Động từ to Be là giữa những kiến thức căn bạn dạng mà chúng ta cũng có thể được học từ khôn xiết sớm. Mặc dù nếu không núm chắc kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này sẽ dẫn đến sự việc khó tiếp cận các kiến thức ngữ pháp liên quan. Bài viết này chuyenly.edu.vn tổng đúng theo lại tất cả những loài kiến thức quan trọng của cồn từ to lớn Be để chúng ta có thể sử dụng tức thì lập tức.

Bạn đang xem: Cách dùng động từ tobe

Động từ khổng lồ Be

I. Động từ khổng lồ Be là gì?

Động từ lớn Be là 1 trong những trợ động từ (auxiliary verb) có công dụng liên kết nhà ngữ của câu với một vị ngữ dùng để làm giới thiệu, biểu thị hoặc reviews một sự vật, sự việc và bé người,… Động từ to lớn Be tức là “thì, là, ở” và có các dạng phát triển thành thể không giống nhau tùy vào đại từ với thì nghỉ ngơi trong câu. Ví dụ:

This pen is xanh (chiếc cây viết này color xanh)I am a student (Tôi là một trong những học sinh)
*
Động từ khổng lồ Be là gì?

II. Những biến thể của rượu cồn từ to lớn Be

Các biến thể của đụng từ khổng lồ Be sẽ khác biệt và bạn phải phân tách dựa theo ngôi và thì của câu. Chúng ta cũng có thể tham khảo bảng dưới đây:

các thì

công ty ngữ

To Be

Ví dụ

Dạng nguyên thể

be

This book is big (Cuốn sách này to)

Thì bây giờ đơn

I

am

I am smart (Tôi thông minh)

He/She/It

is

She is beautiful (Cô ấy rất xinh đẹp)

You/We/They

are

We are unite (Chúng tôi đoàn kết)

Thì thừa khứ đơn

I/He/She/It

was

I was in cinema yesterday (Tôi đang ở địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim hôm qua)

You/We/They

were

You were here (Bạn ngơi nghỉ đây)

Thì sau này đơn

I/You/He/She/It/We/They

will be

I will be strong (Tôi vẫn trở phải khỏe mạnh)

Dạng tiếp diễn

being

He is being unusual (Anh ấy dường như không bình thường)

Dạng hoàn thành

been

It has been fun (Nó đang vui vẻ)

1. Dạng nguyên thể

Đối cùng với dạng nguyên thể, thông thường là phụ thuộc vào vào cấu tạo ngữ pháp của câu khi đụng từ khổng lồ Be đề xuất chia sinh sống dạng nguyên thể. Sau động từ bỏ khuyết thiếu (can, could, may, might,…) rượu cồn từ cần phải chia ở dạng nguyên thể. Ví dụ: It might be easy (Nó có thể sẽ dễ).

*
Động tù khổng lồ Be sinh hoạt dạng nguyên thể

2. Động từ to Be sống thì lúc này đơn

Công thức với cồn từ lớn Be sinh sống thì hiện tại đơn như sau:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + am/is/are + O

He is a student (Anh ấy là học tập sinh)

Phủ định (-)

S + am/is/are + not + O

He is not a student (Anh ấy không hẳn là học tập sinh)

Nghi vấn (?)

Am/Is/Are + S +…?What/Why/How… + am/is/are + S +…?

Is he a student? (Anh ấy gồm phải là học viên không?)

Chia rượu cồn từ to lớn Be:

Chủ ngữ “I” rượu cồn từ lớn Be sẽ tiến hành chia là “am”. Ví dụ: I am very happy (Tôi khôn xiết vui)Chủ ngữ “He”, “She”, “It” hoặc bất kể chủ ngữ số ít nào thì động từ to Be phân tách là “is”. Ví dụ: He is very happy (Anh ấy khôn xiết vui)Chủ ngữ “You”, “We”, “They” và bất kể chủ ngữ phân chia số nhiều nào thì hễ từ lớn Be chia là “are”. Ví dụ: We are very happy ( cửa hàng chúng tôi rất vui)

3. Động từ lớn Be ngơi nghỉ thì thừa khứ đơn

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + was/were +…

She was here yesterday

(Cô ấy đã tại chỗ này hôm qua)

Phủ định (-)

S + was/were + not +…

She was not here yesterday 

(Cô ấy đã không ở phía trên hôm qua)

Nghi vấn (?)

Was/Were + S +…?What/Why/How… + was/were + S +…?

Was she here yesterday?

