Each với Every cũng được dùng rất thông dụng trong văn phạm tiếng anh xuất xắc Anh văn giao tiếp, trong một trong những trường đúng theo 2 từ bỏ này như thể nhau về nghĩa vày vậy rất dễ khiến cho nhầm lẫn cho nhiều người mới học tiếng anh.

Bạn đang xem: Cách dùng each và every


Trong bài viết này chúng ta cùng phân biệt cách dùng Each cùng Every thật chi tiết để chúng ta hiểu rõ và áp dụng trong các trường hợp thực tế.


1. Cách dùng "EACH"

- Each có thể sử dụng cùng cùng với DANH TỪ (each book, each student)

- Each có thể sử dụng MỘT MÌNH (None of the rooms was the same. Each was different. = Each room was different: không có phòng nào giống như nhau. Mỗi phòng mỗi khác.)

- Each rất có thể dùng cùng với đại từ không khẳng định ONE (tuy nhiên thường xuyên là không đề nghị thiết) (Each one of them = each of them)

- Each hoàn toàn có thể dùng trọng tâm hay cuối câu.

Ví dụ:

- The students were each given a book = Each student was given a book

sinh viên được phát mọi người một quyển sách.

- These oranges cost 25 pence each

Những quả cam này giá chỉ 25 xu một quả.

2. Phương pháp dùng "EVERY"

- Every hoàn toàn có thể dùng với DANH TỪ (every book, every student)

- Every rất có thể dùng với đại tự không khẳng định ONE, mà lại không dùng MỘT MÌNH

Ví dụ:

- "Have you read all these books?" "Yes, every one."

Bạn đã đọc tất cả những quyển sách này à?" "Vâng, tất cả"

- Every rất có thể dùng EVERY ONE OF, dẫu vậy không cần sử dụng EVERY OF

Ví dụ:

I’ve read every one of those books = I’ve read every one of them. (Không nói every of those books)

- EVERY ONE = EVERYBODY: sử dụng chỉ người

- EVERY ONE: dùng được cho khắp cơ thể và vật

Ví dụ:

- Everyone enjoyed the party. = Everybody enjoyed the party

(Mọi tín đồ đã có một buổi tiệc ra trò)

- He is invited to lớn lots of parties và he goes khổng lồ each one of them = every one of them = every party.

(Anh ấy hay được mời dự lễ hội và anh ấy ko sót một trong những buổi nào cả.)

*

bí quyết phân biệt Each với Every

3. Sáng tỏ EACH cùng EVERY

+ Each cùng Every là những ĐỊNH TỪ hay được sử dụng với danh từ.

* EACH với EVERY có nghĩa tương đương nhau.

Ví dụ:

Prices go up each year = Prices go up every year. (Giá tăng mặt hàng năm.)Each time / Every time I see her, she always smile to lớn me. (Mỗi lần gặp nhau cô ấy đầy đủ nở niềm vui với tôi.)Each / Every room of this hotel is equipped with an alarm. (Mỗi chống trong hotel này gần như được sản phẩm báo động)

* tuy nhiên, Each cùng Every không trọn vẹn giống nhau:

EACH: những vật, sự việc như những bộ phận rời rạc, từng chiếc một.

EVERY: Thường dùng để chỉ trong tổng thể

Ví dụ:

- Every soldier saluted as the President arrived. The President gave each soldier a medal.

(Tất cả đồng chí đều cúi chào khi Tổng Thống đến. Ngài trao huân chương mang lại từng chiến sĩ.)

+ EACH thường được sử dụng với số lượng nhỏ.

EVERY thường được dùng với số lớn, hoặc nhằm chỉ những vật, vấn đề như một nhóm (nghĩa tựa như như ALL)

Ví dụ:

- There were four books on the table. Each book was a different colour.

(Có bốn quyển sách sinh sống trên bàn. Từng quyển tất cả một màu không giống nhau.)

- At the beginning of the game, each players has three cards.

(Khi bắt đầu, mỗi bài thủ được phân phát 3 quân.)

- Every sentence must have verb.

(Mỗi câu đều có động tự = tất cả các câu đều có động từ)

- Carol loves readings. She has read every book in the library.

(Carol ưng ý đọc sách. Cô ấy vẫn đọc hầu hết quyển sách trong thư viện.)

- I dream of visiting every countries in the world = all countries in the world.

(Tôi mong mỏi đi thăm đông đảo nước trên nỗ lực giới.)

+ EACH hoàn toàn có thể được sử dụng cho hai vật, việc, hoặc fan (nghĩa tương đương BOTH), nhưng mà EVERY thì không

Ví dụ:

- He was carrying a suitcase in each hands = He was carrying suitcases in both hands

(Mỗi tay anh ấy xách 1 vali = Anh ấy đôi tay xách 2 vali)

+ EVERY được dùng để làm nói việc nào đó xảy ra thường xuyên như vậy nào, nhưng lại EACH thì không

Ví dụ:

- "How often vày you go shopping?" "Every day." (Không nói "EACH day" )

("Bạn bao gồm đi mua sắm thường xuyên không?" "Hàng ngày." )

- A bus comes every ten minutes. (Không nói "EACH ten minutes" )

(Cứ mười phút gồm một chuyến xe pháo buýt.)

4. Bài tập về Each và Every

Bài tập 1: ngừng câu cùng với Each hoặc Every (Complete the sentences with each or every) .

A: ..... Player has three cards.→ Each player has three cards.

B: Kate has read ..... Book in the library. → Kate has read every book in the library.

1: .... Side of a square is the same length.

2: .... Seat in the theatre was taken.

3: There are six léman luxury apartments in the building. .... One has a balcony.

Xem thêm: Cách Dùng Mặt Nạ Môi Bioaqua Cách Dùng Hiệu Qủa, Mặt Nạ Môi Ủ Môi Bioaqua

4: There"s a train to London .... Hour.

5: She was wearing four rings - one on .... Finger.

6: Our football team is playing well. We"ve won .... Trò chơi this session.

Bài tập 2: Thêm Each hoặc Every hoàn thành câu (Put in each or every)

A: There were four books on the table. ..... Book was a different colour.

→ There were four books on the table. Each book was a different colour.

B: The Olympic Games are held ..... Four years.

→ The Olympic Games are held every four years.

1: .... Parent worries about their children.

2: In a trò chơi of tennis there are two or four players. .... Player has a racket.

3: Nicola plays volleyball .... Thursday evening.

4: I understood most of what they said but not .... Word.

5: The book is divided into five parts & .... Of these has three sections.

6: I get paid .... Four weeks

7: We had a great weekend. I enjoyed .... Minute of it.

8: I tried to phone her two or three times, but .... Time there was no reply.

9: oto sear belts save lives. .... Driver should wear one.

10: (from an exam) Answer all five questions. Write your answer to ....question on a separate sheet of papet.

Bài tập 3: Thêm Everyone hoặc Every one (Put in everyone (1 word) or every one (2 word))

A: Sarah is invited lớn a lot od parties and she goes to .....;

→ Sarah is invited to lớn a lot od parties và she goes to lớn every one;

1. As soon as .... Had arrived,we began the meeting.

2. I asked her lots of questions and she answered .... Correctly.

3. She"s very popular .... Like her.

4. I dropped a tray of glasses. Unfortunately .... Broke.

Đáp án:

Bài tập 1:

1) Each 2) Every 3) Each 4) every 5) each 6) every

Bài tập 2:

1) Every 2) Each 3) every 4) every 5) each 6) every 7) every 8) each 9) Every 10) each

Bài tập 3:

1) everyone 2) every one 3) Everyone 4) every one


Hy vọng với phần ôn tập cụ thể về cách phân biệt áp dụng Each với Every sống trên, chúng ta đã hiểu rõ hơn về 2 định từ này, chúc các bạn học giỏi tiếng anh. Mọi góp ý và thắc mắc những em hãy giữ lại nhận xét dưới nội dung bài viết để 

*
 ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.