu xuất xắc tên của phạm vi ô bạn có nhu cầu giới hạn giá trị.

Bấm vào mối quan hệ ( =, int, binhoặc dif ) mà bạn có nhu cầu giữa ô được tham chiếu cùng giới hạn. Nếu như bạn bấm int, số nguyên sẽ xuất hiện trong hộp Ràng buộc. Nếu bạn bấm bin, nhị phân sẽ lộ diện trong vỏ hộp Ràng buộc. Nếu bạn bấm dif, tất cả không giống nhau sẽ mở ra trong hộp Ràng buộc.

Nếu các bạn chọn = mang lại quan hệ trong hộp Ràng buộc, hãy nhập số, tham chiếu ô tuyệt tên hoặc công thức.

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để gật đầu ràng buộc với thêm ràng buộc khác, hãy bấm Thêm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập Đúng Cách Dùng Máy Tập Bụng Tại Nhà Đúng Cách Và Hiệu Quả

Để chấp nhận ràng buộc và trả về hộp thoại Tham số Bộ giải, hãy bấm OK.Chú thích Bạn chỉ có thể áp dụng quan lại hệ int, bin và dif trong ràng buộc đến ô biến số quyết định.

Bạn bao gồm thể biến đổi hay xóa sổ ràng buộc hiện có bằng cách làm như sau:

Trong vỏ hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm ràng buộc bạn muốn thay thay đổi hoặc xóa bỏ.

Bấm Thay đổi rồi thực hiện biến hóa hoặc bấm Xóa.

Bấm Giải quyết và triển khai một trong các việc sau:

Để giữ cực hiếm của phương án trên bảng tính, trong vỏ hộp thoại Kết quả Bộ giải, hãy bấm Giữ Giải pháp Bộ giải.

Để phục sinh giá trị gốc trước khi bạn bấm Giải quyết, bấm Khôi phục Giá trị Gốc.

Bạn có thể cách biệt quá trình giải bằng phương pháp nhấn Esc. Excel đo lường và thống kê lại bảng tính với mức giá trị ở đầu cuối tìm thấy mang lại ô đổi thay số quyết định.

Để tạo báo cáo dựa trên chiến thuật của bạn sau thời điểm Bộ giải tìm thấy giải pháp, chúng ta cũng có thể bấm dạng report trong vỏ hộp Báo cáo rồi bấm OK. Report sẽ được sản xuất trên bảng tính new trong sổ thao tác làm việc của bạn. Trường hợp Bộ giải không tìm kiếm thấy phương án thì chỉ có báo cáo cụ thể hoặc không có báo cáo.

Để lưu cực hiếm ô trở nên số quyết định của người tiêu dùng làm trường hợp bạn có thể hiển thị sau này, hãy bấm Lưu Kịch bản trong vỏ hộp thoại Kết quả Bộ giải, rồi nhập tên mang đến trường hòa hợp trong hộp Tên Kịch bản.


Sau khi bạn xác minh bài toán, hãy bấm Tùy chọn trong hộp thoại Tham số Bộ giải.

Trong hộp thoại Tùy chọn, lựa chọn hộp kiểm Hiện Kết quả Lặp để xem quý giá của mỗi chiến thuật thử nghiệm, rồi bấm OK.

Trong vỏ hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm Giải quyết.

Trong vỏ hộp thoại Hiện Giải pháp Thử nghiệm, tiến hành một trong công việc sau:

Để dừng quá trình giải với hiển thị vỏ hộp thoại Kết quả Bộ giải, hãy bấm Dừng.

Để dừng quy trình giải cùng hiển thị giải pháp thử nghiệm tiếp theo, bấm Tiếp tục.