(Có bắt buộc cô ấy đã tại đây hôm qua)

Chia cồn từ to lớn Be:

Chủ ngữ “I”, “He”, “She”, “It” hoặc bất cứ chủ ngữ số ít nào, đụng từ khổng lồ Be được chia là “Was”. Ví dụ: He was very hungry(Anh ấy đã siêu đói).Chủ ngữ “You”, “We”, “They” hoặc bất kể chủ ngữ số những nào, động từ to Be được chia là “Were”. Ví dụ: We were here together (Chúng tôi đã tại chỗ này cùng nhau).

4. Động từ to Be sống thì tương lai đơn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + will be + O

He will be at home tomorrow 

(Anh ấy đã ở nhà vào trong ngày mai)

Phủ định (-)

S + will + not + be + O

He will not be at home tomorrow

(Anh ấy sẽ không ở nhà vào trong ngày mai)

Nghi vấn (?)

Will + S + be…?What/Why/How… + will + S + be…?

Will he be at trang chủ tomorrow?

(Anh ấy tất cả ở nhà vào ngày mai không?)

Chia cồn từ khổng lồ be: Với thì tương lai đơn, cồn từ khổng lồ Be sinh hoạt dạng nguyên thể và được kết hợp với “Will” như cấu trúc ở bảng trên.

5. Động từ khổng lồ Be ngơi nghỉ dạng tiếp diễn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + is/are/am + being + O

They are being at school now

(Họ sẽ ở ngôi trường bây giờ)

Phủ định (-)

S + is/are/am + not + being + O

They are not being at school now

(Họ dường như không ở ngôi trường bây giờ)

Nghi vấn (?)

Is/are/am + S + being…?What/Why/How… + is/are/am + S + being…?

Are they being at school now?

(Họ bao gồm đang ở trường hiện thời không?)

Chia đụng từ khổng lồ Be:

Ở thì này đụng từ to lớn Be được phân chia ở dạng Being đi kèm theo với is/are/am. Thực hiện is, are hay am tùy thuộc vào chủ ngữ như phương pháp chia sinh hoạt thì lúc này đơn.

6. Động từ khổng lồ Be sống dạng hoàn thành

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + has/have been + O

Nam has been at bus stop for 30 minutes

(Nam vẫn ở bến xe buýt được 30 phút)

Phủ định (-)

S + has/have + not + been + O

Nam has not been at bus stop for 30 minutes

(Nam đã không ở bến xe buýt được 30 phút)

Nghi vấn (?)

Has/have + S + been…?What/Why/How… + has/have + S + been…?

Has nam been at bus stop for 30 minutes

(Có đề nghị Nam vẫn ở bến xe buýt được nửa tiếng không?)

Chia rượu cồn từ lớn Be:

Ở thì này cồn từ lớn Be được phân tách ở dạng “Been” kết hợp với “have/has” như cấu trúc. Với chủ ngữ “They, We, You,I..” và các chủ ngữ số những ta sử dụng “have”. Ví dụ: They have been at the school for 1 hour (Họ đã ở trường được 1 tiếng)Với nhà ngữ “ he, she,…” và những chủ ngữ số ít ta cần sử dụng “has”. Ví dụ: He has been at the school for 1 hours (Anh ấy đã ở trường được một tiếng)

7. Động từ lớn Be nghỉ ngơi dạng bị động

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + to lớn Be + V(PII) + O

The house is cleaned by my mother

(Ngôi công ty được lau chùi và vệ sinh bởi bà bầu tôi)

Phủ định (-)

S + khổng lồ Be + not + V(PII) + O

The house is not cleaned by my mother

(Ngôi nhà không được lau chùi bới bà mẹ tôi)

Nghi vấn (?)

To Be + S + V(PII)…?What/Why/How… + to Be+ S + V(PII)…?

Is the house cleaned by my mother?

(Có nên ngôi công ty được lau chùi bởi mẹ tôi không?

Chia động từ to Be: Ở dạng này, ta nhờ vào chủ ngữ và thì của câu để phân chia động từ to lớn Be phù hợp.

III. Vị trí của cồn từ to Be trong câu & cách thực hiện động từ to lớn Be

Động từ lớn Be được dùng để giới thiệu, tế bào tả, reviews sự vật, vấn đề và bé người,… Động từ to Be có những vị trí vào câu như sau:

1. Đứng trước danh từ

Vị trí của cồn từ lớn Be

Cấu trúc

Ví dụ

Đứng trước danh từ

S + lớn Be + N

My father is a teacher (Bố tôi là giáo viên)

Đứng trước tính từ

S + lớn Be + Adj

She is beautiful (Cô ấy đẹp)

Đứng trước các giới từ

S + to Be + chuyenly.edu.vnosition

The pencil is on my desk (Bút chì ngơi nghỉ trên bàn của tôi)

Đứng trước rượu cồn từ

S + lớn Be + Ving (trong thì lúc này tiếp diễn)

S + lớn Be + Ved (trong câu bị động)

The house is cleaned (Ngôi bên được dọn dẹp)I am given a candy (Tôi được cho một viên kẹo)

 

IV. Phương pháp dùng cải thiện của hễ từ khổng lồ Be

*
Cách dùng nâng cao của đụng từ lớn Be

Một số cách dùng nâng cao với cồn từ to Be các chúng ta có thể tham khảo:

1. Động từ khổng lồ Be trong cấu trúc To Be + of + noun (=have)

 Dùng để chỉ tính chất, tình yêu của một đối tượng người sử dụng nào đó. Ví dụ:

This chair is of elegant format. (Cái ghế này trông rất trang nhã) Nam is of medium height. (Nam có độ cao tầm trung)

2. Động từ to Be trong kết cấu To Be + to + V

Để thể hiện lời chỉ dẫn, câu mệnh lệnh, dự tính được sắp đến đặt. Ví dụ: He is lớn finish her homework by 10pm (Anh ấy đề nghị làm xong bài tập về nhà trước 10 tiếng tối).

3. Động từ to Be cần sử dụng trong cấu tạo be about + to vày something 

Dùng để diễn tả một ý muốn hay ý định nào đó. Ví dụ: I am about to lớn travel around the world (Họ đang ý định đi vòng quanh núm giới). 

Cấu trúc khổng lồ Be

Định nghĩa

Ví dụ

To Be + of + noun (=have)

dùng để làm chỉ tính chất, cảm tình của một đối tượng người sử dụng nào đó

This chair is of elegant format. (Cái ghế này trông hết sức trang nhã) Nam is of medium height. (Nam có độ cao tầm trung)

To Be + khổng lồ + V

Để biểu hiện lời chỉ dẫn, câu mệnh lệnh, ý định được chuẩn bị đặt

He is khổng lồ finish her homework by 10pm (Anh ấy bắt buộc làm ngừng bài tập về công ty trước 10 giờ đồng hồ tối).

To be about + to bởi something

Dùng để diễn tả một ý muốn hay dự tính nào đó

I am about to travel around the world (Họ đang ý định đi vòng quanh cố kỉnh giới). 

V. Bài xích tập với cồn từ to Be

Sau đó là bài tập với rượu cồn từ khổng lồ Be để bạn luyện tập nhé. chuyenly.edu.vn khuyên răn bạn sau khoản thời gian đã đọc kết thúc lý thuyết phải dành thời gian làm bài bác tập luôn sẽ nhớ lâu dài rất nhiều đó.

Bài 1: mang đến động từ khổng lồ Be theo mô hình thích hợp

It……cold today. She……. An engineer. They……so kindful yesterday. He……12 years old 2 years ago. Everything will….better soon. Don’t worry! I………. Very tired now We………….studied English for 6 years. That patient……..treated by a good doctor. Those dogs.……..taken care of by him since 2016.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Little, A Little, Few Và A Few, Phân Biệt (A) Little Và (A) Few

Đáp án:

is is were was be Am being7.has been is9.has been

Bài 2: mỗi câu sẽ thiếu 1 động từ khổng lồ Be đê câu trở cần hoàn chỉnh, hãy điền hễ từ to Be để câu hoàn hảo nhé

He my good friends (is).

You generous lớn give me this pen (are).

It a good opportunity for us khổng lồ discuss this issue (is).

Her grandparents 70 years old when she born (were/was).

It will completed the next day (be).

The television next to the book (is).

We taken by Mr.Tom by car (were).

His house on Hai cha Trung street (is).

Đáp án:

He is my good friend. You are generous khổng lồ give me this pen. It is a good opportunity for us to discuss this issue. Her grandparents were 70 years old when she was born. It will be completed the next day The television is next khổng lồ the book. We were taken by Mr.Tom by car. His house is on Hai ba Truong street.

Vậy là chuyenly.edu.vn đã cung cấp đến các bạn những kỹ năng rất cụ thể để bạn nắm vững về cấu trúc động từ to lớn Be trường đoản cú cơ phiên bản đến nâng cao. Bạn hãy xem thêm thật kỹ lý thuyết bên trên cùng với vấn đề làm bài xích tập vận dụng dưới để rứa thật chắc kiến thức này nhé. Chúc các bạn luyện tập hiệu quả.