Cùng trung trọng tâm ngoại ngữ chuyenly.edu.vn English UK Vietnam rõ ràng hai từ này như sau trong quy trình học giờ Anh:

GIỐNG NHAU:

*

Each với every giống như nhau về nghĩa. Thường xuyên thì vấn đề dùng each tuyệt every là như nhau:Eg:- Each time (hay every time) I see you, you look different. (Mỗi lần tôi chạm mặt anh, trông anh từng khác.)- There’s a telephone in each room (hay every room) of the house. (Mỗi phòng của căn nhà này có một cái điện thoại.)Each hoàn toàn có thể làm đại từ giỏi tính từ trong những lúc Every chỉ sử dụng làm tính từ. Khi dùng làm tính từ, cả hai những là từ bỏ hạn định đứng trước danh trường đoản cú số ít

KHÁC NHAU:

- EACH

Ta sử dụng EACH khi họ nghĩ tới các vật, sự việc như những bộ phận rời rạc, từng loại một. Nói cách khác EACH được sử dụng khi ta chăm chú trực tiếp cho tới từng thành viên riêng rẽ biệt.

Bạn đang xem: Cách dùng every và each

*

Eg: Study each sentences carefully (= study the sentences one by one) (Hãy nghiên cứu và phân tích từng câu một cách cẩn thận.)

EACH thường được sử dụng hơn với số lượng nhỏ:

Ex: There were four books on the table. Each book was a different colour. (Có bốn quyển sách sống trên bàn. Từng quyển có một màu không giống nhau.)

Có thể dùng EACH cùng rất danh trường đoản cú hoặc đứng 1 mình (không kèm danh từ)

None of the rooms was the same. Each was different. (= each room) không có phòng nào kiểu như nhau. Mỗi phòng từng khác.

- Hoặc chúng ta cũng có thể dùng each one:Each one was different.

Xem thêm: 49 Mẹo Sử Dụng Máy Ảnh Dslr Canon, Làm Sao Để Nhận Biết Máy Ảnh Dslr

- chúng ta có thể nói each of + mạo từ (the…/these… .v.v.) hoặc + đại tự sở hữu (us/you/them) :

Read each of these sentences carefully.(Hãy phát âm mỗi câu này một cách cẩn thận.)Each of them is a different colour.(Mỗi mẫu trong chúng gồm màu khác nhau)

- EVERY

*

Ta dùng EVERYkhi ta suy nghĩ tới các vật, vấn đề như một nhóm. Nghĩa tựa như như all. EVERYđứng trước danh trường đoản cú đếm được số ít nhằm chỉ đến toàn bộ các thành viên của nhóm, một bạn hữu chứ chưa hẳn chỉ nói đến một thành viên nào đó.

Eg: Every sentence must have verb. (all sentences in general).

(Mỗi câu đều phải có động từ)

EACH (không buộc phải every) hoàn toàn có thể được dùng cho nhị vật, sự việc…:

Eg: In a football match, each team has 11 players. (không nói ‘every team’) (Trong một trận đấu láng đá, mỗi đội bao gồm 11 mong thủ.)

Ta dùng every (không cần sử dụng each) để nói câu hỏi nào đó xảy ra thường xuyên như vậy nào:

“How often bởi you go shopping?” “Every day.” (không nói ‘each day’)

Every rất có thể dùng every cùng với danh từ, sử dụng trong cấu trúc each one hoặc each of + (the…, those…, my…, her….) y hệt như Each

- Everyone và every oneEveryone (một từ) chỉ dùng cho những người (= ‘everybody’) . Every one (hai từ) sử dụng được cho khắp cơ thể và vật. Với each one cũng vậy:

Ex: Everyone enjoyed the party. (=Everybody…)(Mọi bạn đều chấp thuận với bữa tiệc)

He is invited to lớn lots of parties and he goes lớn every one. (= lớn every party)(Anh ấy hay được mời tham dự các buổi tiệc và anh ấy dự tất cả) “

Để tham khảocác khóa họcvà biết thêm cụ thể hãy tương tác với bọn chúng tôi: